Kırıkkale'de 208 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Hisar köy - Yahşihan - Kırıkkale
1928k: Hisar
■ © 25.10.1961 Ankara'nın Irmak, Hisar ve Kılıçlar köylerinin Kırıkkale ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Sarıkayalar köy - Bahşili - Kırıkkale
Kürd yerleşimi
  Bedesten köy - Yahşihan - Kırıkkale
1898: Bedestan
Kürd yerleşimi
■ © 17.08.1898 Ankara Vilayeti dahilinde Tohumlar Karyesi'nin Haymana'dan ve Kamışlar-ı bala ve Kamışlar-ı zir ve Bedestan Karyelerinin Keskin'den ayrılarak Bala Kazası'na bağlanmaları. deyar heyran
  Kılıçlar bld - Yahşihan - Kırıkkale
1928k: Kılıçlar
■ © 25.10.1961 Ankara'nın Irmak, Hisar ve Kılıçlar köylerinin Kırıkkale ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Küreboğazı köy - Bahşili - Kırıkkale
Kr: Guryan
Kürd yerleşimi
  Karakeçili ilçe - Karakeçili - Kırıkkale
■ © 21.12.1956 Ankara'nın Bala ilçesi Karakeçili nahiyesinde Belediye kurulması deyar heyran
  Irmak bld - Yahşihan - Kırıkkale
1928k: Irmak
■ © 25.10.1961 Ankara'nın Irmak, Hisar ve Kılıçlar köylerinin Kırıkkale ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Kaldırım köy - Çelebi - Kırıkkale
Eski adı: -
Kürd (Terikî) yerleşimi
■ Haymana Çatak köyünden göçle kurulmuş yeni yerleşimdir SN
  Sulubük mah - Karakeçili - Kırıkkale
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Çeşnigir mv - Keskin - Kırıkkale
■ © 27.07.1852 Ankara'nın Konur kazasının Köprü köyü civarındaki Sultan Murad'ın Kızılırmak üzerine yaptırdığı Çaşnigir köprüsünün ... © 29.10.1777 Kalecikkeskini kazasına tabi Konur nahiyesinin Çaşnigir Köprüsü ... deyar heyran
  Köprü bld - Keskin (Çelebi bucağı) - Kırıkkale
■ © »»» 22.10.1815 Vefat eden Cabbarzade Süleyman Bey'den açılan Konur kazasındaki Çaşnigir Derbendi ağalığına tayin olunan Köprülü oğullarından Hacı Ali, Hüsrev Şir, Mehmed Emin'in ahaliden fazla para istedikleri haber alındığından deyar heyran
  Hacıbalı köy - Yahşihan - Kırıkkale
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Şarklu isimli Yörük aşiretinden olup Kızılırmak Havzasına yerleştirilen 6 köyden biridir. ahmet şimşek
  Mahmutlar köy - Yahşihan - Kırıkkale
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 19. yy başlarında bu yöreye iskan edilen 'Şarklı' cemaatinin altı köyünden biridir. Şarklı topluluğu bazı kaynaklarda Kürt olarak gösterilse de bu görüşü destekleyen deliller zayıftır. SN
■ Şarklu isimli Yörük aşiretine ait altı köyden biridir. Diğerleri Gökdere Şarklısı, Mahmutlar Şarklısı, Hacıbalı Şarklısı, Keçili Şarklısı, Karadayı Şarklısı (Çatalelma) köyleridir. ahmet şimşek
■ 13. yy'da Moğol İstilasından kaçan Kurdmehmudi aşireti, Ege çevresine kaçıp, burada bir çok köy kurmuştur. Örnek: Mahmudlar – Silifke ; Mahmudlar – Tire ; Mihmad – Kütahya ; Mahmudlar v.b. Türk kaynaklarında Kurdmehmudi aşireti, Kürt-Mahmudi olarak geçer. Mar(d)astan
  Hasandede bld - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1946k: Doğanay
1928k: Hasandede
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kırıkkale il - Aa - Kırıkkale
1928k: Kırık
■ Kırık köyüne bağlı Kale mahallesi iken 1925'te kurulan Mühimmat Fabrikası sayesinde kalkındı. 1929'da belediye, 1944'te ilçe, 1989'da il oldu. SN
  Keçili köy - Yahşihan - Kırıkkale
Eski adı: KeçiliŞarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Şarklu isimli Yörük aşiretinden olup Kızılırmak Havzasına yerleştirilen 6 köyden biridir. ahmet şimşek
  Konur bld - Keskin - Kırıkkale
1814: Konur
■ Kuruluşu 16.yy kadar gitmektedir. Eski bir ermeni yerleşimidir. 19.yy sonlarına doğru Kafkas göçmenleri burayada yerleşmiştir. Özellikle Laz ve Manav nufüs hala çoğunluktadır. Muhammed Canöz
  Cankurtaran köy - Keskin - Kırıkkale
1928k: Kazıklı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Hacıaliobası köy - Keskin - Kırıkkale
■ Bazı kaynaklarda görülen 'Hacelobası' adı Hacı Ali Obası'nın halk ağzındaki telaffuzudur. SN
■ Türkmen Abdal Müziğinin En Seçkin Sanatçısı Olarak Gösterilen Seyit Çevik’in köyüdür. Mert Çakmak
  Ceritkale köy - Keskin - Kırıkkale
1928k: Ceritkale [ Tr Cerid "aş." ]
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Ambardere köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928k: Ambardere
Kürd yerleşimi
  Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1928k: Keskin [ Tr "maden ocağı?" ]
Y1900~: DenekMadeni
1861d: DenekKeskini
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 19. yy'da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © »»» 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
  Aşağışeyh köy - Keskin - Kırıkkale
1928k: Şeyh aş.
■ 1877 harbinde Erzurum vilayetinden gelen muhacirler iskân edilmiştir. SN
  Ortaköy köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928k: Taliboğlu
Kürd yerleşimi
  Yağbasan köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928k: Yakubhasan
■ Aslı muhtemelen Yağıbasan (`düşman-basan`) olup Yakuphasan biçimi sehven yazılmıştır. SN
  Yenice köy - Balışeyh - Kırıkkale
1928k: Yenicekeskin
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Gülkonak köy - Keskin - Kırıkkale
1928k: Maşat [ Tr "gayrımüslim mezarlığı" ]
  Deredüzü köy - Sulakyurt (Balışeyh bucağı) - Kırıkkale
1928k: Kabil
■ Eski adı Kabul (gabıl veya gaabil)'dur. Afganistan türkmenleri ve Balkan muhaciri asıllıdırlar. ahmet şimşek
  Çayoba köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928k: Çayoba
Alevi yerleşimi
  Hamzalı bld - Sulakyurt - Kırıkkale
1928k: Hamzalı
Alevi yerleşimi
  Barak köy - Keskin - Kırıkkale
1928k: RumBarak + MüslimBarak [ Tr Barak "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Cinali köy - Keskin - Kırıkkale
1928k: Cinali
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Seyifli köy - Keskin - Kırıkkale
1928k: Seyifli
Türkmen/Laz yerleşimi
  Akkuyu köy - Sulakyurt - Kırıkkale
1928k: Akkuyu
Alevi yerleşimi
  Üçkuyu köy - Keskin - Kırıkkale
1928k: Üçkuyu
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Kaçakköy köy - Keskin - Kırıkkale
1928k: Kaçak
■ Kaçak burada `sığınma yeri, mülteci yerleşkesi` anlamındadır. SN
  Uzunlar köy - Balışeyh - Kırıkkale
1928k: Uzunlar
Eski adı: Denek
  Sulakyurt ilçe - Sulakyurt - Kırıkkale
1928k: B. Şıxşami [ Tr Şıh Şamî "Şamlı şeyh" ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Eski Adı: Yukarı Şamil veya Yukarı Şamlı (halk arasında Yukarışamı olarak söyleniyor) İbrahim Özçelik
■ Şeyhşami-i Kebîr: 1849 kaza (Bozok eyâletine bağlı). 1889 nahiye (Ankara vilâyeti Kalecik kazası). 1960 ilçe (Ankara ili). deyar heyran
■ Eski adı Yukarı Şıh Şami (Yoharışışamı)'dır. Aşağı Şıh Şami ise yeni adı ile Yeşilyazı köyüdür. Türkmen köyüdür. ahmet şimşek


Grafik harita göster     haritada ara : km