Kütahya'da 655 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Yeniköy bld - Simav - Kütahya
1928: Yeniköy
■ Demirci'ye bağlı iken 1989 tarihinde Simav'a geçmiştir. SN
  Sarıkaya köy - Simav - Kütahya
1968: Alabaşlar
1912h: -
  Kiçir köy - Simav - Kütahya
■ Geçer Yaylası adı verilen yerde 1870'lerde Çerkes muhacirlerin iskanı için Hamidiye adıyla kurulmuştur. SN
  Beciler köy - Simav - Kütahya
1912h: Beciler
  Aksaz köy - Simav - Kütahya
1530t: Akçasaz
  Efir köy - Simav - Kütahya
1912h: Efir [ Tr Efirli "aş." ]
  Ahmetli köy - Simav - Kütahya
1928: Ahmedli
  Çamlık köy - Simav - Kütahya
1928: Çamlık
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Ahalisi Balkan Savaşı muhacirleridir. Makedonya'nın Nevrekop bölgesinden gelerek 1917'de buraya iskân edildiler. SN
  Boğazköy mah Gümüşsu - Simav - Kütahya
1912h y: Ankıra | Kiliseköy [ Yun ]
Y17: Ankyra [ Luw ]
■ Antik Ankyra (Frigya Ankyra'sı) ören yeri üzerindedir. SN
  Kınık mah Akdağ - Simav - Kütahya
1799z: Kınık
■ © Tarih:09/Z /1213 (Hicrî) Kütahya'nın Altıntaş nahiyesine tabi Kınık karyesi ahalisinin mezruatını hayvanlarına yediren Kaçar Cemaati'nden Çömelek mahallesi aşiretinin taaddiyatlarının men'i ... deyar heyran
  Savcılar mah Akdağ - Simav - Kütahya
1928: Savcılar
  Gümüşsu bld - Simav - Kütahya
1946: Kelem Yenice [ Tr kelem "lahana" ]
1912h: Yenice
  Çaysimav bld - Simav - Kütahya
1848, 1912h: Simav
■ Simav gölü kıyısındaki kasaba Cumhuriyet döneminde dek Simav ilçe merkezi idi. SN
  Ortaca köy - Simav - Kütahya
1928: Ortaca
  Pulluca köy - Simav - Kütahya
1912h: Pulluca
  Beyce bld - Simav - Kütahya
1912h: Beyce
  Kurduman köy - Simav - Kütahya
1912h: Kurduman
■ Daha önce Yavu köyüne bağlı mahalle iken ayrı köy oldu. SN
  Eğridüz mah Hasanören - Simav (Dağardı bucağı) - Kütahya
1912h: Büğdüz [ Tr "aş." ]
  Yeniler köy - Simav - Kütahya
1928: Yeniler
  Çitgöl bld - Simav - Kütahya
1928: Çit
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yavı köy - Simav - Kütahya
1928: Yavı [ Tr "yaban" ]
  Naşa bld - Simav - Kütahya
1912h: Naşa
  Gurbetler mah Çınarlıdere - Simav - Kütahya
1928: Gurbetler
  Yeşilova köy - Simav - Kütahya
1912h: Semer
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Simav ilçe - Simav - Kütahya
1484 y: Simav (başka yer)
Y17, Y535: Sanáos / Synaós (başka yer) [ Luw ]
■ Daha önce Çaysimav mevkiinde olan ilçe merkezi 1920 dolayında Çavdır köyü yakınındaki yeni araziye taşınmıştır. SN
■ 1118 Hicri (M 1707): Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesini ve şikayeti havi ilam. deyar heyran
  (Çiftlik) köy - Simav - Kütahya
■ Hüseyinefendi ve Mustafaefendi mahallelerinden oluşturulan yapay köy daha sonra lağvedilmiştir. SN
  Maden köy - Simav - Kütahya
1928: Maden
  Karacahisar bld - Simav - Kütahya
1730z: Karacalar
■ © 02.10.1730 Kütahya sancağında Simav nahiyesinde Karacalar karyesi ... deyar heyran
  Dağardı köy - Simav (Dağardı bucağı) - Kütahya
1928: Gebeler [ Tr "aş." ]
  Eğdemir mah Yeşildere - Simav - Kütahya
1928: Eğdemir
  Mamak köy - Simav - Kütahya
1530t: Mamak
  Samat köy - Simav - Kütahya
1928: Samat
  Darıcı mah Yeşildere - Simav - Kütahya
1928: Darıcı
  İmranlar köy - Simav (Dağardı bucağı) - Kütahya
1835z: İmranlar
■ © Gömlek No:16214 Kütahya sancağı Şeyhlü kazası İmranlar mezrası Horzum aşiretine bağlı Bardakcı aşireti temettuat defteri. deyar heyran
  Kuşu bld - Simav - Kütahya
1912h: Kuşu
  Ihlamur köy - Simav (Dağardı bucağı) - Kütahya
1928: Gerni
■ Manastır adlı mahallesi vardır. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Hamzabey mah Yenikent - Gediz - Kütahya
1928: Hamzabey
  Kütahya ib - Aa - Kütahya
1484: Germiyan
■ Kütahya, Afyon ve Üşak illerine karşılık olan bölge 3. yy'dan itibaren Roma idari bölünümünde Phrygia Pacatiana vilayetini (provincia) oluşturmuştur. 13. yy'da bu alanda Germiyan Beyliği kuruldu. Osmanlı döneminde Hüdavendigâr vilayetine bağlı Kütahya Sancağı idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km