haritada ara :   km  
Köse'de 15 yerleşim bulundu.
sırala 
Subaşı köy - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: Tızik [ Erm "incirce" ]
Akbaba köy - Köse - Gümüşhane
1917h 📖: Ağiki [ Erm ayki? "üzüm bağı" ]
1876s 📖: Ağasi
■ Eski adın doğru biçimi tespit edilemedi. SN
Kayadibi köy - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: İrha
Köse ilçe - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: Köse
Övünce köy - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: Havcuş / Havcış
Y1372 📖: Havcic
E1004 📖: Havciç Հավճիչ [ Erm ]
■ Stepanos Taronetsi vekayinamesine göre Bizans imp. Vasil'in 1001 tarihinde bu yerde Gürcistan beylerini kabul ederek Gürcü krallığını resmen onayladı. 1372 tarihli Codex Atheniensis'te piskoposluk (kaza) olarak görülür. Yerleşim adı Ermenice olduğu halde o tarihte Rum kilisesine tabidir. SN
Kabaktepe köy - Köse - Gümüşhane
1530z 1917h : Şorut/Şurut [ Erm şorud ]
■ © 09.04.1682 Erzurum'a tabi Kelkid kazasının Şurut karyesinde vaki Çağırgan Babazade Şeyh İsmail Camii ferraşlığının vazifesi hakkında... deyar heyran
■ Çağırgan Baba lâmekani dervişlerdendir. M.1530 tarihli defterde, “Zaviye-i Baba Çağırgan der karye-i Şurut" kaydı yer almaktadır. atilla çakır
Yuvacık köy - Köse - Gümüşhane
1917h 📖: Gelinpertek [ Erm karnpertag "koyunkaleciği" ]
Özbeyli köy - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: Xozbirik [ Erm "bir tür bitki" ]
Yaylım köy - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: Kelaxpur [ Erm kaylağpür "kurt pınarı" ]
■ Muhtemelen `Kayl Ked (Kurt Irmağı) pınarı` anlamında. SN
Bizgili köy - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: Bizgili
Oylumdere köy - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: Danzut [ Erm dantsud "armutlu" ]
Örenşar köy - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: Viranşehir
Altıntaş köy - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: Altıntaş
Salyazı bld - Köse - Gümüşhane
1876s 📖: Posus
Y553 📖: Germanou Fossatón [ Yun "Almanlar hisarı" ]
E630 📖: Posaturn (başka yer) [ Erm "Pos geçidi" ]
■ Prokopios'un Yunanca metninde anılan yer, Latince Germani Fossatum `Alman hendeklisi` adının uyarlamasıdır. Ermenice Pos (`çukur?`) Yunanca veya Latince isimden uyarlanmış olmalıdır. 7. yy'a ait Ermenice anonim coğrafyada anılan Posaturn adını Eremyan (1963) sf. 88'de inceler. SN
■ "Fossatum" (Latince), "Φουσσάτον" ‎(Bizans Yunanca) < fossō ‎(Latince: “kazmak”). GEO


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.