haritada ara :   km  
Kâzımpaşa'da 14 yerleşim bulundu.
sırala 
Kızılcıklı mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Kızılcıklı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Muhaberat: Şumnu'nun Prevadi kazasının Toşe nahiyesinin Dere köyünden olup İzmid kazasına bağlı Kızılcıklı köyüne hicret etmiş olan Rüstem oğlu Hasan'ın hicretinin tahkiki. M-12-07-1899 Manav
Meşeli mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Meşeli
Beşevler mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 İnamiye [ Tr "nimetli" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Romanya ve Bulgaristan göçmenleri çoğunluktadır. SN
■ 26/12/1951 tarihinde Kocaeli'nin Akmeşe bucağına bağlı İnamiye köyü Adapazarı ilçesinin Kazımpaşa bucağına bağlanmıştır. (Devlet Arşivleri Sayı :24901) ekaragoz
Mahmudiye mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Mahmudiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Elçiliğe Gelen Muharrerat: Ruscuk'a bağlı Kostaniçe köyü ahalisinden müteveffa Derviş Ahmed'in hanımı olup oğlu ile birlikte hicretle İzmid'in Mahmudiye Mahallesi'ne yerleşen Fatma bint-i Osman'ın Ruscuk'ta bulunan emval ve mallarının satılarak bedelinin İzmid Sancağı Eytam Sandığı'na gönderilmesi talebini havi verdiği dilekçenin gereği yapılmak üzere gönderildiği. M-24-08-1903 Manav
Dağyoncalı mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Dağyoncalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bu köye ilk yerleşenler 1890 yılında Balkanlardan göçen insanlardır. Sonraki yıllardan Doğu Karadeniz ve Orta Karadenizden göçenlerle beraber köy şu anki durumuna gelmiştir.
Uzunköy mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1960 📖 Yeşildere
1928 📖 Eceldere
Yukarıdere mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Dere yk.
Aşağıdereköy mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Dere aş.
1890hk 📖 Dereköy
Alandüzü mah - Adapazarı (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1890hk 📖 Alandüzü
Çubuklu mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1890hk 📖 Çubuklu
Kuruçeşme mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Kuruçeşme İlhamiye
■ Kısmen Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
■ Balkan harbi sonrasi Bosna ve Üskup'ten gelen vatandaslarimizin yerlestigi bir birimdir.
Aralık mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Aralık İhsaniye
Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
Selahiye mah - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Salahiye
■ 93 Harbi neticesi Bulgaristanın İnce Balkan (Slivendeki Novo Selo) köylülerinin 45 hânesi Kandıra'da Kaba Ağaç köyüne, diger 45 hânesi de burada Serdivan Rum köyünün hemen bati tarafina iskan edildiler. Manav
Serdivan ilçe - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖 Serdivan [ Tr "başbucak" ]
Y1900~ 📖 Petrádes [ Yun "taşlıklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 2008'de ilçe oldu. SN
■ 1924 yılında yapılan mübadelede Serdivan'a şimdiki Yunanistan Drama vilayetine bağlı Raholika/Ravika köyünden ilk muhacirler yerleştirilir. Ravika'nın şimdiki adı Kalifitos'dur. ekaragoz
■ 1928’de Arnavutluk’tan, 1934 yılında da Bulgaristan, Yugoslavya ve Kocacık’tan, 1948’de Karadeniz’den ( Trabzon ve Rize) 1951’de yine Bulgaristan ve Yugoslavya’dan gelen göçmenler sebebi ile her geçen gün artmıştır.
■ Bilinen ilk sâkinleri Kürdlerdir. Osmanlıda "Şıhbızınlı Türkmân Ekrâdı" tâbir edilirdi. İsmi vaktinde etraftaki çiftliklerin, köylerin tâbii olduğu divanlardan en büyüğü olabileceğini düşündürüyor. Kandıra ve İzmit köylerine dağılan Kürdler yerlileşmiştir. Bölge Kürdleri sâdece Akyazıda toplu kalmayı başarmışsa da Kürdçe azalmıştır. 1790 itibâriyle Moralı Rumlar yerleşmeye başlamış. Rumların oturduğu kadim Serdivan bugünkü Serdivan merkezinden 3-4 km batı istikâmetindeydi bugün yeller esiyor yerinde. Mübâdele ile Rakovo veya Rakuvo köylüleri iskân edilmişti. 1900/01 tarihli belgelerden anlaşıldığı üzere de Adapazarı yakınlarında Gökçeviran’da (Gökviran) Fransız uyruklu Emil Bodvin’in kuruttuğu bataklığa Boşnak muhacirlerinin el koyması üzerine tazminat talebi ile karşılaşarak, bedeli Fenerler hâsılatından ödenmek üzere satın alınmak61 zorunda kalınmıştı. Evrak. Adapazarı kasabasında iskan edilen Bosna, Kırım ve Rumeli muhacirlerine ait arazi civarındaki Gökçeviran Gölü'nün kurutulması çalışmaları için sarfedilmesi gereken paranın temin edilerek mezkur muhacirlerin sefaletten kurtarılmaları. H-03-09-1326 Kaymas kazası Serdivan köyünden Tamaç Yorgi'yi meşe sopası vurarak öldüren Kosti'nin kefaletle serbest bırakılmayıp mahbusiyetinin devamı ve küreğe konulnması. H-15-08-1277 Kaymas kazasına tabi Serdivan karyesi sakinlerinden Yusuf'un İslam Dini'ne girmesi sebebiyle sabık Kocabaşı Bakkaloğlu Hacı Ligor ve arkadaşlarınca evi yakılarak parasının alınıp alınmadığının tahkik ve işarı. H-17-01-1276 Manav


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.