Isparta'da 248 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Saracık köy - Keçiborlu - Isparta
1968 📖 Saraycık
  Kavak köy - Keçiborlu - Isparta
1928 📖 Kavak
  Gülköy köy - Keçiborlu - Isparta
1928 📖 Umraniye
  Çukurören köy - Keçiborlu - Isparta
1928 📖 Çukurviran
  Ardıçlı köy - Keçiborlu - Isparta
1928 📖 Hamallar
  Kaplanlı köy - Keçiborlu - Isparta
1928 📖 Eber
1919hb 📖 Isparta Eber
■ Kuzey komşusu olan Afyon-Dinar Eber köyünden ayırmak için Isparta Eber olarak anılırdı. SN
  Yenitepe köy - Keçiborlu - Isparta
1928 📖 Cedid [ Tr "yeni" ]
  Yeşilyurt köy - Keçiborlu - Isparta
1928 📖 Hezargrad
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ Hezargrad Bulgaristan'daki Razgrad kentinin Türkçe adıdır. SN
  Kozluca köy - Keçiborlu - Isparta
1919hb 📖 Kozluca
  Aydoğmuş bld - Keçiborlu - Isparta
1919hb 📖 Aydoğmuş
  Kuyucak köy - Keçiborlu - Isparta
1919hb 📖 Kuyucak
  İncesu köy - Keçiborlu - Isparta
1919hb 📖 İncesu
■ Daha önce Dinar'a bağlı iken halk oylamasıyla Keçiborlu'ya katıldı. SN
  Fari mv - Keçiborlu - Isparta
Y535 📖 Barís
  Senir bld - Keçiborlu - Isparta
1928 📖 Senir [ Tr "dağ burnu" ]
  Keçiborlu ilçe - Keçiborlu - Isparta
1928 📖 Keçiborlu [ Tr kiçiborlu "küçük borlu" ]
■ Uluborlu'ya nisbetle adlandırılmıştır. Borlu adının anlamı açık değildir. SN
■ "Küçük" anlamındaki "keçi (kiçi)" sözcüğüne, Ankara'nın ilçesi Keçiören'de de denk gelinmektedir. Tunahan KOÇAK
  Kılıç bld - Keçiborlu - Isparta
1478t 📖 Kılıç
  Özbahçe köy - Keçiborlu - Isparta
1928 📖 Müfidiye
  İleydağı köy - Uluborlu - Isparta
1912hk 📖 Eldere
  Güneykent bld - Gönen - Isparta
1478t 1925h 📖 📖 Gireson / Giresun
Y 📖 *Kerassós [ AnaD ]
■ Kerassos/Giresun adının Yunan-öncesi bir dilde `kirazlı` anlamına geldiği düşünülebilir. SN
  Gümüşgün köy - Gönen - Isparta
1925h 📖 Baladız [ Yun ]
Y-189 📖 Aporidós Kômê [ Yun "geçitsiz köy, geçilmez köy" ]
Alevi yerleşimi
■ Gönen ovası ile Keçiborlu ovasının geçit noktasında bulunan Aporidos köyü MÖ 189'da Konsül Manlius Vulso'nun seferi münasebetiyle zikredilmiş ve 1889'da Hirschfeld tarafından Baradıs köyüyle eşitlenmiştir. Baradıs biçimi, doğal ses evrimiyle Aporidós adından türer. Köyde höyük ve arkeolojik kalıntılar mevcuttur. SN
  Gölbaşı köy - Gönen - Isparta
1925h 📖 Gölbaşı
  İğdecik köy - Gönen - Isparta
1478t 📖 İğdecik
  Gelincik köy - Isparta_M - Isparta
1911hk 📖 Geresin [ Yun ]
  Uluborlu ilçe - Uluborlu - Isparta
1282 📖 Borlu / Borğlu [ Tr borğ "hisar" ]
Y451 📖 Sôzópolis [ Yun "halâskâr (İsa) kenti" ]
Y17 Y535 📖 📖 Apollônía / Apollonías [ Yun "Apollon yurdu" ]
■ Yakındaki Kiçi Borlu (Küçük Borlu)'ya nispetle Ulu Borlu adı verilmiştir. SN
■ Arundel, bir diğer adının Mordiaeum olduğunu söyler. Ramazan Topraklı
  Koçtepe köy - Gönen - Isparta
1925h 📖 Fandas Çiftliği [ Yun ]
  Dereköy köy - Uluborlu - Isparta
1912hk 📖 Dere
  Yazısöğüt köy - Isparta_M - Isparta
1911hk 📖 Diyadin
  Yakaören köy - Isparta_M - Isparta
1928 📖 Lağus / Lağusa [ Yun lagós "tavşan" ]
  Gölcük mv - Isparta_M - Isparta
1911h 📖 Gölcük
  Küçükkabaca köy - Uluborlu - Isparta
1912hk 📖 K. Kabaca
  Kayı köy - Isparta_M - Isparta
1912hk 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
  Gönen ilçe - Gönen - Isparta
1530t 📖 Gönan
Y535 📖 Komana | Justinianópolis
Y150 📖 Kómana / Kónana [ AnaD ]
■ Eski Anadolu dilinde olan eski adı, muhtemelen Tokat ve Tufanbeyli'deki iki Komana ile eş yapıdadır. Ancak Roma dönemine ait sikkelerde Konana görülür. 4. yy'dan sonra yazılan bir menkıbenameye göre 2. yy'da Aziz Zosimos burada şehit edilmiştir. 6. yy'da kente bir süre Iustinianopolis adı verildi. SN
  Deregüme köy - Isparta_M - Isparta
1911h 📖 Deregömü [ y? ]
■ Karş. Manisa-Şehzadeler Yeşilköy (Dareioukomê). SN
  Senirce köy - Gönen - Isparta
1925h 📖 Senirce [ Tr senir "dağ burnu" ]
  Çünür köy - Isparta_M - Isparta
1911hk 📖 Çünğür
  Uluğbey bld - Senirkent - Isparta
1946 📖 İlegüp
1912hk 📖 İlegüb
Y-189 📖 Lagoê / Lagbê [ AnaD ]
■ 10.02.1947'de Uluğbey adı verildi. SN
■ İlegüp adının aslı MÖ 189 yılı Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Gordiyon Seferinde adı geçen Lagoen'dir. Türkçe İlegün olan yeradı, anlamlı olması için Veli Baba menakibinde Ulugün olarak yazılmıştır. Halk ise İlegün adını İlegüp yapmıştır. Ramazan Topraklı
  Senirkent ilçe - Senirkent - Isparta
1890hk 📖 Senirkend [ Tr senir "dağ burnu" ]
  Isparta il - Aa - Isparta
1911h 📖 Hamidabad
1484 📖 Isparti
1282 1333 📖 📖 Sabarta
Y-146 📖 Saporda [ AnaD ]
■ Osmanlı döneminde idari birim (sancak) adı olan Hamid 14. yy'da bölgede hüküm süren Hamid beyliğinden gelir. 1891'de sancak merkezine verilen Hamidabad adı günün padişahının adından ayrı düşünülemez. SN
■ 24 Ekim 1926 tarih ve 4248 sayılı İcra Vekilleri kararıyla İsparta olmuştur. Ramazan Topraklı
  Bozanönü köy - Isparta_M - Isparta
1478t 📖 Bozanönü
  Darıderesi köy - Isparta_M - Isparta
1925h 📖 -
  Davraz dağ - Aa - Isparta
1926h 📖 Davras [ y? ta viará ]
Y200~a 📖 Ouiaros / Biaros [ AnaD ]
■ Davras adı, ses benzerliğine rağmen, Taúros/Toros ile ilgisiz görünüyor. Roma imp. dönemine ait Prostanna (Eğirdir) sikkelerinden tanıdığımız Viaros adına to veya ta artikelinin eklenmesiyle türemiş olması mümkündür. SN
  Ayazmana mah Isparta - Isparta_M - Isparta
1925h 📖 Ayazma [ Yun "mukaddes su kaynağı" ]
  Yıldızhan mah Isparta - Isparta_M - Isparta
1911hk 📖 Minasın
Y400~b 📖 Minassós akk. Minassón [ AnaD ]
■ Sterrett tarafından yayımlanan bir tek yazıtta Konana (şimdi Gönen) kentine bağlı bir yerleşim olarak Minassós anılmıştır. (Zgusta #811). SN
  Başköy köy - Senirkent - Isparta
1928 📖 Bise
1912hk 📖 Pisa
Y912 📖 Pissia [ AnaD ]
■ 869 yılına ait Notitia Episcopatuum içinde anılan Pissa veya Pissia'dır. SN
■ Senirkent-Başköy'ün adı daha evvel Bisse idi. 937/1530'de Belisiye olarak geçiyor. Ramsay s. 255'de geçen Pissia kenti öreni bu köydedir. Ramazan Topraklı
  Yassıören bld - Senirkent - Isparta
1912hk 📖 Yassıviran
Y640 📖 Tymandos? [ AnaD ]
  Kuleönü bld - Isparta_M - Isparta
1912hk 📖 Güleönü
  Direkli köy - Isparta_M - Isparta
1928 📖 Geyran
  Bayat köy - Atabey - Isparta
1912hk 📖 Selef + Bayad
Y150 Y535 📖 📖 Seleukeía (Sidêra) [ Yun "Selevkos (kral) kenti" ]
■ İskender'in ardıllarından I. Seleukos Nikator onuruna adlandırılan Pisidia Selukia'sı öreni köyün yakınındadır. SN
  Aliköy köy - Isparta_M - Isparta
1911hk 📖 Aliköy
Alevi yerleşimi
  Küçükhacılar köy - Isparta_M - Isparta
1928 📖 K. Hacılar
  Onaç köy - Atabey - Isparta
1925h 📖 Onaç
  Atabey ilçe - Atabey - Isparta
1925h 📖 Atabey
1530t 📖 Ağras
Y869y : Agraí akk. Agrás [ Yun "tarlalar" ]
1876a 📖 Ağros (kaza)
■ En erken 869 yılında Agrai gen. Agrôn anılmıştır. Atabey adı yerel rivayete göre 1920'lerde Atatürk tarafından verildi. SN
  Büyükhacılar köy - Isparta_M - Isparta
1928 📖 B. Hacılar
  Sav bld - Isparta_M - Isparta
1478t 📖 Sav
  Büyükkabaca bld - Senirkent - Isparta
1912hk 📖 B. Kabaca
  Kadılar köy - Isparta_M - Isparta
1925h 📖 -
  Ortayazı köy - Senirkent - Isparta
1912hk 📖 Gürdeme [ Yun ]
■ Bilge Umar'ın değindiği (s. 298) 'Güreme' hatalıdır. SN
  İslamköy bld - Atabey - Isparta
1925h 📖 İslam Mahallesi
1912hk 📖 İslamköy
Y550 📖 Doíantos (ova)
■ 19. yy başlarına dek adının Hıristiyanköy veya Gâvurköy olduğuna dair rivayet doğrulanmaya muhtaçtır. Ancak en az 15. yy'dan beri ezici çoğunlukla İslam nüfusu bulunan Isparta ilinde `İslamköy` şeklinde bir köy adı doğal sayılamaz. SN
  Küçükkışla köy - Isparta_M - Isparta
1925h 📖 Kışla
  Kapıcak köy - Atabey - Isparta
1928 📖 Keligan
1912hk 📖 Kelian
  Pembeli köy - Atabey - Isparta
1925h 📖 Pamuklu
1912hk 📖 Pambuklar
  KüçükGökçeli köy - Isparta_M - Isparta
1928 📖 K. Findos
1912hk 📖 Findos yk.
  Harmanören köy - Atabey - Isparta
1928 📖 Göndürle
1912hk 📖 Göndüler
  Garip köy - Senirkent - Isparta
1912hk 📖 Garib
  Büyükkışla köy - Isparta_M - Isparta
1928 📖 Kışla
  Darıören köy - Isparta_M - Isparta
1928 📖 Darıviran
  BüyükGökçeli bld - Isparta_M - Isparta
1928 📖 B. Findos
1912hk 📖 Findos aş.
Y787 📖 Bindaíos [ AnaD ]
  Çobanisa köy - Isparta_M - Isparta
1928 📖 Çobanisa
  Gençali köy - Senirkent - Isparta
1912hk 📖 Gençali
  Güneyce köy - Isparta_M - Isparta
1926h 📖 Güneyce
  Beydere köy - Eğirdir (Barla bucağı) - Isparta
1968 📖 Gökçeköy
1912hk 📖 Bedre [ Yun pétra "kaya" ]
  Bağören köy - Eğirdir (Barla bucağı) - Isparta
1928 📖 İlme
Y535 📖 Limênopolis / Limênai [ Yun "gölkent" ]
■ Osmanlı zamanında Limen-gömü olan köy Eğirdir Gölü'nün yükselmesi ile su altında kalmış, halkı şimdiki Bağören köyüne taşınmıştır. SN
  Kayaağzı köy - Senirkent - Isparta
1920 📖 Kayaağzı
  Barla bld - Eğirdir (Barla bucağı) - Isparta
1960 📖 Kocapınar
1912hk 📖 Barla
Y150 Y961 📖 📖 Parláos [ AnaD ]
■ Barla Rumları 1919 da İncesuya sürgün edildi. 1921 kasımında Barlalı erkekler Erzurum ve Karsa sürgün edildi. Manav
  Akkeçili köy - Senirkent - Isparta
1912hk 📖 Akkeçili
Yörük (Honamlı) yerleşimi
  Sevinçbey köy - Eğirdir - Isparta
1928 📖 Sevinçbey
  Çukur köy - Isparta_M - Isparta
1911h 📖 Çukur
  Aşağıgökdere köy - Eğirdir - Isparta
1928 📖 Gökdere aş.
  Hoyran göl - Yalvaç - Isparta
1876a 📖 Hoyran (idari bölge)
■ Eğirdir Gölünün kuzey yarısına verilen Hoyran adı, gölün kuzeydoğu ucunda şimdi Kumdanlı beldesinin bulunduğu verimli ovadan gelir. SN
  Aşağıkaşıkara köy - Yalvaç (Kumdanlı bucağı) - Isparta
1928 📖 Kaşıkara aş.
  Eğirdir ilçe - Eğirdir - Isparta
1891c 📖 Eğerdir
1333 📖 Akrîtûr / Agrîdûr [ Yun akrotíri "çıkıntı, burun" ]
■ Antik Prostanna/Prostama yerleşiminin izleri kasabanın birkaç km güneydoğusunda göl kıyısındadır. 14. yy'da Hamidoğulları beyliğinin başkenti olarak Hamidabad adını aldı; ancak İbn Battuta (ziyaret tarihi 1332) Akrîdûr adını kullanır. Türkçe 'eğri' sözcüğünün yanlış çağrışımlarından ötürü adı yakın tarihte Eğirdir olarak düzeltildi. SN
  Akpınar köy - Eğirdir - Isparta
1928 📖 Akpınar
■ Antik Prostanna yerleşiminin kalıntıları köyün 1,5 km batısında dağ eteğindedir. SN
  Yukarıgökdere köy - Eğirdir - Isparta
1912hk 📖 Göydere | Tespihli
  Balkırı köy - Eğirdir - Isparta
1912hk 📖 Cire
  Eğirdir göl - Eğirdir - Isparta
Y17 📖 Trogítês (göl) [ AnaD ]
  Kırıntı köy - Eğirdir - Isparta
1946 📖 Kırıntı aş.
  Yeşilyurt köy - Sütçüler - Isparta
1926h 📖 Sığırlı
  Yukarıkaşıkara bld - Yalvaç (Kumdanlı bucağı) - Isparta
1928 📖 Kaşıkara yk.
  Yeşilada mah Eğirdir - Eğirdir - Isparta
1912hk 📖 Nis [ Yun nisí "adacık" ]
  Akbelenli köy - Eğirdir - Isparta
1926h 📖 Haymana [ Tr "oba" ]
  Eyüpler köy - Eğirdir - Isparta
■ Balkırı köyünden ayrıldı. SN
  Melikler köy - Sütçüler - Isparta
1926h 📖 Melikler
  Şeyhler köy - Sütçüler - Isparta
1926h 📖 Şeyhler
  Serpil köy - Eğirdir - Isparta
1530t 1901hb 📖 📖 Serpe
■ 1966'ya dek Yuvalı (Direskene) köyüne bağlı Serpe mahallesi idi. SN
  Tepeli köy - Eğirdir - Isparta
1912hk 📖 Tepeli


Grafik harita göster     haritada ara : km