haritada ara :   km  
Isparta'da 12 ilçe bulundu.
sırala 
Keçiborlu ilçe - Keçiborlu - Isparta
1928 📖: Keçiborlu [ Tr kiçiborlu "küçük borlu" ]
■ Uluborlu'ya nisbetle adlandırılmıştır. Borlu adının anlamı açık değildir. SN
■ "Küçük" anlamındaki "keçi (kiçi)" sözcüğüne, Ankara'nın ilçesi Keçiören'de de denk gelinmektedir. Tunahan KOÇAK
Uluborlu ilçe - Uluborlu - Isparta
1282 📖: Borlu / Borğlu [ Tr borğ "hisar" ]
Y451 📖: Sôzópolis [ Yun "halâskâr (İsa) kenti" ]
Y17 Y535 📖Apollônía / Apollonías [ Yun "Apollon yurdu" ]
■ Yakındaki Kiçi Borlu (Küçük Borlu)'ya nispetle Ulu Borlu adı verilmiştir. SN
■ Arundel, bir diğer adının Mordiaeum olduğunu söyler. Ramazan Topraklı
Gönen ilçe - Gönen - Isparta
1530t 📖: Gönan
Y150 📖: Kómana / Kónana [ AnaD ]
■ Eski Anadolu dilinde olan eski adı, muhtemelen Tokat ve Tufanbeyli'deki iki Komana ile eş yapıdadır. Ancak Roma dönemine ait sikkelerde Konana görülür. 4. yy'dan sonra yazılan bir menkıbenameye göre 2. yy'da Aziz Zosimos burada şehit edilmiştir. 6. yy'da kente bir süre Iustinianopolis adı verildi. SN
Senirkent ilçe - Senirkent - Isparta
1831a 📖: Senirkend [ Tr senir "kale? kaya çıkıntısı" ]
Atabey ilçe - Atabey - Isparta
1925h 📖: Atabey
1530t 📖: Ağras
Y869y : Agraí akk. Agrás [ Yun "tarlalar" ]
1876a 📖: Ağros (kaza)
■ En erken 869 yılında Agrai gen. Agrôn anılmıştır. Atabey adı yerel rivayete göre 1920'lerde Atatürk tarafından verildi. SN
Eğirdir ilçe - Eğirdir - Isparta
1891c 📖: Eğerdir
1333 📖: Akrîtûr / Agrîdûr [ Yun akrotíri "çıkıntı, burun" ]
■ Antik Prostanna/Prostama yerleşiminin izleri kasabanın birkaç km güneydoğusunda göl kıyısındadır. 14. yy'da Hamidoğulları beyliğinin başkenti olarak Hamidabad adını aldı; ancak İbn Battuta (ziyaret tarihi 1332) Akrîdûr adını kullanır. Türkçe 'eğri' sözcüğünün yanlış çağrışımlarından ötürü adı yakın tarihte Eğirdir olarak düzeltildi. SN
Sütçüler ilçe - Sütçüler - Isparta
1478t 📖: Bavlu / Bavlı (başka yer)
1926h 📖: Cebel | Bavlu (idari bölge) [ Tr cebel "dağ" ]
■ Eski Bavlu nahiyesi merkezi 19. yy'da buraya taşındı. Bölgeye adını veren asıl Bavlu, Karabavullu adıyla da anılan Ayvalıpınar köyüdür. İdari birim adı 1935'te Sütçüler olarak değiştirildi. SN
Gelendost ilçe - Gelendost (İlçe bucağı) - Isparta
1478t 📖: Gelendos [ Yun ]
■ Kasaba adının Yun *Kalandai veya *Kelainitai benzeri bir addan türemiş olduğu düşünülebilir. Ancak özgün biçimi kaydedilmemiştir. SN
Aksu ilçe - Aksu - Isparta
1912hk 📖: Yenice
1928 📖: Anamas (idari bölge) [ Yun anemóeis "rüzgârlı" ]
■ Yenice belediyesi 1987'de Aksu adıyla ilçe statüsü kazandı. Eski nahiye adı olan Anamas, ilçenin güneyinde şimdi Dedegöl Dağı adı verilen dağın adıdır. SN
Yalvaç ilçe - Yalvaç - Isparta
1665 📖: Yalvaç / Yalavaç [ Tr "elçi" ]
A870 📖: Antakiya el-Muhterika [ Ar "yanık Antakya" ]
Y75 📖: Antioxeía (Pisidias) [ Yun "Antioxos (kral) kenti" ]
■ MÖ 3. yy'da inşa edilen Pisidia Antioxia'sı kentidir. İncil'e göre Aziz Pavlos'un Helen dünyasına Hıristiyanlığı ilk kez tebliğ ettiği yerdir. Vekayinamelerde `Yalvaç Bey` adlı biri kaydedilmediğine göre, Yalvaç adı bu hadiseden mülhem olmalıdır. SN
■ Küçük Firikya'da bulunduğu için Antiochetta veya Antiocheia Minor gibi adlarla da anılan Yalvaç, erken Hıristiyanlık döneminde Hıristiyanlar tarafından içindeki heykellerle birlikte yakılmıştır. El-Belâzûri Fethü'ı-Büldan'da Antakya el-Muhterika yani Yanık Antakya olarak bahsediyor. Yalavaç, Türkçe Alev/Yalav'dan türeme bir kelime olmalıdır. Ramazan Topraklı
Şarkikaraağaç ilçe - Şarkikaraağaç - Isparta
1890hk 📖: Karaağaç
Y535 📖: Hadrianópolis [ Yun "Hadrianus (imp.) kenti" ]
1928 📖: Şarkikaraağaç (idari bölge) [ Tr "Doğu Karaağaç" ]
■ Şimdiki Acıpayam ilçesi olan Asikaraağaç/Garbikaraağaç'a oranla Şarkikaraağaç adı verilmiştir.. SN
YenişarBademli ilçe - Yenişarbademli - Isparta
1926h 📖: Bademli
1500~ 📖: Yenişar [ Tr yeni şar "yeni şehir" ]
Y17 📖: Tityassós? [ AnaD ]
■ Kubadabad sarayının bulunduğu Bizans/Selçuklu kentinin kalıntısı 18. yy'da Şehr Köyü adıyla anılmış ve 18. yy ortalarında Beyşehir gölünün yükselmesi üzerine terk edilmiştir. 19. yy'da Bademli köyüne taşınan kaza ve nahiye merkezi, Yeni Şehr olarak anıldı. ■ 6. yy'da piskoposluk makanı (`kaza`) olan Tityassos kentinin yeri kesinlikle tayin edilememekle birlikte olasılıkla Bademli kasabasıdır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.