haritada ara :   km  
Ilıca'da 38 yerleşim bulundu.
sırala 
Gelinkaya mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Sirans / Zuvans [ Erm dzirants? "eğri boğaz? " ]
E1662 📖: Dziran Ծիրան
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Serçeme veya Dziran adı verilen görkemli boğazın çıkış yeridir. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 125 Müslüman ve 6 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
Yoncalık mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Yoncalık
1916h 📖: Yoncalu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 127 Müslüman ve 3 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
Eskipolat mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Serçeme [ Kr "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 146 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Sorkunlu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Zıravank
E1912 📖: Dziravank Ծիրավանք [ Erm "eğri manastır" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 21 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Alaca mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Alaca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Aziziye ilçesinin Alaca ve Tebrizcik köylerinin halkı Kasr-ı Şirin Antlaşmasıʼndan (1639) sonra Tebrizʼden getirilen Sünni Türklerdir... İbrahim Ahıskalı
Emrecik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Ermecik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1591 yılına ait kayıtta 16 Müslüman hane, 6 Gayrimüslim hane ve 1 askeri görevli bulunuyor. metonio
Eğerti mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Hınzik
E1902 📖: Hıntsik
E474 📖: Hintsk gen. Hntsuts Հինձք Հնձուց [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan Hntsuts Manastırının 5. yy'da II. Theodosius zamanında inşa edildiğini tarihçi Movses Xorenatsi anlatır. SN
Yukarıyenice mah - Palandöken (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Zerdige yk.
E1900~a 📖: Zerdige
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 18 Müslüman nüfus bulunuyor. Aşağı ve yukarı Zerdige olarak bölünmediği sıralarda Zardigekomu olarak geçiyor. metonio
Tebrizcik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Tevrizcük
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Paşayurdu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Poççik [ Erm boçik "kuyruk" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Aşağıyenice mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Zerdige aş. [ Erm ]
E1912 📖: Zerdige
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Ocak mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Erinkar [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Çiğdemli mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Tikkir
E1912 📖: Tıtgir [ Erm ]
1902hb 📖: Titgiri
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Dereboğazı mah - Palandöken (Ilıca bucağı) - Erzurum
1902 1902Haydari
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 242 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Güzelyurt mah - Palandöken (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Tambura / Tanbura
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 99 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Demirgeçit mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağaver
E1902 📖: Ağaver [ Erm "tuz ören" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Veya Erm Vağaver `eskiören`. SN
Alaybeyi mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Ebülhindi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk idi. SN
Dağdagül mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Erçik
E1902 📖: Arçig Առջիկ [ Erm "küçük ariç (?)" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Kayapa mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kayapa [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Özbek mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Özbek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Sarıyayla mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Salasor
E1902 📖: Salatsor [ Erm salnatsor "kayrakdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
Kümbet mah - Palandöken (Ilıca bucağı) - Erzurum
1902hb 📖: Gümbet
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 151 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Kuşçu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kuşçu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Özbilen mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: İsavank [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Kumluyazı mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Norşin
E1902 📖: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
SakalıKesik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Sakalı Kesik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Aziziye ilçe - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1878 📖: Aziziye [ Tr "Abdülaziz yeri" ]
1665 1916h 1916: Ilıca
1514 📖: Çermük
E700~ 📖: Çermug Ջերմուկ [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ İlçe merkezi olan kasaba genellikle Ilıca adıyla tanınır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 52 Müslüman ve 50 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
Kavaklıdere mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Tosik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akören mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Akviran
1916h 📖: Ağviran
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Söğütlü mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te yağmalanan Ermeni köyleri arasında anılır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 74 Müslüman ve 17 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
Yağmurcuk mah - Palandöken (Ilıca bucağı) - Erzurum
1902hb 📖: Yağmurcuk
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 72 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Kahramanlar mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1819z 1928 192: Kara Erz
E1075 E1902 E190: Ardzn Արծն [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Önemli bir Ermeni kasabası iken 1055'te Türk akınlarında tahrip edildi. 10.11. yy'da Bizans garnizonu olan bugünkü Erzurum kentinin adı Erzen-i Rum anlamındadır. SN
■ © 24.05.1819 Erzurum'da Kara Arz nahiyesinde Ümidim Baba Zaviyesi evkafı karyelerinin defterli reayası öteye beriye dağılmış olduğundan vakfı zarardan siyaneten bunların bulundukları yerlerden kaldırılıb eski mevalarında iskanları için ferman... deyar heyran
Taşlıgüney mah - Palandöken (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1900~a 📖: Xanege [ Tr xanegâh "yurtluk" ]
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 74 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Adaçay mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Süngeriç
E1902 📖: Sıngaric Սնկառիճ [ Erm "mantar ariç (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
Ömertepe mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Pulur
E1902 📖: Plur [ Erm "höyük" ]
E1075 📖: Plurıs [ Erm plurk akk. plurıs "höyükler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te tamamen yağmalanan köylerden biriydi. SN
Düztoprak mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Pezgeriç
E1902 📖: Pazgaric [ Erm "pancar aric (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ Erm «pazug» (Türkçe ağızlarda pezik/pezük) pazı bitkisinin veya sebze olarak yenilen pancar yaprağının Ermenice adıdır. Bileşiklerde «pazg-» şeklini alır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı çözülemedi. Karş. Sngaric (`mantar arici`), Kinadaric (`asma arici`). SN
Tınazlı mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Mördülük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Beypınarı mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Ozni
E1902 📖: Otsni Օձնի [ Erm otsun gen. otsni "yılanlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 1141 Ermeni, 138 Türk nüfusu vardı. 1895'te tamamen yağmalandı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 71 Müslüman ve 338 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.