haritada ara :   km  
Iğdır Merkezde 52 yerleşim bulundu.
sırala 
Güngörmez köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Güngörmez
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Kızılkule mah Güngörmez - Iğdır_m - Iğdır
1854h 📖 Kızılkule
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Kızılkule 1950 yılına kadar köydü. 1950'den sonra Güngörmez köyüne bağlı bir mahalleye dönüştürüldü. 1886 yılında Ruslar'ın yaptığı nüfus sayımında 165 Azeri Türkü'nün yaşadığı tespit edildi. Günümüzde birkaç Azeri aile kalmıştır. Alper Karaca
Sıçanlı köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Sıçanlı
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
Taşlıca köy - Iğdır_m - Iğdır
E1918 📖 Dzagaküğ [ Erm "çukurköy" ]
1901hb 📖 Taşlıca
■ 20. yy başında kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Moti, Gêloyi) yerleşimi
■ 1886 yılı Rus nüfus sayımında köy de 72 Kürt, köye bağlı Tarlabaşı mahallesinde ise 33 Azeri Türkü yaşamaktaydı. Alper Karaca
Asma köy - Iğdır_m - Iğdır
1914h 📖 Osma Kışlağı
1901hb 📖 Asma
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20.yy başında Kürt (Redkan) yerleşimi. Şimdi Kürt (Qereçoli) yerleşimi. Mar(d)astan
Harmandöven köy - Iğdır_m - Iğdır
1946 📖 Germeşof
1928 📖 Germaşov
E1918 📖 Harmaşen [ Erm "kavga köyü?" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Kervansaray köy - Iğdır_m - Iğdır
1914h 📖 Karavansaray Kışlağı
Nişankaya köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Kellohamo [ Kr ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy de eskiden Yezidiler yaşamaktaydı. Bunların bir kısmı Erivan'a göç etti, bir kısmı ise İslamiyeti kabul edip Kürtleşti. Alper Karaca
Çalpala köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Kiti
1901hb 📖 Keti
Azeri (Çarıkçı) yerleşimi
Kuşçu köy - Iğdır_m - Iğdır
1914h 📖 Kuşçu Kışlağı
Azeri yerleşimi
Mezra köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Mezra
1901hb 📖 Xarabemezra
Kürt (Sünni) yerleşimi
Küllük köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Küllük
Azeri (Çarıkçı) yerleşimi
Bayraktutan köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Arapkirli aş. + yk.
1854h 📖 Arapkirlü
1946 📖 Erepgir
Azeri (Çarıklı) yerleşimi
Karaçomak köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Zor
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1886 yılı Rus nüfus sayıma göre Zor köyünde 570 Kürt yaşıyormuş. Qazi
Yukarıçarıkçı köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Çarukçı yk.
Azeri (Çarıkçı) yerleşimi
Alibeyköy köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 G[r]undo [ Kr gundo? "köycük" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Karaçomak köyüne bağlı Gundo mezrası iken 26.03.1999'da Alibeyköy adıyla köy oldu. SN
Aşağıçarıkçı köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Çarukçı aş.
Azeri (Çarıkçı) yerleşimi
■ Çarıkçı veya Dünbüllü adıyla anılan topluluğun Iğdır'daki altı köyünden biridir. İran'da Hoy bölgesinden göçtükleri anlatılır. SN
Bendemurat köy - Iğdır_m - Iğdır
E1918 📖 Pertig [ Erm բերդիկ "kalecik" ]
1914h 📖 Bendemurad aş. + yk. [ Tr "Murat bendi?" ]
■ 20. yy başında Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 1886 yılı Rus nüfus sayımlarında köyde 158 Kürt, 156 Azeri Türkü yaşamaktaydı. Gelişmeye müsait bir yapısı olmasına rağmen kan davaları yüzünden gelişemedi. Alper Karaca
Hoşhaber bld - Iğdır_m - Iğdır
1902a 1928 📖 📖 Xoşxaber
1901hb 📖 Xoş-xaber
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 92 hanede 617 Ermeni nüfusu ve kerametli olduğuna inanılan bir İncil nüshası vardı. Hoşhaber adı muhtemelen sözkonusu İncille alakalı olmalıdır. SN
Yaycı köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Yaycı
Azeri yerleşimi
Örüşmüş köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Örüşmüş
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Köy eski Ermeni yapıtıdır. 19. yüzyılda Kürtler ve Ermeniler beraber yaşıyordu. Ermenilerin büyük bir kısmı Ermenistan'a göç etti. Kalanları ise Kürtleşti. Alper Karaca
Kuzugüden köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Kuzugüden
Azeri yerleşimi
Hakmehmet köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Hakmehmet
1901hb 📖 Akmehmet
Azeri yerleşimi
Halfeli bld - Iğdır_m - Iğdır
E1918 📖 Vank / Vankadeğ [ Erm vankadeğ "manastır yeri" ]
1901hb 📖 Xalfeli
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Iğdır iline bağlı en büyük Kürd yerleşimlerinden biridir. metonio
Kasımcan köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Kasımcan
Azeri yerleşimi
Obaköy köy - Iğdır_m - Iğdır
1912h 📖 Oba
Azeri yerleşimi
Alikamerli mah - Iğdır_m - Iğdır
E1918 📖 Alimezar
1914h 📖 Alikoçak
1854h 📖 Alikamarlu
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Gülpınar köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Muçe
1901hb 📖 Muçi
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1915-1918 yıllarına kadar Ermeni ve Ezdî Kürt’lerinin çoğunlukta olduğu söylenmektedir. Son Ezdî pîrî Pîr Heso 1970’e kadar yaşamış. Kürtçe Muç, Muçê diye bilinir. Azeri kirveler Muçalı der. Köyde 250 Mehmet Öztürk vardır. Köyün Qapo, Şipo, Çıngıl, Mayor, Geli adlarında kendi yaylaları da vardır. Köyün patatesi kartolê Muçê diye bilinir. murat
Hakveyis mah - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Hakveysi
1901hb 📖 Axveyis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20 yy. başında 942 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Mahalle halkının çoğu yaklaşık %60'ı Azeri Türkü'dür. Ayrıca Kürt köylerinden gelenler de vardır. Alper Karaca
Sarıçoban köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Sarıçoban
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı; 316 Tatar (Azeri Türk). Qazi
Çavuşbahçe köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖 Ağaver [ Erm "tuz ören" ]
Azeri yerleşimi
■ Veya Erm Vağaver `eskiören`. SN
Çilli köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Çilli
1901hb 📖 Cilligöl / Cilligedik
Kazancı köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Kazancı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
Enginalan köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Pulur
1901hb 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Enginalan köyü Ermeniler'in tehciri ile 1937 yılına kadar boş kaldı. Sonrasında Bulgaristan'dan gelen Balkan Türkler'i buraya yerleştirildi. Hatta Iğdır Balkan Türkler'i adında dernekleri bile vardır ve her sene Hıdırellez kutlamaları yapılır burada. Köy Bulgaristan Türkleri'nin köyüdür. Alper Karaca
Karakuyu köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Karakuyu
1901hb 📖 Karaköy
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1886 yılı Rus nüfus sayımlarında 591 Kürt yaşamaktaydı. Alper Karaca
Söğütlü mah Iğdır - Iğdır_m - Iğdır
hl 📖 İdirmava
1901hb 📖 İgdir-Novo [ Rus "yeni İğdir" ]
■ 20. yy başında kısmen Rus yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde kurulan yeni İğdir kentinin merkez mahallesidir. SN
Özdemir köy - Iğdır_m - Iğdır
E1902 📖 Panig [ Erm ]
1901hb 1928 📖 📖 Panik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Akyumak köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖 Kızılzakir
Azeri yerleşimi
Yüzbaşılar köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Alut
1901hb 📖 Alıtlu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
Köprüköy mz - Iğdır_m - Iğdır
E1918 📖 Talar թալար [ Erm "yeşil" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Suveren köy - Iğdır_m - Iğdır
hl 📖 Horgof / Horgov
1901hb 1928 📖 📖 Orgoff / Orkof [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde sınır bölgesi komutanlığı idi. SN
■ Horgof köyü, 1886 yılı Rus nüfus sayımına göre bu köyde 129 Kürt yaşıyormuş. 1897 verilerine göre ise 151 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Qazi
■ Iğdır ovası üzerinde olduğu için ve gün geçtikçe gelişmesi sebebiyle göç almış bir köydü. 90'lı yıllarda Iğdır'ın en kalabalık köyüydü. Köy halkı Kürtler'den oluşuyor. Alper Karaca
Yukarıerhacı köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Erhacı yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
Necefali köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Necefali
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı; 404 Ermeni, 66 Tatar (Azeri). Qazi
Evci köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Evci
1901hb 📖 Evciler
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 1277 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Ermenilerin tehcir edilmesiyle köye Azeri Türkleri yerleşti. Iğdır ovasında olması sebebiyle rahatlıkla modern tarım yapılabilmektedir. Köy çalışmaya gelen ve geçici kalan Kürtler var lakin bu köyün yapısını değiştirmez. Alper Karaca
Çakırtaş köy - Iğdır_m - Iğdır
1854h 1928 📖 📖 Amarat [ Tr "imaret" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ 1862 yılında Rus nüfus sayımına göre köyde 262 Azeri Türkü yaşamaktaydı. Ayrıca günümüzde halen Azeri Türkü aileler ikamet ediyor. Alper Karaca
Aşağıerhacı köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Erhacı aş.
E1918 📖 Arxaç
1901hb 📖 Arganci
Kürt (Sünni) (Mamedki) yerleşimi
Melekli bld - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Melekli
1901hb 📖 Malaklu
Azeri yerleşimi
■ Iğdır iline bağlı en büyük Azeri yerleşimlerinden biridir. sabri can
Tacirli köy - Iğdır_m - Iğdır
1901hb 📖 Tecerlü [ Tr "aş." ]
Azeri/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Sivas-Ulaş Tecer maddesine bakınız. SN
Elmagöl köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Elmagöl
Kadıkışlak köy - Iğdır_m - Iğdır
1928 📖 Kadıkışlak
1901hb 📖 Kazikışlak
■ 20. yy başında Azeri/Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 354 Azeri ve 293 Ermeni nüfusu vardı. SN
Cafköy köy - Iğdır_m - Iğdır
1914h 📖 Cafa Kışlağı
Korhan yayla - Iğdır_m - Iğdır
1914h 📖 Eski Karakorhan
1901hb 📖 Iğdır Korganı [ Tr "Iğdır kalesi" ]
1404 📖 [İgdir]
Kürt (Sünni) (Gêloyi) yerleşimi
■ Ağrı Dağının kuzey yamacında 2100 m rakımda bulunan eski İğdir kenti ve kalesi 1664 yılındaki bir depremde tamamen yıkıldıktan sonra terk edildi. İl adı bu kaleden alınmıştır. SN
■ Köyün Ruslar dönemindeki eski tapusu, Alican köyündeki Redkanlılar adınadır. Tapu halen ailelerde mevcuttur. Mar(d)astan


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.