Iğdır_M' 52 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güngörmez köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Güngörmez
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Kızılkule mah Güngörmez - Iğdır_M - Iğdır
1854h 📖 Kızılkule
  Sıçanlı köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Sıçanlı
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
  Taşlıca köy - Iğdır_M - Iğdır
E1918 📖 Dzagaküğ [ Erm "çukurköy" ]
1901hb 📖 Taşlıca
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Moti, Gêloyi) yerleşimi
  Asma köy - Iğdır_M - Iğdır
1914h 📖 Osma Kışlağı
1901hb 📖 Asma
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Harmandöven köy - Iğdır_M - Iğdır
1946 📖 Germeşof
1928 📖 Germaşov
E1918 📖 Harmaşen [ Erm "kavga köyü?" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Kervansaray köy - Iğdır_M - Iğdır
1914h 📖 Karavansaray Kışlağı
  Nişankaya köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Kellohamo [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çalpala köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Kiti
1901hb 📖 Keti
Azeri yerleşimi
  Kuşçu köy - Iğdır_M - Iğdır
1914h 📖 Kuşçu Kışlağı
  Mezra köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Mezra
1901hb 📖 Xarabemezra
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Küllük köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Küllük
Azeri yerleşimi
  Bayraktutan köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Arapkirli aş. + yk.
1854h 📖 Arapkirlü
Azeri yerleşimi
  Karaçomak köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Zor
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1886 yılı Rus nüfus sayıma göre Zor köyünde 570 Kürt yaşıyormuş. Qazi
  YukarıÇarıkçı köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Çarukçı yk.
Azeri/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Alibeyköy köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 G[r]undo [ Kr gundo? "köycük" ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Karaçomak köyüne bağlı Gundo mezrası iken 26.03.1999'da Alibeyköy adıyla köy oldu. SN
  Aşağıçarıkçı köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Çarukçı aş.
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Bendemurat köy - Iğdır_M - Iğdır
E1918 📖 Pertig [ Erm բերդիկ "kalecik" ]
1914h 📖 Bendemurad aş. + yk. [ Tr "Murat bendi?" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 1886 Rus nüfus sayımına göre bu köyde 158 Kürd yaşıyormuş.Köy halkı köye Pıra diyor. Qazi
  Hoşhaber bld - Iğdır_M - Iğdır
1902a 1928 📖 📖 Xoşxaber
1901hb 📖 Xoş-xaber
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 92 hanede 617 Ermeni nüfusu ve kerametli olduğuna inanılan bir İncil nüshası vardı. Hoşhaber adı muhtemelen sözkonusu İncille alakalı olmalıdır. SN
  Yaycı köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Yaycı
Azeri yerleşimi
  Örüşmüş köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Örüşmüş
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
  Kuzugüden köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Kuzugüden
Azeri yerleşimi
  Hakmehmet köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Hakmehmet
1901hb 📖 Akmehmet
Azeri yerleşimi
  Halfeli bld - Iğdır_M - Iğdır
E1918 📖 Vank / Vankadeğ [ Erm vankadeğ "manastır yeri" ]
1901hb 📖 Xalfeli
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Iğdır iline bağlı en büyük Kürd yerleşimlerinden biridir. metonio
  Kasımcan köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Kasımcan
Azeri yerleşimi
  Obaköy köy - Iğdır_M - Iğdır
1912h 📖 Oba
Azeri yerleşimi
  Alikamerli köy - Iğdır_M - Iğdır
E1918 📖 Alimezar
1914h 📖 Alikoçak
1854h 📖 Alikamarlu
Azeri/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Gülpınar köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Muçe
1901hb 📖 Muçi
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 1915-1918 yıllarına kadar Ermeni ve Ezdî Kürt’lerinin çoğunlukta olduğu söylenmektedir. Son Ezdî pîrî Pîr Heso 1970’e kadar yaşamış. Kürtçe Muç, Muçê diye bilinir. Azeri kirveler Muçalı der. Köyde 250 Mehmet Öztürk vardır. Köyün Qapo, Şipo, Çıngıl, Mayor, Geli adlarında kendi yaylaları da vardır. Köyün patatesi kartolê Muçê diye bilinir. murat
  Hakveyis köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Hakveysi
1901hb 📖 Axveyis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20 yy. başında 942 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Kürd (Redkan), Azeri (kısmen) yerleşimi. Mar(d)astan
  Çavuşbahçe köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖 Ağaver [ Erm "tuz ören" ]
Azeri yerleşimi
■ Veya Erm Vağaver `eskiören`. SN
  Sarıçoban köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Sarıçoban
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı; 316 Tatar. Qazi
  Çilli köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Çilli
1901hb 📖 Cilligöl / Cilligedik
  Kazancı köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Kazancı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Enginalan köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Pulur
1901hb 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Karakuyu köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Karakuyu
1901hb 📖 Karaköy
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Söğütlü mah Iğdır - Iğdır_M - Iğdır
hl 📖 İdirmava
1901hb 📖 İgdir-Novo [ Rus "yeni İğdir" ]
■ 20. yy başında kısmen Rus yerleşimi.
■ Rus yönetimi döneminde kurulan yeni İğdir kentinin merkez mahallesidir. SN
  Özdemir köy - Iğdır_M - Iğdır
E1902 📖 Panig [ Erm ]
1901hb 1928 📖 📖 Panik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Akyumak köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 1928 📖 📖 Kızılzakir
Azeri yerleşimi
  Yüzbaşılar köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Alut
1901hb 📖 Alıtlu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bıruki) yerleşimi
  Köprüköy mz - Iğdır_M - Iğdır
E1918 📖 Talar թալար [ Erm "yeşil" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Suveren köy - Iğdır_M - Iğdır
hl 📖 Horgof / Horgov
1901hb 1928 📖 📖 Orgoff / Orkof [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Rus yönetimi döneminde sınır bölgesi komutanlığı idi. SN
■ Horgof köyü, 1886 yılı Rus nüfus sayımına göre bu köyde 129 Kürt yaşıyormuş. 1897 verilerine göre ise 151 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Qazi
  YukarıErhacı köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Erhacı yk.
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Necefali köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Necefali
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı; 404 Ermeni, 66 Tatar. Qazi
  Evci köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Evci
1901hb 📖 Evciler
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 1277 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Çakırtaş köy - Iğdır_M - Iğdır
1854h 1928 📖 📖 Amarat [ Tr "imaret" ]
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımı 262 Tatar. Qazi
  AşağıErhacı köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Erhacı aş.
E1918 📖 Arxaç
1901hb 📖 Arganci
Kürt (Sünni) (Mamedki) yerleşimi
  Melekli bld - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Melekli
1901hb 📖 Malaklu
Azeri yerleşimi
■ Iğdır iline bağlı en büyük Azeri yerleşimlerinden biridir. sabri can
  Tacirli köy - Iğdır_M - Iğdır
1901hb 📖 Tecerlü [ Tr "aş." ]
Azeri/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Sivas-Ulaş Tecer maddesine bakınız. SN
  Elmagöl köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Elmagöl
  Kadıkışlak köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Kadıkışlak
1901hb 📖 Kazikışlak
■ 20. yy başında Azeri/Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 354 Azeri ve 293 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Cafköy köy - Iğdır_M - Iğdır
1914h 📖 Cafa Kışlağı
  Korhan yayla - Iğdır_M - Iğdır
1914h 📖 Eski Karakorhan
1901hb 📖 Iğdır Korganı [ Tr "Iğdır kalesi" ]
1404 📖 [İgdir]
Kürt (Sünni) (Gêloyi) yerleşimi
■ Ağrı Dağının kuzey yamacında 2100 m rakımda bulunan eski İğdir kenti ve kalesi 1664 yılındaki bir depremde tamamen yıkıldıktan sonra terk edildi. İl adı bu kaleden alınmıştır. SN
■ Köyün Ruslar dönemindeki eski tapusu, Alican köyündeki Redkanlılar adınadır. Tapu halen ailelerde mevcuttur. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km