haritada ara :   km  
Hozat'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
Aliboğazı mevki - Hozat - Tunceli
1922h : Aliboğazı (mv)
■ Doğa harikası olan vadinin ormanları son yıllarda güvenlik güçlerince yakılmıştır. SN
■ Boğazın bir kısmı Çemişgezek'in içinde kalmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 8' 39'' D, 39° 0' 43'' K
Kozluca ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1922h : Kozluca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ 1926 Koçuşağı harekatından beri köy boştur.Köyde eskiden Koçuşağı aşireti meskundu.Bugün ki Kozluca köyü sınırları farklıdır, eskiden Çemişgezek-Hozat arasındaki tampon bölge kabul edlilirdi.1926 senesinde Çemişgezek'teki Koçuşağına köylerine de hareket düzenlenmiştir.Koçuşağı aşireti Sünni Türk köyleri ile Alevi-Zaza köyleri arasında tampon bir aşirettir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 8' 29'' D, 39° 1' 52'' K
Bayram mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Xadişar/Xardişar [ Ermenice "kızıl düz" ]
kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1915’te Çemişgezek katliamlarından canını kurtaran Ermenilerin sığınağı olan köy, 1984’te dört Devrimci Sol militanının askerle girdiği çatışma nedeniyle gündeme gelmiştir. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 5' 8'' D, 39° 2' 51'' K
Esenevler ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1925h 📖 : Bezavut [ Ermenice ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 6' 35'' D, 39° 4' 12'' K
Yenibaş mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Amutka
■ Koord: 39° 8' 52'' D, 39° 4' 38'' K
OrmanYolu mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Tağar Թաղար [ Ermenice "çömlek?" ]
■ Ermenice «Tağar» `çömlek, çanak` buraya yakın bir kaynaktan başlayarak Murat nehrine dökülen çayın ismidir. Ermenice kaynaklarda çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Tağar olarak geçer. SN
■ Koord: 39° 10' 7'' D, 39° 5' 30'' K
Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
19225h : Kalecik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü boşaltılıp tahrip edilmiş olup sadece Seğedik’te yerleşim vardır. SN
■ Köyde 9 hane Alevi (Zaza),4 hane Alevi (Türk)'tür. Köy Ferhatuşaklılara marabalık yapanlar tarafından kurulmuştur. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 3' 7'' D, 39° 6' 22'' K
Karaçavuş ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
■ Koçuşağı aşireti yerleşimi,1926'daki harekat dolayısı ile de tahribata uğramıştır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 6' 53'' D, 39° 6' 50'' K
Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
K 📖 : Xewic / Xewco [ Kürtçe "geviçler" ]
1922h : Taçkireg [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 5' 58'' D, 39° 7' 20'' K
Dereköy ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1925h 📖 : Dereköy
■ Kutsal sayılan Sülbüs Dağı yakınındadır. Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 10' 3'' D, 39° 7' 21'' K
Kurukaymak ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
<1960 📖 : Kavga
1922h : Zoğar
kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Köy 1938 yılında sürgün ile terk edilmiştir. Kimse yaşamamaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 10' 57'' D, 39° 7' 23'' K
Segedik mezra - Hozat - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 : Segedik
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Yeşil Segediği ve Karaman Segediği olmak üzere iki mahalledir. SN
■ Sarı Saltuk evlatlarından Seyit Temmuz'un sülalesi ve dervişleri vardır. Bir kesimi Kalecik,bir kesimi Kalecik'in mezrası Segediktedir. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 3' 50'' D, 39° 7' 26'' K
Boydaş mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Şamoşi
1902hb 📖 : Camuşoğlu [ Ermenice/Türkçe camuş "su sığırı" ]
■ Koord: 39° 8' 51'' D, 39° 7' 36'' K
Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1878 1922h 📖 : Payik/Peyik
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1912’de 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Koord: 39° 2' 17'' D, 39° 8' 34'' K
Üzümlü mezra - Hozat - Tunceli
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi.
■ Koord: 39° 1' 29'' D, 39° 8' 58'' K
Kuzuluk mezra - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Karaballı Ağzuniki
E1902 📖 : Ağzunik [ Ermenice Ağtsnik? ]
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
■ Koord: 39° 0' 32'' D, 39° 9' 10'' K
Yeniköy mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Norşîn [ Ermenice norşén "yeniköy" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevi (Türk) (Sarısaltık) yerleşimi. 62Ali
■ Yerin bugün ki adı Yeniköy imiş, Çağlarca bucağına bağlı Mehmet Ali
■ Koord: 39° 3' 6'' D, 39° 9' 33'' K
Kuşaklı mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Şeyxbab
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi.
■ Koord: 38° 59' 52'' D, 39° 9' 39'' K
TürkTaner köy - Hozat - Tunceli
1922h : Türk Tanîr
■ Türk Taner, Lolan Tanelr ve İbrahim Taner olmak üzere üç yerleşimdir. SN
■ Koord: 39° 7' 28'' D, 39° 9' 48'' K
Koru ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1922h : Koru / Kori
Alevi-Türk yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Çoban Dede, Moğol işgali sonrası Anadolu’ya gelip, önce Tunceli’nin Hozat ilçesinin Koru köyüne yerleşmiş. Koru köyü Sarı Saltık’ın atlarını yetiştirdiği hara imiş.Sarı Saltık’ın köyünün karşısında yer almaktadır.Yoksul olan Çoban Dedeyi Sarı Saltık bir süre yanında idare etmiş. Sarı Saltık, aynı zamanda Çoban Dede’nin Mürşididir. 62Ali
■ Koord: 39° 8' 59'' D, 39° 10' 7'' K
? ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1922h : Kiçori
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
■ Koord: 39° 10' 56'' D, 39° 10' 15'' K
Akpınar köy - Hozat - Tunceli
1922h : Akpınar
Alevi-Kürt veya Zaza (Milan) yerleşimi
■ Çotla (Akçakaradağ) bölgesinin ana yerleşimidir. SN
■ İlk Dersim mebusu Hasan Hayri Bey'in köyüdür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 0' 3'' D, 39° 10' 58'' K
Ağaveysi mahalle (Hozat bağ) - Hozat - Tunceli
1922h : Ağvîs [ Ermenice ağvés "tilki" ]
1518b : Ağis?
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 17'' D, 39° 11' 1'' K
İbrahimTaner mezra - Hozat - Tunceli
1922h : İbrahim Tanîr
■ Koord: 39° 6' 51'' D, 39° 11' 6'' K
Arpalı mezra - Hozat - Tunceli
1925h 📖 : Sorpiyan + Kilise
E1878 📖 : Sorpiyan [ Ermenice Surp Ohan "aziz Yuhanna" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy’dan önce harap olan Surp Ohan Manastırı anılır. SN
■ Koord: 39° 2' 4'' D, 39° 11' 11'' K
Kardelen köy - Hozat - Tunceli
1968 📖 : Tavuklar
1922h : Tavuk aş. + yk. [ Ermenice tavug "orman, sık bitkili yer" ]
■ Ermenice «tav» sık çalılık ve meşelik anlamında kullanılır; «tavud» `koruluk, meşelik` «tavig» `korucuk` demektir. Her halde Türkçe ’tavuk’ ile ilgisi düşünülemez. SN
■ Zazaca da '' tawuk/tawug'' ( odun, yaprak taşımak için üretilmiş kızak) manasında da konulmuş olunabilinir. oen
■ Koord: 39° 4' 45'' D, 39° 11' 12'' K
Çaytaşı köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 : Lolan Tanîr [ Kürtçe Lolan "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 32'' D, 39° 11' 17'' K
Akmezra mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Kalankoz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 27'' D, 39° 11' 36'' K
Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1922h : Kilise
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Sorpiyan köyüne bağlı Kilise mahallesi iken köy merkesi bu mevkiye kaymıştır. SN
■ Koord: 39° 2' 2'' D, 39° 11' 50'' K
Bilekli köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 : Mıksor [ Ermenice muxtsor? "dumanlı dere" ]
1902hb 📖 : Maxtur
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Daha önce Ovacık Kakbel (Buzlutepe) köyüne bağlı mezra idi. 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiş iken 2015’ten itibaren yeniden yerleşime açılmıştır. SN
■ Koord: 39° 13' 46'' D, 39° 12' 28'' K
Akören mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Ağviran
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1993’te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Alevi (Türk) yerleşimi.Kürt veya Zaza yoktur. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 10' 4'' D, 39° 12' 39'' K
Karabakır köy - Hozat - Tunceli
1922h : Bargini [ Ermenice ]
1518b : Barg.ni
■ 16. yy tahrirlerinde Kürt aşiret yerleşimi. Ağuiçen türbesi buradadır. SN
■ Koord: 38° 59' 40'' D, 39° 12' 47'' K
Gümüşsuyu mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Kurkurik / Korkorik [ Arapça "yıkıntı" ]
■ Kısmen Sünni Türkmen (Karakeçili) yerleşimidir. 62Ali
■ Koord: 39° 3' 15'' D, 39° 12' 53'' K
Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1922h : Xozat | Dersim
1518b : Xozad
Y610 📖 : Xozanon
E630 E1079 📖 📖 : Xozan (idari bölge)
U 📖 : Xuzanu (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan ve Xozad olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Hozat’ı içeren bölgedir. Bugünkü ilçe merkezi 19. yy’da kuruldu; 1920’li yıllara dek Dersim sancağı merkezi oldu. İl merkezi daha sonra Kalan (Tunceli) kasabasına taşındı. ■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre Hozat’ta 239 Ermeni ve 838 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ Çoğunluk Zazadır, Türkmen nüfus ikinci sırada gelir. Mehmet Ali
■ Hozat (ilçe merkezi) 1975-1990 yıllarında yaşanan terör olaylarına kadar ilçenin 1/5'i kadar Hamidiye ve Köprübaşı mahallelerinde Sünni Türk nüfus vardı, bugün ilçe merkezinde çok az sayıda Sünni Türk ikamet etmektedir.Hamidiye ve Köprübaşı mahallelerinde Osmanlı Dönemi'ne ait İslamik eserlerden Hacı Mahammed Efendi (Emin Ağa) Camii, Kitabeli Köprübaşı Çeşmesi, Ömer Fevzi Çeşmesi gibi eserler bulunmaktadır. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 6' 29'' D, 39° 13' 9'' K
Yoğuntoprak ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 5' 4'' D, 39° 13' 47'' K
Ağırbaşak mezra - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Çölkireg [ Ermenice çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Türk) (Sarısaltık) yerleşimi Mehmet Ali
■ Rutan aşiretinden Kürtler ve Sarı Saltıklı Türkler'in birlikte yaşadığı Alevi inançlı bir köydür. 62Ali
■ Koord: 39° 12' 9'' D, 39° 13' 49'' K
Yüceldi ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1946 📖 : Şirtikan [ Kürtçe "aş." ]
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilen mezra yerinde şimdi karakol vardır. SN
■ Rutanlı Alevi Kürtlerle,Sarı Saltuklu Alevi Türklerin birlikte yaşadığı Alevi köyüdür. 62Ali
■ Koord: 39° 12' 10'' D, 39° 13' 57'' K
Karaca köy - Hozat - Tunceli
1922h : Karaca
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Nüfusu Rumeli göçmeni Alevidir. SN
■ Köy balkan kökenli Türkmen Alevilerden oluşmaktadır.İlk Dersim mebuslarından biri olan ve Mustafa Kemal ile bandırma vapurunda yer alan Mustafa Zeki Saltık'ın köyüdür.Mezarı, bu köydeki aile mezarlığındadır.Yeğenleri ve akrabaları 1938'de katledilmiştir.Kayıtlara göre 1938'de sadece Karaca köyünde 141 Türk-Alevi kurşuna dizilmiştir.Köy çok eski yıllardan beridir mükemmel Türkçe konuşmasıyla bilinir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 7' 59'' D, 39° 14' 4'' K
Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946 📖 : Derikler
1922h : Derik aş. + yk. [ Kürtçe dêrik "kilise" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevilerce kutsal sayılan Sarısaltık Dağının eteğindedir. Yöre halkı Zazaca ve Türkçe konuşur. Ancak Sarısaltık ocağına bağlı Alevilerin `Türk kökenli` ve hatta `Rumeli göçmeni` olduklarına ilişkin resmi ve yarı-resmi söylemlerin tarihsel dayanağı yoktur. SN
■ Rumeli'den göçen Sarı Saltık'dan almıştır ismini, köy nüfusu Rumeli göçmenidir. [Her iki iddia uydurmadır - SN] Veli Günaydın
■ Koord: 39° 10' 42'' D, 39° 14' 28'' K
Akseki mezra - Hozat - Tunceli
Eski adı: Akseki
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 10'' D, 39° 14' 29'' K
Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1922h : İnceağa
E1878 📖 : Incğag / Incğıga [ Ermenice in cüğag "İn deresi dalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Sünni Türk yerleşimi. Kısmen Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Hozat ilçesinde Sünnilerin yerleşim olarak bulunduğu tek köydür. metonio
■ Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi.Mezrası Gümüşsuyunda yine Kısmen Sünni Türk (Karakeçili) nüfus bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 1' 40'' D, 39° 14' 35'' K
İnköy köy - Hozat - Tunceli
1922h : İn
E1878 📖 : İnn [ Ermenice "dokuz" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
■ Azınlık Türkmen(Karakeçili) yerleşimi. Köyun adı dereden gelmektedir 'İn deresi köyü' olarakta anılır. Hemen derenin güneyinde kalan ormanlık kesim olan Altınçevre köyününde eski ismi İncuğag da "İn deresi dalı" anlamına gelmektedir. 62Ali
■ Koord: 39° 3' 36'' D, 39° 14' 42'' K
Uzundal köy - Hozat - Tunceli
1922h : Xoşan [ Kürtçe xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 36'' D, 39° 15' 29'' K
Alancık köy - Hozat - Tunceli
1922h : Puxani / Puxami
Alevi-Kürt veya Zaza (Milan) yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 2'' D, 39° 15' 32'' K
Balkaynar köy - Hozat - Tunceli
1922h : Cemolar [ Kürtçe cemokan "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 4'' D, 39° 15' 50'' K
Gözlek ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
1946 📖 : Sevge [ Kürtçe sêvge "elmalık" ]
■ 1993’te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 11' 16'' D, 39° 15' 53'' K
Geçimli köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 : Ergan
E1878 📖 : Yergan Inguz Երկան Ընկուզ [ Ermenice "Ergan köyü Cevizler mah." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Abasan) yerleşimi
■ 975 yılında kurulan anıtsal Ergani Surp Garabed manastır kilisesi 1877’de kısmen harap durumdaydı. Kalıntısı mevcuttur. 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
■ Alevi/Zaza (Abasan) yerleşim. Ayhan
■ Koord: 39° 1' 53'' D, 39° 15' 57'' K
? mezra - Hozat - Tunceli
1922h : Xozaxpür [ Ermenice "domuzçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
■ Koord: 39° 2' 14'' D, 39° 16' 10'' K
Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1922h : Xobik / Xopik
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Zaza: Hope ''havuz, su bendi'' (Hopık ''havuzcuk,küçük bent'') oen
■ Koord: 39° 8' 26'' D, 39° 16' 17'' K
Kızıltaş ölü yerleşim - Hozat - Tunceli
Z 📖 : Gewrasor [ Zazaca "kızıltaş" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 12' 34'' D, 39° 16' 38'' K
Dervişcemal köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 : Dervişcemal
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Cedleri 16. yy’da Sağman’ın Kürt emirlerine dayanan Derviş Cemal Seyid soyunun merkez köyüdür. Zazaca konuşurlar. SN
■ Derviş Cemal (Seyyid Cemal), Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda onun çağında yetişmiş dervişlerden biridir. Hacı Bektaş Velayetnamesi’nde ona ilişkin bilgiler aktarılır. Ayhan
■ Koord: 39° 6' 1'' D, 39° 16' 59'' K
Dalören köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1522t 1925h 📖 📖 : Pakire
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Sultan Seyyid türbesi ziyaret edilir. SN
■ Kısmen Alevi (Türk) (Sarısaltıklılar aşireti) yerleşimi Mehmet Ali
■ Koord: 39° 9' 1'' D, 39° 17' 18'' K
Taşıtlı ölü yerleşim - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1922h : Taştik + Torut [ Ermenice "çayırcık + çağlayan" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 9' 46'' D, 39° 18' 17'' K
Buzlupınar köy - Hozat - Tunceli
1922h : Kurnik / Kırnik yk. [ Zazaca kurnik "yalak" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 8'' D, 39° 18' 21'' K
Çığırlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
E1902 📖 : Zımbax/Zımak [ Ermenice/Kürtçe "kuz yer, kuzey" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Abasan) yerleşimi
■ Tarihi kaynaklarda bu köy civarında 12 kilise ve manastır adı zikredilir. En ünlüsü 1494 tarihli bir kayıtta Horamayr veya Horomos adıyla anılan manastırdır. SN
■ Koord: 39° 4' 51'' D, 39° 21' 1'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.