Horasan'da 83 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hızardere mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Hızardere
Türk yerleşimi
  Karabıyık mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Karabıyık
Türk yerleşimi
  Yıldıran mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Geçik
Türk yerleşimi
  Küçükkonak mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Menevürt [ Erm ]
Türk yerleşimi
  Güzelyayla mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Masra
Türk yerleşimi
  Karaçuha mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Karaçuka [ Tr ]
  Yörükatlı mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Bedrevanis
E1912 📖 Bedrevank [ Erm "Bedros manastırı" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Kırkdikme mah - Horasan - Erzurum
1916h 📖 Heran
  Muratbağı mah - Horasan - Erzurum
1968 📖 Kutlutaş
1928 📖 Maslahat
Türk yerleşimi
  Kızlarkale mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Kızlarkale
Türk yerleşimi
  Bahçe mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Sitavut [ Erm tsitabduğ? "zeytin" ]
  Kalender mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Kalender
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kırkgözeler mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Komasor
E1079 📖 Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Harçlı mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Xarçlı
1835b 📖 Xaçlı / Xaçlu
Sünni Türk yerleşimi
  Mollamelik mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Mollamelik
Sünni Türk yerleşimi
  Kükürtlü mah - Horasan - Erzurum
E1902 📖 Totaveran | YukarıTot
1835b 📖 Todaviran [ Tr "harabe Tod" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çayırdüzü mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 İlimi
Türk yerleşimi
  Döllek mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Döllek
  AşağıÇamlıkale mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Sıçankale aş.
Türk yerleşimi
  Yeşildere mah - Horasan - Erzurum
1968 📖 Yatıksırt
1928 📖 Alakilise
Türk yerleşimi
  Çamurlu mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Çamurli
Türk yerleşimi
  Azap mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Azab
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Gerek mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Gerek
Türk yerleşimi
  Kadıcelal mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Kadıcelal
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Qazicelal. Büyük Kürt ozanı Mıstefayê Xellê Heyran'ın köyüdür. Qazi
  Yüzören mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Yüzviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Akçatoprak mah - Horasan - Erzurum
E1902 📖 Xosroveran [ Erm "yamuk ören? Husrev öreni?" ]
1835b 📖 Xosraveran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Belki Ermeni kralı II. Xosrov (4. yy) adından. SN
  Ardı mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Ardı / Ardi [ Er/Kr ard "tarla" ]
Türk yerleşimi
  Değirmenler mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Ardos [ Erm "mera, çayır" ]
E1902 📖 Ardost
Türk yerleşimi
  Dalbaşı mah - Horasan - Erzurum
1854h 1928 📖 📖 Zars [ Erm ]
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün bir kaç Kürt aile hariç tamamı Karapapaktır. Karapapak/Kürd karışık yerleşim metonio
  Hacıahmet mah - Horasan - Erzurum
1968 📖 Kuşburnu
1928 📖 Sanamer
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Sanameri (სანამერი), Orta Çağ'da Artvin/Ardanuç'un köyü olan Anaçlı (Ançi) köyünde yapılmış bir ikonanın adıdır. meriç
  Dönertaş mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Xoşab / Xoşov
Türk yerleşimi
  Dikili mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
E1902 📖 Pinadus
1835b 📖 Pînaduz / Pinatuz [ Erm ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akçataş mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Zanzak
E1902 📖 Dzandzağ [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde Pasini Süfla (Aşağı Pasin) nahiye merkezi idi. SN
  Kepenek mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Kepenek
  Gündeğer mah - Horasan - Erzurum
1835b 1854h 📖 📖 Cicekrek / Cicakrag
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Horasan ilçe - Horasan - Erzurum
1854h 📖 Xorasan
1876a 1928 📖 📖 Pasin Süfla (idari bölge) [ Tr "Aşağı Pasin" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Osmanlı öncesinden beri bugünkü Pasinler ilçesi `Yukarı Pasin`, Horasan ilçesi ise `Aşağı Pasin` adını taşır. Aşağı Pasin nahiye merkezi Cumhuriyetin ilk yıllarında Zanzak (Akçataş) köyü iken daha sonra Horasan'a taşındı. ■ Xoresan adı en erken 16. yy'da bir Kürt/Türkmen beyliğinin adı olarak ortaya çıkar. Doğu İran'daki Horasan ülkesiyle veya Urmiye civarındaki diğer Horasan'la ilişkisi muğlaktır. Kasaba nüfusu 1828'e dek ağırlıkla Ermeni iken, bu tarihte Ermenilerin topluca Rusya'ya göçmesi sonucunda değişmiştir. SN
  AşağıKızılca mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Kızılca aş.
Türk yerleşimi
  Kırık mah - Horasan - Erzurum
1916h 📖 Kırık
Türk yerleşimi
  Vanasor mv - Horasan - Erzurum
1928 📖 Vanasor [ Erm "manastır deresi" ]
  Yukarıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Axalik yk.
Türk yerleşimi
  Aşağıbademözü mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Axalik aş.
E1912 📖 Axelek
Türk yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce olması muhtemeldir. Axali (ახალი) Gürcüce yeni demektir. meriç
  Pınarlı mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 1916h 📖 📖 Mişki
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Saçlık mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Saçlık
Kürt (Sünni) yerleşimi
  YukarıHorum mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Xorom yk. [ Erm xorom "ot yığını" ]
Türk yerleşimi
  Alagöz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Alagöz
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  AşağıTahirhoca mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Tayhoca aş.
1500~ 📖 Kuluç
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Horasan'a bağlı on kadar köyde yaşayan ve kendilerini 'Karakeçili' olarak tanımlayan nüfusun 19. yy'da buraya gelmiş Berazi Kürtleri kökenli olduğuna dair iddialar vardır. Ancak bu görüşün objektif temeli anlaşılamadı. SN
  Pirhasan mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Pirhasan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  YukarıTahirhoca mah - Horasan - Erzurum
1835b 📖 Tayxoca yk.
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yarboğaz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Endek
E390 📖 Antak Անդաք
Y150 📖 Ándaka
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
■ Roma devrine ait Peutinger Tablosu'nda, Aras vadisinden Fırat/Murat vadisine geçit yolu üzerinde bir durak olarak anılır. SN
  Hızırilyas mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Xızırilyas
Türk yerleşimi
  Çiftlik mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Gençağa Çiftliği
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sekman mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Sekman
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yeşilöz mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Kalbulas / Galbulas aş.
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bulgurlu mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Xadik
E1902 📖 Xodig [ Erm "küçük otlak" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yazılıtaş mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Yazılıtaş
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Aliçeyrek mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
K 📖 Aşkırag
1928 📖 Alicekrek
E1902 📖 Aruçakrag [ Erm "Aruc (?) çiftliği" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan ) yerleşimi
■ Seyyah Tavernier 1655'te kar fırtınası yüzünden sekiz gün bu köyde mahsur kalışını anlatır. SN
■ Köydeki Kürtler Redkan aşiretindendir. Erivandan Kağızman'a, oradan Yüzviran köyüne, oradan da bu köye göç etmişler. Mar(d)astan
  Yaylacık mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 Haydarkomu aş. [ Kr/Tr ]
  Haydarlı mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 Haydar Komu [ Kr/Tr ]
  Velibaba mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 Velibaba
1404 📖 Delibaba
1946 📖 Aras (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kurdki) yerleşimi
■ 1920'lerden itibaren Aras nahiyesi merkezidir. SN
■ Yerleşim yeri, 25 Mayıs 1404 tarihinde oradan geçen İspanyol kâşif Ruy Gonzales de Clavijo tarafından "Delilarkent" şeklinde aktarılmış. Köyün tamamen dervişlerden oluştuğundan bahsetmiş:"Bu dervişler sakallarını ve başlarını traş ederlerdi. Üstlerindeki yırtık-paçavra gibi şeylerle neredeyse çırılçıplaktılar. Sıcak veya soğuk, gece veya gündüz dinlemeden sokaklardan geçerken nefesler çalar ve söylerlerdi. İnziva yerlerinin girişindeki kapının üstünde siyah yünden püskül ve ay şeklinde süsler bulunurdu. Altında ise geyik, koç ve keçi boynuzları vardı. Sokaklardan geçerken bunları bir ödül gibi taşırlardı ve dervişlerin evlerinde birer nişan sembolü olarak bu boynuzlardan bulunurdu." bulut83
  Meşecik mah - Horasan - Erzurum
1960 📖 Akkiran
1916h 📖 Ağukiran
  AşağıAktaş mah - Horasan - Erzurum
1916h 📖 Eşekilyas
  Kemerli mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 Dodi / Toti
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Karacaören mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 Karacaviran
  Yukarıaktaş mah - Horasan - Erzurum
1916h 📖 Xotik
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Yukarıaktaş köyü adını aldı. Daha sonra Aşağıaktaş ile birlikte Aras belediyesine katıldı. SN
  İğdeli mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 İğdeli
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
  Tavşancık mah - Horasan - Erzurum
1928 📖 Tavşancık
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kantarkaya mah Tavşancık - Horasan - Erzurum
1928 📖 Kantarkaya
  Danişment mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Danişmend aş. + Porik [ Erm porig "çukurca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Danişmend Süfla ve Porig iki ayrı yerleşimdir. Porig şimdi terk edilmiştir. SN
  Akpınar mah - Horasan - Erzurum
1916h 📖 Akpınar
  Hacıhalil mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Hacıhalil
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Şeyhyusuf mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şeyxyusuf
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kırklar mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 Cirasun?
1916h 📖 Harasun [ Erm karasun "kırklar" ]
Kürt (Sünni) (Kurdki) yerleşimi
■ Birçok kaynakta karşımıza çıkan Cırasun/Ciresun adı eski yazıda bir noktalama hatası eseri olmalıdır. SN
  Ağıllı mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Ağullu
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Pirali mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Pirali
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İncesu mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Karakilise
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Arpaçayır mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 Arpaçayır
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Teknecik mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 Teknecik
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Mollaahmet mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Mollaahmet
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasanbey mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Hasanbey
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Mağaracık mah Teknecik - Horasan - Erzurum
1928 📖 Mağaracık
  Eğertaşlar mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1928 📖 Eğertaş
Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
  Kaynarca mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Kaynarca
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Iğırbığır mah - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
K 📖 Êxırbêxır
1928 📖 Iğırbığır
Kürt (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km