Hopa'da 21 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çamlı köy - Hopa - Artvin
Lz2009 📖 P'eroniti
1876s 📖 Peronit [ Lz ]
Laz yerleşimi
■ Lazca "peroni" renkli, dolayısyla da "peronit'i" renkli yer". Ama çok güvenilir bir etimoloji gibi durmuyor bu. i.güney
  Güvercinli köy - Hopa - Artvin
1946 📖 Buçe [ Lz ]
Laz yerleşimi
  Sugören köy - Hopa - Artvin
1876s 1906hk 📖 1906h: Kise [ Tr "kilise" ]
Laz yerleşimi
  Yeşilköy köy - Hopa - Artvin
1902hk 📖 Pancoli [ Lz ]
Laz yerleşimi
  Hopa ilçe - Hopa - Artvin
Lz2009 📖 Xop'e
1854h 📖 Xopa
Y1033 📖 Anakopia [ Yun "set? kesinti?" ]
Hemşinli/Laz yerleşimi
■ 11. yy Bizans ve Gürcü Vekayinamesi'nde anılan Anakophi kalesinin Aprasos/Abuislah (Esenkıyı) mevkiinde olduğunu Honigmann savunur. Kasaba nüfusu yaklaşık eşit sayılarda Lazlar ve Ermenice konuşan Hemşinlilerle daha az sayıda Gürcülerden oluşur. SN
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEO
  Pınarlı köy - Hopa - Artvin
Lz2009 📖 Ançiroxi
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Sundura mah Hopa - Hopa - Artvin
1876s 📖 Sundura
Laz yerleşimi
  Hendek köy - Hopa - Artvin
Lz2009 📖 Garci / Gvarci [ Lz ]
1876s 📖 Xendek
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Cumhuriyet mah Hopa - Hopa - Artvin
Lz2009 📖 Mşke
Laz yerleşimi
  Balıkköy köy - Hopa - Artvin
Lz2009 📖 Zendidi [ Lz "büyükdüz" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Esenkıyı köy - Hopa - Artvin
1902hk 📖 Abuisla
E1819 📖 Absılah
Y-350 📖 Ápsaros
Laz yerleşimi
■ Köy adının 'ab-ı ıslah' olarak yorumlanması halk etimolojisidir. Antik yazarlarda görülen Ápsaros adı, standart r > l dönüşümüyle Türkçede 'apsal' ve 'apısla' biçimlerini alabilir. SN
  Başköy köy - Hopa - Artvin
Lz2009 📖 Mxigi
1902hk 📖 Xigi [ Lz ]
1876s 📖 Başköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yoldere köy - Hopa - Artvin
1902hk 📖 Jurpinci
1876s 📖 Zurpici [ Lz "iki yanlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Güneşli mah - Hopa - Artvin
Eski adı: Çagrina / Zargina [ Lz ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Eşmekaya köy - Hopa - Artvin
1902hk 📖 Ordala [ Lz ]
1876s 📖 Ardala
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çimenli köy - Hopa - Artvin
1876s 📖 Ardala
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Başoba köy - Hopa - Artvin
1960 📖 Büyükbaşı
1876s 📖 Xigoba [ Gü/Lz "Xigi (Başköy) yaylası" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çavuşlu köy - Hopa - Artvin
1876s 📖 Çavuşlu
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Koyuncular köy - Hopa - Artvin
1876s 📖 Zalona [ Lz "Zal (?) arazisi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Subaşı köy - Hopa - Artvin
1928 📖 İskaristi
1902hk 📖 Tskaristi [ Lz "suyun başı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Cankurtaran geçit - Hopa - Artvin
1977 📖 Kuşanisti


Grafik harita göster     haritada ara : km