Hizan'da 182 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Yelkıran köy - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928: Sees
E1912: Sêz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Köprü mah Yelkıran - Hizan - Bitlis
1928: Püli [ Erm ]
1915h: Bol
  Çayır köy - Hizan - Bitlis
Eski adı: Sidres
  Kaval mah Çayır - Hizan - Bitlis
1915h: Çom
  Taş mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928: Taski
  Yamaçlı mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928: Sermit
E1902: Sermerd [ Erm sermod? "ekinli, tahıllı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Yolüstü mah Karbastı - Hizan - Bitlis
  Koç mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928: Xırp
  Avlak mah Karbastı - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928: Avav / Ava
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Alancık mah Koçyiğit - Hizan - Bitlis
1928: Derik
  Keklik köy - Hizan - Bitlis
1928: Kemalan [ Kürd "Kemaller" ]
  Karadal mah Keklik - Hizan - Bitlis
1928: Hormas [ Erm ]
E1912: Harmus
  Koçlu köy - Hizan - Bitlis
1928: Patyar
E1900~a: Pater [ Erm ]
  Çökekyazı köy - Hizan - Bitlis
1916h: Hirit
E1912: İrit
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İçlikaval köy - Hizan - Bitlis
1928: İz [ Erm yéz/ézants "sığırlı" ]
  Gökçimen köy - Hizan - Bitlis
1928: Pruns
E1902: Prunts / Brünts [ Erm "yumru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 150 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). 1041'den önceki bir tarihte inşa edilmiş olan Paretsor veya `Yedi Mihraplı Meryemana` manastırı bu köyle Altınoluk (Daronıs) köyü arasında halen ahır olarak mevcuttur. SN
  Bağışlı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928: Beytami
E1902: Beytamir [ Erm/Kürd "mîr evi" ]
  Bahçe mah Gayda - Hizan - Bitlis
K: Zivi [ Kürd zevî "tarla" ]
  Durak mah Gayda - Hizan - Bitlis
  Gayda köy - Hizan - Bitlis
1968: Sırmaçek
1916h: Gayda
  Köprü mah Gayda - Hizan - Bitlis
K: Tağika Bıro [ Kürd "kardeş mahallesi" ]
  Kapısuyu köy - Hizan - Bitlis
1928: Antalan
E1878: Antents [ Erm "ekinlikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yazmalı mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
Eski adı: Tağiki Kavar [ Erm "Kavar (bölgesi) mahallecik köyü" ]
  Kazanlı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928: Serdeşt [ Kürd "çayır başı" ]
  Çiçekli mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
E1902: Palatsor [ Erm "pusludere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1041 tarihli yazıtı bulunan Meryemana manastırı kalıntısı vardır. SN
  Ağaçlı mz - Hizan - Bitlis
E1912: Xaçukents [ Erm "Haço'lar" ]
E1878: Xaçukan
  Yolbaşı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1916h: Hındinıs [ Erm ]
  Dibekli mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928: Panz [ Erm ]
  Yapraklı mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928: Hamakava [ Kürd ]
  Tutumlu köy - Hizan - Bitlis
1928: Kerni Nizar [ Kürd Kernînizar "kuzey Kerni (?)" ]
1865h: Keyrne
  Aladana köy - Hizan - Bitlis
E1912: Şén [ Erm "köy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yedikardeş mah Aladana - Hizan - Bitlis
1916h: Ardaş
  Samanyolu mah Budaklı - Hizan - Bitlis
1946: Paküsan
1928: Paküsyan
  Ekinli köy - Hizan - Bitlis
1928: Mezre Az [ Kürd ]
  Deliktaş mah Ekinli - Hizan - Bitlis
1928: Az
  Hizan ilçe - Hizan - Bitlis
1916h: Karasu
E1403: Xizan (idari bölge) [ Erm "sürgün/göç yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Erm «xizan» `a) sürgün, göçmen, başka memlekette eğreti yaşayan kimse ve eğreti yaşanan yer, b) gelin, kız`. Bölge adı olan Hizan'ın aslı bu olmalıdır. Kürtçe «xîzan» `kumlar` mümkün görünmüyor. ■ Eskiden Gayda/Kayalı köyünde olan ilçe merkezi 19. yy ortalarında Karasu köyüne taşındı. SN
■ Kürt Yerleşimi Türk
  Akbıyık köy - Hizan - Bitlis
1928: İgu
E1900~a: Égu / Hégin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 30 Ermeni nüfusu ve geniş mülklere sahip olduğu belirtilen Surp Gamağiel manastırı vardı. (VanV). SN
  Karaağaç köy - Hizan - Bitlis
1928: Şahbalut [ Kürd "meşe" ]
  ? köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Şenağpür
E1900~a: Şénağpür [ Erm "köyçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy ortalarına tarihlenen Abarank Surp Xaç manastırı harabesi mevcuttur. SN
  Altınoluk mah Hizan - Hizan - Bitlis
E1878, E1902: Daronts / Darents [ Erm "Daron'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Kevork kilisesi vardı. SN
  Yemişli mah Hizan - Hizan - Bitlis
1928: Xubanıs
E1912: Xopants [ Erm "yüksekler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gökçe mah Akbıyık - Hizan - Bitlis
1928: Endiyans
E1912: Andeants [ Erm "ekinlikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kaşıklar mah Hizan - Hizan - Bitlis
E1878: Xup
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Recepli mah - Hizan - Bitlis
1928: Receban [ Kürd "Recepler" ]
  ? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Pıvan
E1902: Pvan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoğurtlu köy - Hizan - Bitlis
1916h: Ağor [ Erm ]
  Horozdere köy - Hizan - Bitlis
1916h: Xorûs [ Erm ]
  Güçlü mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1928: Nanivan [ Erm ]
  Yaylacık köy - Hizan - Bitlis
1928: Akunıs
1865h: Akuk [ Erm agunk/aguns "gözecik/gözeler" ]
  Sarıbal mah Yaylacık - Hizan - Bitlis
  Otluca mah Horozdere - Hizan - Bitlis
K: Çemi Keri [ Kürd "Keri gözesi" ]
  Bilgili mah Yaylacık - Hizan - Bitlis
E1912, 1928: Harut / Harıt [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üzümlü mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1928: Xarabe Bajar
  Akbaş mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1916h: Çük
  Akıncı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1916h: Nevalabî [ Kürd newalê bî "söğütdere" ]
  Yolbilen köy - Hizan - Bitlis
1928: Xalapur [ Kürd "dayı teyze?" ]
  Akdik köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Li
E1878: Li [ Erm "dolu, kalabalık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gökay köy - Hizan - Bitlis
1916h: Gülat
  Akşar köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878: Şiréz
1928: Xakif (idari bölge)
E1900~a: Şéntsor / Şenadzor (idari bölge) [ Erm "abad-dere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Uzun süre Hakif nahiyesi merkez köyü olduğu için bazen bu isimle anılır. Nahiyeye adını veren asıl Xakif/Xakiv ayrı bir köydür. ■ 1860'larda Ermeni köyü iken 1878 katliamından sonra Ermeni nüfusu kalmamıştır. SN
  Verimli mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Herçok [ Erm ]
E1900~a: Horconk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kılavuz mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Kindik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taşevler mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Panganıs [ Erm ]
  Çevrecik mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Gürt
  Düztepe mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Kavnas
  Oymapınar köy - Hizan - Bitlis
1928: Best
E1439, E1902: Pasd [ Erm բաստ "sığınak, melce" ]
■ Köye ait Pasdavank manastırı 1439 yılından itibaren kaydedilmiştir. SN
  Çalışkanlar köy - Hizan - Bitlis
1928: Kekolan / Kekelan [ Kürd kekolan "ağabeyyurdu" ]
  Harmandöven köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Pisyan [ Kürd "oğullar (aş.)" ]
  Bereket mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Sımxaç
E1878: SurpXaç [ Erm "Aziz Haç (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Rivayete göre kral Drtad zamanında (4. yy başı) inşa edilmiş olan Haç manastırı Hizan bölgesinin en önemli dini yapısı idi. Yarman 241-242. Halen haraptır. SN
  Ağılözü köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Bosekan [ Kürd "Beso'lar" ]
E1878: Besoyenk gen. Besoyents [ Erm "Beso'lar" ]
■ Erm Besoyenk ismin nominatif hali, Besoyents tamlayan halidir. SN
  Güvendik mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1912: Doru [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yığınkaya köy - Hizan - Bitlis
E1902: Azkor [ Erm ]
  Kardeşlik mah Yığınkaya - Hizan - Bitlis
Eski adı: Karidaşt [ Erm karitaşd ]
■ Ermenice yumuşak k ile kari գարի `arpa`, sert k ile qari քարի `taş` demektir. Köy adı Arpaçayırı veya Taşlıçayır anlamına gelir. SN
  Başaklı mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1912, 1928: Ağyan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bağbaşı mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878: Ti / Di [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ekintepe köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Girvis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'den önce terkedilmiş olan Surp Giragos manastırı vardı. (VanV). SN
  ? - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Xulan
E1912: Xulents [ Erm "sağırlar? kullar?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ballı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900~a: Gran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 2 hane Ermeni nüfusu fakat Surp Arakelots kilisesi vardı. (DV). SN
  Biricik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K: Dirêşîk [ Kürd "uzunca" ]
  Sarıtaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Avilcin
E1912: Yeğviçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Akyazı mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Pertak
E1900~a: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de işler halde Surp Simeon manastırı bulunduğu halde Ermeni nüfusu yoktu. (VanV). 1928 Dahiliye Vekaleti listesinde görülen Pertaf muhtemelen yazım hatasıdır (kaf yerine fe). SN
  Özenli mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Masus
  Gedik mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Süre
E1912: Sori
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Soro Surp Asdvadzadzin manastırı kalıntıları köyün yakınındadır. SN
  Ballıca köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Nanxazuz
E1900~a: Nam + Xadzus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tuğlu mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Anapat
E1878: Anabad [ Erm "münzevi yeri, manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yapağı mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Xarxos
E1878: Xarxots [ Erm "yıkıntı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoncalı mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928: Tağik [ Erm/Kürd "mahallecik" ]
  Aksüt mah Ballıca - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878: Baxor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Tanzik
E1900~a: Dantsik / Dantsés [ Erm "armutlar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900~a: Dıvakus
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km