haritada ara :   km  
Hizan'da 182 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Yelkıran köy - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928 📖: Sees
E1912 📖: Sêz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Köprü mah Yelkıran - Hizan - Bitlis
1928 📖: Püli [ Erm ]
1915h 📖: Bol
Çayır köy - Hizan - Bitlis
Eski adı: Sidres
Kaval mah Çayır - Hizan - Bitlis
1915h 📖: Çom
Karbastı köy - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928 📖: Korsunç [ Erm ]
Taş mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 📖: Taski
Yamaçlı mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 📖: Sermit
E1902 📖: Sermerd [ Erm sermod? "ekinli, tahıllı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
Yolüstü mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 📖: Lilusk / Lülüskan
Koç mah Karbastı - Hizan - Bitlis
1928 📖: Xırp
Avlak mah Karbastı - Hizan (Cevizlik bucağı) - Bitlis
1928 📖: Avav / Ava
■ 20. yy başında yerleşimi.
Akbıyık köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: İgu
E1900~a 📖: Égu / Hégin [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 30 Ermeni nüfusu ve geniş mülklere sahip olduğu belirtilen Surp Gamağiel manastırı vardı. (VanV). SN
Keklik köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Kemalan [ Kr "Kemaller" ]
Alancık mah Koçyiğit - Hizan - Bitlis
1928 📖: Derik
Altınoluk mah Hizan - Hizan - Bitlis
1928 📖: Darons / Darünüs
E1878 E1902 E190: Daronts / Darents [ Erm "Daron'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Kevork kilisesi vardı. SN
Karadal mah Keklik - Hizan - Bitlis
1928 📖: Hormas [ Erm ]
E1912 📖: Harmus
Koçlu köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Patyar
E1900~a 📖: Pater [ Erm ]
Çökekyazı köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖: Hirit
E1912 📖: İrit
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Gökçimen köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Prunis
E1902 📖: Prunts / Brünts [ Erm "yumru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 150 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). 1041'den önceki bir tarihte inşa edilmiş olan Paretsor veya `Yedi Mihraplı Meryemana` manastırı bu köyle Altınoluk (Daronıs) köyü arasında halen ahır olarak mevcuttur. SN
İçlikaval köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: İz [ Erm yéz/ézants "sığırlı" ]
Köprü mah Gayda - Hizan - Bitlis
K 📖: Tağika Bıro [ Kr "İbrahim mahallesi" ]
Çiçekli mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928 📖: Palasor / Peresur
E1902 📖: Palatsor [ Erm "pusludere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1041 tarihli yazıtı bulunan Meryemana manastırı kalıntısı vardır. SN
Karaağaç köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Şahbalut [ Kr "meşe" ]
Kayalı mz - Hizan - Bitlis
1928 📖: Nefsi Xizan
K1597 E1902 E190: Xizan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski Hizan nahiye ve kaza merkezi idi. Ermeni yerleşimi iken 1850 dolayında Şeyh Celadettin tarafından işgal ve tahrip edildi. Şeyh ailesi hemen yakındaki Gayda mülküne yerleşti. Kaza merkezi daha sonra şimdiki yerine taşındı. SN
Yazmalı mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
Eski adı: Tağiki Kavar [ Erm "Kavar (bölgesi) mahallecik köyü" ]
Bahçe mah Gayda - Hizan - Bitlis
K 📖: Zivi [ Kr zevî "tarla" ]
Durak mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 📖: Balekan / Balikan [ Kr "abdallar" ]
Kazanlı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 📖: Serdeşt [ Kr "çayır başı" ]
Kapısuyu köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Antalan
E1878 📖: Antents [ Erm "ekinlikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bağışlı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1928 📖: Beytami
E1902 📖: Beytamir [ Erm/Kr "mîr evi" ]
Yapraklı mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928 📖: Hamakava [ Kr ]
Samanyolu mah Budaklı - Hizan - Bitlis
1946 📖: Paküsan
1928 📖: Paküsyan
Gayda köy - Hizan - Bitlis
1968 📖: Sırmaçek
1916h 📖: Gayda
Yemişli mah Hizan - Hizan - Bitlis
1928 📖: Xubanis
E1912 📖: Xopants [ Erm "yüksekler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Aladana köy - Hizan - Bitlis
E1912 📖: Şén [ Erm "köy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Tutumlu köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Kerni Nizar [ Kr Kernînizar "kuzey Kerni (?)" ]
1865h 📖: Keyrne
Gürece köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Seylem / Selem
Yedikardeş mah Aladana - Hizan - Bitlis
1916h 📖: Ardaş
Ağaçlı mz - Hizan - Bitlis
E1912 📖: Xaçukents [ Erm "Haço'lar" ]
E1878 📖: Xaçukan
Budaklı köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Kilibiyan
Yolbaşı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1916h 📖: Hındinis [ Erm ]
Karlıtepe köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Mezrei Varabin
Dibekli mah Kapısuyu - Hizan - Bitlis
1928 📖: Panz [ Erm ]
Ekinli köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Mezre Az [ Kr ]
Deliktaş mah Ekinli - Hizan - Bitlis
1928 📖: Az
Hizan ilçe - Hizan - Bitlis
1916h 📖: Karasu
E1403 📖: Xizan (idari bölge) [ Erm "sürgün/göç yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erm «xizan» `a) sürgün, göçmen, başka memlekette eğreti yaşayan kimse ve eğreti yaşanan yer, b) gelin, kız`. Bölge adı olan Hizan'ın aslı bu olmalıdır. Kürtçe «xîzan» `kumlar` mümkün görünmüyor. ■ Eskiden Gayda/Kayalı köyünde olan ilçe merkezi 19. yy ortalarında Karasu köyüne taşındı. SN
? köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Şenağpür
E1900~a 📖: Şénağpür [ Erm "köyçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Süttaşı köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖: Gulpik / Gultik [ Erm ]
Gökçe mah Akbıyık - Hizan - Bitlis
1928 📖: Endiyanis
E1912 📖: Andeants [ Erm "ekinlikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kaşıklar mah Hizan - Hizan - Bitlis
E1878 📖: Xup
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Recepli mah - Hizan - Bitlis
1928 📖: Receban [ Kr "Recepler" ]
Yeniçay mah - Hizan - Bitlis
1928 📖: Tanilan
? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pıvan
E1902 📖: Pvan [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yoğurtlu köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖: Ağor [ Erm ]
Horozdere köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖: Xorûs [ Erm ]
Güçlü mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1928 📖: Nanivan [ Erm ]
Yaylacık köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Akunis
1865h 📖: Akuk [ Erm agunk gen. agonts "gözeler" ]
Sarıbal mah Yaylacık - Hizan - Bitlis
1928 📖: Govan / Guvan
E1902 📖: Goğan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Otluca mah Horozdere - Hizan - Bitlis
K 📖: Çemi Keri [ Kr "Keri gözesi" ]
Bilgili mah Yaylacık - Hizan - Bitlis
E1912 1928 192: Harut / Harıt [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Üzümlü mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1928 📖: Xarabe Bajar
Akbaş mah Horozdere - Hizan - Bitlis
1916h 📖: Çük
Akıncı mah Gayda - Hizan - Bitlis
1916h 📖: Nevalabî [ Kr newalê bî "söğütdere" ]
Yolbilen köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Xalapur [ Kr "dayı teyze?" ]
Akdik köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Li
E1878 📖: Li [ Erm "dolu, kalabalık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gökay köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖: Gülat
Akşar köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878 📖: Şiréz
1928 📖: Xakif (idari bölge)
E1900~a 📖: Şéntsor / Şenadzor (idari bölge) [ Erm "abad-dere" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Uzun süre Hakif nahiyesi merkez köyü olduğu için bazen bu isimle anılır. Nahiyeye adını veren asıl Xakif/Xakiv ayrı bir köydür. ■ 1860'larda Ermeni köyü iken 1878 katliamından sonra Ermeni nüfusu kalmamıştır. SN
Verimli mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Herçok
E1900~a 📖: Horconk [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Kılavuz mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kindik
E1912 📖: Katinok / Kadinük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Taşevler mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Panganis [ Erm ]
Çevrecik mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Gürt
Düztepe mah Akşar - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kavnas
Oymapınar köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Best
E1439 E1902 E190: Pasd Բաստ [ Erm "sığınak, melce" ]
■ Köye ait Pasdavank manastırı 1439 yılından itibaren kaydedilmiştir. SN
Sarıtaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Avilcin
E1912 📖: Yeğviçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çalışkanlar köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Kekolan / Kekelan [ Kr kekolan "ağabeyyurdu" ]
Ballı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Giranı İspayert
E1900~a 📖: Gran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 2 hane Ermeni nüfusu fakat Surp Arakelots kilisesi vardı. (DV). SN
Harmandöven köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pisyan [ Kr "oğullar (aş.)" ]
Bereket mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Sımxaç
E1878 📖: Surp Xaç [ Erm "aziz haç (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Rivayete göre kral Drtad zamanında (4. yy başı) inşa edilmiş olan Haç manastırı Hizan bölgesinin en önemli dini yapısı idi. Yarman 241-242. Halen haraptır. SN
Ağılözü köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Bosekan [ Kr "Beso'lar" ]
E1878 📖: Besoyenk gen. Besoyents [ Erm "Beso'lar" ]
■ Erm Besoyenk ismin nominatif hali, Besoyents tamlayan halidir. SN
Güvendik mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1912 📖: Doru [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yığınkaya köy - Hizan - Bitlis
1928 📖: Azgor / Azgur
E1902 📖: Azkor [ Erm ]
Kardeşlik mah Yığınkaya - Hizan - Bitlis
Eski adı: Karidaşt [ Erm karitaşd ]
■ Ermenice yumuşak k ile kari գարի `arpa`, sert k ile qari քարի `taş` demektir. Köy adı Arpaçayırı veya Taşlıçayır anlamına gelir. SN
Başaklı mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1912 1928 192: Ağyan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Bağbaşı mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878 📖: Ti / Di [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ekintepe köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Girvis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'den önce terkedilmiş olan Surp Giragos manastırı vardı. (VanV). SN
? mz - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Xulan
E1912 📖: Xulents [ Erm "sağırlar? kullar?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Biricik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
K 📖: Dirêşîk [ Kr "uzunca" ]
Beğendik mah Ballı - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Nuh
Akyazı mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pertak
E1900~a 📖: Pertag Բերդակ [ Erm "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de işler halde Surp Simeon manastırı bulunduğu halde Ermeni nüfusu yoktu. (VanV). 1928 Dahiliye Vekaleti listesinde görülen Pertaf muhtemelen yazım hatasıdır (kaf yerine fe). SN
Özenli mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Masus
Erencik köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Küran [ Kr ]
Gedik mah Sarıtaş - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Süre
E1912 📖: Sori
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Soro Surp Asdvadzadzin manastırı kalıntıları köyün yakınındadır. SN
Ballıca köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Nanxazuz
E1900~a 📖: Nam + Xadzus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tuğlu mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Anapat
E1878 📖: Anabad [ Erm "münzevi yeri, manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yapağı mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Xarxos
E1878 📖: Xarxots [ Erm "yıkıntı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yoncalı mah Ürünveren - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Tağik [ Erm/Kr "mahallecik" ]
Aksüt mah Ballıca - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Paxor aş. + yk.
E1878 📖: Baxor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ürünveren köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pars [ Erm parts "yastık, tümsek" ]
E1912 📖: Bars
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.