haritada ara :   km  
Hizan'da 182 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Bozpınar köy - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Kamsar/Kumsar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ölçülü isminde 1 bağlısı vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 11' 3'' D, 42° 15' 0'' K
Ölçülü Bozpınar mezra - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Gengiz
■ Koord: 38° 11' 23'' D, 42° 15' 38'' K
Yelkıran köy - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
E1912 1928 📖 📖 : Saas/Seas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aktay isminde 1 bağlısı daha vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 10' 35'' D, 42° 16' 42'' K
Çayır köy - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
Eski adı: Sidres
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 3'' D, 42° 17' 1'' K
Kaval mezra - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1915h 📖 : Com [ Kürtçe "ağıl, gom?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 43'' D, 42° 17' 8'' K
Köprü mezra - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
E1912 1928 📖 📖 : Pul Փուլ [ Ermenice "yıkıntı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 23'' D, 42° 17' 23'' K
Karbastı köy - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Korsunç [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 30'' D, 42° 17' 24'' K
Avlak mezra - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Avav
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 39'' D, 42° 16' 5'' K
Taş mezra - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Xırp
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 14'' D, 42° 18' 18'' K
Yamaçlı mezra - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Selmit/Selengit?
E1902 📖 : Sermerd
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 6'' D, 42° 18' 46'' K
Yolüstü mezra - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Lilusk / Lülüskan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 39'' D, 42° 18' 57'' K
Akbıyık köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : İgü
E1900~a 📖 : Égu / Hégin [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 30 Ermeni nüfusu ve geniş mülklere sahip olduğu belirtilen Surp Gamağiel manastırı vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 11' 56'' D, 42° 20' 38'' K
Keklik köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Kemalan [ Kürtçe "Kemaller" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 41'' D, 42° 20' 40'' K
Karadal mezra - Hizan - Bitlis
E1912 1928 📖 📖 : Xurmas
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 3'' D, 42° 20' 54'' K
Koçyiğit köy - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Bercum [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Akyel isminde 1 bağlısı daha vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 8' 34'' D, 42° 21' 19'' K
Alancık mezra - Hizan (İrun bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Derik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 0'' D, 42° 20' 9'' K
Altınoluk mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Darünis
E1878 E1902 📖 📖 : Daronts / Darents [ Ermenice "Daron'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Surp Kevork kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 13' 29'' D, 42° 21' 34'' K
Yemişli mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Xopans
E1912 📖 : Xopants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 46'' D, 42° 22' 7'' K
Koçlu köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Patyar
E1900~a 📖 : Pater [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Alnıaçık ve Yaprak isminde 2 bağlısı vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 11' 19'' D, 42° 22' 30'' K
Çökekyazı köy - Hizan - Bitlis
E1912 📖 : İrit
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 15'' D, 42° 22' 32'' K
Gökçimen köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Prüns/Pürünüs
E1902 📖 : Prunts / Brünts [ Ermenice "yumru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 150 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). 1041’den önceki bir tarihte inşa edilmiş olan Paretsor veya `Yedi Mihraplı Meryemana` manastırı bu köyle Altınoluk (Darons) köyü arasında halen ahır olarak mevcuttur. SN
■ Koord: 38° 13' 23'' D, 42° 22' 37'' K
İçlikaval köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : İz [ Ermenice yéz/ézants "sığırlı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 15'' D, 42° 22' 38'' K
Çiçekli mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Pelesor
E1902 📖 : Palatsor [ Ermenice "kirazlıdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1041 tarihli yazıtı bulunan Meryemana manastırı kalıntısı vardır. SN
■ Koord: 38° 12' 25'' D, 42° 22' 48'' K
Karaağaç köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Şahbalut [ Kürtçe "meşe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koç ve Yamaç isminde 2 bağlısı vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 11' 55'' D, 42° 22' 48'' K
Kayalı mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Nefsi Xizan
K1597 E1902 📖 📖 : Xizan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski Hizan nahiye ve kaza merkezi idi. Ermeni yerleşimi iken 1850 dolayında Şeyh Celadettin tarafından işgal ve tahrip edildi. Şeyh ailesi hemen yakındaki Gayda mülküne yerleşti. Kaza merkezi daha sonra şimdiki yerine taşındı. SN
■ Koord: 38° 10' 4'' D, 42° 22' 57'' K
Yazmalı mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Tağik/Tağiki Kavar [ Ermenice "mahallecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 24'' D, 42° 23' 1'' K
YukarıKazanlı - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Serdeşt ulya [ Kürtçe "çayır başı" ]
■ Koord: 38° 10' 44'' D, 42° 23' 14'' K
Köprü Gayda mezra - Hizan - Bitlis
K 📖 : Tağika Piro [ Kürtçe "köprü mahallesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 28'' D, 42° 23' 15'' K
Duraklı Gayda mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Balekan / Balikan [ Kürtçe "abdallar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 32'' D, 42° 23' 16'' K
AşağıKazanlı Gayda mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Serdeşt süfla [ Kürtçe "çayır başı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 54'' D, 42° 23' 26'' K
Gayda köy - Hizan - Bitlis
1968 📖 : Sırmaçek
1916h 📖 : Gayda
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hizan Nakşibendi şeyhleri sislsilesinin kurucusu olan Şeyda Sıbğatullah Arvasi’nin kabri bu köyde bulunur. Köyün tamamı şeyh sülalesinin mülküdür. SN
■ Koord: 38° 10' 32'' D, 42° 23' 31'' K
Kapısuyu köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Antelan/Antalan
E1878 📖 : Antents [ Ermenice "ekinlikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çakırlar, Pelitli ve Taşpınar isminde 3 bağlısı daha vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 12' 13'' D, 42° 23' 41'' K
Bağışlı Gayda mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Beytami
E1902 📖 : Beytamir [ Ermenice/Kürtçe "mîr evi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 55'' D, 42° 23' 47'' K
Yolbaşı mezra - Hizan - Bitlis
1916h 📖 : Hindinis [ Ermenice hin "eski" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 2'' D, 42° 23' 53'' K
Samanyolu mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Paküsan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 18'' D, 42° 23' 54'' K
Ağaçlı Gayda mezra - Hizan - Bitlis
E1912 📖 : Xaçukents [ Ermenice "Haço'lar" ]
E1878 1928 📖 📖 : Xaçükân
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 22'' D, 42° 23' 56'' K
Aladana köy - Hizan - Bitlis
E1912 📖 : Şen [ Ermenice "köy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 48'' D, 42° 24' 23'' K
Tutumlu köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Kernê Nizar [ Kürtçe "kuzey Kerni (?)" ]
1865h 📖 : Kyrnê
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 24'' D, 42° 24' 25'' K
Gürece köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Selluh
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 7'' D, 42° 24' 26'' K
Budaklı köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Kilibiyan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 56'' D, 42° 24' 32'' K
Taşlıpınar mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Kâpan
■ Koord: 38° 13' 33'' D, 42° 24' 33'' K
Karlıtepe köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Mezre Verebin/Varabin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 53'' D, 42° 24' 51'' K
Dibekli Gayda mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Panz [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 40'' D, 42° 24' 56'' K
Ekinli köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Mezre Az [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 9'' D, 42° 25' 1'' K
Hizan ilçe - Hizan - Bitlis
1916h 📖 : Karasu
E1403 📖 : Xizan (idari bölge) [ Ermenice "sürgün/göç yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erm «xizan» `a) sürgün, göçmen, başka memlekette eğreti yaşayan kimse ve eğreti yaşanan yer, b) gelin, kız`. Bölge adı olan Hizan’ın aslı bu olmalıdır. Kürtçe «xîzan» `kumlar` mümkün görünmüyor. ■ Eskiden Gayda/Kayalı köyünde olan ilçe merkezi 19. yy ortalarında Karasu köyüne taşındı. SN
■ Koord: 38° 13' 31'' D, 42° 25' 35'' K
Deliktaş mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Az
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 4'' D, 42° 25' 41'' K
Süttaşı köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖 : Gülpik / Gultik [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 34'' D, 42° 25' 58'' K
Yedikardeş mezra - Hizan - Bitlis
1916h 📖 : Ardas
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 22'' D, 42° 26' 16'' K
Gökçe mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Endiyans
E1912 📖 : Andeants [ Ermenice "ekinlikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 13' 31'' D, 42° 26' 18'' K
Kaşıklar mezra - Hizan - Bitlis
E1878 1928 📖 📖 : Xup
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 50'' D, 42° 21' 40'' K
Recepli ölü yerleşim - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Receban [ Kürtçe "Recepler" ]
■ Koord: 38° 9' 4'' D, 42° 24' 19'' K
Yoğurtlu köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖 : Agur [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 15'' D, 42° 26' 54'' K
Horozdere köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖 : Xoroz [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Uyanık ismindde 1 bağlısı daha vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 15' 22'' D, 42° 27' 6'' K
Güçlü mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Nanvan [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 22'' D, 42° 27' 6'' K
Yaylacık köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Akunis
1865h 📖 : Akuk [ Ermenice agunk gen. agonts "gözeler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 41'' D, 42° 27' 17'' K
Bilgili mezra - Hizan - Bitlis
E1912 1928 📖 📖 : Harat [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 49'' D, 42° 26' 39'' K
? ölü yerleşim - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Ardük [ Ermenice "tarlacık" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 10' 54'' D, 42° 27' 31'' K
Akbaş mezra - Hizan - Bitlis
1916h 📖 : Cük
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 13'' D, 42° 27' 32'' K
Sarıbal mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Güvan
E1902 📖 : Goğan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 27'' D, 42° 27' 36'' K
Akıncı mezra - Hizan - Bitlis
1916h 📖 : Nevalabî [ Kürtçe newalê bî "söğütdere" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 39'' D, 42° 28' 6'' K
Yeniçay Yolbilen mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Tanilan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 7'' D, 42° 28' 15'' K
Çalışkanlar köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Kekolan / Kekelan [ Kürtçe kekolan "ağabeyyurdu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 35'' D, 42° 28' 16'' K
? ölü yerleşim - Hizan - Bitlis
1977rh : Çemi Keri [ Kürtçe "Keri gözesi" ]
1928 📖 : Xarabe Pazar?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 59'' D, 42° 28' 17'' K
Yolbilen köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Xalapur [ Kürtçe "dayı teyze?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yeniçay isminde 1 bağlısı vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 7' 8'' D, 42° 28' 54'' K
Akdik köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878 1928 📖 📖 : Li [ Ermenice "dolu, kalabalık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 11'' D, 42° 29' 7'' K
Gökay köy - Hizan - Bitlis
1916h 📖 : Külat/Gülat
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hizan şeyhleri sülalesinin kurucusu Molla Sıbğatullah Arvasi’nin ilk yerleştiği köy olarak meşhurdur. SN
■ Koord: 38° 16' 25'' D, 42° 29' 11'' K
Akşar köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878 📖 : Şiréz
1928 📖 : Şiriz | Xakif (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Uzun süre Hakif nahiyesi merkez köyü olduğu için bazen bu isimle anılır. Nahiyeye adını veren asıl Xakif/Xakiv ayrı bir köydür. ■ 1860’larda Ermeni köyü iken 1878 katliamından sonra Ermeni nüfusu kalmamıştır. SN
■ Alaca isminde 1 bağlısı daha ardır. ishak levent
■ Koord: 38° 10' 4'' D, 42° 29' 11'' K
Kılavuz mezra - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Kindik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 36'' D, 42° 27' 29'' K
Taşevler mezra - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Pangânis [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 54'' D, 42° 27' 28'' K
Çevrecik mezra - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Gürt
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 25'' D, 42° 28' 48'' K
Verimli mezra - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Herçük
E1912 📖 : Horconk [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 50'' D, 42° 29' 38'' K
Düztepe mezra - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Kâvnas
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 42'' D, 42° 29' 38'' K
Oymapınar köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Best
E1439 E1902 📖 📖 : Bast [ Ermenice "sığınak, melce" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köye ait Pasdavank manastırı 1439 yılından itibaren kaydedilmiştir. SN
■ Koord: 38° 5' 26'' D, 42° 29' 54'' K
Bereket mezra - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Sımxaç
E1878 📖 : Surp Xaç [ Ermenice "aziz haç (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rivayete göre kral Drtad zamanında (4. yy başı) inşa edilmiş olan Haç manastırı Hizan bölgesinin en önemli dini yapısı idi. Yarman 241-242. Halen haraptır. SN
■ Koord: 38° 12' 52'' D, 42° 30' 0'' K
Ballı ölü yerleşim - Hizan - Bitlis
■ Pervari sınırında dağda bulunan Ballı köyü boşaltılarak tahrip edilmiş, 5 km kadar kuzeyde çöl içinde toplama kampı niteliğinde yeni yerleşim inşa edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 0' 34'' D, 42° 30' 9'' K
Harmandöven köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Pisyan [ Kürtçe "oğullar (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Otluk isminde 1 bağlısı vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 8' 31'' D, 42° 30' 32'' K
Nuh Ballı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Nuh
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 15'' D, 42° 30' 39'' K
Ağılözü köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Bosekân [ Kürtçe "Beso'lar" ]
E1878 📖 : Besoyenk gen. Besoyents [ Ermenice "Beso'lar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erm Besoyenk ismin nominatif hali, Besoyents tamlayan halidir. SN
■ Alyanak isimli bir bağlısı daha vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 11' 24'' D, 42° 31' 5'' K
Güvendik mezra - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1977rh : Kiliseköy
E1912 📖 : Doru? [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 47'' D, 42° 30' 29'' K
Yığınkaya köy - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Azgor / Azgur
E1902 📖 : Azkor [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 24'' D, 42° 31' 17'' K
Kardeşlik mezra - Hizan - Bitlis
Eski adı: Karidaşt [ Ermenice karitaşd ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice yumuşak k ile kari գարի `arpa`, sert k ile qari քարի `taş` demektir. Köy adı Arpaçayırı veya Taşlıçayır anlamına gelir. SN
■ Koord: 38° 14' 24'' D, 42° 30' 7'' K
Bağbaşı mezra - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878 1928 📖 📖 : Ti / Di [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 9'' D, 42° 31' 2'' K
Ekintepe köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Girvis/Givris
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’den önce terkedilmiş olan Surp Giragos manastırı vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 8' 39'' D, 42° 31' 40'' K
Sarıtaş köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Avilcin
E1912 📖 : Yeğviçin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 21'' D, 42° 31' 55'' K
Akyazı Sarıtaş mezra - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 : Pertak Բերդակ [ Ermenice "kalecik" ]
■ 1912’de Surp Simeon manastırı fakat sıfır Ermeni nüfusu gösterilen bu köyün yeri anlaşılamadı. SN
■ Koord: 38° 6' 30'' D, 42° 31' 32'' K
Topağacı mezra - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Kepesor [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 40'' D, 42° 32' 4'' K
Özenli mezra - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Masus
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 35'' D, 42° 31' 36'' K
Erencik köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Küran [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 4'' D, 42° 32' 10'' K
Gedik mezra - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Süre
E1912 📖 : Sori
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Soro Surp Asdvadzadzin manastırı kalıntıları köyün yakınındadır. SN
■ Koord: 38° 6' 9'' D, 42° 32' 3'' K
Ballıca köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Nanhazuz [ Kürtçe "ekmek seven?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 43'' D, 42° 32' 16'' K
? Ballı mezra - Hizan - Bitlis
1928 📖 : Sorcin
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 1' 49'' D, 42° 32' 24'' K
? ölü yerleşim - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1912 1928 📖 📖 : Katinok/Kadinük
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 11' 19'' D, 42° 32' 42'' K
Aksüt mezra - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Paxur aş. + yk.
E1878 📖 : Baxor [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 34'' D, 42° 32' 50'' K
Ürünveren köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1912 1928 📖 📖 : Pars [ Ermenice parts "yastık, tümsek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çıkçık, Çitli, Geçit, Gümüşören ve Karakoyun isminde 5 bağlısı daha vardır. ishak levent
■ Koord: 38° 11' 2'' D, 42° 33' 2'' K
Bölüklü köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 1946 📖 📖 : Permis/Permiz [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 50'' D, 42° 33' 2'' K
Tuğlu mezra - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878 1928 📖 📖 : Anabad/Anabat [ Ermenice "keşişlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erm güncel kullanımda `çöl` anlamına gelen sözcük, eski yer adlarında `münzevi keşiş sığınağı, küçük manastır` anlamına gelir. SN
■ Koord: 38° 12' 18'' D, 42° 33' 4'' K
Soğuksu köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Çemiurus [ Kürtçe çêmê urus "Urus (köyü) gözesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 55'' D, 42° 33' 14'' K
Ayrancı Bölüklü mezra - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Güvij
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 31'' D, 42° 31' 57'' K
Karaduman Esenler mezra - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Üsbi Hıristiyan [ Ermenice vosb? "mercimek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bu köyün Ermeni halkının bir bölümü 19. yy ortalarından önceki bir tarihte İslam dinine dönerek yakındaki Üsb-i İslam mahallesini kurmuşlardır. SN
■ Koord: 38° 7' 35'' D, 42° 33' 47'' K
Karakoyun köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928 📖 : Bilikân
■ Koord: 38° 11' 25'' D, 42° 33' 49'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.