Hisarcık'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaağıl köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Karaağıl
  Gülderen köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Gülderen
  Tokat köy - Hisarcık - Kütahya
1912h 📖 Tokad Çiftliği
  Yenipınar köy - Hisarcık - Kütahya
1946 📖 Arapşah
  Hasanlar bld - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Hasanlar
  Kurtdere köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Kurtdere
  Ulaşlar köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Ulaşlar
  Saklar köy - Hisarcık - Kütahya
1912h 📖 Sakılar?
  Beyköy köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Beyköy
  Kutlubeyler köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Kurtlubeyler
  Kutluhallar köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Kurtlu Hallar
  Kızılçukur köy - Hisarcık - Kütahya
1912h 📖 Kızılçukur
  Hisarcık ilçe - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Hisarcık
  Aşağıyoncaağaç köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Yoncaağaç
  Yukarıyoncaağaç köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Yoncaağaç
  Alınören köy - Hisarcık - Kütahya
1679z 📖 Alınviran
■ © 28.06.1679 Simav kazasına tabi Çengi nahiyesinde Alınviran karyesinde vaki Şeyh Kara Çiftliği denilen zaviyenin mutasarrıfı olan Şeyh Beşir tarafından ... deyar heyran
  Halifeler köy - Hisarcık - Kütahya
1776z 📖 Halfet
■ © 25.09.1776 Simav'da Cenge nahiyesinde Kestel karyesinde Halfet civarında Karabaş Derviş Hacı Hasan Camii'ne imam tayini. deyar heyran
  Hocalar köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Hocalar
  Çatak köy - Hisarcık - Kütahya
1912h 📖 Çatak
  Hamam köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Hamam
  Dereköy mah - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Dere + Evran
  Ören köy - Hisarcık - Kütahya
1912h 📖 Ören
  Şeyhler bld - Hisarcık - Kütahya
1776z 📖 Şeyhahmed Vakfı
■ © 20.09.1776 Simav kazasına tabi Cenge nahiyesinde Elenviran köyünde Şeyh Ahmed Vakfı Mezraası'na, ... deyar heyran
  Şeyhçakır köy - Hisarcık - Kütahya
1928 📖 Şeyhçakır
  Karbasan bld - Hisarcık - Kütahya
1912h 📖 Kiliseabat | Köpekovası
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km