haritada ara :   km  
Hilvan'da 81 yerleşim bulundu.
sırala 
Güluşağı x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖Kölik / Gülik [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kovancı mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Şeyxbirin [ Kr ]
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
Kavalık mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖: Kavalık
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
Kocabey x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖Mîrazîn [ Kr "büyükbey" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kalmış, yeni yerleşim kurulmuştur. SN
Hayrat mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: -
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
■ 1.03.1999'da köy statüsü verildi. SN
Yakınyurt mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Puro / Poro [ Kr piro "köprü" ]
■ Bazı kaynaklarda Çakmak ve Ovacık köyleriyle birlikte Türkmen olarak geçer. Ancak İzol aşiretinden Kürd oldukları da söylenir. metonio
Gülaldı mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Xarabsorik [ Kr "kızılcaören" ]
Kürt-Sünni (İzoli) yerleşimi
Ertuğrul x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖: Şîran
Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağıekece mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Xarabsor aş. (mz)
Kürt-Sünni (Pijan) yerleşimi
■ Ertuğrul/Şeran ve Bardaklı/Bastek mezraları 1.03.1999 tarihli kararname ile Aşağıekece köyüne bağlandı. SN
Çakmak mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Çakmak
■ Bazı kaynaklarda Ovacık ve Yakınyurt köyleriyle birlikte Türkmen olarak geçer. Ancak Baziki aşiretinden Kürd oldukları da söylenir. metonio
Bardaklı x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
K 📖: Bastek [ Kr "derecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ovacık mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Hasanik / Hasnik [ Kr "Hasancık" ]
■ Bazı kaynaklarda Çakmak ve Yakınyurt köyleriyle birlikte Türkmen olarak geçer. Ancak Arap oldukları da söylenir. metonio
Ambar x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Ambar
Kürt-Sünni yerleşimi
Gelenek mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Sarınçük / Sarıncok [ Kr "sarnıççık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Oymaağaç mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖Nacarük / Necarük [ Kr necaruk ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Çat mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Çat
Kürt-Sünni yerleşimi
Uğra x - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Çermiş [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Nasrettin mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Nasreddin
■ Kısmen baraj altında kaldı. SN
Aşağıkülünçe mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1925h 1928 📖Külünçe / Gülinçe aş.
Kürt-Sünni yerleşimi
Akçaören mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Ağcaviran
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
Arıca mah - Hilvan - Şanlıurfa
K 📖: Arab Xarabsor [ Kr xarabsor "kızılören" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Geçitağzı x - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1928 📖Helis [ Kr hêlis "çavşırotu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Burhan x - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Burhan
■ Tunç Çağından beri meskûn bir höyük üzerinde bulunan köy Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. 19. yy'da nahiye merkezi idi. SN
Gürgür mah - Hilvan - Şanlıurfa
2000 📖: Bölücek
1946 📖: Gürgür
Kürt-Sünni (Xiyan) yerleşimi
■ 1.03.1999'da Bölücek adıyla köy statüsü kazandı. 2008'de Gürgür adı iade edildi. SN
Uluyazı mah - Hilvan - Şanlıurfa
1518t 1835f 📖Hoşîn
E1136 📖: Oşin [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Xiyan) yerleşimi
■ 16. yy'da Siverek kazasına bağlı nahiye merkezi. 20. yy başında Ermeni nüfusu ve Surp Stepan kilisesi vardı. SN
■ © 20.01.1772 Diyarbakır, Siverek sancağı Oşun nahiyesinin Yarımca karyesinde mahlul timarın... deyar heyran
Kadıkent mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Kadıkendi
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
Hanmağara mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Hanmağara
Kürt-Sünni (Kavi) yerleşimi
Bargaç mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖: Xoşxoşik [ Kr "güzelce" ]
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
Kırbaşı mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Bazin [ Kr "bilezik" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
Korgun mah - Hilvan - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
Malören mah - Hilvan - Şanlıurfa
1915h 📖: Malviran | Arapköy
Kürt-Sünni yerleşimi
Saluca mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖: Saluca
Kürt-Sünni yerleşimi
Kepirhisar mah - Hilvan - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
Karaburç mah - Hilvan - Şanlıurfa
1902a 📖: Karabırçik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Üçüzler mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖: Şaˁbo [ Kr "Şaban" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Bahçecik mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Bağçecik
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
Geyikören mz - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖: Geyikveran
Kürt-Sünni yerleşimi
Ağveren mah - Hilvan - Şanlıurfa
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
Hilvan ilçe - Hilvan - Şanlıurfa
K 📖: Curnêreş [ Kr "karayalak" ]
1928 📖: Karacürün
1928 📖: Hilvan (idari bölge)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Hilvan şimdiki Balkı köyüdür. SN
Faik mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1928 📖Fîk
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
Balkı mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1928 📖Hilvan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hilvan ilçesine adını veren asıl Hilvan burasıdır. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
Ömerli mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖: Ambarlı Ömerli
Kürt-Sünni yerleşimi
Uzuncuk mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖: Uzuncuk
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
Göktepe mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Göktepe
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
Kopuz mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖: Ağılmus
1928 📖: Yağlımus
Kürt-Sünni yerleşimi
Yuvacalı mah - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 1946 📖Heylun
Kürt-Sünni yerleşimi
Özbaş mah - Hilvan - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
Arpalı mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖: Arpalı
Müslüman Arap yerleşimi
Çeküran mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖: Çeküran
Kürt-Sünni yerleşimi
Ustahasan mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖: Ustahasan
Kürt-Sünni yerleşimi
Gölcük mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖Tilfetis [ Kr tell fetis "boğma höyük" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Buğur mah - Hilvan - Şanlıurfa
1928 📖: Buğur [ Ar/Tr "deve/deveci" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
Kaymaz mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 📖: Kaymaz
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
Arınık mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖Hacıekber [ Kr/Tr ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
Doğrular mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 1928 📖Deyr Avşe / Dıravşah
Müslüman Arap yerleşimi
Gölebakan mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖Hamdûn
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
Akçabulak mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Kânireşki Hamdun [ Kr "Hamdun (Gölebakan) köyü karapınarı" ]
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
Akıncık mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1925h 📖Çerağım / Çırağım
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
Mantarlı mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖Gübip
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
Kepirkucak mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Bucak Kebir [ Tr "büyük bucak" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
Kuskunlu mah - Hilvan (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖: Kuskunlu
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
Tutumlu mah - Hilvan (Şekerli bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: ˁArbük
Müslüman Arap yerleşimi
■ 1.03.1999'da köy statüsü verildi. 01.06.2017'de Siverek ilçesinden alınıp Hilvan'a bağlandı. SN
■ 01.06.2017 tarihli RG'de yayımlanan kararname ile Siverek ilçesinden alınıp Hilvan ilçesine bağlandı. Taner A.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.