Hendek'de 76 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aktefek mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 Aktefek
1573t 📖 Aktüfeng
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Laz (Abhaz) yerleşimi
■ 1573 tarihli Hüdavendigâr Livası Tahririnde Taşlık karyesine bağlı Aktüfeng mezraı olarak geçer. Ancak `ak tüfek` anlamsızdır. SN
  Sukenarı mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Sukenarı
1909hb 📖 Yeniermenli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sofular mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Sofular
  Tuzak mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Tuzak
1487a 📖 Tuzaklı
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Paşaköy mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Paşaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 1892 yılında Bulgaristan'ın; Tırgovişte ili (Eskicuma) Osmanpazarı-(Omurtag) ilçesinin Aydınköy'den göç eden muhacir ailelerden oluşmaktadır.
  Yağbasan mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Yağbasan [ Tr "düşman-basan" ]
  Akarca mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Akarca
  Dereköy mah - Hendek - Sakarya
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Trabzon Vakfıkebir ilçesinden gelen göçmenler çoğunluktadır.
  Soğuksu mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖 Cgerda
1909hb 📖 Soğuksu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yukarıçalıca mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Çalıca yk.
1902hk 📖 Çalca Bayır
1487a 📖 Çalca
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Yeşilyurt mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 Kurtköy
  Aşağıçalıca mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 Çalıca aş.
  Sivritepe mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖 Awublaa
1928 📖 Mansuriye Sivritepe
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Bu köyde, köyün yerlileri(Manav), Batı Trakya Göçmenleri(Muhacir), Karadenizliler ve Abhazalar yaşamaktadır.
  Hacıkışla mah - Hendek - Sakarya
■ 1900lü yılların başlarında Karadeniz'den (Trabzon - Surmene - Koprubasi vb) gelen nüfus çoğunluktadır.
  Karatoprak mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 Karatoprak
  Halaç mah - Hendek - Sakarya
1573t 📖 Hallac
  Kocadöngel mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Kocadöngel
  KargalıHanbaba mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Kargalı Hanbaba
Ç1920~ 📖 Han Hable
1487a 📖 Kargalı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni (Abhaz/Besleney) yerleşimi
■ © 22.12.1863 Hendek Kazası'na muzaf Kargalar karyesinde iskan olunan Çerkez muhacirlerden ve Hane Kabilesi'nden maktulen vefat eden Mahmud'un katili Kürd Molla'nın verese ile muhakemesi. deyar heyran
  Çayırbaşı mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Puna Şehbenderler
  Uzuncaorman mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖 Tapsaa
1909hb 📖 Uzuncaorman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni (Abhaz, Ubıx) yerleşimi
  Şeyhler mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 Şeyhler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Çobanyatak mah - Hendek (Kocaali bucağı) - Sakarya
1910h 📖 Çobanyatağı
E1900~ E1900~Hoviv [ Erm "çoban" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Yayalar mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Puna Yayalar
  Ortaköy mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Puna Ortaköy
1487a 📖 Puna
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Beyköy mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖 Amckuay
1928 📖 Punabey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Martinler mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Puna Martinler
  Hamitli mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Hamidiyeisani [ Tr "ikinci Abdülhamit yeri" ]
  LütfiyeKöşk mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Lütfiye Köşk
1909hb 📖 Lütfiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Türbe mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Puna Türbe
  Servetiye mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Servetiye
Gürcü/Laz yerleşimi
  KargalıYeniköy mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Kargalı Yeniköy
G1900~ 📖 Urzuma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kazımiye mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Kazımiye
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1923 yıllarında Selanik Drama'dan göcen muhacirlerdir.
  Sarıyer mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖 Lakraa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
■ Abhaz'ların yanı sıra Lazlar ve Gürcülerde bulunmaktadır
  Büyükdere mah Hendek - Hendek - Sakarya
1928 📖 Nüzhetiye
Eski adı: Tatarköyü
Laz yerleşimi
■ Eski köy listelerinde görülen Oskioğlu Tatarlar köyü bu mahalle yakınında olmalıdır. SN
  Camili mah Çamlıca - Hendek - Sakarya
1928 📖 Çarığıkuru Camili
  Çakallık mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖 Khazlataa
1928 📖 Çakallık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Necatipaşa mah Hendek - Hendek - Sakarya
1928 📖 Balıklışeyh
1487a 📖 Balıklı
  Kahraman mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 Kapancık
■ Köyde Selanik Muhacirler ve Ordulular çoğunluktadır.
  Çarığıkuru mah Çamlıca - Hendek - Sakarya
1928 📖 Nefsi Çarığıkuru
1487a 📖 Çarığıkuru
  İkramiye mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 İkramiye
  Hendek ilçe - Hendek - Sakarya
1665 📖 Xandek Bazarı
1487a 📖 Xandek
■ Türkçe 'Han dağı' adından türediğine ilişkin rivayet mesnetsizdir. İlçe nüfusunun tamamına yakını Kafkasya, Rumeli ve Doğu Karadeniz göçmenlerinden oluşur. Gürcüce, Abhazca, Çerkesçe, Lazca, Hemşince, Romeika (Karadeniz Rumcası), Boşnakça ve Bulgarca konuşan azınlıklar mevcuttur. SN
  Süleymaniye mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Tekerlek Süleymaniye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çamlıca mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Haraklı
  Pınarlı mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 İkbaliye
G GAvana [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka'daki Avana (Avcılar) köyünden gelen muhacirler iskân edilmiş ve o köyün adı verilmiştir. SN
  Balıklıihsaniye mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Balıklı İhsaniye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Gündoğan mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 İnamiye [ Tr "nimetli" ]
  Nuriye mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 Nuriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yeşilköy mah - Hendek - Sakarya
1968 📖 Cıpcıp
  Yeniköy mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖 Taguarakg
1928 📖 Şerefiye Yeniköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yarıca mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖 Kguaracugea
1910h 📖 Yarıca Deresi (neh)
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni (Abhaz) yerleşimi
■ Abhaz ve Giresunlu ve Trabzonlu göçmen Yerleşimi
  Hüseyinşeyh mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖 Ciwaa
1910h 📖 Hüseyinşeyh
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni (Abhaz) yerleşimi
  YukarıHüseyinşeyh mah - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sümbüllü mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 Arslanbey Şükriye
1910h 📖 Arslanbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kalayık mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 Kalayık | Pişmanbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kızanlık mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 Kızanlık
G1900~ 📖 Arxva [ arxva (არხვა ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Arxva Artvin-Borçka'daki ata köylerinin adı olup Gürcücedir. meriç
  Bakacak mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 Gübrelik Hayriye
■ Köy halkı, Ordu Mesudiye'den 1880li yıllarda gelir.
  Esentepe mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Turabiye [ Tr "topraklı" ]
  Hicriye mah - Hendek - Sakarya
1909hb 📖 Hicriye
G1900~ 📖 Orci
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Muradiye mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Muradiye
G1900~ 📖 Toxveti [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Göksu mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 Göksu
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Yeşilvadi mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖 Cuijbaa
1909hb 📖 Karaçökek | Alkaçbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ Abhaz, Gürcü ve Laz yerleşimi Emrys
  Güldibi mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Güldibi
G1900~ 📖 Gevli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Karadere mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
Ab 📖 Simeyhe Kita
1960 📖 Çığdere
1928 📖 Karadere
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Akçayır mah - Hendek - Sakarya
1902hk 📖 Şabatbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Aksu mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 Aksu
Karadeniz göçmeni yerleşimi
  EskiBıçkı mah - Hendek - Sakarya
1928 📖 Eskibıçkı [ Tr "eskibıçkı" ]
G GKartla [ "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Beylice mah - Hendek (Gümüşova bucağı) - Sakarya
1928 📖 Hacıbatbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kadifekale mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 Kadifekale
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Güney mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
Laz yerleşimi
  Çukurhan mah - Hendek - Sakarya
Ab 📖 Apsara
Eski adı: Çukurhan
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Beylice köyünden ayrıldı. SN
  Dikmen mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928 📖 Dikmenaltı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Trabzonʼun Şalpazarı ve Vakfıkebir kazalarından gelen Çepnilerin kurduğu bir köydür. ZeMahşer


Grafik harita göster     haritada ara : km