Hendek'de 76 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sukenarı mah - Hendek - Sakarya
1928: Sukenarı
1909hb: Yeniermenli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Manav Yerleşimi Türk
  Sofular mah - Hendek - Sakarya
1928: Sofular
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Tuzak mah - Hendek - Sakarya
1928: Tuzak
1487a: Tuzaklı
■ Tuzak köyüne 1970'li yıllarda Trabzon kökenli vatandaşlar yerleşmiştir. Türk
  Paşaköy mah - Hendek - Sakarya
1928: Paşaköy
■ Köyün tarihi,1892 yılında Bulgaristan'ın; Tırgovişte ili (Eskicuma) Osmanpazarı-(Omurtag) ilçesinin Aydınköy'den göç eden muhacir ailelerden oluşmaktadır. Türk
  Yağbasan mah - Hendek - Sakarya
1928: Yağbasan [ Tr "düşman-basan" ]
  Aktefek mah - Hendek - Sakarya
1909hb: Aktefek
1573t: Aktüfeng
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1573 tarihli Hüdavendigâr Livası Tahririnde Taşlık karyesine bağlı Aktüfeng mezraı olarak geçer. Ancak `ak tüfek` anlamsızdır. SN
■ Kısmen Laz yerleşimi Manav
  Akarca mah - Hendek - Sakarya
1928: Akarca
■ Mahallenin kurucuları ve nüfusun tamamı Macır denilen Bulgaristan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dereköy mah - Hendek - Sakarya
■ Trabzon Vakfıkebir ilçesinden gelen göçmenler çoğunluktadır. Türk
  Soğuksu mah - Hendek - Sakarya
Ç: Cgerda
1909hb: Soğuksu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Abhaz Yerleşimi Türk
  Yukarıçalıca mah - Hendek - Sakarya
1928: Çalıca yk.
1902hk: Çalca Bayır
1487a: Çalca
■ Manav Yerleşimi Türk
  Sivritepe mah - Hendek - Sakarya
Ç: Awublaa
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Bu köyde, köyün yerlileri(Manav), Batı Trakya Göçmenleri(Muhacir), Karadenizliler ve Abhazalar yaşamaktadır. Türk
  Hacıkışla mah - Hendek - Sakarya
■ 1900lü yılların başlarında Karadenizden (Trabzon - Surmene - Koprubasi vb) yerlerden gelen nüfus çoğunluktadır. Türk
  Halaç mah - Hendek - Sakarya
1573t: Hallac
  KargalıHanbaba mah - Hendek - Sakarya
Ç: Han Hable
1487a: Kargalı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © 22.12.1863 Hendek Kazası'na muzaf Kargalar karyesinde iskan olunan Çerkez muhacirlerden ve Hane Kabilesi'nden maktulen vefat eden Mahmud'un katili Kürd Molla'nın verese ile muhakemesi. deyar heyran
■ Köy, aslen Kafkas Göçmenleri Çerkezlerden oluşmaktadır. Sonradan Trabzon ve Artvin den halklarda gelmiştir. Türk
  Uzuncaorman mah - Hendek - Sakarya
Ç: Tapsaa
1909hb: Uzuncaorman
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Abhaz ve Doğu Karadeniz göçmeni Yerleşimi Türk
  Çobanyatak mah - Hendek (Kocaali bucağı) - Sakarya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Diğer ismi: Hoviv Manav
■ Köy halkı Trabzon kökenlidir. Türk
  Ortaköy mah - Hendek - Sakarya
1487a: Puna
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Beyköy mah - Hendek - Sakarya
Ç: Amckuay
1928: Punabey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hamitli mah - Hendek - Sakarya
1928: Hamidiyeisani [ Tr "ikinci Abdülhamit yeri" ]
  LütfiyeKöşk mah - Hendek - Sakarya
1909hb: Lütfiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Servetiye mah - Hendek - Sakarya
1928: Servetiye
Gürcü/Laz yerleşimi
  KargalıYeniköy mah - Hendek - Sakarya
G1900~: Urzuma
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kazımiye mah - Hendek - Sakarya
1928: Kazımiye
■ Köyün halkı 1922' lardan önce burada yasayan Rumlarla Lozan Barış Antlaşmasıyla yer değistirilmiş ve 1922 li yıllar da Selanik Drama dan göcen muhacirlerdir. Türk
  Sarıyer mah - Hendek - Sakarya
Ç: Lakraa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
■ Kısmen Laz yerleşimi Manav
■ Abhaz'ların yanı sıra Lazlar ve Gürcülerde bulunmaktadır Türk
  Çakallık mah - Hendek - Sakarya
Ç: Khazlataa
1928: Çakallık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kahraman mah - Hendek - Sakarya
1909hb: Kapancık
■ Köyde Selanik Muhacirler ve Ordulular çoğunluktadır. Türk
  Necatipaşa mah Hendek - Hendek - Sakarya
1487a: Balıklı
  Hendek ilçe - Hendek - Sakarya
1487a: Xandek
■ Türkçe 'Han dağı' adından türediğine ilişkin rivayet mesnetsizdir. SN
■ Yeri tespit edilmeyi bekleyen Hayots isminde bir köyün old. rivâyet edilir. Manav
  Büyükdere mah Hendek - Hendek - Sakarya
1928: Nüzhetiye
■ Eski köy listelerinde görülen Oskioğlu Tatarlar köyü bu mahalle yakınında olmalıdır. SN
■ Köyün bir diğer, belki 1928'den önceki, adı Tatar köy'dür. seneryelkenci
■ Laz yerleşimi Manav
  Süleymaniye mah - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Pınarlı mah - Hendek - Sakarya
1928: İkbaliye
G1900~: Avana [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka'daki Avana (Avcılar) köyünden gelen muhacirler iskân edilmiş ve o köyün adı adı verilmiştir. SN
  Balıklıihsaniye mah - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Camili mah Çamlıca - Hendek - Sakarya
  Gündoğan mah - Hendek - Sakarya
1928: İnamiye [ Tr "nimetli" ]
  Nuriye mah - Hendek - Sakarya
1909hb: Nuriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yeşilköy mah - Hendek - Sakarya
1968: Cıpcıp
■ Bulgaristan (Şumnu) göçmeni Yerleşimi Türk
  Yeniköy mah - Hendek - Sakarya
Ç: Taguarakg
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Abhaz Yerleşimi Türk
  Yarıca mah - Hendek - Sakarya
1910h: Yarıca Deresi (neh)
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Abhaz ve Giresunlu ve Trabzonlu göçmen Yerleşimi Türk
  Hüseyinşeyh mah - Hendek - Sakarya
Ç: Ciwaa
1910h: Hüseyinşeyh
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Doğu Karadeniz ve Kafkas yörelerinden buraya göç etmişlerdir. Türk
  YukarıHüseyinşeyh mah - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sümbüllü mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1910h: Arslanbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kalayık mah - Hendek - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Abhaz Yerleşimi Türk
  Kızanlık mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928: Kızanlık
G1900~: Arxva
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Batum, Artvin yöresinden gelen Gürcü Yerleşimi Türk
■ Arxva (არხვა), Artvin,Borçka'daki ata köylerinin adı olup Gürcüce'dir. meriç
  Bakacak mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
■ Köy halkı, Ordu Mesudiye'den 1880li yıllarda gelir. Türk
  Esentepe mah - Hendek - Sakarya
1928: Turabiye [ Tr "topraklı" ]
  Hicriye mah - Hendek - Sakarya
1909hb: Hicriye
G1900~: Orci
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Harmantepe mah - Hendek - Sakarya
■ Köyün geneli Karadenizlidir. Türk
  Muradiye mah - Hendek - Sakarya
1928: Muradiye
G1900~: Toxveti
■ Laz yerleşimi Manav
■ Muradiye civardaki diğer köyler gibi laz değil Gürcü yerleşimidir. http://www.gdd.org.tr/koydetay.asp?id=78 seneryelkenci
  Kırktepe mah - Hendek - Sakarya
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Göksu mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928: Göksu
■ Köy halkı Trabzon kökenlidir. Türk
  Yeşilvadi mah - Hendek - Sakarya
Ç: Cuijbaa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ Abhaz, Gürcü ve Laz yerleşimi Emrys
  Güldibi mah - Hendek - Sakarya
1928: Güldibi
G1900~: Gevli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Mahalle halkının kökeni Artvin'in Murgul ilçesine dayanmaktadır. Mahalle halkı Müslüman Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akçayır mah - Hendek - Sakarya
1902hk: Şabatbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karadere mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1960: Çığdere
1928: Karadere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Abhaz Yerleşimi Türk
  Hacimbey mah - Hendek - Sakarya
■ Mahallenin kurucuları ve nüfusun tamamı Kafkasya'dan göçle gelen Abhazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aksu mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928: Aksu
■ Laz yerleşimi Manav
  EskiBıçkı mah - Hendek - Sakarya
1928: Eskibıçkı [ Tr "eskibıçkı" ]
Eski adı: Kartla [ Gürc "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Beylice mah - Hendek (Gümüşova bucağı) - Sakarya
1928: Hacıbatbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Güney mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
■ Laz yerleşimi Manav
  Çukurhan mah - Hendek - Sakarya
Ç: Apsara
Eski adı: Çukurhan
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Beylice köyünden ayrıldı. SN
■ Abhaz Yerleşimi. Türk
  Dikmen mah - Hendek (Karadere bucağı) - Sakarya
1928: Dikmenaltı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Trabzonʼun Şalpazarı ve Vakfıkebir kazalarından gelen Çepnilerin kurduğu bir köydür. ZeMahşer


Grafik harita göster     haritada ara : km