haritada ara :   km  
Hekimhan'da 70 yerleşim bulundu.
sırala 
Karapınar mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖: Karapınar
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Bu köyden Hasaçelebi bölgesine kadar ki bölgeye Warê Şêvata deniliyor. Mar(d)astan
Bahçedamı mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖: Bağçedamı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
Aliağalar mz - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Aliağalar
Alevi yerleşimi
Darıyeri mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Darıyeri
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
Akmağara mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖: Akmağara
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ali Seydi Ocağı’nın merkezi buradadır. Ocak taliplileri Türkmen kökenli ve Beğdili boyuna mensup olduklarını iddia ederler. Cihad Gümüs
Söğüt mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖: Söğütlü
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski ismi Dimezın türkçesi büyük köy... Köylüler bu yere Akçadağ köylerinden göç edip gelmişlerdir. Akçadağ Kürne Kürt aşireti ile geçmiş bağları olduğu düşünülmektedir. Cengiz
Dumlupınar mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Sürpan [ Erm surp Ohan? ]
Yayladam mah - Hekimhan - Malatya
1946 📖: Ziyanlı
1928 📖: Ziyallı [ Kr/Tr "aş." ]
Güzelyayla mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖: Kızılyatak
Alevi yerleşimi
Kaymak mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Kaymak
Alevi yerleşimi
Davulgu mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖: Davulğu
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
Sarıkız mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖: Sarıkız
Alevi yerleşimi
Kurbağalar mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Kubalı
Alevi yerleşimi
Dursunlu mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Dursunlu
Yeşilköy mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: -
Çelikli mz - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖: Kürcan [ Kr "öz." ]
Alevi yerleşimi
■ Kürcan Malatya' da Kürtler arasinda yaygın olan ve kütüğe yazılmayan bir erkek ismidir. yalcin
Hacılar mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖: Hacılar
Alevi yerleşimi
Geçimli mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖: Cecimli
Alevi yerleşimi
Beykent mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖: Ardahan
Alevi yerleşimi
Karadere mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Karadere
Güzelyurt mah - Hekimhan - Malatya
1968 📖: Uzunyurt
1916h 📖: Güzüngürd
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çatalpınar mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Çatalpınar
Alevi yerleşimi
Hasançelebi mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
Y180 📖: Aranis
1869s 📖: Hasançelebi (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Hasançelebi nahiyesi merkezi idi. Dırejan aşiretine bağlı Alevi Kürtlerle meskun olan bölgeye Warê Şavata (Şavata Vadisi) adı verilir. SN
■ © 21.09.1886 Akçadağ'a bağlı Katkınık, Maman'ın Baltacıbaşı, Çulhalı ve Köylüköyü karyelerinin Hasançelebi nahiyesine, Hacılar, Molla İbrahim ve Uşağı karyelerinin Hekimhan nahiyesine ilhakı. deyar heyran
Kocaözü mah - Hekimhan - Malatya
1522t 📖: Kocaözü
■ © 08.04.1777 Malatya'da Köprülüzadeler'in malikane vechiyle uhdelerinde bulunan ve taraflarından iltizam olunan Kocaözü mukataası karyelerine Dirhanlı aşireti Kürdlerinden Hasan musallat olmakla taarruzunun men'i hakkında arzuhal. g.tt deyar heyran
■ Tapu Tahrîr Defteri (926/1519) Karye-i Kocaözü tâbi‘-i nahiye-i m. (Ağcadağ) tamam mâlikânesi vakf-ı merhum Sultan Alaaddin cânib-i dîvânîsi ma‘a rüsûm-ı örfiyye timar. nizam1
Müsevge mah - Hekimhan - Malatya
1946 📖: Müşavge
1916h 📖: Müsevge
Karslılar mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Karslı
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
Çulhalı mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Çulfalı
Alevi yerleşimi
Boğazören mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖: Şirzi
Alevi yerleşimi
Başkınık mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖: Başkınık [ Tr Kınık "aş." ]
Alevi yerleşimi
Hekimhan ilçe - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Hekimhan
1785z 📖: Hekim Hanı (mv)
■ M 1218/H 615 yılında Malatyalı Ebulhasan el-Şammas el-Hekim Selim tarafından yaptırılan kervansaray nedeniyle o devirden beri Hekim Hanı veya Han-ı Hekim olarak adlandırılmıştır. Adıgeçen hekimin muhtemelen ihtida etmemiş bir Süryani olduğu gerek künyesinden ve gerekse han üzerindeki Arapça/Süryanice/Ermenice üç dilli yazıttan anlaşılmaktadır. İlçe nüfusu ağırlıkla Türk dilli Alevi'dir; iki üç kuşak önceye dek Ermeni olanlar hatırı sayılır bir oran tutar. SN
■ © 02.11.1785 Sadrıazam Köprülü Mehmed Paşa'nın Malatya'da yaptırdığı Hekim Hanı Vakfı'na ait köylerden Keban Madeni'ne verecekleri kömürden başka bir şey istenilmemesi. a.g.tt deyar heyran
Dikenli mah - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖: Dikenli
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
Güvenç mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖: Güvenç
Alevi yerleşimi
Sürbehan dağ - Hekimhan - Malatya
1914hk 📖: Sürbehan [ Erm surp Ohan "aziz Ohan (Yuhanna)" ]
Basak mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖: Basak
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün tamamı Türk olmakla birlikte yarısı Yazıhan'ın Karaca köyünden gelme Hacımsultandır. Mursallı
Budaklı mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Budaklı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
Deveci mah - Hekimhan - Malatya
1914hk 📖: Deveci
Alevi yerleşimi
Çimenlik mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖: Çinlik?
Alevi yerleşimi
Dereköy mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖: Dereköy
Alevi yerleşimi
Dumlu mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Ayazlı
Alevi yerleşimi
Girmana mah - Hekimhan - Malatya
2000 📖: İpekyolu
1916h 📖: Girmana
■ 26 Ocak 2010'da İpekyolu belediyesinin adı resmen Girmana olarak değiştirildi. SN
Çanakpınar mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Çanakpınar
Alevi yerleşimi
Karaköçek mah - Hekimhan - Malatya
1946 📖: Karagücek
1928 📖: Karaköçek
Alevi yerleşimi
Aşağısaz mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Aşağısaz
Alevi-Kürt/Zaza (Sinemilî) yerleşimi
Salıcık mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Salıcık
Alevi-Türk yerleşimi
■ Salıcık köyünün neredeyse tamamı Elazığ'dan gelip buraya yerleşen Alevi Kürdü, Kürt Hüsük'ün (Hüseyin) soyudur. Mar(d)astan
■ "*Kürt Hüsük (Hüseyin): Yapılan araştırma ve değerlendirmede her ne kadar "Kürt" kelimesi geçiyorsa da köy "Alevi Türk " mahallesi olarak bilinmektedir. Yapılan değerlendirmede göç ederek geldiği yerden dolayı Kürt Hüsük denilmiş olup bu bir mahlas olarak kalmıştır. Yapılan araştırma da Kürtlükle ilgili bir bağlantı bulunamamıştır." Köyde Türkçe dışında dil konuşulmayıp köy halkı Türk Alevi olarak tanınmaktadır. Ayrıca Hekimhan'da Aşağı-Yukarı Sazlıca ve Saraylı köyleri dışında Kürt-Alevi nüfus hiç duymadım. metonio
■ Köyde bulunan 7 farklı sülale arasında Kürt Hüseyin'in soyundan gelenler sadece birini oluşturuyor. Kürt Hüseyin'in Berete köyünden geldiği düşünülüyor fakat Berete köyü şu an Alevilerle alakası olmayan bir Sünni-Kürt köyü. Kürt Hüseyin'in devamı olan Yakuplar sülalesi, hem köydeki diğer sülaleler Türk olduğundan, hem de tüm evliliklerini Hekimhanlı Alevi-Türklerle yaptıklarından dolayı çok uzun süre önce Türkleşmiş olmalı. bu yüzden Yakuplar sülalesinin hiçbiri Kürtçe bilmiyor, Köyün hepsi kendini Türk-Alevi görüyor. Mursallı
Işıklı mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖: İşliman
1916h 📖: İşlemani
Alevi yerleşimi
Uğurlu mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Üğücük | Baltacı [ Tr höyücek? "küçük höyük" ]
Alevi yerleşimi
Dikili mah - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖: Dikili
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
Yağca mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Yağca
Kozdere mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖: Kozdere
Alevi yerleşimi
Akpınar mz - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Akpınar
Alevi yerleşimi
Haydaroğlu mah - Hekimhan - Malatya
1914hk 📖: Haydaroğlu
Eski adı: Palazlar
Alevi yerleşimi
İğdir mah - Hekimhan - Malatya
1719z 📖: İğdir [ Tr "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 12.11.1719 Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf'un Hısn-ı Mansur Nahiyesi'e tabi İğdir karyesi ve tevabii timarı hakkındaki arzı. a.g.tt deyar heyran
■ Şah İbrahim Veli Ocağına mensuptur. Cihad Gümüs
Başkavak mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖: Mixail
Yeşilpınar mah - Hekimhan - Malatya
1928 📖: Katilköy
1916h 📖: Dostal
Ballıkaya mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Mezirme
Alevi-Türk yerleşimi
■ Şah İbrahim Veli Ocağı merkezidir. Türkmen’dirler. Cihad Gümüs
■ 1530 tarihli tahrirde Malatya Livas’ı, Argavun (Arguvan) Nahiyesine bağlı “Karye-i Merzume” yani Merzume köyü kaydı var. Bu köyün adı sonradan Mezurme/Mezirme biçimine evrilmiş olabilir. Bu tarihte Malatya’da Harbendeli ve Kapdurgalı Yörükleri kayıtlı. Seddül Bahir
Mendemuşağı mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Mendemuşağı
Alevi yerleşimi
Kavacık mah - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Sıçanuşağı [ Tr "aş." ]
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
Aksütlü x - Hekimhan - Malatya
1916h 📖: Xirin
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.