haritada ara :   km  
Hekimhan'da 74 yerleşim bulundu.
sırala 
Karapınar mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Karapınar
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Bu köyden Hasaçelebi bölgesine kadar ki bölgeye Warê Şêvata deniliyor. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 2' 11'' D, 37° 46' 22'' K
Yukarıselimli mahalle - Hekimhan (Kuluncak bucağı) - Malatya
1928 📖 : Yukarı Selimli
■ Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 45' 10'' D, 37° 46' 44'' K
Delihasanyurdu mahalle - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Delihasanyurdu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 16'' D, 37° 46' 47'' K
Bahçedamı mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖 : Bağçedamı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 55' 59'' D, 37° 47' 59'' K
Aliağalar mezra - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Aliağalar
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 0' 6'' D, 37° 48' 0'' K
Darıyeri mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Darıyeri
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 1' 3'' D, 37° 48' 19'' K
Akmağara mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Akmağara
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ali Seydi Ocağı’nın merkezi buradadır. Ocak taliplileri Türkmen kökenli ve Beğdili boyuna mensup olduklarını iddia ederler. Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 1' 31'' D, 37° 48' 27'' K
Söğüt mahalle - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Söğütlü
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski ismi Dimezın türkçesi büyük köy... Köylüler bu yere Akçadağ köylerinden göç edip gelmişlerdir. Akçadağ Kürne Kürt aşireti ile geçmiş bağları olduğu düşünülmektedir. Cengiz
■ Koord: 38° 42' 7'' D, 37° 48' 47'' K
Dumlupınar mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Sürpan [ Ermenice surp Ohan? ]
■ Koord: 38° 38' 51'' D, 37° 48' 52'' K
Yayladam mahalle - Hekimhan - Malatya
1946 📖 : Ziyanlı
1928 📖 : Ziyallı [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 18'' D, 37° 49' 7'' K
Güzelyayla mahalle - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 : Kızılyatak
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 42' 42'' D, 37° 49' 51'' K
Kaymak mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Kaymak
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 4' 14'' D, 37° 49' 54'' K
Davulgu mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Davulğu
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 56' 20'' D, 37° 50' 26'' K
Sarıkız mahalle - Hekimhan - Malatya
1928 📖 : Sarıkız
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 41'' D, 37° 50' 33'' K
Taşoluk mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Taşoluk
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 39° 3' 6'' D, 37° 50' 38'' K
Kurbağalar mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Kubalı
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 42'' D, 37° 50' 57'' K
Dereyurt mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Bahçedamı
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 0'' D, 37° 51' 0'' K
Gelengeç mahalle - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Gelengeç
■ Koord: 38° 38' 59'' D, 37° 51' 0'' K
Dursunlu mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Dursunlu
Türk yerleşimi
■ Sünni Türk/Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 49' 0'' D, 37° 51' 0'' K
Kurşunlu mahalle - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Kurşunlu
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 35'' D, 37° 51' 8'' K
Hacılar mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Hacılar
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 52' 56'' D, 37° 51' 13'' K
Faraslı mahalle - Hekimhan - Malatya
■ Koord: 38° 46' 56'' D, 37° 51' 28'' K
Yeşilköy mahalle - Hekimhan - Malatya
■ Koord: 38° 35' 31'' D, 37° 51' 32'' K
Çelikli mezra - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 : Kürcan [ Kürtçe "öz." ]
Alevi yerleşimi
■ Kürcan Malatya' da Kürtler arasinda yaygın olan ve kütüğe yazılmayan bir erkek ismidir. yalcin
■ Koord: 38° 39' 27'' D, 37° 51' 55'' K
Geçimli mahalle - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 : Cecimli
Alevi yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 0'' D, 37° 52' 0'' K
Karadere mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Karadere
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 8'' D, 37° 52' 27'' K
İsmailli mahalle - Hekimhan - Malatya
■ Koord: 38° 47' 2'' D, 37° 52' 28'' K
Kulaklı mahalle - Hekimhan - Malatya
■ Koord: 38° 47' 15'' D, 37° 52' 50'' K
Güçlü mezra - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 : Zahmeddin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 38' 40'' D, 37° 53' 4'' K
Güzelyurt mahalle - Hekimhan - Malatya
1968 📖 : Uzunyurt
1916h 1946 📖 📖 : Güzüngürd/Güzüngürt
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kuşçulu'dan Faraslı'ya dek çok sayıda mahalleden oluşan havzanın adıdır. SN
■ Koord: 38° 46' 37'' D, 37° 53' 12'' K
Çatalpınar mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Çatalpınar
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 36' 16'' D, 37° 53' 21'' K
Hasançelebi mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
Y180 📖 : Aranis
1869s 📖 : Hasançelebi (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Hasançelebi nahiyesi merkezi idi. Dırejan aşiretine bağlı Alevi Kürtlerle meskun olan bölgeye Warê Şavata (Şavata Vadisi) adı verilir. SN
■ © 21.09.1886 Akçadağ'a bağlı Katkınık, Maman'ın Baltacıbaşı, Çulhalı ve Köylüköyü karyelerinin Hasançelebi nahiyesine, Hacılar, Molla İbrahim ve Uşağı karyelerinin Hekimhan nahiyesine ilhakı. deyar heyran
■ Koord: 38° 57' 15'' D, 37° 53' 34'' K
Köylüköyü mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖 : Köylüköyü
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 59' 47'' D, 37° 53' 38'' K
Beykent mahalle - Hekimhan - Malatya
1928 📖 : Ardahan
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 51' 43'' D, 37° 53' 56'' K
Kocaözü mahalle - Hekimhan - Malatya
1522t 📖 : Kocaözü
■ © 08.04.1777 Malatya'da Köprülüzadeler'in malikane vechiyle uhdelerinde bulunan ve taraflarından iltizam olunan Kocaözü mukataası karyelerine Dirhanlı aşireti Kürdlerinden Hasan musallat olmakla taarruzunun men'i hakkında arzuhal. g.tt deyar heyran
■ Tapu Tahrîr Defteri (926/1519) Karye-i Kocaözü tâbi‘-i nahiye-i m. (Ağcadağ) tamam mâlikânesi vakf-ı merhum Sultan Alaaddin cânib-i dîvânîsi ma‘a rüsûm-ı örfiyye timar. nizam1
■ Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 43' 59'' D, 37° 53' 59'' K
Müsevge mahalle - Hekimhan - Malatya
1946 📖 : Müşavge
1916h 📖 : Müsevge [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 36' 3'' D, 37° 54' 9'' K
Karslılar mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Karslı
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 11'' D, 37° 55' 2'' K
Çulhalı mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Çulfalı
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 54' 46'' D, 37° 55' 4'' K
Baharlı mahalle - Hekimhan - Malatya
■ Koord: 38° 47' 10'' D, 37° 55' 4'' K
Boğazören mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Şirzi
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 53' 12'' D, 37° 55' 8'' K
Başkınık mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖 : Başkınık [ Türkçe Kınık "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 58' 32'' D, 37° 55' 8'' K
Hekimhan ilçe - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Hekimhan
1785z 📖 : Hekim Hanı (mv)
■ M 1218/H 615 yılında Malatyalı Ebulhasan el-Şammas el-Hekim Selim tarafından yaptırılan kervansaray nedeniyle o devirden beri Hekim Hanı veya Han-ı Hekim olarak adlandırılmıştır. Adıgeçen hekimin muhtemelen ihtida etmemiş bir Süryani olduğu gerek künyesinden ve gerekse han üzerindeki Arapça/Süryanice/Ermenice üç dilli yazıttan anlaşılmaktadır. İlçe nüfusu ağırlıkla Türk dilli Alevi’dir; iki üç kuşak önceye dek Ermeni olanlar hatırı sayılır bir oran tutar. SN
■ © 02.11.1785 Sadrıazam Köprülü Mehmed Paşa'nın Malatya'da yaptırdığı Hekim Hanı Vakfı'na ait köylerden Keban Madeni'ne verecekleri kömürden başka bir şey istenilmemesi. a.g.tt deyar heyran
■ Koord: 38° 48' 51'' D, 37° 55' 59'' K
Dikenli mahalle - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Dikenli
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 21'' D, 37° 56' 26'' K
Güvenç mahalle - Hekimhan - Malatya
1928 📖 : Güvenç
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 54' 45'' D, 37° 56' 42'' K
Budaklı mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Budaklı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy halkının Ermeni kökenli olduğu söylenir. İslamcı politikacılardan Oğuzhan Asiltürk bu köylüdür. SN
■ Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 51' 24'' D, 37° 57' 40'' K
Sürbehan dağ - Hekimhan - Malatya
1914hk 📖 : Sürbehan [ Ermenice surp Ohan "aziz Ohan (Yuhanna)" ]
■ Koord: 38° 52' 45'' D, 37° 57' 43'' K
Basak mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Basak
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün tamamı Türk olmakla birlikte yarısı Yazıhan'ın Karaca köyünden gelme Hacımsultandır. Mursallı
■ Koord: 38° 57' 0'' D, 37° 58' 0'' K
Deveci mahalle - Hekimhan - Malatya
1914hk 📖 : Deveci
Alevi yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 16'' D, 37° 58' 3'' K
Çimenlik mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Çinlik?
Kürt-Sünni (Drejan) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 0'' D, 37° 58' 22'' K
Dereköy mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖 : Dereköy
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 54' 8'' D, 37° 50' 3'' K
Dumlu mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Ayazlı
Alevi yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi. Alevi bilgisi yanlıştır. Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 49' 0'' D, 37° 58' 59'' K
Girmana mahalle - Hekimhan - Malatya
2000 📖 : İpekyolu
1968 📖 : Kirmanlı aş. + yk.
1916h 📖 : Girmana
Türk yerleşimi
■ 26 Ocak 2010’da İpekyolu belediyesinin adı resmen Girmana olarak değiştirildi. SN
■ Koord: 38° 41' 21'' D, 37° 59' 48'' K
Erecek mahalle - Hekimhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 : İbocuk
■ Koord: 38° 39' 10'' D, 37° 59' 49'' K
Çanakpınar mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Çanakpınar
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 52' 44'' D, 38° 0' 20'' K
Karaköçek mahalle - Hekimhan - Malatya
1946 📖 : Karagücek
1928 📖 : Karaköçek
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 55' 22'' D, 38° 1' 8'' K
Aşağısaz mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Aşağısaz
■ Koord: 38° 56' 9'' D, 38° 1' 21'' K
Salıcık mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Salıcık
Alevi-Türk yerleşimi
■ Salıcık köyünün neredeyse tamamı Elazığ'dan gelip buraya yerleşen Alevi Kürdü, Kürt Hüsük'ün (Hüseyin) soyudur. Mar(d)astan
■ "*Kürt Hüsük (Hüseyin): Yapılan araştırma ve değerlendirmede her ne kadar "Kürt" kelimesi geçiyorsa da köy "Alevi Türk " mahallesi olarak bilinmektedir. Yapılan değerlendirmede göç ederek geldiği yerden dolayı Kürt Hüsük denilmiş olup bu bir mahlas olarak kalmıştır. Yapılan araştırma da Kürtlükle ilgili bir bağlantı bulunamamıştır." Köyde Türkçe dışında dil konuşulmayıp köy halkı Türk Alevi olarak tanınmaktadır. Ayrıca Hekimhan'da Aşağı-Yukarı Sazlıca ve Saraylı köyleri dışında Kürt-Alevi nüfus hiç duymadım. metonio
■ Köyde bulunan 7 farklı sülale arasında Kürt Hüseyin'in soyundan gelenler sadece birini oluşturuyor. Kürt Hüseyin'in Berete köyünden geldiği düşünülüyor fakat Berete köyü şu an Alevilerle alakası olmayan bir Sünni-Kürt köyü. Kürt Hüseyin'in devamı olan Yakuplar sülalesi, hem köydeki diğer sülaleler Türk olduğundan, hem de tüm evliliklerini Hekimhanlı Alevi-Türklerle yaptıklarından dolayı çok uzun süre önce Türkleşmiş olmalı. bu yüzden Yakuplar sülalesinin hiçbiri Kürtçe bilmiyor, Köyün hepsi kendini Türk-Alevi görüyor. Mursallı
■ Koord: 38° 50' 45'' D, 38° 1' 28'' K
Işıklı mahalle - Hekimhan - Malatya
1928 📖 : İşliman
1916h 📖 : İşlemani
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 52' 18'' D, 38° 2' 16'' K
Uğurlu mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Üğücük | Baltacı [ Türkçe höyücek? "küçük höyük" ]
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 53' 23'' D, 38° 2' 37'' K
Yukarısaz mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1928 📖 : Sazlıca
1916h 📖 : Yukarısaz
■ Koord: 38° 57' 32'' D, 38° 2' 50'' K
Saraylı mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Cehennem
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 29'' D, 38° 2' 54'' K
Dikili mahalle - Hekimhan (Hasançelebi bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Dikili
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 52'' D, 38° 2' 58'' K
Yağca mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Yağca
■ Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 46' 46'' D, 38° 3' 35'' K
Kozdere mahalle - Hekimhan - Malatya
1928 📖 : Kozdere
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 54' 45'' D, 38° 3' 35'' K
Haydaroğlu mahalle - Hekimhan - Malatya
1914hk 📖 : Haydaroğlu
Eski adı: Palazlar
Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi. Alevi bilgisi yanlıştır. Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 49' 0'' D, 38° 4' 0'' K
İğdir mahalle - Hekimhan - Malatya
1719z 📖 : İğdir [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 12.11.1719 Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf'un Hısn-ı Mansur Nahiyesi'e tabi İğdir karyesi ve tevabii timarı hakkındaki arzı. a.g.tt deyar heyran
■ Şah İbrahim Veli Ocağına mensuptur. Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 51' 0'' D, 38° 4' 0'' K
Akpınar mezra - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi. Alevi bilgisi yanlıştır. Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 40' 15'' D, 38° 4' 10'' K
Başkavak mahalle - Hekimhan - Malatya
1928 📖 : Mixail
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 49' 44'' D, 38° 5' 4'' K
Yeşilpınar mahalle - Hekimhan - Malatya
1928 📖 : Katilköy
1916h 📖 : Dostal
Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 41' 54'' D, 38° 5' 24'' K
Ballıkaya mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Mezirme
Alevi-Türk yerleşimi
■ Şah İbrahim Veli Ocağı merkezidir. Türkmen’dirler. Cihad Gümüs
■ 1530 tarihli tahrirde Malatya Livas’ı, Argavun (Arguvan) Nahiyesine bağlı “Karye-i Merzume” yani Merzume köyü kaydı var. Bu köyün adı sonradan Mezurme/Mezirme biçimine evrilmiş olabilir. Bu tarihte Malatya’da Harbendeli ve Kapdurgalı Yörükleri kayıtlı. Seddül Bahir
■ Koord: 38° 50' 53'' D, 38° 6' 1'' K
Mendemuşağı mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Mendemuşağı
Alevi yerleşimi
■ Alevi-Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 46' 50'' D, 38° 6' 1'' K
Mollaibrahim mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : İbrahimuşağı
■ Sünni Türk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 45' 8'' D, 38° 6' 56'' K
Kavacık mahalle - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Sıçanuşağı [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 41'' D, 38° 8' 22'' K
Aksütlü ölü yerleşim - Hekimhan - Malatya
1916h 📖 : Xirin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 41' 57'' D, 38° 8' 24'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.