haritada ara :   km  
Hazro'da 38 yerleşim bulundu.
sırala 
Göltarla mah Suçıktı - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Sorikân [ Kr "kızıllar" ]
Kırmataş mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Zoğbirîm [ Kr zox îbrahim "İbrahim parseli" ]
Gürlek mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Zoğleşir [ Kr ]
Reşik mz - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Reşik [ Kr "karaca" ]
Yerigüzel mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Mûnis
Meşebağları mah - Hazro - Diyarbakır
1928 📖 Şikeftanicemalettin
1915h 📖 Şikefta [ Kr "mağaralar" ]
Sarıerik mah - Hazro - Diyarbakır
1928 📖 Kandarhal
Gözlü mah - Hazro - Diyarbakır
K 📖 Gozlê
1915h 📖 Koma ˁAyndar [ Kr "Ayndar köyü mezrası" ]
Terdöken mah - Hazro - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxan [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Kartallı mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Poliş / Pûliş
Kavaklıboğaz mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 ˁAyndar [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Sürenbağ mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Mîrcanan [ Kr "öz." ]
Kırkkaşık mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Bâhaşmî
Kulaçtepe mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Şikeftan Komu [ Kr "Mağaralar mezrası" ]
Topçay mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Dersîl
Dadaşağılı mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Komadadaş [ Kr "Dadaş köyü mezrası" ]
Çitlibahçe mah - Hazro - Diyarbakır
K 📖 Xelxel
1915h 📖 Helhel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Zaza (Sünni)/Kürt (Sünni) yerleşimi
Dadaş mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Dadaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
İncekavak mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Komatercil [ Kr gomê Tercil "Tercil mezrası" ]
Yerhisar mz - Hazro - Diyarbakır
K1597 📖 Tercil
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eskiden Hazro/Tercil beylerinin makamı olan kasaba halen Gomatercîl köyüne bağlı mezra statüsündedir. SN
Varınca mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Keferçîn [ Sür kefer "köy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çanak mah Kabakaya - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Şatıx
E1912 📖 Şatxik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sarıçanak mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Xincikan [ Kr xincikan "bağ evleri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Evincik mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Xayro [ Kr ]
Ormankaya mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Şimşim / Şemşan
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Uzunargıt mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Zoğur [ Kr zoxur "dilimli" ]
Hazro ilçe - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Hazro
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bilge Umar Hazro'nun Asur kaynaklarında *Hataro adıyla anıldığını belirtse de bu görüşün dayanağı anlaşılamadı. ■ Moltke'nin 1839 tarihli haritasında bugünkü Hazro kasabası Emlax, Silvan-Hazro sınırındaki Darköprü köyü ise Hazru adıyla gösterilir., SN
Üçbağ mz - Hazro - Diyarbakır
1928 📖 Pağnaz
1915h 📖 Pağnaf?
Erkonak mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Mîrek [ Kr "küçükbey" ]
Çökeksu mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 ˁAyn Birik [ Kr ˁaynbirik "kuyucuk pınar" ]
E1912 📖 Gomane Aynbırığ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yazgı mah - Hazro - Diyarbakır
1928 📖 Barkoş / Barkuş
Bağyurdu mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Koyik [ Kr ]
Ağartı mah - Hazro - Diyarbakır
1946 📖 Cırnoki [ Kr curnokê "yalak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Tavşantepe mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Dercan
Bayırdüzü mah - Hazro - Diyarbakır
1928 📖 Bazmar
Koçbaba mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 1928 📖 📖 Hundof / Hinduf
E1912 📖 Hodnov
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Mutluca mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 1928 📖 📖 Barboş [ Kr berbaş? "iyi taraf" ]
Ülgen mah - Hazro - Diyarbakır
1915h 📖 Mîranî
K1597 📖 Mihranî [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy'da Hazro Mihrani Kürt beylerinin makamı, 19. yy'da Mihrani nahiyesi merkezi idi. Mihranîler Şerefname'ye göre Şikaki Kürtlerinin 12 oymağından biri idi. SN
■ Merani Şeyhinin Türbesi Ziyaret Edilir. AHMET ŞEYHAN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.