Havsa'da 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  Azatlı köy - Havsa - Edirne
1909hb: Azatlı
■ 1912'de Bulgar kilisesine tâbi 80 âile 400 nüfusun olduğu kaydedilmiştir. 2. Balkan harbinden sonra halkı Bulgaristana geçmiştir. Mübâdele ile Drama Mǎždel (Milopetra) köyünden gelen Pomaklar iskân edilmiştir. Üzümden imâl edilen hardaliye şırası kışları sevilerek içilir. Toçeta pita, klin ve zennik gibi Pomak yemekleri bilinir. Manav
  Abalar köy - Havsa - Edirne
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
  Şerbettar köy - Havsa - Edirne
1909hb: Şaraptar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçen Slav Rumlar 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. 1924 senesinde Maglenli Pomak mübâdiller iskân edildi. 1935de Romanyadan (Bugünkü Kuzey Bulgaristan köylerinden) getirtilen muhâcir iskân edildi. Manav
  Kuzucu köy - Havsa - Edirne
1909hb: Kuzucu
  Havsa ilçe - Havsa - Edirne
1900ht: Havsa
Os: Hasköy | Havass-ı Mahmudpaşa [ Tr "Mahmutpaşa hasları" ]
  Osmanlı köy - Havsa - Edirne
1909hb: Osmanlı
  Tahal köy - Havsa - Edirne
1928k: Tahal
  Hasköy köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
Y1922tb: Kathárion [ Yun "arıca" ]
1660eç: Hasköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Musulca köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1909hb: Musulça/Musuç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Kabaağaç köy - Havsa - Edirne
1909hb: Kavağaç
  Necatiye köy - Havsa - Edirne
1928k: Necatiye
1946-: Mundarlı
■ Köyde yaşayan etnik topluluğa `Karakaçanlar` denmektedir. SN
■ Köyün eski ismi yöre halkı tarafından "Mundarca" olarak anılır. Köyde yaşayan etnik topluluğa "Karakaçanlar" denmektedir. Uğur Güngör
  Naipyusuf köy - Havsa - Edirne
1889: Naipyusuf
Pomak yerleşimi
■ Köy 1877-87 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Lofça (Lovech) kasabası ve İzvor köyünden göçen Pomaklar tarafından kurulmuştur. Köyün Kuruluş tarihi kayıtlarda Miladi 1889 (Rumi 1305) olarak geçmektedir. Uğur Güngör
  Taptık köy - Havsa - Edirne
1900ht: Tapdık
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Yolageldi köy - Havsa - Edirne
1928: Yolageldi
■ 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Servi (Sevlievo) kasabası ve Buvatva (Bogotavo) köyünden göçen muhacirler tarafından kurulmuştur. Köyün kurucusu İttihat ve Terakki üyesi, Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucularından Kasım Efendi (Yolageldili)'dir. Köyün adı olan "Yolageldi"yi kendine soyadı olarak almıştır. Uğur Güngör
  Bostanlı köy - Havsa - Edirne
1909hb: Bostanlı


Grafik harita göster     haritada ara : km