Havsa'da 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  Azatlı köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖 Azatlı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1912'de Bulgar kilisesine tâbi 80 âile 400 nüfusun olduğu kaydedilmiştir. 2. Balkan harbinden sonra halkı Bulgaristana geçmiştir. Peşinden buraya Drama, Nevrekop, Haskovo, Kırcaali ve Razgrad'tan karışık âileler iskân edildi. Son olarak mübâdele ile Drama Maždel (Milopetra) köyünden Pomaklar iskân edilmiştir. Üzümden imâl edilen hardaliye şırası kışları sevilerek içilir. Toçeta pita, klin ve zelnik gibi Pomak yemekleri bilinir. Manav
  Abalar köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖 Abalar Çiftliği
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
  Oğulpaşa köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖 Oğulpaşa
  Şerbettar köy - Havsa - Edirne
1877hk 📖 Şaraptar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçen Slav Rumlar 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. 1924 senesinde Maglenli Pomak mübâdiller iskân edildi. 1935de Romanyadan (Bugünkü Kuzey Bulgaristan köylerinden) getirtilen muhâcir iskân edildi. Manav
  Habiller köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1909hb 📖 Gebeler / Gabiler
  Söğütlüdere köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
Y1922 📖 İtiá
1901h 📖 Söğütlüdere
1470 📖 Söğütlü
  Kuzucu köy - Havsa - Edirne
1877hk 📖 Kuzucu
  Çukurköy köy - Havsa - Edirne
1928 📖 Çukurköy
  Havsa ilçe - Havsa - Edirne
1876a 📖 Havsa | Havass-ı Mahmutpaşa [ Tr "Mahmutpaşa hasları" ]
1675 📖 Havsa
1500~ 📖 Hasköy
  Kulubalık köy - Havsa - Edirne
1928 📖 Kulubalık
  Bakışlar köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖 Bakşılar [ Tr "ozanlar" ]
  Osmanlı köy - Havsa - Edirne
1877hk 📖 Osmanlı
  Tahal köy - Havsa - Edirne
1928 📖 Tahal
  Hasköy köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
Y1922 📖 Kathárion [ Yun "arıca" ]
1665 📖 Hasköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Musulca köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Musulça / Musuç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi
  Kabaağaç köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖 Kavağaç
  Arpaç köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1877hk 📖 Arpaç [ Tr "aş." ]
  Necatiye köy - Havsa - Edirne
1928 📖 Necatiye
1901h 📖 Mundarlı / Mundarca
■ Köyde yaşayan etnik topluluğa `Karakaçanlar` denmektedir. Köy adı halen Mundarca olarak kullanılır. SN
  Köseömer köy - Havsa - Edirne
1901h 📖 Köseömer Çiftliği
  Naipyusuf köy - Havsa - Edirne
1889y : Naipyusuf
Pomak yerleşimi
■ Köy 1877-87 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Lofça (Lovech) kasabası ve İzvor köyünden göçen Pomaklar tarafından kurulmuştur. Köyün Kuruluş tarihi kayıtlarda Miladi 1889 (Rumi 1305) olarak geçmektedir. Uğur Güngör
  Taptık köy - Havsa - Edirne
1901h 📖 Tapdık
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Yolageldi köy - Havsa - Edirne
1928 📖 Yolageldi
1904s 📖 Fethiye | Sultaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Servi (Sevlievo) kasabası ve Buvatva (Bogotavo) köyünden göçen muhacirler tarafından kurulmuştur. Köyün kurucusu İttihat ve Terakki üyesi, Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucularından Kasım Efendi (Yolageldili)'dir. Köyün adı olan "Yolageldi"yi kendine soyadı olarak almıştır. Uğur Güngör
  Bostanlı köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖 Bostanlı


Grafik harita göster     haritada ara : km