haritada ara :   km  
Havsa'da 23 yerleşim bulundu.
sırala 
Azatlı köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Azatlı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1912'de Bulgar kilisesine tâbi 80 âile 400 nüfusun olduğu kaydedilmiştir. 2. Balkan harbinden sonra halkı Bulgaristana geçmiştir. Peşinden buraya Drama, Nevrekop, Haskovo, Kırcaali ve Razgrad'tan karışık âileler iskân edildi. Son olarak mübâdele ile Drama Maždel (Milopetra) köyünden Pomaklar iskân edilmiştir. Üzümden imâl edilen hardaliye şırası kışları sevilerek içilir. Toçeta pita, klin ve zelnik gibi Pomak yemekleri bilinir. Manav
Abalar köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Abalar Çiftliği
Y 📖: Zalufópulos [ Yun "Zalufoğlu" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Zaluf (Kırcasalih) kasabasından göçen Hıristiyan Arnavutlar tarafından 19. yy sonlarında kurulmuş yerleşimdir. SN
Oğulpaşa köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Oğulpaşa
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Şerbettar köy - Havsa - Edirne
1877hk 📖: Şaraptar
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçen Slav Rumlar 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. 1924 senesinde Maglenli Pomak mübâdiller iskân edildi. 1935de Romanyadan (Bugünkü Kuzey Bulgaristan köylerinden) getirtilen muhâcir iskân edildi. Manav
Habiller köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1909hb 📖: Gebeler / Gabiler
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Söğütlüdere köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
Y1922 📖: İtiá
1901h 📖: Söğütlüdere
1470 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. 1872-73 yıllarında, Rüstem Ağa adında bir kişi bugünkü köyün bulunduğu yere, yakınları ile birlikte ev kurup yerleşmişler. Balkan Savaşı’ndan sonra 1914 yıllarında Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen göçmenler yerleştirilmiştir. Birinci Balkan Savaşı'nda Bulgarlar tarafından yakıldı. 87 hanesinden 8-10 hane ayakta kaldı. Utku Oziz
Kuzucu köy - Havsa - Edirne
1877hk 📖: Kuzucu
Çukurköy köy - Havsa - Edirne
1928 📖: Çukurköy
Havsa ilçe - Havsa - Edirne
1876a 📖: Havsa | Havass-ı Mahmutpaşa [ Tr "Mahmutpaşa hasları" ]
1675 📖: Havsa
1500~ 📖: Hasköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Kulubalık köy - Havsa - Edirne
1928 📖: Kulubalık [ Tr "kulübelik" ]
■ Kulubalık, Edirne ilinin Havsa ilçesine bağlı bir köydür. Edirne iline 37 km, Havsa ilçesine 8 km uzaklıktadır. Önceleri adı Sultaniye olan köye savaşlar sırasında kaçan bazı göçmenlerin yerleşerek derme çatma kulübeler yapmasıyla buraya Kulübelik denmiş ve zamanla insanların söyleyiş tarzlarıyla bağlantılı olarak Kulubalık olarak değişmiştir. HÜSNÜ ALKAN
Bakışlar köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Bakşılar [ Tr "ozanlar" ]
Osmanlı köy - Havsa - Edirne
1877hk 📖: Osmanlı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. 114 hâneliydi. Osmanlı ordusu tarafından 1913 yazında bütün evler yakıldı. Bulgar köylerinin yakılmaya başlaması üzerine Doğu Trakya ve Küçük Asya'daki bütün Bulgarlar Bulgaristan'a kaçıp iltica ettiler. Manav
Tahal köy - Havsa - Edirne
1928 📖: Tahal [ Tr "tahıl?" ]
Hasköy köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
Y1922 📖: Kathárion [ Yun "arıca" ]
1665 📖: Hasköy
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
Musulca köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Musulça / Musuç
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Alevi) yerleşimi
■ Rum kilisesine bağlı Bulgar dilli nüfusu vardı. SN
Kabaağaç köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Kavağaç
Arpaç köy - Havsa (Hasköy bucağı) - Edirne
1877hk 📖: Arpaç [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
Necatiye köy - Havsa - Edirne
1928 📖: Necatiye
1901h 📖: Mundarlı / Mundarca
■ Köyde yaşayan etnik topluluğa `Karakaçanlar` denmektedir. Köy adı halen Mundarca olarak kullanılır. SN
■ Karakaçanlar, "Vlah" adı verilen Rumence'nin bir diyalektini (kime sorduğunuza göre Rumence'yle ilişkili ayrı bir dili) konuşan bir halka mensup, konargöçer bir topluluktur. xyz
Köseömer köy - Havsa - Edirne
1901h 📖: Köseömer Çiftliği
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Aşağımahalle Bulgaristan Türküdür, Yukarımahalle ve Pişmanmahalle Bihac'lı Boşnaktır. metonio
Naipyusuf köy - Havsa - Edirne
1889y : Naipyusuf
Pomak yerleşimi
■ Köy 1877-87 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Lofça (Lovech) kasabası ve İzvor köyünden göçen Pomaklar tarafından kurulmuştur. Köyün Kuruluş tarihi kayıtlarda Miladi 1889 (Rumi 1305) olarak geçmektedir. Uğur Güngör
Taptık köy - Havsa - Edirne
1901h 📖: Tapdık
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
Yolageldi köy - Havsa - Edirne
1928 📖: Yolageldi
1904s 📖: Fethiye | Sultaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'ın Servi (Sevlievo) kasabası ve Buvatva (Bogotavo) köyünden göçen muhacirler tarafından kurulmuştur. Köyün kurucusu İttihat ve Terakki üyesi, Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucularından Kasım Efendi (Yolageldili)'dir. Köyün adı olan "Yolageldi"yi kendine soyadı olarak almıştır. Uğur Güngör
Bostanlı köy - Havsa - Edirne
1909hb 📖: Bostanlı


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.