Hatay'da 461 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Kale mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940rg: Kale (mah)
  Tatarlı mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917ht: Tatarlı (mah)
■ Işıklı köyünden ayrıldı. SN
  Konacık mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940rg: Kesrik
F1935: Kasrik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Tülek mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917ht: Tülek
■ Konacık köyünden ayrıldı. SN
■ Türk yerleşimidir. Berk Ulusoy
  Haymeseki mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935: Haymeseki [ Tr hayme sekisi "çadırdüzü" ]
  Arpagedik mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917ht: Arapgediği
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Hüyük köyünden ayrıldı. SN
  Arsuz mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1960k: Uluçınar
1530td: Arsuz [ Ar ]
Y17: Rhôsós
■ 20. yy başında Hıristiyan Arap yerleşimi. Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Rôsos adıyla Büyük İskender sefernamelerinde kaydedilmiştir. Türkçe isim Ar ar-Ruṣuṣ biçiminden türemiş olmalıdır. SN
■ Kasabanın şu anki nüfusunun %70i Arap-Alevi, %30u Türk-Sünnidir. metonio
  Çetillik mah Gözcüler - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940rg: Çetillik
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çevlik mah - Samandağı - Hatay
1911hk: Çaycik [ Tr "çevrilmiş yer, bostan?" ]
■ Çoğunluğu Alevi-Arap, azınlığı Sünni-Türktür. metonio
  Gözcüler mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1940rg: Alakop
F1935: El-Hub [ Ar "sevimli" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kapısuyu mah - Samandağı - Hatay
1915hb: Habusiye
1526t, F1935: Kebusiye
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin köyü terk edişinin ardından Yörük Türkmenler yerleşmiştir. metonio
  Mağaracık mah - Samandağı - Hatay
F1935: Mağaracık
1911hk: Muğayr [ Ar "mağaracık" ]
Y-146: Seleukeía (Pieria) [ Yun "Selevkos kenti" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Büyük İskender'in ardıllarından I. Selevkos'un kurduğu kent, Antakya'nın limanı olarak orta çağlara dek büyük önem taşımıştır. Arkeolojik saha Mağaracık mahallesinin hemen yanındadır. SN
  HaramiÇeşmesi mv - Arsuz - Hatay
F1935: Ayn el-Harami [ Ar "harami çeşmesi" ]
■ Helenistik ve Roma dönemine ait arkeolojik kalıntılar muhtemelen antik Myriandos kasabasına aittir. SN
  Denizgören mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935 1946k: Mürselek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gülcihan mah - Arsuz - Hatay
1917ht: Gülcihan
  Çamlıyayla mah - Samandağı - Hatay
Eski adı: MetelikObası
■ Büyükoba köyüne bağlı mahalle iken 1992'de ayrıldı. SN
  Beyköyü mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917ht: Beyköyü
1530td: Beykendi
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Türkçe 'kend' sözcüğü 20. yy'a dek `köy` anlamındayken, daha sonra `şehir` anlamı verilmiştir. SN
  Samandağı ilçe - Samandağı - Hatay
1948rg: Samandağı [ Ar cebel samˁan "Aziz Simeon Dağı" ]
1946k: Alevışık
A1154: Es-Suweydiye [ Ar "karaca" ]
1915hb, 1946k: Süveydiye (idari bölge)
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Ova ve liman adı olan Süveydiye 11. yy'da belirmiş ve 1948'e dek resmen kullanılmıştır. Şimdiki ilçe merkezi, limandan biraz içeride olan Levşiye/Alevışık köyü yerindedir. ■ Saman Dağı/Cebel Sam'an esasen kasabanın güneyindeki (Yayladağı ilçe sınırları içinde bulunan) dağın adıdır. 1948'de ilçe adı olarak benimsendi. SN
  Hıdırbey mah - Samandağı - Hatay
F1935: Hıdırbey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ceylandere mah - Samandağı - Hatay
1911hk: Gömmaca
■ 1991'de Seldiren köyünden ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
  Yoğunoluk mah - Samandağı - Hatay
1526t: Yoğunoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Y. 1040 yılına ait anıtsal kilise harabesi köyün dışındadır. SN
  Vakıflı mah - Samandağı - Hatay
F1935: Vakıflı
Ermeni yerleşimi
■ Türkiye'de halen mevcut olan tek Hırisityan Ermeni köyüdür. Musadağı yöresindeki yedi Ermeni köyünde Hatay'ın 1938'de Türkiye'ye ilhakından sonra kalmayı seçen Ermeni aileler buraya iskân edilmiştir. SN
  Cumhuriyet mah Samandağı - Samandağı - Hatay
F1935: Zizaniye
  Zeytuniye mah Samandağ - Samandağı - Hatay
Çr: Cırıri
1915hb: Zeytuniye
■ Kısmen Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Bir bölümü Hıristiyan Arap mahallesidir. SN
  Yeniköy mah - Samandağı - Hatay
Türkmen (Reyhanlı ) yerleşimi
■ Seldiren köyüne bağlı Aşağı Çakıllı mahallesi iken 1990'da ayrılarak Yeniköy adını aldı. SN
■ Reyhanlı aşiretinin Çirkinoğlu kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Tekebaşı mah - Samandağı - Hatay
1940rg: Çilli
1915hb: Cilliye [ Ar "aş." ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Üçgüllük mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917ht, F1935: Ekberköy [ Tr "büyük" ]
1530td: B. Zilli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Zilli Çayı üzerindeki büyük köy olduğu için bu adı almış olmalıdır. Küçükköy şimdiki Derekuyu köyüdür. SN
  Yayıkdamlar mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940rg: Raflı
F1935: Refail
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Madenli mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935: Kilise
1917ht: Kiseli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Batıayaz mah - Samandağı - Hatay
1960-2005: Teknepınar
1940rg: Batıayaz
1915hb: Bitiyas [ pédias "ova" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Pédias büyük olasılıkla Samandağı (Seleukia Pieria) ovasının adıdır. Tepelik yerde olan bu kasaba bir dönem Pédias ilçesinin idari merkezi görevini üstlenmiş olmalıdır. 5. ve 19. yy'a ait kilise kalıntıları mevcuttur. ■ 1938'de Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından sonra Batıayaz, 1960'ta Teknepınar adı verildi; 2005'te Batıayaz adı iade edildi. SN
  Eriklikuyu mah - Samandağı - Hatay
1940rg: Hacıhabibli
1915hb: Hababliye
1526t: Hacıhabib
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mızraklı mah - Samandağı - Hatay
1940rg: Mızraklı
1526t, F1935: Mişrakiye [ Ar "doğu" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çöğürlü mah - Samandağı - Hatay
1940rg: Sabuncilli
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Sabuniye (Sabunlu) köyünün Cilli yakasındaki mahallesi iken ayrı köy oldu. SN
  Kepirce mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1530td, F1935: Çengen
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Sutaşı mah - Samandağı - Hatay
1946k: Sabunlu
1911hk: Sabuniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Kuşalanı mah - Samandağı - Hatay
1940rg: Mutayran [ Ar "kuşalanı" ]
1911hk: Muğayrun? [ Ar "mağaracıklar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Aydınbahçe mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940rg: Güvere
F1935: Kefra [ Ar/Süry "köy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yeditepe mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1791, 1940rg: Bezge
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kurtbağı mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
F1935: Kurtbağı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Sebenoba mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940rg: Tumanlı
1915hb, F1935: Tumama/Tumamiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Koyunoğlu mah - Samandağı - Hatay
1940rg: Cerepderesi
F1935: VadiCereb [ Ar wâdi'l-cereb "uyuzderesi" ]
1911hk: AynCereb [ Ar "uyuz pınarı" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Karaköse mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
1940rg: Karaköse
F1935: Kirakusiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Fidanlı mah - Samandağı - Hatay
1992-: Çapar
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Uzunbağ köyüne bağlı Çapar mahallesi iken 1992'de ayrıldı, Fidanlı adını aldı. SN
  Yeşilköy mah - Samandağı - Hatay
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ 1990'da Koyunoğlu/Cerepderesi köyünden ayrıldı. SN
  Uzunbağ mah - Samandağı (Karaçay bucağı) - Hatay
F1935: B. Nehr [ Ar "büyüknehir" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Çakı mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935: Çakı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Eğerci mah - Yayladağı - Hatay
1940rg: Eğerci
F1935: Aynıca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Büyükdere mah - Arsuz - Hatay
1917ht: Büyükdere
■ Pirinçlik köyünden ayrıldı. SN
■ Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi Berk Ulusoy
  Yeşilyazı mah - Samandağı - Hatay
1915hb: Zeriye [ Ar ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Helvalı mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917ht: Helvalı
■ Kepirce (Çengen) köyünden ayrıldı. SN
■ Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi Berk Ulusoy
  Pirinçlik mah - Arsuz - Hatay
F1935: Pirinçlik
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Avcılar mah - Samandağı - Hatay
■ Çanakoluk köyüne bağlı mahalle iken 2000'de ayrı köy oldu. SN
  Huzurlu mah - Samandağı - Hatay
■ Çanakoluk köyüne bağlı mahalle iken 1991'de ayrı köy oldu, Huzurlu adı verildi. SN
■ Eski Adı Kabaharnub. Arap Alevi Yerleşimidir. Cemil Hayek'in Doğduğu yerdir uğur
  Pınarbaşı mah Aknehir - Samandağı - Hatay
1940rg: Nahırlı
1911hk, F1935: Nağayriye/Nağayri [ Ar el-nuhayriyye "ırmakçık" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Ataköy mah - Samandağı - Hatay
1946k: Hamdunlu
F1935: Hamduniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Hamdunlu ve Karamanlı tek köy iken, Hamdunlu mahallesi ayrılarak Ataköy adını aldı. Köyün geri kalan kısmı Tomruksuyu adıyle belediye oldu. SN
  Üzengili mah - Defne - Hatay
1911hk: Selca
  Yayladağı ilçe - Yayladağı - Hatay
1526t, 1946k: Ordu
1526t: CebeliAkra (idari bölge)
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Özbek mah - Defne - Hatay
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Değirmenbaşı köyüne bağlı mahalle iken 1990'da ayrılarak bağımsız köy oldu. SN
  Karacurun mah - Yayladağı (Yeditepe bucağı) - Hatay
F1935: Karacurun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Toygarlı mah - Defne (Hıdırbey bucağı) - Hatay
F1935: TileylHumbeles [ Ar tileyl "höyücek, küçük höyük" ]
1915hb: TellHamblas [ Ar habbü'l-âs "mersin" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Yeniceköy mah - Yayladağı - Hatay
F1935: Yeniceköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Olgunlar mah - Yayladağı - Hatay
F1935 1946k: Kırkbuçuk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Arpaderesi mah - Arsuz - Hatay
1917ht: Arapderesi
■ Karahüseyinli köyünden ayrıldı. SN
■ Türk yerleşimidir. Berk Ulusoy
  Çınarlı mah - Defne - Hatay
1915hb: Adiliye [ Ar ]
  Aknehir mah - Defne - Hatay
1960k: Akınyolu
1940rg: Asakirli
F1935: Asakiriye [ Ar el-ˁusaykira "askercik" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Eski Akınyolu ve Nahırlı (şimdi Samandağı-Pınarbaşı) köylerinin birleşmesiyle 1994'te belediye oldu. 2014'te Akınyolu mahallesi Defne ilçesine katıldı, fakat Aknehir adını korudu. SN
  Sinanlı mah - Defne (Harbiye bucağı) - Hatay
1551t, 1915hb: Sinnaniye
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Büyükçat mah - Defne (Karaçay bucağı) - Hatay
1940rg: Binat
F1935: XırbeMinâ
Eski adı: Minat [ Ar el-mînât "limanlar" ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Harlısu mah - Arsuz - Hatay
1917ht: Fartisli
1530td, 1928k: Fartisi [ Yun ]
  Çerçikaya mah - Belen - Hatay
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km