Hasköy'de 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yarkaya köy - Hasköy - Muş
1928 📖 Bunduklar
1917h 📖 Pendik
E1900~a 📖 Bındıxner [ Erm/Tr bunduk/bantok "han, konak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağdibi köy - Hasköy - Muş
E1902 📖 Şmlag
1556b 📖 Şimlak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Elmabulak köy - Hasköy - Muş
1928 📖 Kolosik
E1900~a 📖 Kolosig Քոլոսիկ [ Erm "külahçık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasköy ilçe - Hasköy - Muş
E1902 📖 Xarts [ Erm խարձ "sazlık" ]
1865h 📖 Xasköy
1556b 📖 Xaskend
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Hasköy adı Ermenice Xarts adından uyarlanmış olsa gerekir; kasaba yanında büyük bir bataklık vardır. Bu yörede Osmanlı hassı bulunduğuna dair bir belirti bulunmaz. ■ 20. yy başında 4000 dolayında Ermeni nüfusu ve işler halde üç kilisesi vardı. SN
  Düzkışla bld - Hasköy - Muş
1865h 📖 Meğrakom [ Erm "Meğr (Karasu ırmağı) ağılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Meğrakom `arı komu` demektir. Ancak burada kastedilen, Meğraked (`Bal deresi`) adı verilen Karasu ırmağıdır. SN
  Azıklı köy - Hasköy - Muş
1928 📖 Tıxsimér
E1902 📖 Tegtsamer / Teğtsımer [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Eşmepınar köy - Hasköy - Muş
1917h 📖 İrişter
E1902 📖 Erişder
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karakütük köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928 📖 Zığak
E1902 📖 Dzığag Ծղակ [ Erm "kafes, tuzak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
  Umurca köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928 📖 Arkavank
E1902 📖 Arkavank Արքավանք [ Erm "kral/bey manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sarıbahçe köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928 📖 Arak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Böğürdelen köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1917h 📖 Vartkağ
E1900~a 📖 Vartxax [ Erm vartkağ? "gülderen" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yukarıüçdam köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928 📖 Kürd Üçdamı
1917h 📖 Üçdamı İslam
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Aşağıüçdam köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928 📖 Reaya Üçdam / Ermeni Üçdam
E1912 📖 Uşdam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Otaç köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1917h 📖 Zırkit
E474 📖 Dzırked [ Erm "eğridere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Eski adı muhtemelen Karasu nehrine geniş bir büklüm yaptıran dağ kütlesinden ötürüdür. Tarihçi Xorenli Movses bu dağın üstünde bulunan demir madenini anar. SN
  Koçköy köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928 📖 Nok / Nök [ Kr nok "nohut" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Koğuktaş köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1917h 📖 Xeybiyan-ı İslam
  Gökyazı köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928 📖 Düzmarnik
1917h 📖 Marnik
E680 📖 Morenik Մօռենիք [ Erm "böğürtlen/dut köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Diğer Marnik için Muş Merkez Çubuklu köyüne bakınız. SN
  Ortanca köy - Hasköy - Muş
1928 📖 Reaya Xeybiyan [ Kr "yabancı gâvurlar" ]
1917h 📖 Xeybiyan-i Ermeni
E1900~a 📖 Xıvner aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Reaya burada `gayrımüslim` demektir. Kürtçe «rêya xeybiyan» `yabancılar yolu` yorumu yanlıştır. ■ Yeremyan'ın 10. yy haritasında (Hewsen 82) bu yerde Xıvner adlı köy görünmektedir. SN
  Büvetli köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
E1902 1928 📖 📖 Avzud / Avzut [ Erm avzud "kumlu, milli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. yy başında 40 hane Ermeni, 16 hane Kürt nüfus. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km