Hasköy'de 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yarkaya köy - Hasköy - Muş
1946k: Bindak
1928k: Bunduklar [ Erm bantog? "han, konak" ]
E1914: Bındıxner
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağdibi köy - Hasköy - Muş
1928k: Şimlak
E1902: Şmlag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Elmabulak köy - Hasköy - Muş
1928k: Kolosik
E1914: K'olosig [ Erm "külahçık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Kürd yerleşimi
  Hasköy ilçe - Hasköy - Muş
1865h: Xasköy
E1967: Xarts [ Erm "sazlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Arap/Kürd yerleşimi
■ Hasköy adı Ermenice Xarts > Xars adından uyarlanmıştır; bu yörede Osmanlı hassı bulunduğuna dair bir belirti mevcut değildir. ■ 20. yy başında 4000 dolayında Ermeni nüfusu ve işler halde üç kilisesi vardı. SN
  Düzkışla bld - Hasköy - Muş
1865h, 1928k: Meğrakom [ Erm "Meğraked (Karasu ırmağı) ağılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Meğrakom `bal komu` demektir. Ancak burada kastedilen, Meğraked (`Bal deresi`) adı verilen Karasu ırmağıdır. SN
  Azıklı köy - Hasköy - Muş
1928k: Tıxsimér
1865h: Tğeymer
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Eşmepınar köy - Hasköy - Muş
1928k: Eriştér
E1902: Erişder
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Arap/Kürd yerleşimi
  Karakütük köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928k: Zığak
E1902: Dzığag Ծղակ [ Erm "kafes, tuzak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Umurca köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928k: Arkavank
E1902: Ark'avank' [ Erm "kral/bey manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Sarıbahçe köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928k: Arak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Böğürdelen köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928k: Vartixax
E1914: Vartxax [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Aşağıüçdam köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
E1912: Uşdam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Otaç köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928k: Zırkit
E474, E1902: Dzırked [ Erm "ırmakbüken" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Eski adı muhtemelen Karasu nehrine geniş bir büklüm yaptıran dağ kütlesinden ötürüdür. Tarihçi Xorenli Movses bu dağın üstünde bulunan demir madenini anar. SN
  Koçköy köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928k: Nok/Nök [ Kürd nok "yenice" ]
Kürd yerleşimi
  Gökyazı köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
1928k: Düzmarnik
E1914: Marnig
E967: Mor'nig [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ortanca köy - Hasköy - Muş
1928k: ReayaXeybiyan [ Kürd ]
E1912: Xıvner yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Reaya burada `gayrımüslim` demektir. Kürtçe <> `yabancılar yolu` yorumu yanlıştır. ■ Yeremyan'ın 10. yy haritasında (Hewsen 82) bu yerde Xıvner adlı köy görünmektedir. SN
  Büvetli köy - Hasköy (Korkut bucağı) - Muş
E1902, 1928k: Avzud [ Erm avzud "kumlu, milli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 40 hane Ermeni, 16 hane Kürt nüfus. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km