Harput'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
  Körpe köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Körpikân [ Kr "aş." ]
E1902 📖 Körpe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
  Çatalharman köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hozik [ Kr "küçük soy" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1915 öncesinde Ermeni, Musevi, Türk ve Kürt Alevilerin birlikte yaşadığı bir yerleşim yeri idi; günümüzde ise "Kürt Alevi" bir topluluk kalmıştır ayrıca Tunceli bölgesinden 1930 sonrası göç etmiş Zaza kökenlİ Aleviler köyün hane sayısının yarısını oluşturmaktadır. Türk
  Kaplıkaya köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Zarik
E1902 📖 Dzarug ծառուկ [ Erm "ağaççık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 25 hane Ermeni nüfus ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Aydıncık köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Xar
Alevi yerleşimi
  Gümüşbağlar köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Mürüdü / Mürîdî
  Salkaya köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hersenk / Hersink
E1878 📖 Harsenk [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Obuz köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Obuz
  Meşeli köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Mîşeli
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Harput mah - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1665 📖 Xarput
1282 📖 Xartburt
E1200~ 📖 Xarpert [ Erm pert "kale" ]
Y1057 📖 Xarberdon
■ 11. yy ortalarından itibaren kaydedilmiş olan Xarpert adının kaynağı verimsiz tartışmalara konu olmuştur. Adın ikinci ögesinin Erm «pert» (`kale`) olduğu güvenle söylenebilir, ancak ilk ögenin anlamı ve kaynağı belirsizdir. SN
  Kurtdere köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kurtdere
  Serince köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Şuşnaz
  Güneyçayırı köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Güneyçayırı
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  Karataş köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Karataş
  Erbildi köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1902a 1928 📖 📖 Hacıseli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Oymaağaç köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pekinik [ Erm ]
  Çakmaközü x - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1968 📖 Çakmakdüzü
1928 📖 Karingét
E1902 📖 Karıngerd [ Erm "kuzuhisar" ]
■ Büyük kısmı baraj gölüne battığı için 1980'den sonra tüzel kişiliği kaldırıldı. SN
  Beydalı köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zalini
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köy Elâzığın en eski Türkmen köylerinden biridir. 400 yıllık geçmişi vardır. Musul Mahlebiyeden getirilen Bayat Türkmenleri Elâzığın birçok köyünü kurdukları gibi Beydalı ve Cipköyü de kurmuşlardır. Türk
  Beşoluk köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hamîdî [ Kr "öz./aş." ]
■ İran Azerbaycanından göç eden Avşarlar kurmuştur. Türk
  Yenigün x - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ededi / Adidi
■ Baraj gölü altına kalmıştır. SN
  Sarıbük köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kürdemlik [ Kr/Tr "Kürt mülkü?" ]
Alevi yerleşimi
  Beydoğmuş köy - Elazığ_M (Harput bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kekan / Keykan [ Kr kekan "ağabeyler" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km