Hankendi'de 33 yerleşim bulundu.
sırala 
  Keluşağı köy - Baskil (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Keluşağı
  Günbağı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Bavîn [ Kürd "babalık" ]
  Karaali köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Beri Karaali
  Sarıgül köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
hl 📖 Haroğlu
1928 📖 Haruşağı
  Bulutlu köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pulutlu [ Erm p'lud "harabeli" ]
  Yalındamlar köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Güdayik [ Erm ]
  Sütlüce köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Beritalan [ Kürd Beritan "aş." ]
  Yenikonak köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Mesti
  Şabanlı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Şabanlı
Alevi yerleşimi
  Sakabaşı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pincirik [ Erm ]
  Şahaplı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Beri Şahaplı
  Akçakale köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ağcakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Türk
  Gözpınar köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Milikan [ Kürd "aş." ]
  Çallıca köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ekrüz
  Koparuşağı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Koparuşağı
  Işıkyolu köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
  Sinan köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sinan
  Günaçtı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
<1960 📖 Tors Çolak [ Kürd tors "abdal" ]
  Dilek köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Selli / Seyli
  Yolçatı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Safolar [ Kürd "Saffetler (öz.)" ]
  Ortaçalı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1946 📖 Sefernik
  Durupınar köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Çalo (mz) [ Kürd "çukur" ]
Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Köyü 1740'lerde Musul yöresinden gelip yerleşen Bayat Türkmenleri kurmuşlardır. Türk
  Küllük köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kocikuşağı [ Kürd "aş." ]
  Gülmahmut köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kelmahmut
  Öksüzuşağı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Aluçlu Öksüzuşağı
1863z 📖 Öksüzuşağı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ © 14.01.1863 Harput Kazası'na tabi Herdi Aşireti köylerinden Öksüzuşağı Köyü ahalisinden Ömer Efendi'nin katili Süleyman'ın verese ile icra olunan muhakemesi. deyar heyran
■ Türkmen Kürt karışık. Türkmenler köye sonradan gelmiştir. Kürtler Herdi aşiretine bağlıdır. Türkmenler Afşar kökenlidir anaksimandros55
  Temür köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Temür
Türkmen yerleşimi
  Hankendi bld - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hankendi
1800~ 📖 Xanköy / Xangâh
Kürd/Türk yerleşimi
  Gölköy köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Gölköy
Türkmen (Bayat) yerleşimi
  Bölüklü köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Siruşağı
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Sarıtosun köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kırlot
  Gökçe köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Balan [ Kürd "yüksekler" ]
Kürd yerleşimi
  Sarılı köy - Elazığ_M (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sarılı


Grafik harita göster     haritada ara : km