haritada ara :   km  
Halilçavuş'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
Şahverdi mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şahverdi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Arpadere mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şeytan [ Kr seydîxan "seyit hanı" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ alevi yerleşimi alevi
Elmadalı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sevik [ Kr "tarlacık? boğaz?" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Divanhüseyin mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖 Divanhüseyin
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Akgöze mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Toraman mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Toraman
1554t 📖 Toraman
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı Arş. D. B. tarafından yayınlanan 294 numaralı Hınıs Tahririnde yanlışlıkla Duman şeklinde okunmuştur. 16. yy'da Ermeni yerleşimi. SN
Mollacelil mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Mollacelil
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Ünlüce mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Mağalisor
1902hb 📖 Mahalle Zor [ Kr "Kızılmahalle" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Esenli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Bayro [ Kr bêro "mera" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Beyyurdu mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖 Beyyurdu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çatak mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ağmas
1554t 📖 Ağvanıs? [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Ağvanıs adıyla geçen yerin burası olduğu kesin değildir. Ağvanıs adı için bkz. Sivas-Gölova. SN
Tipideresi mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Firfirik [ Kr firfirik? "kelebek" ]
E1912 📖 Porpor Փորփոր [ Erm "çukurlu?" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Akgelin mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ağgelin
1554t 📖 Akgelin
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Demirci mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Demirci
1554t 📖 Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
Tellitepe mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1968 📖 Tendürek [ Erm "tandırcık" ]
1554t 📖 Tandırlu
Kürt (Sünni) (Banoki) yerleşimi
Çilligöl mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Çilligöl
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Erbeyli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Tirkeş [ Tr "okçu" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Dağçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kavar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Halilçavuş mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1902a 1928 📖 📖 Xalilçavuş
1554t 📖 Xaçlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 906 Ermeni ve daha az sayıda Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. Daha sonra Karadeniz ve Erzurum-Merkez kökenli Türkler, Bingöl/Solhan'dan Zazalar ve Muş/Bulanık'tan Kürtler iskan edilmiştir. SN
Uluçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 ˁArabo [ Kr erebo "Arapköy" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Kızılahmet mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖 Kızılahmet
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Göller mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1902 📖 Kağkig Քաղքիկ [ Erm "şehircik" ]
1554t 1928 📖 📖 Kaxkik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Kongur mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kongur
1554t 📖 Konğuroğlu
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yeşilyazı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖 Hassa
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Akçamelik mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖 Ağcamelik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. yy başında 318 Ermeni ve az sayıda Kürt nüfusu vardı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.