Hakkari_M'de 76 yerleşim bulundu.
sırala 
  Taşbaşı köy - Hakkari_M (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928: Kelîtan [ Süry kelayto? "keşiş hücresi" ]
1980: Seyitli (mz)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi idi. Eski köy terk edilerek köy merkezi dere boyundaki Derav mevkiine taşındı. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
  Elmacık köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928: Nispas [ Kürd "şükürsüz?" ]
  Akkuş köy - Hakkari_M - Hakkari
K: Dêrê [ Kürd "manastır" ]
  Çetintaş mz - Hakkari_M - Hakkari
K: Hergil
S1840: Hargel
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Olgunlar köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Çemika [ Kürd çemikan "gözecikler" ]
  Köyceğiz mz - Hakkari_M - Hakkari
K: Gundik [ Kürd "köycük" ]
  Geçimli köy - Hakkari_M - Hakkari
K: Rumtik
1946h: Rontik
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşındı. SN
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h: Şavita
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h: Malkusan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yapraklı mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Verkânis
1916hb: Varxanis [ Erm ]
  ? mz - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h: Kevrikân [ Kürd "taşçıklar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Geçitli köy - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1928: Piyanis [ Erm ]
1840: Livin (idari bölge)
■ Hakkari havzası ile Norduz arasındaki geçit yolunu teşkil eden bu vadi geçmişte Lewûn veya Livin adı verilen nahiyeyi oluşturmaktaydı. 1840 nüfusu Nasturi Hıristiyanlardan ibaretti. SN
  Zap neh - Hakkari_M - Hakkari
Y-350: Zabatos
As-856: Zaba
■ Asur kralı III. Salmanaser'in MÖ 856 yılına ait Urartu seferinde id Zaba Elu (`yukarı Zab nehri`) adı geçer. Adın kaynağı ve hangi dilde olduğu açık değildir. SN
  Sütçüler mz - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Sirte
1916hb: Serto [ Süry ]
■ Köyün 1 km kadar güneydoğusunda Mart Miriam (Süry. Meryemana) manastırı mevcuttu. SN
  Üzümcü köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: Diza / Dize [ Kürd "kale?" ]
  Aksu x - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h: Bülu / Biluh
1916hb: Billi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Deyri mv - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: MartMaryam [ Süry "meryemana" ]
1946h: Dehyi (hr)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Durankaya bld - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Belan
1916hb: Beylan [ Kürd ]
  Bağlarbaşı mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Sergeli [ Kürd sergelî "derebaşı" ]
  ? x - Hakkari_M (Geçitli bucağı) - Hakkari
1946h: Derzengil [ Kürd "çanlı kilise" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çaylıca mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Beri
  Biçenek mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1928: Deyrîsa
1916hb: Derissa [ Kürd "İsa manastırı" ]
  Umutlu mah Durankaya - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Dendirkân?
1928: Mendan [ Kürd "aş." ]
  Ceylanlı köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: Walto
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Jirki) yerleşimi
■ Walto bölge adıdır. İçerisinde Sirtê, Dihiyê, Xidyanê, Serero yerleşim yerlerini barındırır. kenan
  Çimenli köy - Hakkari_M - Hakkari
K: Çemibedel [ Kürd "bedel (?) gözesi" ]
1946h: Cemseyid
  Otluca köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Hananis aş.
E1900~a: Xanents [ Erm "hanlar" ]
S1840: Xanânis
  Oğulderesi köy - Hakkari_M - Hakkari
K: Derava Talê [ Kürd "Tal (deresi) kenarı" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  ? mv - Hakkari_M - Hakkari
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bayköy köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Bay
1928: Bay yk. [ Kürd bayê "yelli" ]
  Yenimahalle mz - Hakkari_M - Hakkari
K: Çemikulkule [ Kürd "sekme kaynak" ]
  Ördekli köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Kardalanis
S1840: Xardâlânıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Oğul köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Kundeşehan [ Kürd gundêşêxan "şeyhler köyü" ]
K: Talonê (idari bölge) [ Kürd "Tal vadisi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinde halen yerleşim olan tek köydür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
  Sütlüce mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Kotranis
S1840: Qotrânis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Ağaçdibi köy - Hakkari_M - Hakkari
K: Kehakilîla [ Kürd kehakilîlan "kilithisar" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
  Doğanca mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Orit
S1840: Ôret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaymaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Şimoninis
S1840: Şmûninis [ Erm "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Konak köy - Hakkari_M - Hakkari
1928: Kuçanis
■ 1692-1915 yılları arasında Mor Şimun unvanlı Nasturi patriklerinin makamı idi. Halen bu unvan ve makam ABD'nin Illinois eyaletinde sürdürülmektedir. SN
  Yuvacık mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K: Piğnik
1946h: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çaltıkoru köy - Hakkari_M - Hakkari
K: Sêvîn
S1840: Sîwîne [ Kürd "elmalı?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Akbulut köy - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: Guranis
S1840: Qûrânis [ Erm ]
  Seranüs x - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Saraynüs
S1840: Saramus
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Mezra boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çanaklı köy - Hakkari_M - Hakkari
K: Kehê
1946: Baz [ Kürd "şahin" ]
E1902: Paz
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Çavuşlu mz - Hakkari_M - Hakkari
1916hb: Ardanis [ Erm ardents? "tarlalar" ]
  Dikmen x - Hakkari_M - Hakkari
S1840: Mades
■ Mezra boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Işıklar köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1946h: Pirgan
1914h: Pirkanis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Boğazlı mz - Hakkari_M - Hakkari
K: Gurgava [ Kürd "kurt ovası" ]
  Doğanyurt köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1914h: Pîran [ Kürd "dedeler " ]
  Kırıkdağ x - Hakkari_M - Hakkari
K: Gilezo [ Kürd "çifte kümbet" ]
K: Dêzê (idari bölge) [ Kürd "kale" ]
Kürd (Jirki) yerleşimi
■ Dêzê bölge adıdır. Köy merkezi Gilezo mezrasında bulunmaktaydı. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Akçalı köy - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Gezne
1916hb: Geznak
  Bağışlı köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1914h: Xezekiyan [ Kürd ]
1928: Şivelan (idari bölge)
■ Şivelan bölgesi esasen daha kuzeyde, Van ile Başkale ilçesi sınırları içinde bulunan Şivelan (Karasu) vadisidir. Bu köy bir dönem Şivelan nahiyesi idari merkezi oldu. SN
  Boybeyi köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1928: Asingiran [ Kürd hesingiran "demirciler" ]
1914h: İngiran?
  Sarıtaş köy - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K: Berezer [ Kürd berêzer "sarıtaş" ]
1914h: ZereniHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km