haritada ara :   km  
Hakkari'de 4 ilçe bulundu.
sırala 
Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
S1840 📖: Lizan (aş.) [ Sür lîzan "aş." ]
1928 📖: Çal (idari bölge) [ Kr çalê "çukur" ]
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin adıdır. Lizan eskiden yöreye hakim olan Nasturi aşiretinin adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
Yüksekova ilçe - Yüksekova - Hakkari
K 📖: Gever | Dîze
K1597 📖: Dîzê [ Kr dîz "kale" ]
1928 📖: Gevar (idari bölge) [ Erm kavar? "nahiye" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gevar/Gever ovanın, Dizé kasabanın adıdır. SN
■ © 23.01.1892 Musul ve Revanduz sancakları aşairinden olup her sene Van sancağı dahilinde Gevar ve Şemdinan kazaları yaylaklarına gelip mezalim ve taaddiyata cüret etmekte olan Heriki nam göçer aşiretinin taaddilerinin engellenmesi için icab eden mahallere asker ikamesi. deyar heyran
■ Gever isminin Ermenice ile ilgisi yoktur. İsim Kürtçe'den gelmektedir. "Kew-er" yani kuş konar veya kuş memleketi denilebilir. Bu önermem de diğer önermelerim gibi gözlemlenebilir bir etimolojik önermedir. Yüksekova göçmen kuşların duraklarından biridir. Her yıl belli bir zamanda ova kuş cennetine döner. Bu sebeple "Kew-er" yani kuşkonar yahut kuşluk gibi bir isim verilmiştir. Örnekler için: https://www.youtube.com/watch?v=OkNCV44YF2o https://www.haberturk.com/hakkari-haberleri/68056720-gocmen-kuslar-yuksekovada-mola-verdi Belli örnekler çoğaltılabilir. Yine topolojik, coğrafi ve buna bağlı diğer koşulların iyi bilinmesinin ve Kürtçe diline hakim olunmasının isimlerin etimolojisine dair önerme yapmada ne kadar etkin olduğunu ve indirgemecil yaklaşımdan uzak durulması gerektiğini gördük. Imwastingmylife
Derecik ilçe - Derecik - Hakkari
1982rh : Rûbaruk [ Kr "derecik" ]
1916hb 📖: Dereyazar
Kürt-Sünni (Gerdi) yerleşimi
■ Rubaruk `derecik` deresi yakınındaki birkaç köy ve mezranın birleştirilmesiyle kurulan yeni ilçeye Derecik adı verilmiştir. Gerdi aşiretinin yerleşim alanıdır. SN
Şemdinli ilçe - Şemdinli - Hakkari
1982rh : Nawşar/Nûşar [ Kr "yeni şehir" ]
1928 📖: Şemdînan (idari bölge) [ Kr "Şemseddinler" ]
S1552 : Şamzdîn (idari bölge)
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bölge adı olan Şemdinan/Şemdinli belki Şapatan yer adından, bir başka rivayete göre 11. yy'da yaşamış olan bir Şeyh Şemseddin adından gelir. Evvelce Şapatan (Altınsu) köyünde olan idari merkez 19.yy'da Nehri (Bağlar) kasabasına, cumhuriyetten sonra ise yeni kurulan Nawşar (`yeni şehir`) yerleşimine taşındı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.