haritada ara :   km  
Haberli'de 19 yerleşim bulundu.
sırala 
Mağara köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Kiwex
1941ha 📖: Kivah
Êzidi (Salihan) yerleşimi
Yayalar köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Soranê
1928 📖: Soran [ Kr soran/sorikan "kızıllar? Sorani'ler?" ]
Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
Çınarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Kekvan [ Kr "kekolar" ]
Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
Kaşıkçı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Heskal [ Kr hesk "kepçe" ]
Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Haberli bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1869s 📖: Basibrin [ Sür bê Sbrino "? yurdu" ]
S1286 📖: Sbirina
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Güzelova köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Xane Hasso [ Kr xanahasso "Hasan hanı" ]
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
Bozkır köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Daskan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
Sarıköy köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Sari
K 📖: Ester [ Kr estêr "yıldız" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Salihan) yerleşimi
Kentli köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Bazgür
S1850 : Bêzikri [ Sür ]
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
Topraklı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Xwarikê
1928 📖: Xavarik
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
Karalar bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha 📖: ˁAraban [ Kr ereban "Araplar" ]
S1881 📖: Arbâye [ Sür "Araplar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
Akkoyunlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Bîzik
1928 📖: Bêzikri [ Sür bêth dhekre "teke yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
■ 1993 yılında TSK tarafından, komşu Işık (Xaltan), Uçarlı (Temerzê), Hendek (Xendek), Başak (Basaqê), Çukurlu (Xandûk), Oyalı (Delavê Qesrê), Öğündük (Midihê), Yarbaşı (Hespist), Kayı (Hêdil), Bereketli (Fîl), Ulak (Firfêl), Yalaz (Erzenix), Özen (Xerabê Tûyan), Yağmurca (Xêlanî) köyleri ile birlikte boşaltılıp yakılmıştır. SN
Işık köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Xaltan [ Kr ]
Kürt-Sünni (Dorıka) yerleşimi
Dumanlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Kefsûr Domanan [ Sür kefr sûr ]
Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
Uçarlı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
S1881 1928 192: Temerz / Temerzî
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tur Abdin bölgesinin tek Keldani köyü idi. Köy üç eski köyün harabeleri üzerine kuruludur. Şêtika ve Xerabê Bilind bu üç köyden ikisidir. SN
Başak köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Basaqê
1928 📖: Basak / Bashok
S1394 : Bêth Ishaq [ Sür "İshak yurdu (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Domana) yerleşimi
■ Timur'un oğlu Miranşah'ın 1394'te Kartmin Manastırından sonra tahrip ettiği Beth Ishak manastırı burasıdır. (Socin s. 246.) ■ Devlet tarafından 1993'te yakılıp boşaltıldı. 2000'lerde bazı dönüşler yaşandı. SN
Çukurlu köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha 📖: Handük [ Kr xandûk "kökü yenen bir bitki" ]
Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi
■ 1993'te yakılıp boşaltıldı. 2000'lerde birkaç aile köylerine yeniden yerleşti. SN
Öğündük köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1928 📖: Midde
S1881 📖: Middo / Mîdin [ Sür ]
S1850 : Midda
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
Kayı köy - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
1941ha 📖: Hedil
1865h 📖: Hidil
S1286 📖: Hedlâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Omerkan) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.