Hınıs'da 90 yerleşim bulundu.
sırala 
  Meydan mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Meydan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Güzeldere mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Güzeldere
1554t 📖 Hasanşeyh | Hubyar [ Tr Hobyar/Hubyar "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Önde gelen Alevi ocaklarından birinin kurucusu olan Hobyar/Hubyar Sultan (y. 1500-1580) adından. SN
  Hayran mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Hayran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ilıcak mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖 Gemrik [ Erm garmrik "kızılca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Uyanık mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Şeytan Komu [ Kr goma seydîxan "Seydihan komu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Saltepe mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Dêrik [ Kr "kilise" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalecik mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Kalecik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşbulak mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Kösan [ Kr kosan "köseler" ]
1554t 📖 Köseler?
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dikili mah - Hınıs - Erzurum
1554t 1916h 📖 📖 Karakilise
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Suvaran mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖 Suvaran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Mutluca mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Şehirxarabe
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yaylakonak mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Sultanlı Komu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Şalgam mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Şalgam
1554t 📖 Şalgamtarlası
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Avcılar mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Kındor [ Kr gindor/kundir "kabak" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sultanlı mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Sultanlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Başköy mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Başköy
1554t 📖 Başkend
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy'da İslam yerleşimi. SN
  Kazancı mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Kazancı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Mezra mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Mezra
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alikırı mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Alikırı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Abdalan mah Alikırı - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Abdalan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karamolla mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Karamolla
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alaca mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Kızılan [ Kr/Tr "Kızıllar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Acar mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Şeyxpir [ Tr "şeyhdede" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Altınpınar mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Necaran [ Kr "marangozlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pınar mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Kurdî [ Kr "Kürt" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Şahverdi mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şahverdi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sıldız mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Sıldız
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yamanlar mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Memaş Komu
1554t 📖 Mamaş
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Alagöz mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Alagöz + Çermik Komu
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Dervişali mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Dervişali
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alınteri mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Kürtkozlu
1902a 📖 Kozlu [ Tr Kız Ali? ]
1665 📖 Kozlubaba
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dılxêri) yerleşimi
■ Evliya Çelebi `Ermeni köyü` olduğunu bildirir ve Kozlu Baba ziyaretinden söz eder. 20. yy başında 1570 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. Ermenice kaynaklarda anılan Tux Manug (`esmer oğlan`) Manastırı, muhtemelen halen yerel halk tarafından ziyaret edilen Kız Ali türbesidir. SN
  Ortaköy mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Ortaköy
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Arpadere mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şeytan [ Kr seydîxan "seyit hanı" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Elmadalı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sevik [ Kr "tarlacık? boğaz?" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Derince mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Ferxik [ Kr "yavru kuş" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Mirrik mz - Hınıs - Erzurum
1916h 📖 Mısrik
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Divanhüseyin mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖 Divanhüseyin
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tapu mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Tapu
Kürt (Sünni) (Bilikan ) yerleşimi
  Akgöze mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kanisipi [ Kr "akpınar" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Toraman mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Toraman
1554t 📖 Toraman
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı Arş. D. B. tarafından yayınlanan 294 numaralı Hınıs Tahririnde yanlışlıkla Duman şeklinde okunmuştur. 16. yy'da Ermeni yerleşimi. SN
  Mollacelil mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Mollacelil
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ketenci mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Ketenci
1554t 📖 Kettânci [ Tr "ketenci" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tanır mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Mîrseyid [ Kr "seyyid bey" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karaağaç mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Karaağaç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dibekli mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Dibekli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ünlüce mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Mağalisor
1902hb 📖 Mahalle Zor [ Kr "Kızılmahalle" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Esenli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Bayro [ Kr bêro "mera" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Erduran mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Xalefan [ Kr "halifeler" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Köprübaşı mah Hınıs - Hınıs - Erzurum
1916h 📖 Xarabkilise
1902hb 📖 Kiliseköy
  Beyyurdu mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖 Beyyurdu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hınıs ilçe - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Nefsi Xınis
A870 📖 Xnûs
E950y : Xnunik gen. Xnunits խնունիս (idari bölge) [ Erm "Xun (?) ili" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 10. yy ortalarında Tondrakçı mezhep hareketinin odaklarından biri olarak anılır. Kaza merkezi 16. yy'da hass-ı mirliva statüsünde Ermeni köyü idi. SN
■ Hınıs ve çevresinde Türkçe yer adlarının diğer dildeki yer adlarına göre daha çok olmasını, Çaldıran Savaşı sonrasında buradan İran'a göçen Hınıslu Cemaati'nin veya geçmişte yoğun nüfusluyken yerini Kürt çoğunluğa bırakmış Türkmen nüfusun mirası olduğunu düşünmekteyim. Çünkü Osmanlı'nın ilk tahrir kayıtlarında bile İspir-Pazaryolu, Torul, Bayburt (kuzey kesimi), Trabzon (orta ve doğu kesimi), Rize ve Artvin/Çoruh gibi yerlerde Türkçe yer adları seyrek iken bu çevrede Türkçe yer adları yoğun. metonio
  Parmaksız mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Parmaksız
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Hınıs'ın yerli Türk köylerinden biridir, zamanla çevreden Kürt göçü almıştır. metonio
  Mollakulaç mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Mollakulaç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çatak mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ağmas
1554t 📖 Ağvanıs? [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 16. yy kayıtlarında Ağvanıs adıyla geçen yerin burası olduğu kesin değildir. Ağvanıs adı için bk. Sivas-Gölova. SN
  Tipideresi mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Firfirik [ Kr firfirik? "kelebek" ]
E1912 📖 Porpor Փորփոր [ Erm "çukurlu?" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kolhisar mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Koyluhisar
1554t 📖 Koyunluhisar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akören mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Ağviran
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akgelin mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ağgelin
1554t 📖 Akgelin
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Demirci mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Demirci
1554t 📖 Temürci [ Tr "demirci" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Moti) yerleşimi
  Tellitepe mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1968 📖 Tendürek [ Er/Kr "tandırcık" ]
1554t 📖 Tandırlu
Kürt (Sünni) (Banoki) yerleşimi
  Söğütlü mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Söğütlü
1554t 📖 Söğüdlü
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yolüstü mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖 Xaros
1554t 📖 Aros [ Erm "ekilmemiş toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi idi. 20. yy başında 934 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi ile az sayıda Türk nüfusu vardı. SN
  Çilligöl mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Çilligöl
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Güllüçimen mah - Hınıs - Erzurum
1554t 1916h 📖 📖 Peyik
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Erbeyli mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Tirkeş [ Tr "okçu" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akbayır mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Pornak / Purnak [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kızmusa mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Kızmusa
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çakmak mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Çakmak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bayır mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖 Kulungo / Kolonko [ Kr qulingo "turna" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 13.02.1947'de Bayırköy adıyla köy yapıldı. SN
  Dağçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Kavar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  İsmail mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖 İsmail Komu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çamurlu mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖 Çamurlu
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyü ilk iskan edenler Kars/Akyaka muhaciri Karapapaklardır, lakin bu Karapapaklar topraklarını Alevi Zazalara satıp Muş/Bulanık'a göçmüşlerdir. metonio
  Yelpiz mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Yelpiz
E1902 📖 Elbis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
  Halilçavuş mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1902a 1928 📖 📖 Xalilçavuş
1554t 📖 Xaçlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 16. yy'da Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 906 Ermeni ve daha az sayıda Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Eski Ermeni köyü iken günümüzde Sünni Kürt, Zaza ve Türklerden oluşan bir köydür. Eskiden köyün çoğunluğunu oluşturan Türkler genellikle Karadeniz ve Erzurum-Merkez kökenlidir. Zazalar Bingöl/Solhan'dan, Kürtler ise Muş/Bulanık'tan gelmiştir. metonio
  Toprakkale mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Toprakkale
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 93 Harbinde Kars muhaciri Karapapaklar bu köye yerleşmiş fakat zamanla dış göç dolayısıyla Abdalan aşiretinden Alevi Zazalar köyde çoğunluk haline gelmiş ve köyde Karapapak kalmamıştır. metonio
  Ovaçevirme mah - Hınıs - Erzurum
1916h 📖 Çevirme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
■ 19. yy sonunda Hınıs'ın en büyük Ermeni yerleşimi idi. Köyüs sulayan dere halen Kilise Deresi olarak anılır. SN
■ Köy halkı Erzurum ili Tortum ilçesinden göçüp köye yerleşmiştir. metonio
  Uluçayır mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 ˁArabo [ Kr erebo "Arapköy" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kızılahmet mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖 Kızılahmet
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bellitaş mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Harami
E1902 📖 Harimik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 898 Ermeni ve daha az sayıdaTürk nüfusu kaydedilmiştir. SN
■ Hınıs'ın nispeten yerli Türk köylerinden biridir, Ermenilerin köyden gitmesiyle yerli Türklere ek olarak Erivan Kürtleri ile Karadeniz ve Kuzey Erzurum civarından Türkler yerleşmiştir. Günümüzde Türklerin çoğunun dışarı göçüyle Kürt çoğunluklu bir köy haline gelmiştir. metonio
  Karabudak mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Karabudak
1554t 📖 Karabudak
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Göller mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
E1902 📖 Kağkig Քաղքիկ [ Erm "şehircik" ]
1554t 1928 📖 📖 Kaxkik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kongur mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kongur
1554t 📖 Konğuroğlu
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ovakozlu mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ovakozlu
1902hb 📖 Kozlu
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy eskiden Ermeni/Kürt karışık iken Ermenilerin köyden gitmesinin ardından Erzurum, Bayburt ve Gümüşhaneden göç eden Türkler ve Erivandan göç eden Kürtler ile Kürt/Türk karışık bir köye dönüşmüştür. Lakin günümüzde Türklerin yoğun dış göçü ile Kürtlerden müteşekkil bir köy haline gelmiştir. metonio
  Gürçayır mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kaspar Komu
E1912 📖 Kasparitseğ [ Erm "Kaspar (öz.) soyu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yeniköy mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1902a 1916h 📖 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yeşilyazı mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖 Hassa
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Şahabettin mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖 Şabadin
E1902 📖 Şabadun
1902hb 📖 Şapatan [ Tr Şihabüddin? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Cemaldini) yerleşimi
■ 16. yyda Ermeni yerleşimi. 20. yy başında 391 Ermeni nüfusu ve Surp Garabed kilisesi vardı. SN
  Burhan mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 📖 Burxan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akçamelik mah - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1554t 📖 Ağcamelik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 20. yy başında 318 Ermeni ve az sayıda Kürt nüfusu vardı. SN
  Erence mah - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖 📖 Xert
1554t 📖 Xırt
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 20. yy başında 408 Ermeni ve 210 Kürt nüfus ile Surp Minas kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km