Girmeli'de 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tepealtı mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1526t 📖 Tell Yaˁkub [ Ar/Sür "Yakup höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kasıkan) yerleşimi
  Tepeüstü mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Tell Minar / Tilminar [ Ar tell menâr "kulehöyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kasıkan) yerleşimi
  Dağiçi mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xirabêmişka [ Kr "fareli ören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Belki Süryanice «Ḥarbâ maşkô» `tulumören`. SN
  Üçyol mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖 Sîderî / Sederi [ Kr sêderiyê "üç kapılı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980'lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya'dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
  Girmeli mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Gîrêmîran
1869s 📖 Giremîra / Girêmara [ Kr "beylertepesi" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  ? mv - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
S1881 📖 Mor Malka [ Sür "Aziz Malxus (manastırı)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Kantar mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Kantar
  Dibek mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖 Badibbe
1928 📖 Badîbe
S1881 📖 Beth Debbe [ Sür "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
  Güzelsu mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Hibab
1869s 📖 Habab [ Sür ]
S1836 : Ehbab / Aehwo
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşköy mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Arboy
1928 📖 Arbo [ Sür "teke" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Hasantepe mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖 Tell Hasan [ Ar/Kr "Hasan höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Kaleli x - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖 Efşê
1914hk 📖 Evşî / Auşe [ Sür ]
Êzidi yerleşimi
■ Boşaltılmış ve yıkılmıştır. SN
  Sınırtepe mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Eznawir
1941ha 📖 Aznaur / Aznavur
Kürt (Sünni) (Kasıkan) yerleşimi
■ Ermenice, Gürcüce ve Çerkesçe `derebeyi, ağa` anlamına gelen Aznavur sözcüğünün bu coğrafyadaki işlevini kestirmek güçtür. SN
  Mağaracık x - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Berkurk
1928 📖 Berhok / Berhök
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Bakacık mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Kinik
S1900~ 📖 Knanekê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşağıl mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖 Banımnım
1928 📖 Bâmunˁim
S1881 📖 Bêth Menaˁem [ Sür "Menaem (öz.) yurdu" ]
S1286 📖 Bêth Maˁanim
■ Kartmin (Yayvantepe) ile Kîvah'ın (Mağaraköy) güneyinde olduğu anlaşılan bu yer hem Süryani hem yerel Kürt tarihinde zikredilir. Tam yeri tespit edilemedi. Belki Altan Tan'ın Deyrik adıyla belirttiği yer olabilir. SN
  Kocadağ mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Mezrê Geliyêpîran [ Kr "dedeler deresi mezrası" ]
  Pazar mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖 Bazar
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Êzidi (Dasıkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km