Gezi'de 14 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mimarsinan mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h: Cırlavuk [ Tr "çağlayan" ]
  Bağpınar mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h y: Isbıdın
Y1900~: Spathíon [ Yun "kılıçlı" ]
  Gesi mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1990: Gezi
1968: Bağyurdu
1925h y: Gesi
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 8. yy'da Ariaratheia (bugünkü Pınarbaşı) piskoposunun Arap akınları nedeniyle buraya taşınması üzerine önem kazanan Kasê/Kasi kentidir. 20. yy başında Rum nüfus çoğunluğuyla birlikte Ermeni ve İslam cemaatleri vardı. SN
  Kayabağ mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1522t, 1925h y: Darsiyax / Darsiyak
Y1200~a: Taksiárxis [ Yun "başmelek (Cebrail ve Mikail)" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Burada bulunan «Agiôn Taksiarxôn» (`başmelekler`) manastırı muhtemelen fetih öncesinde mevcuttu. 17. yy'da Aziz Krikor Naregatsi'ye adanmış bir Ermeni manastırı da kuruldu. SN
  Efkere mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1968: Bahçeli
1925h y: Efkere [ Yun efxaría "hayırlı yer" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Özlüce mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h y: Vekse
Y1900~: Vékse Βέξε [ ]
  Güzelköy mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h y: Nizye [ Yun ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Turan mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h: Turan
Y1900~: Dimitre [ Yun Dimítrios "öz." ]
1500t: Dimidere
■ Türkçede öteden beri Dimidere olarak kullanılan isim, 1916'da Turan olarak düzeltilmiştir. SN
  Sarımsaklı mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h: KavramoğluKöprüsü (mv)
■ Kızılırmak köprüsü başında yeni yerleşim. SN
  Ağırnas mah - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1968: Taşören
1925h y: Ağırnas
1500t: Ağrânos
Y912: Aragenê?
yerleşimi
■ Mimar Sinan'ın doğum yeri olan kasaba belki Bizans kilise kayıtlarında geçen geçen Aragena adlı yer olabilir. (Zgusta §85-7, TİB 2, GHAC 475). H 906 (M 1500) tarihli tahrir defterine göre nüfusu gayrimüslim idi. Kayıtlı birkaç isimden, Ermeni olabilecekleri izlenimi doğmaktadır. SN
  Subaşı mah Turan - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
Y1900~: Skopí
Y912: Episkopaía (Mandês) [ Yun "piskoposluk" ]
■ Mándê adını taşıyan kasaba 10. yy'da Arágena (Ağırnas) piskoposluğu makamı oldu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km