haritada ara :   km  
Geyve'de 85 yerleşim bulundu.
sırala 
Bayat mah - Geyve - Sakarya
1487a 📖: Bayad [ Tr "aş." ]
Kozan mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Kozan
Taşoluk mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Taşoluk
Sekiharman mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Sekiharman
Hisarlık mah - Geyve - Sakarya
1487a 📖: Hisarlık
Bozören mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Bozviran
Hacılar mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Hacılar
Çengel mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Çengeller
Yaylak mah - Geyve - Sakarya
1487a 📖: Yaylak
MelekşeOruç mah - Geyve - Sakarya
1928 📖: Melekşe Oruç
1478t 📖: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Demirler mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Temürler
Çukur mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Çukur
Safibey mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Safi
Karacaören mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Cumalı
■ Beş köyden oluşan topluluğun merkez birimi Cumalı mahallesidir. SN
■ Cumalı, Duraklar, Durmuşlar, Göynüksuyu ve de Kadılar köylere buraya tâbiidir. Manav
Durmuşlar mah Karacaören - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Durmuşlar
MelekşeSolak mah - Geyve - Sakarya
1928 📖: Melekşe Solak [ Tr solak "aş." ]
1487a 📖: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akdoğan mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Akdoğan
Umurbey mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Umurbey
1521t 📖: Tekvürpınarı
■ Sultan I. Murad devrinde köy Umur Beğ, Oruc Beğ ve Ali Çelebi adlı kişilere mülk olarak tahsis edilmiştir. (Barkan 404). SN
Kadılar mah Karacaören - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Kadılar
Ceceler mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Çerceler [ Tr çerçiler ]
Akıncı mah - Geyve - Sakarya
1928 📖: Şükre
1910h 📖: Kıncılar [ Tr "çingeneler?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin'den (Kemaliye) göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Buradaki derenin adı olan Şükre/Şükrü adı bir süre kullanıldı. Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. SN
■ Hacılar, Hocalar, Kadirler, Kaşıkcılar, Kırcalar ve de Kuzyaka köylerinin divânı burasıdır. Manav
Günhoşlar mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Güğoşlar
■ Arpaşlar ve Gündüzler köyleri buraya tâbiidir. Manav
Çine mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Çine
Köprübaşı mah - Geyve - Sakarya
1521t 📖: Köprübaşı [ Tr ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 1521 tarihli Hüdavendigâr Livası tahrir defterinde `Karye-i Köprübaşı ki zimmîlerdir, Sakarya köprüsü maslahatı için sürgün gelmişlerdir` (Barkan I.473.) şeklinde sözü edilen yerleşim bugünkü Alifuatpaşa beldesi veya ona 2 km mesafede olan Köprübaşı köyü olabilir. SN
Gündüzler mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Gündüzler
Alıplar mah - Geyve - Sakarya
1928 📖: Alıplar
1487a 📖: Alpağud
■ Muzafferiye köyü de buraya tâbiidir. Manav yerleşimi. Manav
Geyve ilçe - Geyve - Sakarya
1333 📖: Kaviya / Geviye
Y200~a Y1308 📖Kábia / Kábaia [ AnaD ]
■ 19. yy sonunda kaza nüfusu yaklaşık 2000 hane Türk, 1500 hane Ermeni ve 1000 hane kadar Hayhorom'dan (Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni) ibaretti. İlçe merkezi nüfusu Türk idi. (Epr II.389-390.) SN
■ 4000 senelik bir yerleşim olan Geyvenin şehir içi bugün Manavlardan teşkildir. 1920'ye kadar Çiftlik ve Kepekli mahalleleri Rum ve Ermenilerindi. Yakınlarda bir köyde Aya Minas ayazması akmaya devam eder. Manav
Alifuatpaşa mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Geyve İstasyonu
Pomak yerleşimi
■ 1954'te belediye teşkilatının kurulması vesilesiyle, Milli Mücadele sırasında Geyve isyanını bastıran General Ali Fuat Cebesoy'un adı verildi. SN
Sarıgazi mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Sarıgazi
■ Kısmen Manav yerleşimi
Hırka mah - Geyve - Sakarya
1487a 📖: Hırka
■ 'Ehl-i hırka' muhtemelen `derviş` anlamında. SN
Bağlarbaşı mah - Geyve - Sakarya
1521t 1910h 📖Yalanda [ Yun hiéronda "(dini) ziyaret" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Eşme mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Eşme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 1866 tarihinde Ortaköy'lü 14 Ermeni ortak tarafından arazisi satın alınarak köy inşa edildi. Daha sonra Ortaköy'den gelen 100 dolayında Ermeni aile yerleşti. SN
■ Serez, Meglen (Karacaova), bilhassa Sevren ile Karladovo köyleri ekseriyetle Vodina göçmenleri yerleşiktir. Evler Ermeni mimarisine göre tek katlı üst kat yaşama alanı girişte zeminde ipek böceği bakımı için tasarlanmış, ipek böcekçiliğini Makedonyalılar bilmediği için hayvan barınağı olarak kullanılmakta. Manav
■ Mıgırdiç Haçyan (Մկրտիչ Շահենի Հաճյան) Yazar, mucit, müzik eleştirmeni, sanatçı,1915 Eşme doğumludur. 1985'te Mexico City de öldü. Meksika'da suni mermer icat etti. IraTzourou
Epçeler mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Ebceler [ Tr "evcik?" ]
Nuruosmaniye mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 📖: Nuruosmaniye
1910h 📖: Balaban Derbendi
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Şerefiye mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 📖: Şerefiye
1910h 📖: Gürçay
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Esenköy mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Bahaiye
1521t 📖: Eşen Güney
İlimbey mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 📖: İlimbey
1910h 📖: İlmiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Suçatı mah - Geyve - Sakarya
1928 📖: Mimdere
Şehren mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Şehran
Kayıplar mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Kayıplar
Akkaya mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Akkaya
Ortaköy mv - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Ortaköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin'den (Kemaliye) göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 1200 nüfusu vardı. Tamamen tahrip edilmiştir. SN
■ 19. yüzyılın yarısında Egin Muşeğa köyünden gelen HayHorom (Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni) 50 aile Geyve'ye yerleşti. 1877-1878 Turk Rus savaşı esnasında Çorak'tan 55 HayHorom ailesini Ortaköy'e göçmesi ile HayHorom nüfusu arttı. 1910'da yalnız Ortaköy'de 750 HayHorom aile yaşamaktaydı. Yakın Hudi köyünde ise 250 HayHorom aile. IraTzourou
Doğançay mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1910h 📖: Doğançay
Ab 📖: Arinaa
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
İhsaniye mah - Geyve - Sakarya
1928 📖: İhsaniye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Yaraşlar mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Yaraşlar
Karaçam mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 📖: Karaçam
1910h 📖: Yörük
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Kızılkaya mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 📖: Kızılkaya
1910h 📖: Lazköyü
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Daha eski asırlarda Rum yerleşimi olduğu rivâyet edilir. Manav
Akseki mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Akseki
Çamlık mah - Geyve - Sakarya
1928 📖: Arıkat
■ Yerelde Argat diye geçmektedir. Cumalı, Emirler, Ercek, Gayipler, Kadirler ve de Yaraşlar köyleri buraya bağlıdırlar. Manav
Doğantepe mah - Geyve - Sakarya
1928 📖: Doğantepe
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ İskeçe'nin Çakırlı ve Ada köyleri ile Kavalali mübâdiller iskân edildi. Manav
Karabeyler mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Karabeyler
Cumali mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Cumali
Üçerenler Ahibaba mah - Geyve - Sakarya
Kulfallar mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Kulfallar [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski kilise harabesi vardır. SN
Boğazköy mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1910h 📖: Boğazköy
Ab 📖: Cıwaa Rkıta
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Gürcü (Abhaz) yerleşimi.
■ Kuruluş 1868; 1890'larda Gürcü ve Lazlar eklendi. Kırmalık köyü de buraya tâbiidir. Manav
Ahibaba mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Axıbaba
■ Akseki, Hacı Muharremler, Kayaaltı ile Üçerenler köyleri buradaki divâna bağlıdır. Manav
Burhaniye mah - Geyve - Sakarya
1928 📖: Burhaniye
1910h 📖: Karaçay Hanı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Rivayete göre Rumlar tarafından 19. asırda kuruldu. İpek imalatı vardır. Manav
Maksudiye mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 📖: Maksudiye
Ç1920~ 📖: Jadehabl
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Aygırlar mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Aygırlar
Saraçlı mah - Geyve - Sakarya
Y1900~ 📖: Húdio
1487a 📖: Saraçlı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni yerleşimi idi. 19. yy'da Müslüman Eğinliler iskan edildi. SN
■ Helenistan'da hayatlarına devam eden halkı buraya Choudion der. Köyün o vakitlerki kasabı Vangelis Papadopoulos, oğlu Giannis'in bulamadan bulamadan diğer oğlu İsidoros'u alıp kaçmak zorunda kalmış, en sonunda Giannitsa'da veya oranın bir köyünde iskân edilmişler. (Ref. Torunu Dimitris Terzis) Manav
Ilıca mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Ilıca
Kamışlı mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Köp
Güney mah - Geyve - Sakarya
1573t 📖: Güney
■ Karaoğlanlar ve Kılavuzlar köyleri buraya tâbiidir. Manav
Bağcağız mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Bağcağız
Sütalan mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Südalanı
1487a 📖: Sülealanı
■ Elmadere ve Şükürler köyleri buraya bağlıdır. Manav
Poydular mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Poydalar
Sabırlar mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Sabırlar
Koru mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Korudivanı
1487a 📖: Koruderesi
■ Dedeyeri, Duraklar, Saray ve de Yayalar köyleri buraya tâbiidir. Manav
Kayaaltı mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Kayaaltı
Celaller mah Setçe - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Celaller
Setçe mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Setçe
■ Celaller adlı alt köyü bulunur. 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
Dedeyeri mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Dedeyeri
Belpınarı mah - Geyve - Sakarya
1910h 📖: Küdlü


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.