Gerger'de 65 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sutepe köy - Gerger - Adıyaman
1928: Xızori [ Erm xıntsori "elmalı" ]
Kürd yerleşimi
  Kütüklü köy - Gerger - Adıyaman
1928: Haşur
Zaza (Pirvan) yerleşimi
  Gürgenli köy - Gerger - Adıyaman
Eski adı: Peşval
Zaza (Pirvan) yerleşimi
  Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
1928: Pütürge
1914hk: Petrgo [ Süry patriqo "bey, tekfur" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Türk Yerleşimi Türk
  Nakışlı köy - Gerger - Adıyaman
K: Horiyan [ Kürd "aş." ]
1928: Nakışlı
Kürd (Drêjan) yerleşimi
  Çobanpınarı köy - Gerger - Adıyaman
1928: Bileyle
E1912: Bılela [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Saraycık köy - Gerger - Adıyaman
K: Marini
Kürd (Direjan) yerleşimi
  Ağaçlı köy - Gerger - Adıyaman
1928: Şevkan
E1912: Şafkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Direjan) yerleşimi
  Koşarlar köy - Gerger - Adıyaman
1928: Nirin
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
1928: Çifthisar
1928: Merdis (idari bölge) [ Süry merdişô "hisarlar" ]
Zaza (Pirvan) yerleşimi
■ Merdis nahiyesi merkez köyü idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamûretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği.© »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Kefervize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye)© »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
  Güzelsu köy - Gerger - Adıyaman
1928: Cimik [ Kürd "ikiz" ]
Türkmen (Canbeg) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkı Türkmen Aşiretler'inden Canbeyli Aşireti'ne mensuptur. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Gümüşkaşık köy - Gerger - Adıyaman
E1912: Keferdiş [ Süry kafrô dêşô "kapıköy" ]
1902z: Keferdîz
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Çamiçi köy - Gerger - Adıyaman
K: Mırtan
1928: Şengil
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Köy halkı Kürdleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Osmanlı Devleti, Anadolu'daki varlığını sağlamlaştırmak için Türkmenler üzerinde baskı, şiddet ve sindirme politikası uygulamıştır. Bu sebeple Anadolu'daki birçok Türkmen Aşireti kimliğini kaybetmiştir. Berk Ulusoy
  Açma köy - Gerger - Adıyaman
1928: Açma
E1912: Aşma
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Canbeg) yerleşimi
■ Kürt kökenli olmakla birlikte köy halkı Türkçe konuşur. SN
■ Canbeyli/Canbeg aşireti Türkmen Ekradındandır. metonio
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kılıç köy - Gerger - Adıyaman
1928: Biyanko / Piyango [ Kürd piyonk? "süngertaşı" ]
  Burçaklı köy - Gerger - Adıyaman
1928: Jandırvenk [ Erm ]
Türkmen yerleşimi
■ Kürt Asli Canbeğ/Cihanbeyli Aşiretine mensup kişiler tarafından yerleşim bölgesi edinilmiştir. Önceden orada bulunan Ermeniler katledilmiştir. Köy şuan Kürt köyüdür İbrahim Polat
■ Köy halkı Türkmen Aşiretler'inden Canbeyli Aşireti'ne mensuptur. Canbeyli Türkmenler'inin soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Ayrıca Anadolu'daki Canbeyli Aşireti'ne mensup bazı köyler Kürdleşmiştir. Bu köyde yaşayan Ermeniler 1915-1916 senelerinde Suriye'ye sürgün edildiler. Köy halkı günümüzde Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beşgöze köy - Gerger - Adıyaman
1928: Körtiyan [ Kürd ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
1928: Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
  Korulu köy - Gerger - Adıyaman
1928: Barzo [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  Dağdeviren köy - Gerger - Adıyaman
1928: Dağdeviren
Türkmen (Canbeg) yerleşimi
■ Hasanhamzan ve Ûsan (Yusuflar) adlı iki mahallesi vardır. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkı Türkmen Aşiretler'inden Canbeyli Aşireti'ne mensuptur. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  ? mz - Gerger - Adıyaman
1928: Zerelo [ Süry ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928: Erbaun aş. [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928: Erbaun yk. [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Köklüce köy - Gerger - Adıyaman
1928: Ülbüş
E1912: Ulbiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bayik mz - Gerger - Adıyaman
1928: Bayik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946: Berdeso
1928: Perdesu [ Süry berdêşô ]
1914hk: Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Oymaklı köy - Gerger - Adıyaman
1946: Nefsi Gerger [ Tr "asıl Gerger" ]
1928: Gerger
E1136: Gargar [ Erm "taş yığını, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Gerger kalesi ve köyü burasıdır. 11. ve 12. yy'da yöresel egemenliğe sahip bir Ermeni beyliği olmuş, Erm Gargar ve Yun Karkaron biçimleri vekâyinamelerde kaydedilmiştir. Yöredeki yeradlarının çoğu Süryanice olup, 11. yy'dan daha eski bir döneme aittir. SN
  Budaklı köy - Gerger - Adıyaman
K: Nıran
1928: Aldûşek
Kürd yerleşimi
■ Zaza Yerleşimi Türk
  Beybostan köy - Gerger - Adıyaman
1928: Beybostan
Türkmen yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
■ Kayı kolundan olup KARAKEÇİLİ aşiretinin TORUN KOLUNUN BEYLER Oymağından gelen insanlardan oluşmuştur Türk
  Yağmurlu köy - Gerger - Adıyaman
1928: Venkuk
E1912: Vankug [ Erm "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Gerger ilçe - Gerger - Adıyaman
1960: Gerger [ Erm gargar' "höyük, tümülüs" ]
1928: Aldûş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürd/Zaza yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Gerger, şimdiki Oymaklı köyüdür. İlçe merkezi 1958'de Alduş köyüne taşındı ve bu tarihten itibaren Gerger adı kullanıldı. SN
  Murfa mv - Gerger - Adıyaman
S1190: Mor Abhai [ Süry ]
■ 12. ve 13. yy'da önemli bir kültür merkezi olan Süryani Mor Abhai manastırının kalıntıları Fırat'ın Batı kıyısında ıssız bir mevkidedir. SN
  Piske mv - Gerger - Adıyaman
S1190: Pesqîn [ Süry ]
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1090 yılında inşa edilmesini tafsilatlı olarak anlattığı Pesqin manastırının kalıntıları Fırat kıyısında ıssız bir yar başında bulunur. SN
  Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928: Venk
E1912: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
■ Köy de eskiden Ermeniler ve Süryaniler yaşardı. Ermeniler 1915 yılında Suriye'ye tehcir edildiler. Bazı Ermeniler ise İslamiyeti kabul ederek tehcirden kurtuldular. Süryaniler'in ise bir kısmı Mardin'e taşındı, bir kısmı İslamiyeti kabul etti, bir kısmı Kürd kimliği altında yaşamaya başladı. Günümüzde köyde yaklaşık 10 tane Süryani hane bulunmaktadır. Ayrıca köyde geçmişte Ermeni ve Süryaniler'in isteği ile Şanlıurfa Siverek'teki Zaza Aşiretlerinden Kırvar Aşiret'i mensuplarıda köye yerleşmiştir. Günümüzde köyde Kırvar Aşireti mensubu Zazalar'ın ağırlığı vardır. Berk Ulusoy
  Üçkaya köy - Gerger - Adıyaman
1928: Kömek
E1912: Komig [ Erm "ağılcık " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Eskikent köy - Gerger - Adıyaman
E1900~a: Temsiyas
1902z: Taraksu (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Geç Osmanlı döneminde Gerger kaza merkezi, daha sonra Taraksu nahiye merkezi burası idi. Ancak asıl Gerger ve asıl Taraksu köyleri başka yerdedir. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928: Melho [ Süry "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaşyazı köy - Gerger - Adıyaman
1928: Lağın [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  Dallarca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928: Bagöz
Kürd yerleşimi
  Yenibardak köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928: Xırso
Zaza yerleşimi
  Gönen köy - Gerger - Adıyaman
1928: Helim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kağındak mz - Gerger - Adıyaman
1928: Kağındak [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1914hk: Helül
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  ? mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928: Tillo [ Süry "höyük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1902z: Taraksu
1560t: Taraxsu [ Süry ]
■ Bir dönem Gerger nahiye merkezi idi. Türkçe 'tarak-su' olarak analiz edilemez. Bölgede adı '-so' ile biten Berdeso, Xirso benzeri Süryanice asıllı yer adlarındandır. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
■ Zaza Yerleşimi Türk
  Gözpınar köy - Gerger - Adıyaman
1928: Kasrik [ Erm/Kürd "kalecik" ]
■ Kürt Yerleşimi Türk
■ Köy halkı Zazalar'dan oluşmaktadır. Köyün Zazaca adı ise ''Kâsrîq'' olarak geçmektedir. Berk Ulusoy
  Geçitli köy - Gerger - Adıyaman
1928: Everek [ Erm averag "ören" ]
Zaza yerleşimi
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
K: Deyro [ Kürd "manastır" ]
1946: Bibal
1914hk: Bibol
S1190: Bêbol [ Süry bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d'Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Bermeğo mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928: Bemergo [ Kürd bermergo? "çayıryanı" ]
  Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928: Haburman
1914hk: Abram
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.



Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km