haritada ara :   km  
Gerger'de 73 yerleşim bulundu.
sırala 
Sutepe köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Xızori
1519h : Xinzori [ Erm "elmalı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 16. yy sayımlarında Ermeni yerleşimi olarak görünür; 20. yy başına dair bilgi bulunamadı. ■ Kuran'da adı geçen peygamberlerden Hz. Üzeyir'in tübesinin bu köyde olduğu iddia edilir. SN
Kütüklü köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Haşur
1530h : Xaşaşur [ Erm xaçaçur? "haçdere" ]
Zaza-Sünni (Pirvan) yerleşimi
Gürgenli köy - Gerger - Adıyaman
1530h : Peşval
Zaza-Sünni (Pirvan) yerleşimi
Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
1914hk 📖: Petrgo [ Sür patriqo "bey, tekfur" ]
E1912 📖: Petırke / Bedırge
1530t 1928 📖Pütürge
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Nakışlı köy - Gerger - Adıyaman
K 📖: Horiyan [ Kr "aş." ]
1928 📖: Nakışlı
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
Çobanpınarı köy - Gerger - Adıyaman
E1912 📖: Bılela [ Sür ]
1530t 1928 📖Bileyle
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Saraycık köy - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Mansuran
1530t 1928 📖Masruni
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
Ağaçlı köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Şevkan
E1912 📖: Şafkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
Gündoğdu köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Mişrak
Kürt-Sünni yerleşimi
Koşarlar köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Nirin
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Drejan aşiretinin merkez köyüdür. SN
Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Çifthisar
1902z 📖: Merdis (idari bölge) [ Sür merdişô ]
Zaza-Sünni (Pirvan) yerleşimi
■ Merdis nahiyesi merkez köyü ve Mirdêsi aşiretinin makamı idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamûretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği.© »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Keferdize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye)© »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
Güzelsu köy - Gerger - Adıyaman
1835g 1928 📖Cimik [ Kr "ikiz" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Yayladalı köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Givdiş
1917h 📖: Givdiç
Kürt-Sünni yerleşimi
Sofiyan mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Sofiyan
Kürt-Sünni yerleşimi
Çukurik mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Çukurik
1530t 📖: Çorhorik [ Erm "kurukuyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gümüşkaşık köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1917h 📖Keferdiş [ Sür kafrô dêşô "kapıköy" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
Tilak mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Tillak
Kürt-Sünni yerleşimi
Haydik mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Haydik
Kürt-Sünni yerleşimi
Açma köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Açma
E1912 📖: Aşma
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Canbeg) yerleşimi
■ Kürt-Alevi kökenli olmakla birlikte köy halkı Türkleşmiş ve Sünniliği benimsemiştir; 'Türkmen' oldukları söylenir.. SN
■ Köy halkı Türkmen'dir. Bu yüzden Türkçe konuşuyorlar. Canbeyli/Canbeg Aşireti'ne mensuplar. Eğer Kürt kökenli olsalardı, mantıken diğer Kürtler gibi kürtçe konuşurlardı. Celal Toprak
■ Kürt-Sünni yerleşimi Doğru bilgi
Kılıç köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Biyanko / Piyango [ Kr piyonk? "süngertaşı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Burçaklı köy - Gerger - Adıyaman
K 📖: Mırtan
1928 📖: Kevirsor [ Kr "kızıltaş" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Mırtan dört mahalleden oluşan köyün genel adı, Kevırsor ise merkez mahallenin adıdır. Bir mahallenin adı olan Jandırvank da köyün geneli için kullanılır. SN
■ Burçaklı, Çamiçi, Körtigin ve diğer Mırtan bucaklarıyla akraba olan köyün asıl ismi Kevirsordur. Köy halkı Canbeg Aşireti mensubudur. Köy Kürt köyüdür ve aktif Kürtçe konuşulmaktadır. İP
Çamiçi mah Burçaklı - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Jandırvank [ Erm "? manastırı" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Mırtan köyünün mahallesidir. SN
■ Köyün adı aslen Jandırvanktır. Öncesinde Ermeni olan köy Canbeglerin buraya göç etmesiyle hakimiyetini yitirmiştir. Köyde şuan Ermeni bulunmamaktadır. Mırtan'a bağlı olan köy Kürtdür. İP
Çamik mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Çamik
Kürt-Sünni yerleşimi
Aksan mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Axsan
Kürt-Sünni yerleşimi
Beşgöze köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Körtiyan [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946 📖: Berdeso
1928 📖: Perdesu [ Sür berdêşô ]
1914hk 📖: Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çemen mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Zerhelo [ Sür ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
■ Gerger'de Türk/Türkmen kökenli üçten fazla köy vardır. Celal Toprak
■ Kürt-Sünni yerleşimi Doğru bilgi
Keferge mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Keferge [ Sür ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Korulu köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Barzo [ Sür ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Dağdeviren köy - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Dağdeviren
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Hasanhamzan ve Ûsan (Yusuflar) adlı iki mahallesi vardır. SN
Horsayik mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Xorsayik
Kürt-Sünni yerleşimi
Pupar mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Pupar
Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Erbaun aş.
1530t 📖: Erbaˁîn [ Ar/Sür "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Köklüce köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Ülbüş
E1912 📖: Ulbiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Erbaun yk. [ Ar/Sür "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Bayik mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Bayik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Oymaklı köy - Gerger - Adıyaman
1946 📖: Nefsi Gerger [ Tr "asıl Gerger" ]
1530t 📖: Gerger
E1136 📖: Gargar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Gerger kalesi ve köyü burasıdır. 11. ve 12. yy'da yöresel egemenliğe sahip bir Ermeni beyliği olmuş, Erm Gargar ve Yun Karkaron biçimleri vekâyinamelerde kaydedilmiştir. Yöredeki yeradlarının çoğu Süryanice olup, 11. yy'dan daha eski bir döneme aittir. SN
Budaklı köy - Gerger - Adıyaman
K 📖: Nıran
1928 📖: Aldûşek
Zaza-Sünni yerleşimi
Kerzel mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Kerzel
Kürt-Sünni yerleşimi
Beybostan köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Beybostan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
Yağmurlu köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Vankuk [ Erm "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Gerger ilçe - Gerger - Adıyaman
1960 📖: Gerger [ Erm gargar "höyük, tümülüs" ]
1530t 1928 📖Aldûş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Gerger, şimdiki Oymaklı köyüdür. İlçe merkezi 1958'de Alduş köyüne taşındı ve bu tarihten itibaren Gerger adı kullanıldı. SN
Murfa mv - Gerger - Adıyaman
S1190 📖: Mor Abhai [ Sür ]
■ 12. ve 13. yy'da önemli bir kültür merkezi olan Süryani Mor Abhai manastırının kalıntıları Fırat'ın batı kıyısında ıssız bir mevkidedir. Murfa adı Süryanice isimden evrilmiştir. SN
Piske mv - Gerger - Adıyaman
S1190 📖: Pesqîn [ Sür ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1090 yılında inşa edilmesini tafsilatlı olarak anlattığı Pesqin manastırının kalıntıları Fırat kıyısında ıssız bir yar başında bulunur. SN
Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Venk [ Erm "manastır" ]
1530t 📖: Venk-i Ermeniyan
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
Civanto mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Civanto [ Sür ]
1530t 📖: Civank.to
Zaza-Sünni yerleşimi
Üçkaya köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Kömek
E1912 📖: Komig [ Erm "ağılcık " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Eskikent köy - Gerger - Adıyaman
1530t E1912 📖Temsiyas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Geç Osmanlı döneminde Gerger kaza merkezi idi. Ancak asıl Gerger başka yerdedir. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 📖Melho [ Sür "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Taraksu mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Taraksu | Gerger
1917h 📖: Taraksu [ Sür ]
■ Fırat nehri üzerinde önemli bir köy ve ve bir dönem Gerger ilçe merkezi idi. Şimdi kısmen baraj gölü altında kalmıştır. SN
Karuk mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Karuk
Zaza-Sünni yerleşimi
Kaşyazı köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Lagin / Lağın
Zaza-Sünni yerleşimi
Güdayik mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Güdayik
1530t 📖: Gödenik/Güdayik
Kürt-Sünni yerleşimi
Döşnik mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Döşnik
Kürt-Sünni yerleşimi
Dallarca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Bagöz
1530h : Baygûz
Kürt-Sünni yerleşimi
Yenibardak köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Xırso
1917h 📖: Xurso
Zaza-Sünni yerleşimi
Gönen köy - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Gönan + Heylim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Büzme mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Büzme
Kürt-Sünni yerleşimi
Şavi mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Şavi
Kürt-Sünni yerleşimi
Kağındak mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Kağındak [ Erm "meşealtı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖: Helül
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 📖Tillo [ Sür ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
Gözpınar köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Kasrik [ Erm/Kr "kalecik" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Halen akıcı bir şekilde Zazaca konuşuyorlar. Celal Toprak
Ninyat mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Ninyad
Kürt-Sünni yerleşimi
Cevizpınar köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 📖Biğo
Kürt-Sünni yerleşimi
Bermeğo mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Bemergo [ Kr bêmergo? "çayırsız" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kâf mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Kâf
Kürt-Sünni yerleşimi
Geçitli köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Everek [ Erm averag "ören" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Sengeto mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖Sengeto / Semgeto [ Sür ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
K 📖: Deyro [ Kr "manastır" ]
1946 📖: Bibal
1914hk 📖: Bibol
S1190 📖: Bêbol [ Sür bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
1530t 📖: Biblo/Büblü (nahiye)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d'Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
Deyro mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Deyro [ Sür "manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Haburman
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.