haritada ara :   km  
Gercüş'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
Eymir köy - Gercüş - Batman
1941ha 📖: Çalan [ Kr ]
Koyunlu köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖: Bakolin
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Dereli mz - Gercüş - Batman
1941ha 📖: Bahavi
Gökçe köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1941ha 📖: Gundemihi [ Kr ]
1928 📖: Malamihî [ Kr malamihê "Muhammed/Muhittin ailesi" ]
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Yayladüzü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖: Gundik [ Kr "köyceğiz" ]
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Kantar köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖: Kantar
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Kışlak köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖: Zivinge [ Kr zivînge "kışlak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Doruk köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K 📖: Qesrik [ Kr "konacık" ]
1928 📖: Kasr
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
■ Kürtçe ve Arapça konuşan Habezbeni aşiretinin ileri gelenlerinin köyüdür. Aşiret Kayapınar beldesi ile çevre köylere hakimdir. SN
Bağlıca köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖: Mideylib [ Kr midêlbê ]
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Kayapınar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖: ˁAynkef [ Sür ˁîn kêfo "kayagöze" ]
1526t 📖: Habesbeni (idari bölge) [ Sür "oğlan keşişliği" ]
Bağözü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1941ha 📖: Hiro
1928 📖: Xirro [ Kr xiro ]
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Taşçı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖: Basyat
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Sapanlı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K 📖: Babnirê
1928 📖: Babinnîr [ Ar "nir? kapısı" ]
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Kömürcü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011 📖: Silêbinê
1928 📖: Silipîn
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Hisar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011 📖: Hesar
1928 📖: Hisar
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Geçit köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011 📖: Himêdiye
1928 📖: Hamîdî [ Kr "öz." ]
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Aydınlı köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Qamarinê
1928 📖: Kamarin
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Konak mz - Gercüş - Batman
1928 📖: Kasrik [ Kr qesrik "konacık" ]
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Mağaralı mz - Gercüş - Batman
K2011 📖: Berxadirej [ Kr "uzun mağara" ]
1941ha 📖: Beredirşi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kırkat köy - Gercüş - Batman
1941ha 📖: Kelyat
1928 📖: Kırkat
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Boğazköy köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Bagas [ Kr bagasê "esentepe" ]
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Karalan köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Qarmut
1941ha 📖: Kirmute
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Rüzgarlı köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Baglat
Kürt-Sünni (Raman) yerleşimi
Kayalar köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Berlat [ Kr "kaya önü" ]
Kürt-Sünni (Raman) yerleşimi
Yüceköy köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Balan [ Kr balanê "yüceler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yolağzı köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Derindbê
1865h 1941ha 📖Deyrindib [ Sür deyro d'dîbo "kurt manastırı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi-Habezbeni-Kercoz) yerleşimi
Kozlu köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Cümeylin
Kürt-Sünni (Raman) yerleşimi
Gercüş ilçe - Gercüş - Batman
1941ha 📖: Kefercos
S1881 📖: Kfargawsô [ Sür "sığınak köyü" ]
A1220 📖: Kercawş
1928 📖: Gercüş / Gercos (idari bölge)
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Kercos/Gercos şimdiki Akburç (Kalegercüş) köyüdür. ■ Arapça Cawz `ceviz` sözcüğüyle tefsiri hurafeden ibarettir. `Sığınak` anlamına gelen Süry gaws, Arapçada cawş şeklini verir (Arapça cawşan = cevşen sözcüğü aynı Süryanice kaynaktan türemiştir). SN
Yassıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖: İrmûni
S1881 📖: Êrmûnê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Kesiksu köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Narqatin
1928 📖: Narkatin
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Başarköy köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Êdawa
1928 📖: İrdeva
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Başova köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Gulikan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Akburç köy - Gercüş - Batman
1946 📖: Kalegercüş
1928 📖: Kalegercos [ Tr "Gercüş kalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Gercüş ilçesine adını veren tarihî Gercos kalesidir. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
Gürbüz köy - Gercüş - Batman
1946 📖: Harbeta [ Kr xirbetê "ören" ]
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Düzmeşe köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Havrî
S1881 📖: Hawrê [ Sür hewrô "beyaz" ]
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Arıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Kefrî
S1881 📖: Kafra Tajdin | Kafra ˁElayto [ Sür "Tacettin köyü, yüksekköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 18. yy ortalarında yaşayan ve Dekşuri aşiretinin kurucusu sayılan Tajdin Ağa Kefrî'nin köyüdür. Süryanilere ait olan Mor Aho Manastırı halen işler haldedir. SN
Özler köy - Gercüş - Batman
1946 📖: İlöz
1928 📖: ˁİloz
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Akyar köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Mervani [ Kr "Mervanlı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 10. yy'da bölgede egemen olan Mervanlı beyliği ile ilgili olabilir. SN
Sargın köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Pepar
S1881 📖: Pêparê [ Kr "uğur" ]
Yamanlar köy - Gercüş - Batman
1946 📖: Erdi
1928 📖: Yerdi / İrdi
S1881 📖: Yerdô [ Sür "göze" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Süryani nüfusu olan köyde Süryani kalmamıştır. SN
Kavak mz - Gercüş - Batman
1941ha 📖: Harabe İsmail [ Kr xirbe ismaîl "İsmailöreni" ]
Çukuryurt köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Binkelb
S1881 📖: İbnkelbê [ Ar "köpekoğlu?" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Belki Süryanice «beth kelbe» `köpek ini`. SN
Aşita mv - Gercüş - Batman
1941ha 📖: Aşita [ Sür aşitha ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
■ Karş. Hakkari-Çukurca-Çığlı (Aşita). Geçmişte Turabdin bölgesinin en önemli yerleşimlerinden biriydi. Halen kilise ve cami harabeleri mevcuttur. SN
Gönüllü köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Derdilê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kercoz) yerleşimi
■ Tarihi kilisesi son taşına kadar yağmalandıktan sonra `restore` edilmeyi beklemektedir. Muhtemelen Süryanice olan isim yerel mitolojide Kürtçe 'Dêr Dilê' (`gönül kilisesi`) olarak yorumlanır. SN
Çiçekli köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Şiferê
1946 📖: Süfeyri
1928 📖: Şüfeyri
■ 20. yy başında Ermeni/Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Derhawi) yerleşimi
Seki köy - Gercüş - Batman
1946 📖: Harabenna
1928 📖: Xarabbena [ Kr xerabê benan "bent harabesi" ]
Kürt-Sünni (Kercoz) yerleşimi
Koçak köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Kerkinnê
1928 📖: Kerkin [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Gökçepınar köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Êsê
1928 📖: Îsî
Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Ardıç köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖: ˁAcîb [ Ar/Kr ecibê "tuhaf" ]
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Serinköy köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Xirbêmerci
1928 📖: Merci [ Kr ]
Kürt-Sünni (Kercoz) yerleşimi
Nurlu köy - Gercüş - Batman
K 📖: Dêrkufon
1946 📖: Derikfan
S1881 📖: Deyrô Kfone [ Sür "Aziz Yuhanna Kfone (ziyareti)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ Aslen Atinalı olduğu rivayet edilen Mor Yuhanna d'Kfone 4. yy'da Mor Awgin'in müridi olmuş ve onun ölümünden sonra Tur Abdin'deki manastırları yönetmiştir. Bu köyde bulunan türbesi yüzyıllar boyunca Süryaniler için ziyaretgâhtı. SN
Ulaş köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Zêliyê
1928 📖: Zîli [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Kaynarca mz - Gercüş - Batman
K2011 📖: Bîrikê [ Kr "kuyucak" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
Güzelöz köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Bîdar [ Kr bêdarê "ağaçsız" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
Vergili köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Becirman [ Kr bêcirman "vergisiz (seyyid köyü)" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ Seyyid Bilal Becirmani türbesi ziyaret edilir. Bu zatın soyundan gelen seyyidler Batman ve çevresinde itibar sahibidir. 13. yy'dan beri vergiden muaf olan seyyid köyüne Cumhuriyet döneminde Vergili adı verilmiştir. SN
Yakıtlı köy - Gercüş - Batman
K 📖: Hermêsê
1941ha 📖: Hermeyz
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
Dereiçi köy - Gercüş - Batman
K2011 📖: Bilexş
1946 📖: Bilahş
1928 📖: Beleˁş
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ 1993’te çevresindeki Yakıtlı (Hermês), Aydınca (Seyara), Çalışkan (Heştiwan), Poyraz (Berdahol), Dereli (Êzdara) gibi köylerle beraber askerler tarafından gönüllü köy koruculuğunu kabul etmedikleri gerekçesiyle yakılmıştır. SN
Aydınca köy - Gercüş (Hasankeyf bucağı) - Batman
1928 📖: Seyyara [ Kr "gezginler" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
Çalışkan köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Heştuvan [ Kr hêştirban "katırcı" ]
Kürt-Sünni (Basıqıl) yerleşimi
Poyraz köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Berdahol
Kutlu köy - Gercüş - Batman
1928 📖: Bâtırkiz [ Sür ]
Yemişli köy - Gercüş (Hasankeyf bucağı) - Batman
1928 📖: Bodikan [ Kr "oluklar? abdallar?" ]
Cevizli köy - Gercüş - Batman
1941ha 📖: Busince
1928 📖: Borsunca
Kürt-Sünni (Basıqıl) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.