haritada ara :   km  
Genç'de 76 yerleşim bulundu.
sırala 
Günkondu köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kaşan [ Zz kaşon "inişler" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Yazılı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sair [ Zz seeyer "elma ağacı" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Alaattin köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1736z 📖 Alaaddin
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Servan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği... deyar heyran
Sırmalıova köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Abdalan [ Zz "Abdallar" ]
Yatansöğüt köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Vatrakom [ Erm ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Eskibağ köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xaniyan / Xuniyan [ Zz ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Mollaibrahim köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Mollaibrahiman
Zaza (Sünni) yerleşimi
Harmancık köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Rızvan
Gerçekli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xalan / Xaylan [ Kr "Haliller? dayılar?" ]
1915h 📖 B. Haylan
Zaza (Sünni) yerleşimi
Ericek köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Hapsor
Zaza (Sünni) yerleşimi
Gönülaçan köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Haydan [ Kr/Zz "Haydarlar" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Tinik [ Zz "ıssıca" ]
Çobançeşmesi köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Dirî [ Zz ]
Doğanlı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kelxısi [ Zz ]
Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Haciyan [ Zz hajîyon "hacılar" ]
Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖 Royê Melekan [ Zz "Mollalar Çayı" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Servi köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖 Tinîk | Sivan
1736z 📖 Sîvan (idari bölge) [ Zz ]
■ Sîvan nahiyesi Osmanlı döneminden beri mevcuttur. Servi mezrası 1955'te Zimag/Bahçearası köyünden ayrıldı; 1957'de nahiye merkezi, 1989'da belde oldu. SN
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Sîvan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği takdirde... deyar heyran
Yeniçevre köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xalveliyan [ Zz xalweliyan "Veli dayılar" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Sarıbudak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Melekan / Milkan [ Zz "mollalar" ]
Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şeyxismailan [ Zz Şêxsimayîlon "Şahismailler" ]
Gözertepe köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Avnik [ Erm ]
Bahçebaşı mah - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Zimak [ e/z dzımag "kuzyer, kuzey" ]
Kavaklı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1902a 📖 Xarabe [ Zz xiraba "ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yaydere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şellihaydan [ Zz Şellê Heydon "Haydarlar çayırı" ]
Aktoprak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Villik + Gaviran [ Zz vilik "gülceğiz" ]
Direkli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖 Wişkçir [ Zz "kuruçeşme" ]
1928 📖 Vişkiçur
Döşekkaya köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Mahmudan [ Zz mehmûdon "Mahmutlar" ]
1915h 📖 Lehistan?
Güzeldere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Gaz [ Kr "doruk" ]
Çamlıyurt köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xodi / Xodan [ Zz "otlaklar" ]
Üçgül köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Hasanan / Hesenan [ Zz "Hasanlar" ]
Yelkaya köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Gulikan [ Kr/Zz "aş." ]
Karcı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Gayd [ Zz ğêyd "sulakyer" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Bu Köyün Yerlileri Şeyh Şemsinin Torularındırlar. AHMET ŞEYHAN
Tarlabaşı köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1928 📖 Rotcan
Zaza (Sünni) (Yaxkik) yerleşimi
Düzyayla mz - Genç - Bingöl
Z 📖 Bırnek
■ Yerlileri Seyyid Şeyh Hüdaverdi'nin Torunlarıdır. AHMET ŞEYHAN
Yayla köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
Z 📖 Warê Merge
1928 📖 Veramik [ Zz "çayıryayla" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 1938'den önce bir dönem Genç ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe merkezi Darahini köyüne taşındı. SN
Doğanca köy - Genç - Bingöl
1928 📖 Çemeheni
E1900~a 📖 Çımahen [ Zz çimê hênî "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Doğanca Köyünün Yerlileri Bırnek Karyesi Seyyid Şeyh Hüdaverdi Ailesi Soyadları KILIÇ. Bu Aile Karadere (Qelderı) Mezrasında Oturuyorlardı Köyün Arazisinin Yarısı Onların Mülkü İdi.. Diğer Bir Aile İse Hes Syel Ailesi idi Soyadlar AYDAN.. . ve Bir Diğer Aile İse Ermeni Kökenli XIÇ ve MILK Ailesidir Soyadları İŞGÖR.Doğanca Köyü Osmanlı Son Dönemlerinde Bölgeye Yerleştirilen Türkmen Ağalarının Köye Askerleri Getirmeleri ve Bırnekli Ailenin Jandarmayı Vurması Sonucu Dağılıp Harabeye Dönmüştür. Olayı Fırsat Bilen Ağalar Köye El Basmışlardır. Şuan İtibarı İle Köyde Yerlisi Yoktur. Toplama İnsanlardan Oluşuyor. AHMET ŞEYHAN
Genç ilçe - Genç - Bingöl
Z 📖 Darahêni [ Zz "? çeşme" ]
1928 📖 Genç (başka yer) [ Erm Gtaric ]
1916h 📖 Darahîni (başka yer)
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren Genç kalesi 30 km doğuda ve Solhan ilçesi sınırları içindedir. Orasının 1925 Şeyh Said olayları sırasında oturulamaz hale gelmesinden sonra Genç ilçesi 1936'da yeniden tekilatlanmış ve Darahêni kalesi yakınında yeni ilçe merkezi kurulmuştur. Tarihi Daraheni kalesi kalıntıları komşu Sürekli köyü sınırları içindedir. SN
■ Kelimenin köken olarak bir Irani dilden geldigi aciktir. Pehlevi dilinde "gömü" anlamına gelen Ganc, Irani dillerinin konusuldugu bircok cografyada yer ad olarak mevcuttur. Şerefname ve Seyahatname'de Ginc/Genc'in mimari, siyasi, sosyolojik ve demografik yapisi ayrintili bir sekilde anlatilmaktadir. [Genc adının Farsça Genc'den geldiği bilgisi doğru değildir - SN] Vahdet
■ Genç'in nüfusunun tamamı sünnî ve zazadır. Sadece sonradan ilçeye yerleşmiş birkaç kurmanç aile vardır. Laverli
■ Genç ilçesi Darahini solhandaki GİNC ile hiçbir alakası yoktur. şeyh said olayı bizatihi Darahinide vuku bulmuştur. DARAHİNİ kelime anlamı DERA-kilise demektir. HİNİ ise Cennet Demektir. yani ''cennet kilisesi'' .çünkü darahinide gerçekten yatılı bölge okulu tepesinde bu kilise mevcuttu sonrada yıktırıldı. AHMET ŞEYHAN
Eskiköy mz - Genç - Bingöl
Z 📖 Dewa Khon
Tepecik mz - Genç - Bingöl
Z 📖 Dılıstan
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Bu mezrada Seyyid Şeyh Mulik'in torunları yaşamaktadır. AHMET ŞEYHAN
Yeniyazı köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1928 📖 Botiyan [ Zz buêtyon "Botanlılar?" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Bulgurluk köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1928 📖 Mesteban
Zaza (Sünni) yerleşimi
Sürekli köy - Genç - Bingöl
1928 📖 Diyarbük [ Zz dîyarê buk "gelincik tepe" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Daraheni kalesi ve kümbetleri bulunur. SN
Ardıçdibi köy - Genç - Bingöl
1928 1946 📖 📖 Arakel
1550t 📖 Arakîl [ Erm "havari? leylek?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sarısaman köy - Genç - Bingöl
1550t 1928 📖 📖 Tarpaçur [ Erm tarpnaçur "demircipınarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Keklikdere köy - Genç - Bingöl
E1912 1946 📖 📖 Parçanç [ Erm ]
1550t 📖 Parçan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Şimdiki halkı Elazığ Necaran köyünden buraya göç etmiştir. SN
Meşedalı köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
Z 📖 Muedon
E1902 📖 Modan [ Zz ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) (Botyan) yerleşimi
Çevirme köy - Genç - Bingöl
Z 📖 Devapil [ Zz "büyük köy" ]
1928 📖 Ulya / Ulyan
1550t 📖 Yaxkik (aş.)
Zaza (Sünni) (Yaxkik) yerleşimi
■ Yahkik köyü 1550 tarihli tahrir defterinde Zıkte Bölgesinde bir yerleşimdir. Köy Zaza yerleşkesidir ama köyde Haç ve Kal ailesi olan Ermeniler de yaşamaktadır. AHMET ŞEYHAN
Büyükçağ köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
Eski adı: Murtazan [ Zz "Murtazalar" ]
Düşmalan mz - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
K1912 : Duşmalan [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çaytepe bld - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1936 📖 Valir | Ardaşin [ Erm arduşén "tarlaköy" ]
1928 📖 Valir [ Zz valêr "söğütlü" ]
1550t 📖 Söğüdlü | Valîrek
1968 📖 Söğütlü (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Söğütlü nahiyesi merkezi olan Valîr köyü idi. Genc kazasının adı Arduşin/Ardaşin olarak değiştirildikten sonra bir dönem idari merkezi burası oldu. SN
Dereköy köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1946 📖 Dereipüsrek
1928 📖 Dere Pusrag
Zaza (Sünni) (Botyan) yerleşimi
Şehittepe köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1928 📖 Hacan
1550t 📖 Xaçan
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 1550 tarihli Çapakçur tahririnde İslam köyüdür. SN
Yolçatı köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1928 📖 Bılokân / Bülükân [ Kr/Zz bilokan "Bilaller (aş.)" ]
Gözütok köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xut / Xot [ Erm xut' "dik kaya" ]
Şin mz - Genç - Bingöl
1550t 📖 Şin [ Erm şén "köy" ]
Balgöze köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1550t 1928 📖 📖 Eşgesor / Aşgasor [ Erm ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Yazkonağı köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şatos
Çanakçı köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1550t 1928 📖 📖 Cansor
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yiğitbaşı köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1928 📖 Vezenan [ Zz ]
Dilektaşı köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1928 📖 Muradan [ Zz muradon "Muratlar" ]
Yağızca köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
Eski adı: Şemsan [ Zz "Şemsiler" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Sağgöze köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1928 📖 Tavsaleriz [ Zz ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
Koçsırtı köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1928 📖 Dinasor
1550t 📖 D.gnasor [ Erm ]
Kepçeli köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
Z 📖 Girnuês
1550t 1928 📖 📖 Ğırnos
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Geyikdere köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1946 📖 Azgilir (mz)
Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
İmeceli mz - Genç - Bingöl
1550t 📖 Karakilise süfla
Doğanevler köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şirnan [ Zz şernon "aş." ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
Uyanık mz - Genç - Bingöl
1550t 📖 Karakilise ulya
Binekli köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xilbaşan [ Zz xilê başon ]
Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
Bayırlı köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
Z 📖 Mezrê Pil / Mezrê Bueglon [ Zz "büyük mezra" ]
1928 📖 Mezrei Solxan [ Tr/Zz "Solağan/Solxan (aş.) mezrası" ]
■ 20. yy başında Zaza (Sünni) yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
Yenisu köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 📖 Nederan [ Zz nedaran "yoksullar" ]
1550t 📖 Tavs
Eski adı: Tavz (idari bölge)
Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
■ Bölge adı olan Tavz/Tawz, bazen merkez köy (Nederan) için de kullanılır. SN
Pınaraltı köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şegan [ Zz ]
Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
Elmagünü köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 📖 Memedan [ Zz mehmedon "Mehmetler" ]
Sarmakaya köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
1928 📖 Güleyan [ Zz gulayon ]
1936 📖 Canut (idari bölge)
Zaza (Sünni) (Tawz) yerleşimi
■ 1936'da kurulan Canut/Yenisu nahiyesi merkezi idi. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.