haritada ara :   km  
Genç'de 140 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Günkondu köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Kasan كاسان [ Zz kaşu "inişler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Yeniçağ Günkondu mz - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Ğerzo
Yazılı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Sair/Sayer [ Zz seeyer "elma ağacı" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Alaattin köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1736z 📖: Alaaddin
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Servan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği... deyar heyran
Sırmalıova köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Abdalan عبدالن [ Zz evdalûn "Abdallar" ]
Yatansöğüt köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Vatrakom واتراكم
Zaza-Sünni yerleşimi
■ 18. yy sonlarında bu köyde zuhur eden eşkiya Keloğlu vesilesiyle tanınmış bir köydür. SN
Eskibağ köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Xuynan/Xuniyan [ Zz ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Mollaibrahim köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Mollaibrahiman ابراهيمان
Zaza-Sünni yerleşimi
■ 1993'te boşaltılıp tahrip edilen köye birkaç hane dönmüştür. Baziyu (Tokmacık) isminde bir mezrası vardır. SN
Harmancık köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Rızvan رضوان
Gerçekli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖: Xaylan/Heylun [ Kr "Haliller? dayılar?" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Büyük ve Küçük Xaylan olmak üzere iki yerleşimdir. SN
Ericek köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Hapsor/Hepsor
Zaza-Sünni yerleşimi
Gönülaçan köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Haydaran/Haydan [ Kr/Zz "Haydarlar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Tinik [ Zz "ıssıca" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Çobançeşmesi köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Dirî/Dêrê [ Zz ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Doğanlı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Kelxısi/Kelaxsi كلخص [ Zz ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Haciyan [ Zz hajîyon "hacılar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Boşaltılmış ve terk edilmiştir. SN
Kutludüğün mah Üçocak - Genç (Arıcak bucağı) - Bingöl
1928 📖: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Fatih mz - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖: Wışkala
Zaza-Sünni yerleşimi
Saklıca mz - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Xorsik خورسك
Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖: Royê Melekan [ Zz ruey melekun "Melekan (köyü) Çayı" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Servi köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Servi
1736z 📖: Sîvan (idari bölge) [ Zz ]
■ Sîvan nahiyesi Osmanlı döneminden beri mevcuttur. Servi mezrası 1955'te Zimag/Bahçearası köyünden ayrıldı; 1957'de nahiye merkezi, 1989'da belde oldu. SN
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Sîvan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği takdirde... deyar heyran
Yeniçevre köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Xalveliyan [ Zz xalweliyan "Veli dayılar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Sarıbudak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1915h 📖Melekan ملكان [ Zz meleku "mollalar" ]
■ Yerel inanışa göre köy yakınındaki türbe Celleddin Harzemşah'a aittir. 1993'te boşaltılıp tahrip edilen köye birkaç hane dönmüştür. SN
Gözertepe köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Avnik [ Zz "yazlık" ]
Suveren Dedebağı mz - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖: --
Bahçebaşı mah - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Zımak/Zımag [ Zz "kuzyer, kuzey" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Kavaklı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
E1902 📖: Xıraba [ Zz xiraba "ören" ]
1841 📖: Çalkadan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Şeyxismailan [ Zz Şêxsimayîlu "Şahismailler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ 15. yy'da Şeyh İsmail tarafından kurulduğu rivayet edilen köy günümüzde terk edilmiştir. SN
Yaydere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖: Şellihaydan [ Zz Şellê Heydon "Haydarlar çayırı" ]
Çubuk mz - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Eski adı: --
Aktoprak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Vilik + Gaviran [ Zz vilik "gülceğiz" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Çekmece Dedebağı mz - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Haşbur
Direkli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖: Wişkçir [ Zz "kuruçeşme" ]
1841 1928 📖Uşkiçur اشكچور
Zaza-Sünni yerleşimi
Döşekkaya köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Mahmudan محمودان [ Zz mehmûdon "Mahmutlar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Çamlıyurt köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖: Xodi / Xodan [ Zz xwedan "otlaklar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Körüktaş Döşekkaya mz - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖: Miyalan?
1915h 📖: Lehistan
Güzeldere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Gaz/Gaj [ Kr/Zz "doruk" ]
Yelkaya köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Gulikan|Miyalan كولكان [ Kr/Zz ]
Üçgül köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖: Hasanan|Şeran [ Zz Hasenu "Hasanlar" ]
■ Büyükköy (Dewapil), İbrahimler (İbrahimu), Çobankaya (Qılboğaz), Arıtaş (Mataru), Gökçebağ (Şeru), Sancaklı (Qasımu), Boğaziçi (Serla) ve Gelincik (Serwari) olmak üzere sekiz mezrası vardır. SN
Soğukpınar köy - Genç - Bingöl
1915h 📖: Vartak
Zaza-Sünni (Yaxkik) yerleşimi
■ 1550 Tarihli Tahrir Defterinde Zıkte Aşiretine Bağlı Bir Köydür. VARTAK KÖYÜ:Bu Köyün Yerlileri ÇAVUŞ OĞULARI'dır. Bunların Büyük Dedeleri At Sırtında Gezen Savaşçı Bir Süvariymiş.Soyadları: Bozkır.Kalabalık vs. AHMET ŞEYHAN
Karcı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖Gayd/Ğeyd غيد [ Zz ğêyd "sulakyer" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Bu Köyün Yerlileri Şeyh Şemsinin Torularındırlar. AHMET ŞEYHAN
Tarlabaşı köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Rotcan [ Zz "Rotıj'lar (aş.)" ]
Zaza-Sünni (Yaxkik) yerleşimi
■ Derenehan-Deşt-Amman Cuman vs.Bölgede Farklı Yerlerden Gelenler Olsada Asıl Yerlileri ROTIJ'lardır.Yakın Bir Tarihte Güneydeki Aşiret Bu Köye Baskın Vermiş ve Köyün Orta Yerinde Herkese Meydan Okumuşlar . Köyün Yaşlılarının Tüm Vazgeçirme ve Çabalarının Boşa Çıktığını Gören ROTIJ'lar Ani Bir Hamle İle Bunları Etkisiz Hale Getirirler. Kaçanlar Dönüp Cenazelerini Bile Alamazlar. Daha Sonra Sivanlıların Araya Girip Hakem Olarak Sulh Yapmalarından Sonra Cenazeler Malum Aşirete Teslim Edilir. Yapılan Anlaşma Gereği Gösterilen Büyük Bir Ağaç Sınır Kabul Edilmiştir ve Bu Ağaç O Günden Beri DARE ŞERİAT Olarak İsim Bulmuştur.Köyün Yerlileri Soyadları:Doğan-Çağlar-Şavlı-Gökçe-Tezer-Kandemir-Ortak-Yılmaz AHMET ŞEYHAN
Yağmurlu köy - Genç - Bingöl
1915h 📖: Amman
Düzyayla mz - Genç - Bingöl
1550t 1928 📖Pornek/Pırnak
■ 1550 Tarihli Tahrir Defterinde İsmi Geçen Seyyid Hüdaverdi bin Bekir'in İkamet Ettiği Köydür Torunları Bu Mezrada Yaşamaktadırlar. Köyün Eski Yerleşimi Yukarı Taraftadır. Soyadları: Bayram, Mutlu, İnan, Kılıç, Doğrusözlü, Doğrul. AHMET ŞEYHAN
Yayla köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
Z 📖: Warê Merge
1915h 📖: Varamerik [ Zz "çayıryayla" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ 1938'den önce bir dönem Genç ilçe merkezi idi. Daha sonra ilçe merkezi Darahini köyüne taşındı. SN
Doğanca köy - Genç - Bingöl
1928 📖: Çimehêni [ Zz çimê hênî "pınar çeşme" ]
1915h 📖: Pınarçeşme
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Botyan) yerleşimi
■ Doğanca Köyü Yerlileri: 1- Hes Syel Ailesi Soyadları AYDAN ve EKMEKÇİ. 2- Bırnek Karyesinden Seyyid Hüdaverdi bin Bekir Ailesi Soyadları KILIÇ. 3- Ermeni Kökenli XIÇ ve MILK Ailesidir Soyadları İŞGÖR. Doğanca Köyü Osmanlı Son Dönemlerinde Bölgeye Yerleştirilen Türkmen Ağalarının Köye Askerleri Getirmeleri ve Bırneklilerin Jandarmayı Vurması Sonucu Dağılıp Harabeye Dönmüştür. Olayı Fırsat Bilen Ağalar Köye El Basmışlardır. Şuan Köyde Yabancı İnsanlar İkamet Etmektedir. AHMET ŞEYHAN
Genç ilçe - Genç - Bingöl
Z 📖: Darahêni [ Zz "? çeşme" ]
1928 📖: Genç (başka yer) [ Erm Gtaric ]
1916h 📖: Darahîni (başka yer)
Zaza-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren Genç kalesi 30 km doğuda ve Solhan ilçesi sınırları içindedir. Orasının 1925 Şeyh Said olayları sırasında oturulamaz hale gelmesinden sonra Genç ilçesi 1936'da yeniden tekilatlanmış ve Darahêni kalesi yakınında yeni ilçe merkezi kurulmuştur. Tarihi Daraheni kalesi kalıntıları komşu Sürekli köyü sınırları içindedir. SN
■ Kelimenin köken olarak bir Irani dilden geldigi aciktir. Pehlevi dilinde "gömü" anlamına gelen Ganc, Irani dillerinin konusuldugu bircok cografyada yer ad olarak mevcuttur. Şerefname ve Seyahatname'de Ginc/Genc'in mimari, siyasi, sosyolojik ve demografik yapisi ayrintili bir sekilde anlatilmaktadir. [Genc adının Farsça Genc'den geldiği bilgisi doğru değildir - SN] Vahdet
■ Genç'in nüfusunun tamamı sünnî ve zazadır. Sadece sonradan ilçeye yerleşmiş birkaç kurmanç aile vardır. Laverli
■ Genç ilçesi Darahini solhandaki GİNC ile hiçbir alakası yoktur. şeyh said olayı bizatihi Darahinide vuku bulmuştur. DARAHİNİ kelime anlamı DERA-kilise demektir. HİNİ ise Cennet Demektir. yani ''cennet kilisesi'' .çünkü darahinide gerçekten yatılı bölge okulu tepesinde bu kilise mevcuttu sonrada yıktırıldı. AHMET ŞEYHAN
Laver mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Laver
■ Ermeni Kökenli İnsanlar Yaşamaktadırlar AHMET ŞEYHAN
Eskiköy mz - Genç - Bingöl
Z 📖: Dewa Kun
Zaza-Sünni (Botyan) yerleşimi
■ Genç ilçesinde eski olmayan ender köylerdendir. Yaxkik aşiretinin bölgesel hakimiyetinikırmak amacıyla devlet desteğiyle iskan edilmiştir. SN
Tepecik mz - Genç - Bingöl
1928 📖: Dılistan
Zaza-Sünni yerleşimi
■ 1550 Tarihli Tahrir Defterinde İsmi Fars'ça Gönül Ülkesi Anlamına Gelen DILHISTAN. Şuanki Merkez Köy Olan Doğanca ve Mezralarının Tamamı Dılıstan Bölgesi Olarak Geçmekteydi. Doğanca ile Mezralarının ve SAADAT'ın Nüfus Kayıtları Dılıstan Adına Tutulmuştur. Köyün İlk Yerleşim Yeri Bırnek'teki Hogeç Bölgesidir. Şuanki Yeni Yerleşim Daha Sonra Kurulmuştur ve Buraya Dılıstan Adı Verilmiştir. Şeyh Mülük'ün Türbesi Bu Bölgededir. Torunları Şimdiki Yeni Dılıstanda Yaşamaktadırlar. Soyadları: İçli, Yürekli. AHMET ŞEYHAN
Yeniyazı köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1928 📖: Botiyan [ Zz buêtyon "aş." ]
Zaza-Sünni (Botyan) yerleşimi
Bağış mz - Genç - Bingöl
1915h 1928 📖Dahlek/Daalek
Zaza-Sünni (Yaxkik) yerleşimi
■ Bu Köyün Yerlileri KASIM MUSTAFA Ailesidir. Yahkik Aşiretinin Asıl Yerli Ağaları Bunlardır. Bunların Soyu Ulya Köyü ile Birleşiyor. Soyadları Alev-Dölden-Yanık AHMET ŞEYHAN
Bulgurluk köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1928 📖: Mesteban/Mistan
Zaza-Sünni yerleşimi
Sürekli köy - Genç - Bingöl
1916h 📖: Diyarı Buk/Bog [ Zz dîyarê buk "gelincik tepe" ]
Zaza-Sünni (Yaxkik) yerleşimi
■ Daraheni kalesi ve kümbetleri bulunur. SN
■ BOG:Sürekli Köyü Bu Köyün Yerlileri BAHADIR'lardır. Kavar Köyünün ĞARZAN Mezrası Bu Köyden Göçmüş Olan Bahadır'lardır.Meşhur Mewluda ZAZA'kinin Yazarı Seyda Mele Ehmede Xasi Aslen İşte Bu Ğarzan Mezrasındandır. Soyadları-Güner-Güven-Artar-Kaya -Kabadayı AHMET ŞEYHAN
Kirişli Bulgurluk mz - Genç - Bingöl
■ Bazı kaynaklarda Kireçli. SN
Sağan Ardıçdibi mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Sağan
Gökyazı Çevirme mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Tal
Ardıçdibi köy - Genç - Bingöl
1550t 1915h 📖Arakîl/Arakel [ Erm "havari? leylek?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Arikel şu anki Yerleşim Yeri Yeni Kurulmuştur, Asıl Yerleşkesi Modan Köyünün Üst Tarafında Kalan Platodaki Boş Arazide Kurulu İdi. AHMET ŞEYHAN
Üzümcük Bulgurluk mz - Genç - Bingöl
Meşedalı köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
Z 📖: Muedon
E1902 📖: Modan [ Zz ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Botyan) yerleşimi
Taşkapı Bulgurluk mz - Genç - Bingöl
Çevirme köy - Genç - Bingöl
Z 📖: Dewepil [ Zz "büyük köy" ]
1928 📖: Ulya (Yaxkik Ulya)
1550t 📖: Yaxkik (aş.)
Zaza-Sünni (Yaxkik) yerleşimi
■ Yaxkik aşiretinin merkez köyüdür. Yaxkik Ulya ve Süfla olmaküzere iki kısımdır. SN
■ Yahkik köyü 1550 tarihli tahrir defterinde Zıkte Bölgesinde bir yerleşimdir. Köy Zaza yerleşkesidir ama köyde Haç ve Kal ailesi olan Ermeniler de yaşamaktadır. Köy Bölgenin En Eski Köyüdür. Yerlileri TEYRAN'ilerdir. Köyün Soyunun Meşhur Fakiye Teyran'dan Geldiği Düşünülmektedir. ŞEKER(şakir)- MOM-İREM(ibrahim) HAY(haydar) KUT- ŞEM vs GİBİ KARDEŞLERİN SOYUNDAN GELEN savaş savaç savar sav bingöl haydaroğlu güner güler GİBİ SOYADLARINDAN OLUŞMAKTADIR. Köyün İlk Ağası Eyyub Şeker İdi. Daha Sonraları Ağalık Key MOM Ailesine Geçmiştir. Hançuk Aşiretleri İle Ulya'nın Çatışmaları Olmuştur. Ulya Köyü Karşı Tarafa Ağır Zaiyatlar Vermiştir. Ulya Köyü Kendi İçindede Karışıklıklar İlede Gündeme Gelmiştir. Bu Köy Dışarıya Çok Göç Vermştir.Rivayet Olunur Seyfan Köyünün Büyük Atası PİRIK SEYF Ulya Köyünün TAL Mezrasından Gitmiştir. Bingöl Bölgesinde Birçok Köyün Ulya Köyünden Gitmiş Olduklarını Müşahade Etmekteyiz. Hakeza Bingölün MİYELAN Köyü ve Solhan Aşireti Bile Bu Köyden Gitmişlerdir. AHMET ŞEYHAN
Büyükçağ köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Murtezan [ Zz "Murtazalar" ]
Sarısaman köy - Genç - Bingöl
1550t 1928 📖Tarpaçur [ Erm tarpnaçur "demircipınarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Mutluca Ardıçdibi mz - Genç - Bingöl
Onbaşı Keklikdere mz - Genç - Bingöl
Akbüyük Sarısaman mz - Genç - Bingöl
Keklikdere köy - Genç - Bingöl
1550t 1946 📖Parçanç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Şimdiki halkı Elazığ Necaran köyünden buraya göç etmiştir. SN
Doğrular Sarısaman mz - Genç - Bingöl
Koyuncuk Keklikdere mz - Genç - Bingöl
Dumluca Keklikdere mz - Genç - Bingöl
Lefar Çaytepe mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Lefaro
Yoğurtçu Dereköy mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Paxnik [ Erm "ılıca" ]
Şaban Kekliktepe mz - Genç - Bingöl
Çaytepe bld - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1936 📖: Valir | Ardaşin [ Erm arduşén "tarlaköy" ]
1928 📖: Valir [ Zz valêr "söğütlü" ]
1968 📖: Söğütlü (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Söğütlü nahiyesi merkezi olan Valîr köyü idi. Genc kazasının adı Arduşin/Ardaşin olarak değiştirildikten sonra bir dönem idari merkezi burası oldu. SN
■ Çaytepe (Valir) halkı Ermeni kökenlidir. AHMET ŞEYHAN
? mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Argat
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Dereköy köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Bazan [ Kr/Zz "şahinler" ]
Zaza-Sünni (Botyan) yerleşimi
Mirhacan Şehittepe mz - Genç - Bingöl
Çırık Çaytepe mz - Genç - Bingöl
1916h 📖: Şırık
Derman mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Derman
Yolaçtı köy - Genç (Yayla bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Bılokân [ Kr/Zz "Bilaller (aş.)" ]
Zaza-Sünni (Kawar) yerleşimi
■ Köy halkı Kurmanci kökenli olduğu halde Zazacayı benimsemiştir. SN
Gözütok köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1915h 📖: Xut / Xot [ Erm xut' "dik kaya" ]
Şehittepe köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1916h 1928 📖Hacan/Haciyan
1550t 📖: Xaçan
Zaza-Sünni yerleşimi
■ 1550 tarihli Çapakçur tahririnde İslam köyüdür. SN
Düşmalan mz - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
1916h 📖: Duşmal [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Coşkunlar mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Vaslil
Uysal Yiğitbaşı mz - Genç - Bingöl
1550t 1916h 📖Şin [ Erm şén "köy" ]
■ Şin Köyü Alimlerin Köyüydü. Şuan İtibari İle Eski Kadim Halktan Kimse Kalmamıştır, Hepsi Dışarıya Göçmüştür. Şimdiki Halkı Sonradan Gelen Göçmenlerdir. AHMET ŞEYHAN
? Çaytepe mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Şamıkan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Dereizel Çaytepe mz - Genç - Bingöl
Dutluca Yiğitbaşı mz - Genç - Bingöl
Palancık Yiğitbaşı mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Balan?
Sarısu mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Curi [ Erm "? suyu" ]
Işıklı Yiğitbaşı mz - Genç - Bingöl
Kaynaklı mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Karan
Kılıçlı Çaytepe mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Şeyx Sinan
Soğanlı Çanakçı mz - Genç - Bingöl
1915h 📖: Dereköy?


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.