Gemerek'de 39 yerleşim bulundu.
sırala 
  Arpaözü mah Sızır - Gemerek - Sivas
1907hk: Arpaözü
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Çat köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Çat
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [Çat (?)] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... deyar heyran
■ Şu an köy statüsündeki 2 köy olan Kızılcaova, ve Sığırkuyrugu Çatköy’e bağlı mezra statüsündeydiler. Sonraki yıllarda yönetim Çerkesleri ve Bulgaristan göçmenlerini Çat köyüne iskan için yönlendirmiştir. Çerkezler köyde kalmayip başka bölgelere gitmişler; Bulgaristan göçmenlerinden 8-10 hane Çatta kalmışt Türk22
  Akçaşar köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Akçaşar
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Sızır bld - Gemerek - Sivas
1926h: Sizir
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Eğerci bld - Gemerek - Sivas
1907hk: Eğerci
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Eşikli köy - Gemerek - Sivas
1925h: Eşikli
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Tekmen köy - Gemerek - Sivas
E1902, 1926h: Tekman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen / Türk / Boşnak yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Dendil köy - Gemerek - Sivas
E1902, 1928h: Dendil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
■ Türkmen / Türk / Boşnak yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Burhan köy - Gemerek - Sivas
E1902, 1926h: Burhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
■ Türkmen / Türk / Boşnak / Kürt yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  İnkışla bld - Gemerek - Sivas
1907hk: İnkışla
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Çepni bld - Gemerek - Sivas
E1902, 1926h: Çepni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ 19. yy sonunda 160 hanede 1000 kadar Ermeni nüfusu olan büyük bir köy idi. Çepni Türklerinin bu yörede bulunduğuna dair bir belirti yoktur. SN
■ İsmi ilk kayda geçtiği tarihten itibaren Çepni olmasına rağmen eski bir Ermeni köyüdür. Ermenilerden bir kaç hane nüfus Müslüman olarak kalmış, geri kalan nüfus köyü terk etmiştir. Yerlerine çevre bölgelerden Alevi ve Sünni Türkler yerleşmiştir. metonio
  Gemerek ilçe - Gemerek - Sivas
1522t: Gemerek [ Erm Garmrag "Küçük Kapadokya" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre (II.387) kasaba 16. yy başlarında Kilikya'dan gelen 20 hane Ermeni tarafından kurulmuş olup, 19. yy sonunda üçte iki oranında Ermeni nüfusa sahipti. Ermenice Garmir/Karmir, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Garmrag/Karmrag `Kapadokyacık` anlamındadır. SN
■ Gemerek (‏كمرك‏ - گمرك - گمه رك‏‏) ismini açıklayıcı herhangi bir yazılı kaynak mevcut değildir. Ali Cevad’a (? — 1914 İstanbul) göre Tonus ilçesinin beldesi olan Gemerek’in adının nereden geldiği bilinmemektedir . Ayrıca Gemerek ismine Gaziantep’te (Belge 1) de rastlamaktayız . Halk tarafından kabul edilen Kemer-i Ak kelimesinin zamanla değişerek Gemerek ismini aldığı söylenmekte fakat akademik ve mantıklı bir geçerliliği olmadığı için biz buna itibar etmiyoruz. obirtarihci
  Beştepeler köy - Gemerek - Sivas
1928: Karaağıl
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Yeniçubuk bld - Gemerek - Sivas
1926h: -
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Bulhasan köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Pulhasan
■ Köy halkı, Oğuz Türkleri yani Türkmenlerinin İlbeyli boyundandır[1]. BOLASANLU CEMAATİ Salur Boyuna mensup olup Türkmen taifesindendir. Grubu ise BAZEKİ Cemaatidir. Türk22
  Kümeören köy - Gemerek - Sivas
1928: Kümeviran
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Örenyurt köy - Gemerek - Sivas
1928: Viranyurt
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kırıklı köy - Gemerek - Sivas
1928: Kırıklı
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Köyün Merv ve Serakhs bölgesinden gelen Orta Asya Türkmenleri'nden oluştugu bilinmektedir. Türk22
  Keklicek köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Keklicek
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Eskiyurt köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Alakilise
Alevi yerleşimi
■ Eskiyurt (Alakilise) Köyü, Gemerek İlçesi'nin nüfusunun tamamı Alevi olan tek köyüdür Türk22
  Eskiçubuk köy - Gemerek - Sivas
1925h: Çubuk
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Hacıyusuf köy - Gemerek - Sivas
1928: Hacıyusuf
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  İkizce köy - Gemerek - Sivas
1925h: İkizce
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Karagöl köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Karagöl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türkmen / Türk / Boşnak yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kocaoğlu köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Kocaoğlu
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Talazoğlu köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Talazoğlu
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Çiçekoğlu köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Çiçekoğlu
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kartalkaya köy - Gemerek - Sivas
1928: Mudarasın
E1136: Mutarasun [ Luw ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Seydinali köy - Gemerek - Sivas
1928: Seydinali
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Köseli köy - Gemerek - Sivas
1925h: Köseli
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Yeşilöz köy - Gemerek - Sivas
1907hk: Deliler [ Tr ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Durgunsu köy - Gemerek - Sivas
1928: Kiliseköy
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Öziçi köy - Gemerek - Sivas
1928: Safiözü
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Osmanuşağı köy - Gemerek - Sivas
1925h: Köseli
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Sıyırmalı mah Öziçi - Gemerek - Sivas
1925h: Sıyırmalı
■ Köy halkının atalarının 250 sene önce Urfa ve Musul taraflarından gelen Türkmenler olduğu rivayet edilir. Berk Ulusoy
  Karaerkek köy - Gemerek - Sivas
1928: Karaerkek
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Varsak Türkmenleri Türk22
  Cesurlar köy - Gemerek - Sivas
1928: Örtlek
■ Eski ismi Sarıkaya'dır. Köy halkı Türkmen aşiretinden gelmektedir. Türk22
  Küçüktuzhisar köy - Gemerek - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Yeniköy köy - Gemerek - Sivas
1928: Yeniköy
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22


Grafik harita göster     haritada ara : km