haritada ara :   km  
Geliguzan'da 21 yerleşim bulundu.
sırala 
Arıköy köy - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Gelialiyan [ Kr geliyê ˁeliyan "Aliler vadisi" ]
E1895 E1902 📖Aliyank/Aliyants [ Erm "Aliler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Talvorik vadisinin başlangıcını oluşturan Aliyan deresi 19. yy'da Sasun isyanının odak noktalarından biriydi. Yer adlarının çoğu Kürtçe olduğu halde köken veya kimlik açısında Ermeni oldukları anlaşılıyor. SN
Cevizlidere köy - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 1917h 📖Geliyegozan/Geliguzan [ Kr geliyê gozân "cevizli vadi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Çok sayıda müstakil mahalleden oluşan dağınık bir yerleşimdir. 20. yy başında mahalleler Aliants, Ambar, Punkeğ, Xartsınkom, Komer, Ğaribcan, Mıxitar, Mazresa, Kerig, Dağvenik, Hosel, Huseyntsik, Xasoyimezre, Çol, Gavrdi, Küğ, Reşik, Semal, Şenik olup tümü Ermeni veya Kürt dilli Ermeni yerleşimiydi. SN
■ Ermenilerin eski şarkılarında dahi bahsettiği bu yerleşim Kürt aşiretleri tarafından dağıtıldı ve çoğu göçe zorlandı. Günümüzde Sason ve Xiyan aşiretlerinden Kürtler yaşıyor. Köyün büyük çoğunluğu korucu ve muhafazakar İslamcıdır. metonio
Alaniçi köy - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 1917h 📖Şenik [ Erm "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ergat İnardı mz - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 📖: Eğgard/Yeğgard [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Hartik mz - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Hartk/Hartuk [ Erm "alanlar/alancık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
? İnardı mz - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 📖: Sıpğank [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Konak Balcılar mz - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Xîdan
E1895 📖: Xadan/Xatan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Üçevler köy - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 1917h 📖Semal [ Kr sêmal "üçevler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köyün 1904 iyanında tahrip edilmesinden sonra hayatta kalan köylülerin dereboyunda yeni köyü inşa ettikleri anlatılır. Köyün 3 km kadar kuzeybatısında 20. yy başında ziyaret mahalli olan Dzidzernavank (`kırlangıç manastırı`) harabesi bulunurdu. SN
■ Muş'un Ermeni kimliğini koruyan son kişilerden Armen Galstyan'ın köyüdür. metonio
Danacık İnardı mz - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 📖: Nırna
Gelereş Balcılar mz - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 📖: Gelereş/Geliyereş [ Kr "kara boğaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
İnardı köy - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Heyting
E1878b 📖: Hétink/Hitenk [ Erm ]
Balcılar köy - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Ağpi/Ağpik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Soğukpınar Balcılar mz - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Tıxik/Tırxik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ekindüzü köy - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖Şuşnamerk [ Erm şuşnamark "zambakçayırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şadax adı verilen vadinin başlıca köyüdür. Köyün hemen doğusunda bulunan Şuşan veya Susan Kalesi 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. 19. yy'da köyün yakınında Aziz Sahak'ın babasının reliklerini barındıran Surp Atanakines Manastırı bulunmaktaydı. SN
Gökçeli Ekindüzü mz - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Keğaşen [ Erm "köy yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ağıllı köy - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖Dapik/Dapek [ Erm dapig "düzce" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün kuzeyindeki dağda Susants veya Zozgants adlı kale harabesi bulunmaktaydı. Kürtçe Dera Soradari adı verilen manastır harabesi bunun yakınındaydı. SN
İrsank Ağıllı mz - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Yeritsank/İritsank [ Erm "hocalar" ]
İncesu mz - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖Kop [ Erm "çukur" ]
Ekinci mz - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
Eski adı: Zeynek [ Kr ]
Ilıca köy - Muş_m (Geliguzan bucağı) - Muş
1928 📖: Abıgerm [ Tr "ılısu" ]
E1878b 📖: Germav/Avgerm [ Kr "ılısu" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.