haritada ara :   km  
Gazipaşa'da 46 yerleşim bulundu.
sırala 
Bıçkıcı kale - Gazipaşa - Antalya
1914hk 📖 Bıçkıcı Kalesi
Kâhyalar mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Kâhyalar
Kızılgüney mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Kızılgüney
Gazipaşa ilçe - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Pazarcı
1926h 📖 Gazipaşa | Silinti (başka yer)
1522t 📖 Selendi / Selinti (başka yer)
Y-350 📖 Selinoûs akk. Selinoúnta (başka yer) [ AnaD ]
■ Antik Yunan kaynaklarında Selinoûs ve Selênoûs, Türkçede Selinti adıyla tanınan antik kent bugünkü ilçe merkezinin 4 km güneyindedir. İmp. Traianus 9 Ağustos 115 tarihinde burada öldüğü için bir ara Traianoúpolis adı verildi. Selinti kazasına 1922 sonlarında siyasi nedenlerle Gazipaşa adı verildi; ilçe merkezi daha sonra halen bulunduğu Pazarcı mevkiine taşındı. SN
Aydıncık mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Pazarcı Küçüklü
Karalar mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Karalar
Çalıpınar mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Murtlin
1522t 📖 Murtlu-en [ Tr "mersinli in" ]
Yeniköy mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Gevende [ Tr "abdal, türkücü" ]
■ 1957'de Ilıca (Gevende) köyünden ayrıldı. SN
Ekmel mah Gazipaşa - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Ekmel
Beyobası mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Beyobası
İnceğiz mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 İncüğez
Macar mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Ilısuluk
■ Bu köyden yetiştiği söylenen denizci Macar Ali Reis (16. yy) onuruna adı değiştirilmiştir. Ali Reis'in Macarlıkla ilgisi tespit edilemedi. SN
Küçüklü mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Perakende Küçüklü [ Tr perakende "dağınık" ]
Korubaşı mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 İnceağrı Küçüklü
Çobanlar mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Çobanlar
Ilıca mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Gevende / Gevinde [ Tr "abdal, türkücü" ]
Hasdere mah - Gazipaşa - Antalya
1946 📖 İnceağrı
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
Beyrebucak mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Beyrebucak
1914hk 📖 Beyre + Bucak
1522t 📖 Bucak
■ Beyre ve Bucak mahallelerinden oluşmuştur. SN
Öznurtepe mah - Gazipaşa - Antalya
■ 1992'de Çamlıca (Hayrados) köyünden ayrıldı. SN
Muzkent mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Kıcık / Kokıcık [ Tr ]
Çakmak mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Mühüler
Karaçukur mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Karaçukur
Karatepe mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Sivastı
Y535 📖 Iouliosebastê (başka yer) [ Yun "Julius imparator yeri" ]
■ Gazipaşa'nın 15 km kadar güneydoğusundaki Asartepe'de kalıntıları bulunan Iuliosebastê kentinin adının buraya nasıl taşındığı meçhuldür. Belki Sivastı (köyü) yaylası anlamında. SN
Kırahmetler mah - Gazipaşa - Antalya
■ 1991'de Göçük köyünden ayrıldı. SN
Şahinler mah - Gazipaşa - Antalya
■ 1971'de Sugöze (Kurukarı) köyünden ayrıldı. SN
Güney mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Endişe Güney
1914hk 📖 Güney
E1199 📖 Andoşits Անդօշից
Y17 Y535 📖 📖 Kragós | Antioxeía Krágou [ Yun kragós "gürleyen" ]
■ Selevkî kralı IV. Antioxos Epiphanês (MÖ 175-164) tarafından kurulan Antioxeia kenti harabeleri yakınındadır. 1199 tarihli Ermenice belgede görülen Andoş ve Türkçe Endişe adları Antiokheia'dan doğal ses evrimiyle türemiştir. SN
Çamlıca mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Xayrados [ Yun ]
Adanda mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Adanda
Sugöze mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Kurukarı [ Tr koru (deresi) karığı ]
Yenigüney mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Şevikgüney
Göçük mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Göçük
1522t 📖 Gücükler / Göcükler
Çörüş mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Çörüş
Gürçam mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Bilxos
Zeytinada mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Seyfe
Çile mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Çile
■ Adanda ve Çile mahalleleri vardır. SN
Çimenbağı mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Yivil Hardım Kışlası
1572 📖 Hardım
■ 1968'de Üçkonak (Yivilhardım) köyünden ayrıldı. SN
Yeşilyurt mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Kadavğara (mah) [ Yun ]
■ 1994'te Çörüş köyünden ayrıldı. SN
Gökçebelen mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 GöcükGökçebelen
Üçkonak mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 📖 Yivil (başka yer)
Çığlık mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Çığlık
Doğanca mah - Gazipaşa - Antalya
1522t 1914hk 📖 📖 Direvli
Esenpınar mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 Gevenes
1914hk 📖 Gevenez [ Yun ]
İnal mah - Gazipaşa - Antalya
1928 📖 İnal
Yakacık mah - Gazipaşa - Antalya
1891c 📖 Kaledıran
■ Şimdi Anamur ilçesinde olan Kaledıran (Anıtlı) köyünün mahallesidir. SN
Gökçesaray mah - Gazipaşa - Antalya
1960 📖 Kilistine
1522t 📖 Kiristine | Köstene
Akoluk mah - Gazipaşa - Antalya
1946 📖 Sünne
■ Esenpınar (Gevenes) köyünden ayrıldı. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.