Gaziler'de 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dörtyol mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928: Zedrekom
Kürd yerleşimi
  Oyuktaş mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928: Üskühat [ Erm vosgehad "altınekin" ]
  Bereketli mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928: Dölgâh
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Esenyurt mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928: Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
  Çatalelma mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928: Nüsünk [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gaziler mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928: Bardız
R1889: Bardus
E630: Bardéz | Bardizats Por Պարտիզաց փոր [ Erm "bahçe, bahçeler çukuru" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Bardizats Por (`Bahçeler çukuru`) adı verilen yörenin merkez kasabası idi. SN
■ Kars ili Sarıkamış ilçesine bağlı bucakken 1946 yılında Erzurum ili Şenkaya ilçesine bağlanmıştır. emjan
  Göreşken mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928: Güreşken
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Şenpınar mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928: Zakim
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kaynak mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
hl: Çornik
1928: Çermik [ Erm çermug "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Aktaş mah - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928: Vartanud [ Erm vartenud? "güllü" ]
■ 20. yy başında Alevi (Türkmen) yerleşimi.
■ Veya «Vartanud» `Vartanlı (öz.)`. SN
  Sarıbulak köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
E1918: Xaçağpür [ ErmRus "Haçpınar" ]
1912h: Sarıbulak [ Tr ]
  Yaylacık köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Tendürek [ Erm tondrag "tandır fırını" ]
Kürd (Şahkurdi) yerleşimi
■ Bu köyün asıl yerlileri olan Êzdi Kürtler Ermenistan'a göç ettikten sonra, Kürt Şahkurdi aşireti bu köye yerleşmiştir. Şahkurdi aşiretinin İrandan geldiği söyleniyor. Buradan göç eden Êzdi Kürtlerin bir kısmı, Ermenistan'ın Senger köyüne yerleşmişler. Senger köyünde kalan Redkan aşiretinden Mirzoyan ailesi ise, Êzdileşmiştir. Qazi
■ Köyün eski adı Tendürek Köyü'dür. 1992 senesinde ise Yaylacık Köyü olmuştur. Köy halkı Osmanlı Devri'nden bu yana Azerbaycan Türkler'inin ikamet ettiği bir yerleşim birimi olmuştur. Köy de daha önce ne Êzidiler ne de Kürdler bulunmamıştır. Köy halkı günümüzde sadece Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bostanlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Haşeri
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karanlık köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Karanlık [ Tr ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Köyde Celali aşiretinden kişiler de bulunmakta. Örneğin Bakış soyadlılar. metonio
  Kartutan köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Karnik [ Erm kar'nig "kuzucuk" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dipsizkuyu mah Bahçecik - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Dipsizkuyu
E1918: Dzagkar [ Erm "deliktaş" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Badıllı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Badıllı [ Tr Badıllı/Beğdilli "aş." ]
Kürd (Gelturi, Mamedki) yerleşimi
  İncesu köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
K: Avazırav [ Kürd "incesu" ]
1928: İncesu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus Devlet arşiv belgelerine göre bu köyde 1897 yılında 42 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Qazi
■ Köy halkı Xelikan Aşireti'ne mensup Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kula köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Kula
Kürd (Celali) yerleşimi
■ Köy de Osmanlı Devri'nde Ermeniler yaşamaktaydı. Ermenilerin 1915-1916 senelerinde tehcir edilmesi ile köy bir süre boş kaldı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra ise Celali Aşireti'ne mensup Kürdler köye yerleşti. Berk Ulusoy
  Aşağıcivanlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Civanlı aş. [ Tr ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Osmanköy köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Osmanköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus Devlet arşiv belgelerine göre bu köyde 1897 yılında 48 Kürd (Redkan) yaşıyormuş. Qazi
■ Köy halkının çoğunluğu Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Ayrıca köyde birkaç hane Kurmanç Kürd'ü de yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Bahçecik köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Bahçecik [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Rağbet mah Bahçecik - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Rağbet [ Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rexbet (Rağbet) köyünde Kela Koroxli [Köroğlu Kalesi] isimli bir kale var. Mar(d)astan
  Yukarıcivanlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Civanlı yk.
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Gaziler köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1854h, 1928: Pernavut
E1403: Parnagud Բառնակուտ [ Erm "asmalı" ]
■ Tovma Metsopetsi'nin Timurlenk Harpleri vekayinamesinde Par'nagud adıyla kaydedilmiştir. SN
■ Köyün eski adı Pernavut Köyü'dür. 1992 senesinde köy Bucak merkezi olmuştur. Köy halkı günümüzde Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bahçelimeydan köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1901hb: Kervan
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beyoğlu köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Mirzaxan [ Kürd/Tr "beyoğlu hanı" ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kalaça köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
E1918: Pertaşen [ ErmRus "kaleköy" ]
1901hb: Kalaça [ Tr "kalecik" ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Halaç Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çıraklı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Çırıklı [ Tr "derecikli" ]
E1918: Çıratsor [ ErmRus "suludere" ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akdeğirmen köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kırkbulak köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Kırkbulak
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Vaktiyle büyükçe bir yerleşim iken yerle bir edilmiştir. Şimdi metruktur. SN
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Canderviş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1901hb: Canderviş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karataş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Karataş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Güzeldere köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
■ Köyün eski adı Kirenpe Köyü'dür. 1992 senesinde Güzeldere Köyü olmuştur. Köy halkı günümüzde Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ağabey köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1901hb: Ağabeg [ Tr ]
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Köy halkı sadece Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Aşağıaktaş x - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Aktaş aş.
1901hb: Aktaş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kılıçlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928: Kılıçlı
Azeri yerleşimi
■ Köy halkı Azerbaycan Türkler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km