Gaziantep'de 541 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Yağızlar mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Tizbîkê
1928 📖 Tesbi
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasanlök mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Hasanlök
1918h 📖 Yukarı Kayabaşı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı `Ermeni dönmesi` olarak nitelendirilir. SN
■ Köy Halkının Şivesi Türkmenler ile Benzerlik Gösterir Ama Kürt köyüdür Antepli
  Kayabaşı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Aşağı Kayabaşı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tandır mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Tenûrê [ Kr "tandır" ]
1918h 📖 Tandır
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Esenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Köklü mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Köklü
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Boğaziçi mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Kerkütan
1918h 📖 Kerküt [ Kr "eşekdöven? (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İdilli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 İdilli
Türk yerleşimi
  Kozcağız mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kozcağız
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Yeşilyurt mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Dolan/Tolan [ Kr "vadiler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sulumağara mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Sulumağara
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kabaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kabaklar
Alevi yerleşimi
■ Haci Emirli Ocağına bağlıdır. Mert Çakmak
■ Alevi Türk Yerleşimi Antepli
  Altınüzüm mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Xaltan
1960 📖 Aydınoğlu
1918h 📖 Kaltanlı [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Telafer kökenli ve Türkmen olup Kürtleşen sülaleler de bulunmaktadır metonio
■ Altınüzüm ya da halk arasındaki adıyla Sulumağara. Gaziantep'in İslahiye ilçesinin güneybatısında yer alan, esas ismi Xolto olan yerleşim yeridir. Nüfusu 5.208[1][2] kişidir. Demografik olarak nüfusun tamamı Kürtlerden oluşmaktadır. Belde halkının takriben 19. yüzyılda Kuzey Irak'ın Kerkük ve Selahaddin ili arasında yer alan Tuzhurmatu' dan geldiği düşünülmektedir. Bu yerleşim yerinin ilk yerleşenleri Mollahasanlar(mılhasa-Viranşehir Diyarbakır ve Urfa üçgeninde bulunan Şihani aşiretine mensup bir aile)olduğu söylenmektedir. Antepli
  Ağabey mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Beypınarı
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Çerçili mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Çerçili
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Arpalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Arpalı
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Telli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Telli
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İbrahim Baba ziyareti vardır. SN
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Değirmencik mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Değirmencik
Türk yerleşimi
  Hanağzı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Gaziantep'in sol eğilimli olan ender köylerindendir. SN
  Kuşçumustafa mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Kuşçu
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Türkbahçe mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Kürd Bahçesi
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Kırıkçalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kırıkçalı
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türk-Kürt karışık yerleşimdir, Bulgaristan muhâciri âileler de mevcuttur. Manav
  Bilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Şerikanlı [ Kr şerikan "ortaklar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep
1911hk 📖 Islahiye | Niboli
Y17 📖 Nikópolis [ Yun "zaferkent" ]
■ Delikanlu aşiretine ait olan arazide, 1866'da Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye'nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında garnizon ve kasaba kurulmuş ve adlandırılmıştır. Büyük İskender'in İssos zaferi ertesinde kurdurduğu antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN
■ İslahiye merkezin yaklaşık üçte ikisi Türklerden, üçte biri Kürtlerden oluşmaktadır. Az da olsa Arap kökenli insanlar da yaşamaktadır. Mert Çakmak
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  AşağıBilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Fevzipaşa mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Keşişli
■ 19. yy'da Aşiret-i Celikanlı kazası yaklaşık olarak bugünkü Fevzipaşa kasabası ve bucağına tekabül etmekteydi. SN
■ Sünni Türk Yerleşimi Antepli
  Karapınar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Karapınar
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Yolbaşı mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Haydaranlı [ Kr "aş." ]
1918h 📖 Küçük Katranlı
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Yeniköy mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Kalaycık mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Kalaycık
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kozdere mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 İntilli
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Ağalarobası mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Ağalarobası
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Zincirli mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Zincirli Höyük
H 📖 Samˀal [ Sür "kuzey, şimal" ]
■ MÖ 10. ila 8. yy'da önemli bir Geç Hitit şehir devleti olan Sam'al kenti kalıntıları bulunmaktadır. Samˀal adı Aramice olup, Arapça Şimal sözcüğünün eşdeğeridir. SN
  Çolaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Çolaklar
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Göllühöyük mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Belikanlı [ Kr bêlikan "aş." ]
1917h 📖 Göllühöyük
Kürt (Sünni) (Belikan) yerleşimi
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Alikurtobası mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Kızılsöğüt mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kızılsöğüt
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Remikanlı x - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Remikânlı [ Kr "aş." ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. İsim için Eleşkirt Süzgeçli köyüne bakınız. SN
■ Baraj altında kalan bir köy Antepli
  Olucak mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Köseağa mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Köseağanın Değirmeni
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karaburçlu mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Karaburçlu
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Kazıklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Melikanlı [ Kr "evcikler" ]
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Tilmenhöyük mv - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
■ 1959'dan itibaren yapılan kazılarda MÖ 2. binyıl sonu ile 1. binyıl başına ait önemli bir kentin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. SN
■ Tarihi Yerleşim Yeri Antepli
  Gökçedere mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Dönek [ Tr "aş." ]
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Karapolat mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Örtülü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Örtülü
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
■ Çelîkân Yerleşimi Antepli
  Yelliburun mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Yelliburun
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Şahmaran mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Sevler
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Başpınar mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Akınyolu mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Musikanlı [ Kr "Musalar" ]
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Nurdağı ilçe - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1665 📖 Kâfirdağı (dağ)
1847z 📖 Gâvurdağı (idari bölge)
■ Gâvur Dağı'nın adı 1961'de Nur Dağı olarak düzeltildi. Adını dağdan alan Nurdağı ilçesi merkez kasabası 1976'da demiryolu kömür deposu bulunduğu için (bazı anlatımlara göre Hacı Ökkeş Kömüroğlu'na ait olduğu için) Kömürler olarak adlandırılan mevkide inşa edildi. SN
■ © 08.08.1847 Maraş'a bağlı Gavurdağı, Tik, Ekbaz ile Hacılar nahiyesinin Haleb eyaletine bağlanmasının uygun olup olmayacağının ilgili valiliklerden sorulması gerektiğine dair tezkire deyar heyran
■ Nüfusun Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli sayıda Kürtler de mevcuttur.
  ElbistanHöyüğü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
hl 📖 Şileşeyxli
1917h 📖 Elbistan Höyüğü
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Elbistanhüyüğü 1963 yilinda devlet tarafından buraya iskan edildi. Aslen Oğuzeli’nin Barak ovasından gelme bir köydür. Mert Çakmak
  Bademli mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Yesemek mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Egiyan
1928 📖 Yesemek
1918h 📖 Muhacir Köyü
Türkmen yerleşimi
■ Köy yakınında Hitit dönemine ait bir taş ocağı ve heykel atölyesi bulunur. Köye 20. yy başında Bulgaristan göçmenleri iskan edilmişken iç göç sonucu Hassa'lı Türkmen toplumu yerleşmiştir. SN
■ Yesemek 1934 yılından önce kurulmuş olup, Bulgaristan’ın Şumnu dolaylarından gelen göçmenler buraya yerleştirilmiştir. Bölgenin sıcak olmasından dolayı buraya alışamayıp, yavaş yavaş göç ederek İslahiye ve değişik bölgelere yerleşmişlerdir. Hassa sakızlıkta hayvancılık yapan Yörük Türkmenler 1950li yıllarda Yesemek'e göç ederek köyü yeniden keşfetmiştir. Mert Çakmak
  Yeşilova mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Berüyanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ortaklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Altuntop
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Belpınar mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Tibikanlı [ Kr "aş." ]
1917h 📖 Belpınar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İncegedik mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kürdikanlı [ Kr "aş." ]
1917h 📖 Kürekanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bayraktepe mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Arapuşağı
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürt Alevi Yerleşimi Antepli
  Sayburun mah Gözlühüyük - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
  Karakaya mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Şeyhmus
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
■ Çelîkân Aşireti Reşwan Reşi aşiretine bağlı bir kabiledir. Antepli
  Gözlühöyük mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kemezanlı [ Kr "aş." ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Köy merkezi ve Kırkağaç mahallesi Kürt, Sayburun mahallesi Türkmendir. SN
  Toplamalar mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Toplama
Kürt (Sünni) (Cilikan) yerleşimi
  Çubuk mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kırkpınar mah - Nurdağı - Gaziantep
1915hb 📖 Kırk Mahalle
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Güngören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Çınarlı mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Çınarlı
1918h 📖 Eşekçınar
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Katrancı mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Katrancı
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
  Kömürler mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kömürler
1915hb 📖 Kömürlü
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Adını Hacı Ökkeş Kömüroğlu'ndan aldığı anlatılır. SN
■ Köy Çelikan Aşireti Mensubudur ve Adıyaman civarından göç ile gelen kürt aşiretlerinden oluşmaktadır. Bu mahallede ikamet eden Kömüroğlu ailesinin toprak mülkiyeti çok olduğundan mahallenin adının bu ailenin soy isminden geldiği düşünülmektedir. Nurdağı ilçesi, ilçe olmadan önce Kömürler olarak anılırdı. Antepli
  Gedikli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Gedikli
1917h 📖 Karahöyük
Kürt (Sünni) (Cilikan) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Karaköse (Ağrı), Doğubeyazıt dolaylarından gelmiştir. Önceleri göçebe hayatı yaşıyorlardı. Malatya Çiti Çemen Yaylası yaylalıkları, Hamuk (Amik) Ovası kışlaklarıydı. Ankara Haymana; Konya Cihanbeyli, Adıyaman Çelikhan’a kadar yayılan bir aşirettir. deyar heyran
  Alaca mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Alacakilise
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Durmuşlar mah - Nurdağı - Gaziantep
1928 📖 Durmuşlar
Türk yerleşimi
■ Antep-Maraş yöresinin en önemli dini ziyareti sayılan ve Nur Dağına adını veren Hz. Ukkaşe (Ökkeş) Türbesi bu köy yakınında dağ zirvesindedir. SN
  Ökkeş Ziyareti mv - Nurdağı - Gaziantep
1665 📖 Hz. Ukkaşe
■ Peygamber sahabesi olduğu rivayet edilen Hz. Ukkaşe b. Hasane türbesidir. Antik bir tapınak veya manastır yerine ikame edilmiştir. Üzerinde bulunduğu dağın adı daha önce Kâfir/Gâvur Dağı iken Cumhuriyet döneminde Nur Dağı olarak düzeltildi. SN
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Çakmak mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 MuhacirinCedit [ Tr "yeni muhacirler" ]
1917h 📖 Çakmak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kırışkal mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kırışkal
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ (celîkân aşireti ) 1778 Kısmen @@@
■ Kürt Sünni Çelîkân Yerleşimi Antepli
  Tüllüce mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Burunsuzlar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Burunsuzlar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Nogaylar mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Muhacirin Atik [ Tr "eski muhacirler" ]
1917h 📖 Noğaylar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Nogay) yerleşimi
■ Türkmen(Nogay)Yerleşimi Antepli
  Hamidiye mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Hamidiye
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Atmalı mah - Nurdağı - Gaziantep
K 📖 Qolikon
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
■ Atmalı Aşireti Rışvanlarin bir koludur Antepli
  Balıkalan mah - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 Balıkalan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hacılar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Hacılar
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Ataköy mah - Nurdağı - Gaziantep
K 📖 Xortan [ Kr "delikanlılar" ]
Eski adı: Hortlar
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Atmalı Aşireti Mensubudur Antepli
  Kuzoluk mah - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 Ğozoluk
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hisar mah Nurdağı - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Hisar
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Karacaören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Karacaviran
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Naimler mah - Nurdağı - Gaziantep
Eski adı: -
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
  Yeniceli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Kestan
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Sakçagözü mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1884hk 📖 Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
Y180 📖 Gerbedisso [ Sür kfar dêşo? ]
1928 📖 Keferdiz (idari bölge) [ Sür kfar "köy" ]
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. Malatya Doğanyol ilçesi de Keferdiz adını taşır. SN
■ © 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Çoğunlukla Alevi (Türkmen), kısmen Sünni Türk ve Sünni Kürt yerleşimi Çolakdede
  Emirler mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Emirler
Eski adı: Sakarat
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  İncirli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Havran + Havranpınarı [ Ar Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
  Beydilli mah Sakçagözü - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 Kötüoba
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Şatırhöyük mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Şatırhöyük [ Tr şatır "şen, neşeli" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1915 İngiliz haritasında Gülüşlüöyük adıyla geçen yer burası olmalıdır. SN
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  İkizkuyu mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 İkizkuyu
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kartal mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kartal
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Terken mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Tirkân [ Kr "Türkler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Kürt Sünni(Terikan)Yerleşimi Antepli
  Atalar mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şeyxlicerit
Türkmen (Cerit ) yerleşimi
■ Türkmen Cerit Yerleşimi Antepli


Grafik harita göster     haritada ara : km