Gaziantep'de 541 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Yağızlar mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
1928: Tesbi
Kürd yerleşimi
  Hasanlök mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Hasanlök
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Köy halkı `Ermeni dönmesi` olarak nitelendirilir. SN
  Tandır mah - İslahiye - Gaziantep
K: Tenûrê [ Kürd "tandır" ]
1918h: Tandır
Kürd yerleşimi
  Esenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: -
  Köklü mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Köklü
■ Türk yerleşimi metonio
  Boğaziçi mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
1918h: Kerküt [ Kürd "eşekdöven? (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  İdilli mah - İslahiye - Gaziantep
1928: İdilli
Türk yerleşimi
  Kozcağız mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Kozcağız
■ Türk yerleşimi metonio
  Yeşilyurt mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Dolan/Tolan [ Kürd "vadiler" ]
Kürd yerleşimi
  Sulumağara mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Sulumağara
Kürd yerleşimi
  Kabaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Kabaklar
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Haci Emirli Ocağına bağlıdır. Mert Çakmak
  Altınüzüm mah - İslahiye - Gaziantep
K: Xaltan
1960: Aydınoğlu
1918h: Kaltanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ Telafer kökenli ve Türkmen olup Kürtleşen sülaleler de bulunmaktadır metonio
  Ağabey mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Beypınarı
■ Türk yerleşimi metonio
  Çerçili mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Çerçili
■ Türk yerleşimi metonio
  Telli mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Telli
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ İbrahim Baba ziyareti vardır. SN
  Değirmencik mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Değirmencik
Türk yerleşimi
  Hanağzı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Köy genelde sol görüşlüdür. Mert Çakmak
  Kırıkçalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Kırıkçalı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Türk-Kürt karışık yerleşimdir, Bulgaristan muhâciri âileler de mevcuttur. Manav
  Bilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Şerikanlı [ Kürd şerikan "ortaklar (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep
Y17: Nikópolis [ Yun "zaferkent" ]
■ Delikanlu aşiretine ait olan arazide, 1866'da Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye'nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında garnizon ve kasaba kurulmuş ve adlandırılmıştır. Büyük İskender'in İssos zaferi ertesinde kurdurduğu antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN
■ İslahiye merkezin yaklaşık üçte ikisi Türklerden, üçte biri Kürtlerden oluşmaktadır. Azda olsa Arap kökenli insanlarda yaşamaktadır. Mert Çakmak
  AşağıBilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: -
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Fevzipaşa mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h: Keşişli
■ 19. yy'da Aşiret-i Celikanlı kazası yaklaşık olarak bugünkü Fevzipaşa kasabası ve bucağına tekabül etmekteydi. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  Karapınar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Karapınar
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Yolbaşı mah - İslahiye - Gaziantep
K: Haydaranlı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Yeniköy mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: -
  Kalaycık mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Kalaycık
Kürd yerleşimi
  Kozdere mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h: İntilli
■ Türk yerleşimi metonio
  Zincirli mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
H: Samˀal [ Süry "kuzey, şimal" ]
■ MÖ 10. ila 8. yy'da önemli bir Geç Hitit şehir devleti olan Sam'al kenti kalıntıları bulunmaktadır. Samˀal adı Aramice olup, Arapça Şimal sözcüğünün eşdeğeridir. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  Çolaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Çolaklar
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Göllühöyük mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Belikanlı [ Kürd belekan "melezler (aş.)" ]
Kürd (Belikan) yerleşimi
  Remikanlı x - İslahiye - Gaziantep
1918h: Remikânlı [ Kürd "aş." ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. İsim için Eleşkirt Süzgeçli köyüne bakınız. SN
  Kazıklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Melikanlı [ Kürd "evcikler" ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Tilmenhöyük mv - İslahiye - Gaziantep
1917h: -
■ 1959'dan itibaren yapılan kazılarda MÖ 2. binyıl sonu ile 1. binyıl başına ait önemli bir kentin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. SN
  Karapolat mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: -
Kürd yerleşimi
  Yelliburun mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Yelliburun
Kürd yerleşimi
■ Türkmen (Barak) yerleşimi, köyde Kürt bulunmuyor. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 13, HDP 2, CHP 2, AKP 86 metonio
  Şahmaran mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Sevler
Kürd yerleşimi
  Akınyolu mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Musikanlı [ Kürd "Musalar" ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Nurdağı ilçe - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1665: Kâfirdağı (dağ)
1847z: Gâvurdağı (idari bölge)
■ Gâvur Dağı'nın adı 1961'de Nur Dağı olarak düzeltildi. Adını dağdan alan Nurdağı ilçesi merkez kasabası 1976'da demiryolu kömür deposu bulunduğu için (bazı anlatımlara göre Hacı Ökkeş Kömüroğlu'na ait olduğu için) Kömürler olarak adlandırılan mevkide inşa edildi. SN
■ © 08.08.1847 Maraş'a bağlı Gavurdağı, Tik, Ekbaz ile Hacılar nahiyesinin Haleb eyaletine bağlanmasının uygun olup olmayacağının ilgili valiliklerden sorulması gerektiğine dair tezkire deyar heyran
■ Nüfusun Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli sayıda Kürtler de mevcuttur. Türk
  ElbistanHöyüğü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Elbistanhüyüğü 1963 yilinda devlet tarafından buraya iskan edildi. Aslen Oğuzeli’nin Barak ovasından gelme bir köydür. Mert Çakmak
  Yesemek mah - İslahiye - Gaziantep
K: Egiyan
1928: Yesemek
Türkmen yerleşimi
■ Daha önce Bulgaristan göçmenleri iskan edilmişken iç göç sonucu Türkmen toplumu yerleşmiştir. SN
■ Yesemek 1934 yılından önce kurulmuş olup, Bulgaristan’ın Şumnu dolaylarından gelen göçmenler buraya yerleştirilmiştir. Bölgenin sıcak olmasından dolayı buraya alışamayıp, yavaş yavaş göç ederek İslahiye ve değişik bölgelere yerleşmişlerdir. Hassa sakızlıkta hayvancılık yapan Yörük Türkmenler 1950li yıllarda Yesemek'e göç ederek köyü yeniden keşfetmiştir. Mert Çakmak
  Yeşilova mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: Berüyanlı
Kürd yerleşimi
  Ortaklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Altuntop
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Belpınar mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928: Tibikanlı [ Kürd "aş." ]
1917h: Belpınar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sünni Kürt yerleşimi, Alevi nüfus bulunmamaktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 9, HDP 20, SAADET 2, CHP 9, AKP 56 metonio
  İncegedik mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928: Kürdikanlı [ Kürd "aş." ]
1917h: Kürekanlı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sünni Kürt yerleşimi, Alevi nüfus bulunmamaktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 3, HDP 57, CHP 9, AKP 38 metonio
  Sayburun mah Gözlühüyük - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
  Karakaya mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Şeyhmus
Kürd (Cilkî) yerleşimi
  Gözlühöyük mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928: Kemezanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Celikan/Bruki) yerleşimi
■ Köyün merkezi ve Kırkağaç mahallesi Kürt kökenli iken Sayburun mahallesi Türkmendir. metonio
■ Kürd CANBEK aşireti İbrahim
  Çubuk mah - İslahiye - Gaziantep
1917h: -
Kürd yerleşimi
  Çınarlı mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Çınarlı
1918h: Eşekçınar
■ Türk yerleşimi metonio
  Kömürler mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928: Kömürler
1915hb: Kömürlü
Kürd (Bruki) yerleşimi
■ Adını Hacı Ökkeş Kömüroğlu'ndan aldığı anlatılır. SN
  Gedikli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928: Gedikli
1917h: Karahöyük
Kürd (Celikan) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Karaköse (Ağrı), Doğubeyazıt dolaylarından gelmiştir. Önceleri göçebe hayatı yaşıyorlardı. Malatya Çiti Çemen Yaylası yaylalıkları, Hamuk (Amik) Ovası kışlaklarıydı. Ankara Haymana; Konya Cihanbeyli, Adıyaman Çelikhan’a kadar yayılan bir aşirettir. deyar heyran
  Durmuşlar mah - Nurdağı - Gaziantep
1928: Durmuşlar
Kürd yerleşimi
■ Antep-Maraş yöresinin en önemli dini ziyareti sayılan ve Nur Dağına adını veren Hz. Ukkaşe (Ökkeş) Türbesi bu köy yakınında dağ zirvesindedir. SN
■ Türk köyüdür. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 21, HDP 1, CHP 1, AKP 104, DP 4 metonio
  Ökkeş Ziyareti mv - Nurdağı - Gaziantep
1665: Hz. Ukkaşe
■ Peygamber sahabesi olduğu rivayet edilen Hz. Ukkaşe b. Hasane türbesidir. Antik bir tapınak veya manastır yerine ikame edilmiştir. Üzerinde bulunduğu dağın adı daha önce Kâfir/Gâvur Dağı iken Cumhuriyet döneminde Nur Dağı olarak düzeltildi. SN
  İçerisu mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Alevi Türk ve Sunni Arap yerleşimi. Mert Çakmak
  Çakmak mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928: MuhacirinCedit [ Tr "yeni muhacirler" ]
1917h: Çakmak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Burunsuzlar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Burunsuzlar
■ Türk yerleşimi metonio
  Nogaylar mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928: Muhacirin Atik [ Tr "eski muhacirler" ]
1917h: Noğaylar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Nogay) yerleşimi
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Karaçay Türkler'i ile Nogay Tatarlar'ından oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Gaziantep'in büyükşehir statüsüne geçmesi ile köy de mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Hamidiye mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928: Hamidiye
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Gaziantep'in büyükşehir statüsüne geçmesi ile köy de mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Atmalı mah - Nurdağı - Gaziantep
K: Qolikon
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Ataköy mah - Nurdağı - Gaziantep
K: Xortan [ Kürd "delikanlılar" ]
Eski adı: Hortlar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi/Sunni Kürt karışık yerleşimidir. Mert Çakmak
  Karacaören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h: Karacaviran
Kürd yerleşimi
■ Türk yerleşimi* metonio
  Naimler mah - Nurdağı - Gaziantep
Eski adı: -
Arap (Naim) yerleşimi
  Yeniceli mah - İslahiye - Gaziantep
1928: Kestan
■ Türk yerleşimi metonio
  Sakçagözü mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1884hk: Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
1928: Keferdiz (idari bölge) [ Süry kfar "köy" ]
■ Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ © »»» 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Çoğunlukla Alevi (Türkmen), Bir kısmı Sünni Türk ve Sünni Kürt yerleşimi Çolakdede
  İncirli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h: Havran + Havranpınarı [ Ar Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Arap yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
  Beydilli mah Sakçagözü - Nurdağı - Gaziantep
1917h: Kötüoba
  Şatırhöyük mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h: Şatırhöyük [ Tr şatır "şen, neşeli" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1915 İngiliz haritasında Gülüşlüöyük adıyla geçen yer burası olmalıdır. SN
■ Sünni Kürt yerleşimi, Alevi nüfus bulunmamaktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 41, HDP 118, SAADET 5, CHP 59, AKP 990 metonio
  Kartal mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928: Kartal
■ Türk yerleşimi metonio
  Terken mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928: Tirkân [ Kürd "Türkler (aş.)" ]
Türkmen (Tirkânlı) yerleşimi
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Kürd olan Têrkan değil, Türkmen asıllı olan Tirkan aşiretinden Türk yerleşimi. metonio
  Atalar mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şeyxlicerit
Türkmen (Cerit ) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km