Gaziantep'de 529 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Yağızlar mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
Kr: Tizbîkê
1928k: Tesbi
Kürd yerleşimi
  Hasanlök mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Hasanlök
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Kayabaşı mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Kayabaşı
Kürd yerleşimi
  Tandır mah - İslahiye - Gaziantep
Kr: Tenûrê [ Kürd "tandır" ]
1928k: Tandır
Kürd yerleşimi
  Esenler mah - İslahiye - Gaziantep
Eski adı: -
  Kerküt mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
Kr: Kerkûtan
1928k: Kerküt
Kürd yerleşimi
  İdilli mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: İdilli
Türk yerleşimi
  Yeşilyurt mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Dolan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Sulumağara mah - İslahiye - Gaziantep
1925ht: Sulumağara
Kürd yerleşimi
  Kabaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1925ht: Kabaklar
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Haci Emirli Ocağına bağlıdır. Mert Çakmak
  Altınüzüm mah - İslahiye - Gaziantep
Kr: Xaltan
1960k: Aydınoğlu
1928k: Haltanlı
Kürd yerleşimi
■ Telafer kökenli ve Türkmen olup Kürtleşen sülaleler de bulunmaktadır metonio
  Telli mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Telli
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ İbrahim Baba ziyareti mevcuttur. SN
  Değirmencik mah - İslahiye - Gaziantep
1925ht: Değirmencik
Türk yerleşimi
  Hanağzı mah - İslahiye - Gaziantep
1925ht: Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Köy genelde sol görüşlüdür. Mert Çakmak
  Kırıkçalı mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Kırıkçalı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Türk-Kürt karışık yerleşimdir, Bulgaristan muhâciri âileler de mevcuttur. Manav
  Bilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Şerikanlı [ Kürd şerikan "ortaklar (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep
1890: Niğbolu
Y17: Nikópolis [ Yun "zaferkent" ]
■ Delikanlu aşiretine ait olan arazide, Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye'nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında 1866'da garnizon ve kasaba kurulmuş ve adlandırılmıştır. Antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN
■ İslahiye merkezin yaklaşık üçte ikisi Türklerden, üçte biri Kürtlerden oluşmaktadır. Azda olsa Arap kökenli insanlarda yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Fevzipaşa mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1915hb: Keşişli
■ 19. yy'da Aşiret-i Celikanlı kazası yaklaşık olarak bugünkü Fevzipaşa kasabası ve bucağına tekabül etmekteydi. SN
  Karapınar mah - İslahiye - Gaziantep
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Yolbaşı mah - İslahiye - Gaziantep
Eski adı: Haydaranlı [ Kürd hayderan "aş." ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Yeniköy mah - İslahiye - Gaziantep
Eski adı: -
  Kalaycık mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Kalaycık
Kürd yerleşimi
  Ağalarobası mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Ağalarobası
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Zincirli mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1925ht: ZincirliHöyük
Asr: Samˀal [ Süry "kuzey, şimal" ]
■ MÖ 10. ila 8. yy'da önemli bir Geç Hitit şehir devleti olan Sam'al kenti kalıntıları bulunmaktadır. Samˀal adı Aramice olup, Arapça Şimal sözcüğünün eşdeğeridir. SN
  Çolaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Çolaklar
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Göllühöyük mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Belikanlı [ Kürd belikî/belikan "Dönmeler (aş.)" ]
1925ht: Göllühöyük
Kürd (Belikan) yerleşimi
  Kazıklı mah - İslahiye - Gaziantep
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Karapolat mah - İslahiye - Gaziantep
Kürd yerleşimi
  Yelliburun mah - İslahiye - Gaziantep
1925ht: Yelliburun
Kürd yerleşimi
  Şahmaran mah - İslahiye - Gaziantep
1925ht: Sevler
Kürd yerleşimi
  Akınyolu mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Musikanlı [ Kürd "Musalar" ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Nurdağı ilçe - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1961rg: Nurdağı
1847d: Gâvurdağı (idari bölge)
■ Gâvur Dağı'nın adı 1961'de Nur Dağı olarak düzeltildi. Adını dağdan alan Nurdağı ilçesi merkez kasabası 1976'da demiryolu kömür deposu bulunduğu için (bazı anlatımlara göre Hacı Ökkeş Kömüroğlu'na ait olduğu için) Kömürler olarak adlandırılan mevkide inşa edildi. SN
■ © 08.08.1847 Maraş'a bağlı Gavurdağı, Tik, Ekbaz ile Hacılar nahiyesinin Haleb eyaletine bağlanmasının uygun olup olmayacağının ilgili valiliklerden sorulması gerektiğine dair tezkire deyar heyran
■ Nüfusun Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli sayıda Kürtler de mevcuttur. Türk
  ElbistanHöyüğü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
Eski adı: Şileşeyxli
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Elbistanhüyüğü 1963 yilinda devlet tarafından buraya iskan edildi. Aslen Oğuzeli’nin Barak ovasından gelme bir köydür. Mert Çakmak
  Yeşilova mah - İslahiye - Gaziantep
Kürd yerleşimi
  Yesemek mah - İslahiye - Gaziantep
Kr: Egiyan
1928k: Yesemek
1916ht: MuhacirKöyü
Türkmen yerleşimi
■ Yesemek 1934 yılından önce kurulmuş olup, Bulgaristan’ın Şumnu dolaylarından gelen göçmenler buraya yerleştirilmiştir. Bölgenin sıcak olmasından dolayı buraya alışamayıp, yavaş yavaş göç ederek İslahiye ve değişik bölgelere yerleşmişlerdir. Hassa sakızlıkta hayvancılık yapan Yörük Türkmenler 1950li yıllarda Yesemek'e göç ederek köyü yeniden keşfetmiştir. Mert Çakmak
  Ortaklı mah - İslahiye - Gaziantep
1928k: Melikanlı [ Kürd melîkan "melikler" ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Sayburun mah Gözlühüyük - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
  Karakaya mah - İslahiye - Gaziantep
1916ht: Şeyhmus
Kürd (Cilkî) yerleşimi
  Gözlühöyük mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928k: Kemezanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Celikan/Bruki) yerleşimi
■ Köyün merkezi ve Kırkağaç mahallesi Kürt kökenli iken Sayburun mahallesi Türkmendir. metonio
■ Kürd CANBEK aşireti İbrahim
  Çubuk mah - İslahiye - Gaziantep
Kürd yerleşimi
  Güngören mah - İslahiye - Gaziantep
Eski adı: -
  Kömürler mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928k: Kömürler
1915hb: Kömürlü
Kürd (Bruki) yerleşimi
■ Adını Hacı Ökkeş Kömüroğlu'ndan aldığı anlatılır. SN
  Gedikli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: Gedikli
1917ht: Karahöyük
Kürd (Celikan) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Karaköse (Ağrı), Doğubeyazıt dolaylarından gelmiştir. Önceleri göçebe hayatı yaşıyorlardı. Malatya Çiti Çemen Yaylası yaylalıkları, Hamuk (Amik) Ovası kışlaklarıydı. Ankara Haymana; Konya Cihanbeyli, Adıyaman Çelikhan’a kadar yayılan bir aşirettir. deyar heyran
  Durmuşlar mah - Nurdağı - Gaziantep
1928k: Durmuşlar
Kürd yerleşimi
■ Antep-Maraş yöresinin en önemli dini ziyareti sayılan ve Nur Dağına adını veren Hz. Ukkaşe (Ökkeş) Türbesi bu köy yakınında dağ zirvesindedir. SN
  ÖkkeşZiyareti mv - Nurdağı - Gaziantep
■ Peygamber sahabesi olduğu rivayet edilen Hz. Ukkaşe b. Hasane türbesidir. Antik bir tapınak veya manastır yerine ikame edilmiştir. SN
  İçerisu mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Alevi Türk ve Sunni Arap yerleşimi. Mert Çakmak
  Çakmak mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: MuhacirinCedit [ Tr "yeni muhacirler" ]
1917ht: Çakmak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Nogaylar mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: MuhacirinAtik [ Tr "eski muhacirler" ]
1917ht: Noğaylar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Nogay) yerleşimi
  Atmalı mah - Nurdağı - Gaziantep
Kr: Qolikon
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Ataköy mah - Nurdağı - Gaziantep
Kr: Xortan [ Kürd "delikanlılar" ]
Eski adı: Hortlar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi/Sunni Kürt karışık yerleşimidir. Mert Çakmak
  Karacaören mah - İslahiye - Gaziantep
Kürd yerleşimi
  Naimler mah - Nurdağı - Gaziantep
Eski adı: -
Arap (Naim) yerleşimi
  Sakçagözü mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1884hk: Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
1928k: Keferdiz (idari bölge) [ Süry kfar "köy" ]
■ Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ © »»» 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Çoğunlukla Alevi (Türkmen), Bir kısmı Sünni Türk ve Sünni Kürt yerleşimi Çolakdede
  İncirli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917ht: Havran + Havranpınarı [ Ar Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Arap yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
  Beydilli mah Sakçagözü - Nurdağı - Gaziantep
1917ht: Kötüoba
  Şatırhöyük mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917ht: Şatırhöyük [ Tr şatır "şen, neşeli" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1915 İngiliz haritasında Gülüşlüöyük adıyla geçen yer burası olmalıdır. SN
  Terken mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: Terken [ Kürd têrkan/tîrkan "aş." ]
Türkmen (Tirkânlı) yerleşimi
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Kürd olan Têrkan değil, Türkmen asıllı olan Tirkan aşiretinden Türk yerleşimi. metonio
  Atalar mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şeyxlicerit
Türkmen (Cerit ) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km