haritada ara :   km  
Güroymak'da 35 yerleşim bulundu.
sırala 
Çallı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Pertag Բերդակ [ Erm "kalecik" ]
1556b 📖: Pertûk
Kürt-Sünni yerleşimi
Cevizyatağı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pavik [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Günkırı bld - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Kotni
E967 📖: Kotni Քոթնի
Kürt-Sünni yerleşimi
Saklı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Sirit
Kürt-Sünni yerleşimi
Çayarası köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yamaçköy köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Pov [ Erm ]
1556b 📖: Pav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akbulut mz - Güroymak - Bitlis
1946 📖: Hatisor
1928 📖: Hartisor [ Erm "samandere" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Değirmen köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Muşeğaşén [ Erm "Muşeğ (öz.) köyü" ]
1556b 📖: Mışaxşîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 4. ila 9. yy'da Taron (Muş) ülkesine egemen olan ve Ermeni tarihinde önemli roller oynayan en az altı adet Muşeğ Mamikonyan'dan biri onuruna adlandırılmış olmalıdır. SN
Üzümveren köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Çapkis [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 16. yy'da nüfusu bütünüyle Ermenidir. SN
■ Mezarlıkta hâlâ üzerinde Ermenice yazılar olan mezar taşları var. Manav
Yemişveren köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Balekan [ Kr "abdallar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sütderesi köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Mozek
E1902 📖: Mozag [ Erm "domuz yavrusu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Güroymak ilçe - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
1556b 📖: Norşîn
1928 📖: Çukur (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski Norşen şimdiki kasaba merkezinin 1 km kadar güneydoğusundadır. Kasaba adı Ermenice olmakla beraber nüfus 16. yy tahririnden itibaren Kürt ve İslam görünür. SN
Kaleli köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Mişkan
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Kürtçe «mişkan» `fareler` zayıf olasılıktır. SN
? x - Güroymak - Bitlis
E1912 📖: Kaktu
1556b 📖: Kâkto [ Sür ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Kürt-Sünni yerleşimi
? mah Güroymak - Güroymak - Bitlis
1917h 📖: Oğurmek
1556b 📖: Çukur Oğurmek
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 16. yy'da kalabalık bir Ermeni köyü ve nahiye merkezidir. SN
Dallı mz - Güroymak - Bitlis
1556b 📖: Muştak [ Erm ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Budaklı köy - Güroymak - Bitlis
E1902 📖: Ağçur [ Erm "tuzlu su" ]
1556b 📖: Ağaçur
Kürt-Sünni yerleşimi
Bölmedere mah - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Sîz
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yazıkonak mz - Güroymak - Bitlis
E1912 📖: Tsıgnaçur Ձկնաջուր [ Erm "balıksuyu" ]
1556b 📖: Sinaçur / Zınaçur
Kürt-Sünni yerleşimi
Kavunlu köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Bizatun [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Özkavak köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Oskağak
E680 📖: Otskağak [ Erm "yılankent" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Otskağak `yılankent` ve Vişabakağak `ejderkent` adıyla 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Adın açıklaması efsanelere dayandırılır. ■ Türkçe uyarlaması şaheserdir. SN
Gedikpınar köy - Güroymak (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖: Bîrik [ Kr "kuyucuk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kekliktepe köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Mısuri [ Erm ]
1556b 📖: Mşuri
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kuştaşı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Xasık [ Kr xasik "bey mülkü (has)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Arpacık köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1912 📖: Kisxam / Kisğam
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıkolbaşı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Morx yk.
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Gölbaşı bld - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Gölbaşı | İrun
E1912 📖: Saregole | Érun [ Kr serêgolê "gölbaşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Güroymak ilçesinde Arapların bulunduğu tek yerleşimdir. Geri kalan tüm yerleşimler Kürttür. SN
Güzelli köy - Güroymak - Bitlis
1917h 📖: Şivhaciyan
Kürt-Sünni yerleşimi
Aşağıkolbaşı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1865h 📖: Morgo
E1848 📖: Morx
1556b 📖: Morx aş.
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yazıkonak köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Nisd / Nist [ Erm "konak, durak" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Çıtak köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kanireş [ Kr kanêreş "karapınar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Tahtalı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1865h 📖: Tahtalı / Taxtalu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Sıcaksu mah Gölbaşı - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1848 📖: Çermug [ Erm "ılıca" ]
K1848 : Germav [ Kr "ılıca" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Oduncular köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Boryan [ Kr "bayırlılar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Boryan köyünde Erivan kökenli Kürt Redkan aşireti yaşar. Erivan'dan Iğdır'a, oradan Bulanık Bostancılar köyüne, oradan da Boryan köyüne göç etmişler. Mar(d)astan


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.