Gündoğmuş'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güneycik mah - Gündoğmuş - Antalya
1914hk 📖 Günecik
  Serinyaka mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖 Serheng [ Tr "çavuş, dellal" ]
■ Türkçe kullanımda serheng `orduda yüksek sesle emirleri tekrarlayan kişi` veya `padişahın önünden bağırarak giden görevli` anlamındadır. SN
  Çiçekoluk mah - Gündoğmuş - Antalya
1530t 📖 Sümbüle
  Kalecik mah - Gündoğmuş - Antalya
1530t 📖 Marunas / Marnas [ Yun ]
  Karabul mah - Gündoğmuş - Antalya
1911hk 📖 Karabul
1530t 📖 Karabolu
■ Karabolu köyü ile Karaisa arasında Asar mevkii bulunur. SN
  Karaisa mah - Gündoğmuş - Antalya
1530t 📖 Karaisa
  Güneyyaka mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖 Güneyyaka
Türkmen yerleşimi
■ Gidengelmez Sivrisi'nin yamacındadır. SN
■ Karadere ve Çaltı köyü sakinleri ile aynı soydan gelmektedirler. Ayrıca köyün bir yaylası bulunmaktadır. Hasan Budak
  Karadere mah - Gündoğmuş - Antalya
1928 📖 Kızılbağ
Türkmen yerleşimi
■ 31.12.1955'te Karadere adı verildi. SN
■ Köy halkı Türkmen'dir. Güneyyaka ve Çaltı köyü sakinleri ile aynı soydan gelmektedirler. Hasan Budak
  Senir mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖 Senir [ Tr "dağ burnu" ]
Türkmen yerleşimi
  Gündoğmuş ilçe - Gündoğmuş - Antalya
1928 📖 Eksere [ Yun ]
1914hk 📖 Gündoğmuş Köprüsü (başka yer)
■ Eksere kasabasının altındaki Gündoğmuş Köprüsü mevkiinde kurulmuş yeni yerleşimdir (yerel anlatı). Ancak 1911 Erkanı Harbiye haritası ile 1914 Kiepert haritası, Gündoğmuş Köprüsü'nü başka yerde gösterirler. Eskere adı Yun «kserós» `kuru` veya «kséra» `sarp, kayalık` ile ilgili olmalıdır. SN
  Umutlu mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖 Omalas [ Yun omalós "düz yer" ]
Türkmen yerleşimi
  Kozağacı mah - Gündoğmuş - Antalya
1928 📖 Kozağacı
  Ortakonuş mah - Gündoğmuş (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Ortakonuş
1914hk 📖 Ortakonak
  Çayırözü mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖 Sindirfe [ Yun ]
■ Karş. Yun «sintriví» `parça parça, hurdahaş` veya «syntrófi» `yoldaş`. SN
  Pembelik mah - Gündoğmuş - Antalya
1530t 📖 Pembelik
  Narağacı mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖 Narağacı
  Balkaya mah - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1911hk 📖 Semed
  Ortaköy mah - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1911hk 📖 Ortaköy
  Eskibağ mah - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1911hk 📖 Eskibağ
  Çündere mah - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1530t 📖 Çondere / Çündere
  Çaltı mah - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1914hk 📖 Çaltı
Türkmen yerleşimi
■ Güneyyaka ve Karadere köyü sakinleri ile aynı soydan gelmektedirler. Hasan Budak
  Kayabükü mah - Gündoğmuş - Antalya
Eski adı: -
  Köprülü mah - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1911hk 📖 Girenis | Köprülü
1530t 📖 Girenis / Girenes [ Yun ]
  Akyar mah - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1911hk 📖 Balur
  Tavşanalan mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖 Tavşanalanı
  Çamlıalan mah - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1530t 📖 Belistir
  Karaköy mah - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1530t 📖 Karaköy
  Beden mah - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1530t 📖 Bedan


Grafik harita göster     haritada ara : km