haritada ara :   km  
Gündoğmuş'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
Güneycik mah - Gündoğmuş - Antalya
1914hk 📖: Günecik
Serinyaka mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖: Serheng [ Tr "çavuş, dellal" ]
■ Türkçe kullanımda serheng `orduda yüksek sesle emirleri tekrarlayan kişi` veya `padişahın önünden bağırarak giden görevli` anlamındadır. SN
Karabul mah - Gündoğmuş - Antalya
1911hk 📖: Karabul
1530t 📖: Karabolu
■ Karabolu köyü ile Karaisa arasında Asar mevkii bulunur. SN
Karaisa mah - Gündoğmuş - Antalya
1530t 📖: Karaisa
Güneyyaka mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖: Güneyyaka
Türkmen yerleşimi
■ Gidengelmez Sivrisi'nin yamacındadır. SN
■ Karadere ve Çaltı köyü sakinleri ile aynı soydan gelmektedirler. Ayrıca köyün bir yaylası bulunmaktadır. Hasan Budak
Karadere mah - Gündoğmuş - Antalya
1928 📖: Kızılbağ
Türkmen yerleşimi
■ 31.12.1955'te Karadere adı verildi. SN
■ Köy halkı Türkmen'dir. Güneyyaka ve Çaltı köyü sakinleri ile aynı soydan gelmektedirler. Hasan Budak
Senir mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖: Senir [ Tr "kale? kaya çıkıntısı" ]
Türkmen yerleşimi
Gündoğmuş ilçe - Gündoğmuş - Antalya
1928 📖: Eksere [ Yun ]
1914hk 📖: Gündoğmuş Köprüsü (başka yer)
■ Eksere kasabasının altındaki Gündoğmuş Köprüsü mevkiinde kurulmuş yeni yerleşimdir (yerel anlatı). Ancak 1911 Erkanı Harbiye haritası ile 1914 Kiepert haritası, Gündoğmuş Köprüsü'nü başka yerde gösterirler. Eskere adı Yun «kserós» `kuru` veya «kséra» `sarp, kayalık` ile ilgili olmalıdır. SN
Umutlu mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖: Omalas [ Yun omalós "düz yer" ]
Türkmen yerleşimi
Çayırözü mah - Gündoğmuş - Antalya
1926h 📖: Sindirfe [ Yun ]
■ Karş. Yun «sintriví» `parça parça, hurdahaş` veya «syntrófi» `yoldaş`. SN
Pembelik mah - Gündoğmuş - Antalya
1530t 📖: Pembelik
Çaltı mah - Gündoğmuş (Köprülü bucağı) - Antalya
1914hk 📖: Çaltı
Türkmen yerleşimi
■ Güneyyaka ve Karadere köyü sakinleri ile aynı soydan gelmektedirler. Hasan Budak
Kayabükü mah - Gündoğmuş - Antalya
Eski adı: -


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.