Gümüşhane_M'de 105 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Karamustafa köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1917h 📖 Midi
1518t 📖 Müd
1917h 📖 Karamustafa Deresi (neh)
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Edre (Dörtkonak) köyüne bağlı Midi, Mansa, Kadin ve Evrenye mahalleleri 10.04.1951'de birleştirilerek Karamustafa adıyla köy statüsü verildi. SN
■ Günümüzdeki Kara Mustafa köyü, tarihî Midi köyü arazisi üzerinde 1950'li yıllarda kuruldu. 1516 tarihli Trabzon Tahrir defterinde geçen Aşağı Müd Rum yerleşimi idi. Manav
  Devrenci mah Karamustafa - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1917h 📖 Manşa / Mansa [ Yun ]
  Boyluca köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928 📖 Xalazara?
1917h 📖 Xorsul?
  Hasköy köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1914h 📖 Xasköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Övündü köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1946 📖 Punpulik [ Erm "tomurcuk" ]
1925h 📖 Bunbulak
  ? mah Karamustafa - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1917h 📖 Evreni / Evrenya [ Yun ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Dibekli köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928 📖 Godil Bağçesi
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 5 mahallesi vardır: Karakaya, Bağ, Ekmekçili, Karşıyaka (Merkez), Topçulu Mahalleleri. godilbahceli29
  Gümüşkaya köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928 📖 Kodil
Y1400~b 📖 Gódaina [ Yun ]
■ İncil'de adı anılan Aziz Akylas'ın (Ακύλας) doğum yeri olduğuna inanılır. (B&W 308). SN
  Salahlı mah Dörtkonak - Gümüşhane_M - Gümüşhane
Y1895 📖 Málaxa Μαλάχα [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Dörtkonak köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928 📖 Adra
Y1895 📖 Átra Άτρα [ Yun "kara" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Demirkaynak köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928 📖 Mastra
1919hb 📖 Misteri
■ Eski köy maden işletmesi tarafından yutulmuştur. SN
  Yaydemir köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928 📖 Moksufa
  Kurtoğlu köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642a 📖 Zibaxor | Kurtoğlu
  Aksu köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1917h 📖 Manastır (mah)
■ 10.04.1951'de Aksu adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Gözeler köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928 📖 Tembeda [ Yun ]
Y1895 📖 Thembéda Θέμπεδα
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  İkisu köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928 📖 Xarava [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bizans döneminden kalma kale harabesi ve bir kısım freskleri halen mevcut çifte kilisesi vardır. SN
■ İkisu (Harava) Gümüşhane'nin en önemli maden yerleşimlerinden biri olan Kurum Nahiyesine (Krom, Kromni, Gorom) bağlı ve Kurum vadisinin en uç kısmında bulunan köydür. Köy Osmanlı döneminde tarihi kervan yolu ve sonrasında Trabzon-Gümüşhane- Erzurum-Tebriz şosesi üzerinde bulunduğundan ticari olarak önemli bir köy idi. Günümüzde de aynı güzergah üzerinde olmakla birlikte önemini yitirmiş, yazlık olarak kullanılan bir yerleşimdir. coskun
  Mescitli köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Beşkilise
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Üçkol köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642a 1917h 📖 📖 Bolodor
  Çaltılı köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1917h 📖 Reksene
1642a 📖 İreksene [ Yun ]
  Canca mah Gümüşhane - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Canca / Zanca
1515t 📖 Canca
Y553 📖 Tzántzakon (idari bölge) [ Yun tzan "Çan (Laz) kavmi" ]
■ Gümüşhane'ye adını veren gümüş madeninin bulunduğu yer ve Osmanlı döneminde yörenin başlıca yerleşim merkezidir. Kent merkezi Cumhuriyetten sonra 6 km güneybatıdaki mevcut yerine taşındı. SN
  Hacıemin mah Gümüşhane - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Türkmenli
  Karakaya mah - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1917h 📖 Karakaya
  Avşarbeyli köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642a 📖 Vank [ Erm "manastır" ]
  Yeşilyurt köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Kozana
  Yeniköy köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1917h 📖 Yeniköy
  Çamlı köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Karangelli
1917h 📖 Mavrangel
Y1895 📖 Maurangelí [ Yun "kara Angeller (öz.)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Alemdar köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Xudra
Y1364 📖 Xutra / Xutura
■ Trabzon hükümdarı III. Aleksios'a ait 1365 tarihli fermanda Xutura adıyla anılır. SN
  Yeşildere köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928 📖 Xaşara [ Yun ]
Y1400~b 📖 Xársera
  Gökçepınar köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642a 1917h 📖 📖 Gökçekilise
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Aşağıalıçlı köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642a 1917h 📖 📖 Aşağı Tezene
■ Yunanca Τζαγανάντων katpatuka
  Kızılca köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1917h 📖 Kızılca
1642a 📖 Kızılcakilise
  Akçakale köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1515t 📖 Akçakale | Torul Kalesi
■ Torul ilçesine adını veren esas Torul kalesi burasıdır. SN
  Yağlıdere köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Yağlıdere
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İstilo/Stylio adlı mahallesi 1 km batıda, Korom Çayının sağ kolundadır. SN
  Yukarıalıçlı köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642a 1917h 📖 📖 Yukarı Tezene
  Aktutan köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928 📖 Hayekse [ Erm "Ermeni Ekse" ]
E1912 📖 Eksehovid [ Erm "Ekse yaylası" ]
Y1895 📖 Xáyaksa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sungurbeyli köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1917h 📖 Kuşyuva + Han
  Kırıklı köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1917h 📖 Kale
Y1913 📖 Galendi Γαλεντί
1642a 📖 Kırıklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Olukdere köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1946 📖 Kov aş. + yk.
1642a 📖 Kôğ aş. + yk.
  Çayırardı köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642a 📖 Perek
  Tekke köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928 📖 Tekke
1642a 📖 Selseki
  Olucak köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
Y1895 1925h 📖 📖 İmera [ Yun ymera "gün, güney" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kromni/Korom vadisi köylerinden olan İmera'da Çakallı (Çakalandon), Sarılar (Sarandon), Suvaklı (Suvakandon), Leobodo, Nazırlı mahalleleri vardı. Olucak (İmera) merkez ve Nazırlı dışındakiler metruktur. ■ Amerikalı aktris Susan Sarandon'un soyadını aldığı eşi aslen buralı imiş. SN
  Kazantaş köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642a 1917h 📖 📖 Xaxır
  Bulutyayla mah Yağlıdere - Gümüşhane_M (Yağlıdere bucağı) - Gümüşhane
1486t 1925h 📖 Korom / Krum
Y1895 📖 Krômni (idari bölge) [ Yun "kayalık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kromni/Korom Çayı vadisinde 20. yy başlarına dek maden ocağı yapımında uzmanlaşan Rum kökenli halk yaşardı. Bryer & Winfield (B&W 304-305) bölgenin 1680'den sonra iskan edildiğini savunur. Bir dönem İslamı benimsedikten veya benimser göründükten sonra 1857-1860 yıllarında Hıristiyanlığa döndükleri anlatılır. Eski kayıtlarda görülen 25 civarında mahalleden üçü halen yazlık olarak kullanılmaktadır; öbürleri terk edilmiştir. Bazı mahalleleri: Zemberekli (Zemberekia-Zemberekandon), Nanak, Loriya (Loria), Çayırlar-Guluvena (Glouvena), Samanlı (Samanandon), Orta Mahalle (Frangandon), Germandon, Alhazlı (Alhazandon), Gavalak (Gevalak), Alikinos (Alithinos), Muratandon (Muratlı), Rüstemli (Rustemandon), Mohara/Moxara. SN
  Kocapınar köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Kermut İslam + Kermut Rumi
1642a 📖 Kermud aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Bahçecik köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Bahçecik
  Pirahmet köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642a 📖 Pirahmet
  Yeniyol köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642a 📖 Meyhazar
  Pınarboğazı mv - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Azarya Hanları
Lt180 📖 Frigidarium
  Harmancık köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642a 📖 Meri
  Madenhanları mv - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Madenhanları
  Akgedik köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 1917h 📖 📖 Zimon
  Camiboğazı mv - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925h 📖 Sultanmecit Camii
Eski adı: Kiliseboğazı
■ Eski çağlardan beri Zigana Geçidi yoluna alternatif sayılan dağ geçidinde durak noktasıdır. SN
  Arzular bld - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 1925h 📖 📖 Sobran
  Gökdere köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1928 📖 Hor süfla
■ Belki Erm. hor `kuyu` veya Yun. xora `köy`. SN
■ Rivayetlere göre geçmişte Ermeni yerleşimi. 18.yüzyıl başından beri İslam yerleşimi. Kadirî tarikati şeyhlerinden Gümüşhaneli Salih Baba'nın (Bozağa) köyü. Köy ahalisinin kökeni Erzurum Narman,Trabzon ve Acaristan'a dayanmaktadır. selim aydın
  Yitirmez köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1925h 📖 Götürmez + Leri
1642a 📖 Yetürmezviran + Leri
Y640 📖 Leríon [ Erm leri? "dağlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski haritalarda Getirmez/Yetürmez dere kavşağında, Leri ise 2 km kadar daha yukarıda şimdiki köy merkezinin bulunduğu yerdedir. Yağmurdere vadisindeki 14 köy Leri nahiyesini oluşturur. Leri adı Ermeniceyi andırsa da gerek 9. gerek 19. yy'da Rum Ortodoks kilisesine bağlı idi. Çevrede 19. yy'a ait çok sayıda harap Rum kilisesi bulunur.. SN
  Kale köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1928 📖 Kale
E1902 📖 Koğants [ Erm gen. "koğ'lar (?)" ]
1516 📖 Koğans / Kovans
Y640 📖 Kouázi? [ Erm ]
■ 7. yy'dan itibaren piskoposluk listelerinde adı 'Kouazi' şeklinde aktarılan yer, Kalenin 1 km kadar batısında izleri görülen eski Koğans kasabası olmalıdır. 6. yy'a tarihlenen kale türünün görkemli örneklerindendir. SN
  Kabaköy köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Kabakilise
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Leri bölgesinin en büyük köyüdür. Halen cami olan Ayasofya kilisesi bulunur. Bkz. Yitirmez. SN
■ Yunanca Κεπέκλησσα katpatuka
  Keçikaya köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1876s 📖 Çuğud [ Erm cığud "dallı?" ]
  Dölek köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Dölek
  Tamzı köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Tamzı
  Beyçam köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Hor ulya
  Süle köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Süle
  Erdemler köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Arapdere
  Ballıca köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
Y1895 📖 Ádisa [ Yun ]
1642a 📖 Adişa / Edişe
  Nazlıçayır köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 1917h 📖 📖 Lorkas [ Yun ]
  Sargınkaya köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 1925h 📖 📖 Tağnıs / Taxnas
  Kaletaş köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Kalataş
  Geçit köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Geçit
  Şaphane köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1515t 📖 Şaphane
■ Anadolu'nun en önemli şap üretim merkezlerinden biri olmuştur. SN
  Söğütağıl köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Söğütağıl
  Yenice köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Yenice
  Dumanlı köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
Y1895 📖 Ksántha
Y1672 1928 📖 📖 Santa
■ Sekiz köyden oluşan bir bölge iken halen (çoğu terk edilmiş) sekiz mahalleli tek köydür. 17. yy'da buraya sığınan kripto-Hıristiyanlarca iskân edildi; 1856'da halkı Babıali'ye dilekçe vererek resmen Rum Ortodoks kilisesine katıldı. Mahalle adları 1856'da şöyle kaydedilmiştir: Piştofandôn (Piştoflu), Zurnaciandôn (Zurnacılı), Tsakalandôn (Çakallı), İsxanandôn (İşhanlı), Kozlarandôn, Pinatandôn (Binatlı), Terzandôn (Terzili), Kopalandôn (Goballı). Santa adının kökeni ve anlamı açık değildir. SN
  Akpınar köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Akpınar
  Akçahisar köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Akçahisar
  Çalık köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Çalık
  Pehlivantaşı köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Biyali / Biyala
  Yayladere köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Veyserni / Viserni [ Yun ]
  Kocayokuş köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 1917h 📖 📖 Tarxanas
  Kayabaşı köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Gavras [ Yun Gavrâs "öz." ]
■ 11. ve 12. yy'da Karadeniz bölgesine hakim olan Gümüşhaneli Gavrás ailesinin adını taşır. SN
  Güvercinlik köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1876s 📖 Güvercinlik
  Duymadık köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Duymadık
  Ardıç köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Arduc
  Tandırlık köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Tandırlık
  Demirören köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Demirviran
  Ziyaret mv - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1946 📖 Ayliya [ Tr evliya ]
  Akhisar köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Ağasar [ Tr akhisar ]
  Kılıçören köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Kılıçviran
  Sarıçiçek köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1876s 📖 İşkilas
  Yağmurdere köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1925h 📖 Keşişköyü
1642a 📖 Keşişkendi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Akocak köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Balaxor [ Yun palaioxôri "eskiköy" ]
  Beşoba köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖 Pendemil [ Yun pentemyloi "beşdeğirmen" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km