haritada ara :   km  
Gülşehir'de 33 yerleşim bulundu.
sırala 
Yamalı köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖: Yamalı
Ovaören bld - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖: Göstesin
Y200~a 📖: Asiêna / Osiêna? [ AnaD ]
■ Kasabanın 2 km güneyindeki höyüklerde Prehistorik, Hitit ve Selçuklu dönemine ait zengin kalıntılar vardır. Göstesin adı muhtemelen *Kostissós benzeri bir antik ada işaret eder. SN
Terlemez köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖: Terlemez
Gökçetoprak köy - Gülşehir - Nevşehir
1919hb 📖: Sivas / Soasa
1500t 📖: Sivasa
Yalıntaş köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖: Taşdeliler?
1919hb 📖: Taşdeler
Yakatarla köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖: Nernek
Oğulkaya köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖: Çerdigin [ Tr çeri-tigin "ordu beyi" ]
Emmiler köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖: Çerdigin Emmiler [ Tr çeri-tigin "ordu beyi" ]
Hamzalı köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖: Hamzalı
Tuzköy bld - Gülşehir - Nevşehir
1919hb 📖: Tuzköy
Gümüşkent bld - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1476t 📖: Salanda
A947 📖: Salando (kale) [ AnaD Salanda/Salawanda ]
■ 10. yy'da Arap coğrafyacıları el-Mesudi ve el-Yakubi tarafından «Hısn Salando» adıyla anılan yerdir. Yunancasının Salandos olması gerekirse de bu şekilde kaydedilmemiştir. (TİB 2.270). SN
Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖: Arapsun
Y1812 : Zarápison
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Arapsun adı antik *Arabissós şeklinden evrilmiş olmalıdır. Ptolamaios Coğrafya'sında ve 1812 tarihli Kyrillos haritasında geçen Zoropassos/Zarapisón biçimi, yer bildiren s+ önekini taşır. H 1179 tarihinde Silahdar Mehmet Paşa tarafından Gülşehir adı verildiğini Kyrillos bildirir. SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
Alkan köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖: -
Alemli köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖: Alemli
Civelek köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖: -
Dadağı köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖: Dadağı
Yeşilöz köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖: Cemel


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.