haritada ara :   km  
Güçlükonak'da 29 yerleşim bulundu.
sırala 
Dağyeli köy - Güçlükonak (Bağgöze bucağı) - Şırnak
1928 📖: Niviyan [ Kr neviyan "torunlar" ]
■ Eski köy boşaltılıp nüfusun bir kısmı yeni yerleşim alanına taşınmıştır. SN
■ Niviyan "yarımlar" demektir. Botan ağzında u'ların i ya da ü yapılması ile ilgisi de olabilir."Neviyan" yani torunlar. LakedemonianZvingi
Düğünyurdu köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Taruni [ Kr tarûnî "bayırlı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Koçtepe x - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Xîsti
1915h 📖: Histe
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ilısu Barajı gölü altında kaldı. SN
Damlabaşı köy - Güçlükonak - Şırnak
1915h 📖: Dilopki [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismi "Dilopki" Botan ağzı ile "Dilüpki" dir.Dilop Kurmanci'de damla ki ise genelde aidiyet olmakla beraber bu isimde ise "Dilopeki" yani damla gibi anlamına gelen bir kısaltmanın değişmesinden kaynaklanır.Köy yüksek bir kanyonun ucunda tek başına, bir su damlasını andıran coğrafi şeklinden dolayı bu ismi almıştır.Gerçekten de bakıldığında köyden başlayan damla şeklindeki iki uçurum dicle nehrine akıyormuş izlenimi verir. LakedemonianZvingi
Yağmurkuyusu köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Cêleka
1928 📖: Celikan [ Kr Cilikan "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Harunan) yerleşimi
Akçakuşak köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Şikeftasipi [ Kr "akmağara" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Harunan) yerleşimi
Koçyurdu köy - Güçlükonak - Şırnak
K 📖: Bizinan [ Kr "keçiler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çevrimli köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Gîri [ Kr gerê "çevrilmiş yer, çevlik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismi Kürtçe "çevrilmiş olan, çember benzeri bir döndürülmüş bölge" demektir. Köyün adı da bu coğrafi özelliklerinden gelmektedir. Çevrimli yani Gerê köyü yarım aya benzeyen bir dağın ucuna dökülen hafif engebeli bir ova üzerine kurulu bir köydür.Görünüşü bir yarım çember içindeki öbek gibidir. LakedemonianZvingi
Taşkonak köy - Güçlükonak (Bağgöze bucağı) - Şırnak
1928 📖: Şikeftiyan [ Kr "mağaralılar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Boyuncuk köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
K2011 📖: Hetma
1928 📖: Hitme
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Harunan) yerleşimi
Demirboğaz köy - Güçlükonak (Bağgöze bucağı) - Şırnak
1915h 📖: Kerhar [ Kr kerxwar ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismi Kürtçe "Kerxwar" dan gelmektedir. . Kerxwar köyü adeta bir lagün gölü gibi dört tarafı Gabar Dağı'nın neredeyse mükemmel bir kare şeklinde sarılmış birleşik bir kütlesinin hemen ortasında düz bir ovada yer almaktadır.Ayrıca hem bu kare şeklindeki lagün hem de dağ Gabar Dağı'nın tepesinde olduğundan yamaca yaslar şekildedir.Köye giriş kare şeklindeki dağ haricinde lagün şeklinde sarılmış olan köyün güney yamacından tıpkı lagünlerde olduğu gibi dar bir boğazla mümkündür. Köyün adının "Kêrxwar" olduğu "Kerxwar" dan farklı olarak "Bıçak yedi(yaralandı,darbe aldı) olduğu köylülerce aktarılmıştır. LakedemonianZvingi
Sağkol köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Kanihejir [ Kr kanî hejîr "incirpınar" ]
Güçlükonak ilçe - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1915h 📖: Basana Ferho [ Kr "Ferhat oğlu Basan" ]
Kürt-Sünni (Harunan) yerleşimi
■ 1990'da güvenlik gerekçesiyle ilçe yapılan önemsiz bir köydür. SN
Çobankazanı köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Şehrikan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gümüşyazı köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Sevadi [ Kr zêwadî "gümüş düzü? ziyaret düzü?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün adı aslen "Zêwadî" dir. Köye uzak olan ve bunu bilmeyen yabancılar "Sewadi" derler. Bunun "Zêw" yani gümüş ile ilgisi vardır. Bölgede çokça görülen "Zew" yani ziyaretgahlarla ilgili de olabilir. LakedemonianZvingi
Yatağankaya köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Xoran [ Kr xwaran "çukur yer" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismi Kürtçe "aşağıda,alçakta" anlamına gelmektedir. Sebebi köyün kendisini çevreleyen yüksek kanyonların ortasında görece daha alçak bir tepenin üstünde olmasıdır.Türkçe'deki Yatağankaya isimlendirmesi de yine köyün biricik coğrafi özelliği olan eğimli bir yekpare kaya üstüne inşa edilmiş olmasıyla ilgilidir. LakedemonianZvingi
Ormaniçi köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Banî [ Kr banê "dam" ]
1915h 📖: Bana
Kürt-Sünni yerleşimi
Çetinkaya köy - Güçlükonak (Bağgöze bucağı) - Şırnak
1928 📖: Guyinan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün adı "Guyina" dır. Goyi Aşireti ile yakından ilgili olabilir. Nitekim Şerefhan'ın Şerefnamesi'nde Cizre Beyliği'nin üç kolundan biri olan Finik bölgesinde yaşayan aşiretler içerisinde Guyan adlı aşiret anılmıştır. LakedemonianZvingi
Ağaçyurdu köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Zivingi Şikakan [ Kr zivinga Şikakan "Şikak (aş.) kışlağı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gabar Dağı köyleri içerisinde en önemli medrese geleneğine sahip olan köydür.1994 yılında yıkılmasına kadar bu köyde eğitim alan mollalar çevre şehirlerdeki ve ilçelerdeki ulu camilerde veyahut medreselerde imamlık ya da öğretmenlik yaparlardı.Bölgenin son kuşak mollalarından en büyüğü Müderris Muhammed Zvingi(20.yy kişiliği) bu köylüdür. Melaye Ciziri'nin Divan adlı eserini şerh etmiştir.Köyün kendisine ait Zêw adı verilen bir bayramı ve kurban geleneği vardır.Bu bayramda Gira Mehrav(Ay ve Su Tepesi) adlı kutsal tepeye adak adanırdı. LakedemonianZvingi
Fındık bld - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Parona / Perevane [ Kr perwane "kepenek" ]
■ Findika Bohta(Botan'ın Findiğı) bölgede önemli bir yerleşim yeri ve divan edebiyatı geleneğine sahip bir yerdir. Medrese orijinli bir çok şair çıkarmıştır. LakedemonianZvingi
Akdizgin köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Zivi [ Kr zêwê "ziyaret" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde ne zaman yapıldığı belli olmayan düzinelerde kaya oyuğu, Gabar Dağı'na özgü düz kalker duvarlara metrelerce yüksekte açılmış mağaralar, birkaç kabartma bulunur. LakedemonianZvingi
Yağızoymak köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Zivinge Hacialıyan [ Kr "Hacıaliler kışlağı" ]
Kürt-Sünni (Hacialiyan) yerleşimi
■ Kendi adıyla anılan aşiretin(Haci Aliyan Aşireti) üç köyünden merkez olanıdır. Aşiret Aliyan Aşireti ile yakından ilgilidir. LakedemonianZvingi
Yenidemir köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Bunasra [ Kr bûnasra "Buhtunnasır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün adı Müslüman Kürtler ve Kürtçe konuşan hristiyanlar arasında oldukça bilinen ve hikayeleri sürekli anlatılan Babil kralı Nebukadnezar'dan gelir.Kendisiyle ilgili mitlerden birisi yüzlerce yıl yaşadığıdır.Nebukadnezar'ın Arapça ismi olan Buhtunassır'ınKürtçe hali olan Nebunesre'nin Bunesre olmasıyla ilgilidir. LakedemonianZvingi
Bulmuşlar köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Xorsi
Kürt-Sünni (Hacıaliyan) yerleşimi
■ Köyün kendisine dair bir ünlü bir klam (dengbej eseri) vardır. LakedemonianZvingi
Damlarca köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Finiki Revî [ Kr finikê rewî "yolcu Finik" ]
K1597 📖: Finik
Y17 📖: Pinaka
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Antik Çağ'da zikredilen Pinaka/Phainaka kentidir. Strabon (1. yy) ve Ammianus'a (4. yy) göre Korduênê ülkesinin başkenti idi. SN
Erdurdu köy - Güçlükonak (Bağgöze bucağı) - Şırnak
1928 📖: Şikefteyusuf [ Kr "yusuf mağarası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Eskiyapı köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖: Finiki Gelî [ Kr finikê gelî "boğaz Finik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Damlarca maddesine bakınız. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.