haritada ara :   km  
Göllü'de 20 yerleşim bulundu.
sırala 
DulkadirliKaraisa köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Karaisa
1925h 📖: Karaçuşağı [ Tr "çingene" ]
Türkmen (Dulkadirli) yerleşimi
Yukarıhomurlu köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Homurlu yk. [ Tr "yukarı Ömerli?" ]
Türkmen (Homurlu) yerleşimi
Yeşiloba köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1925h 📖: Kötüoba
K 📖: Gurî [ Kr "kel, uyuz" ]
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Kırşehir'e göç ettirilen Kürd Mîfkan aşireti'nin ilk yerleşim yeri eski adı ile Kötüoba köyüdür. Etrafında bataklık olan ve o dönemler hastalık olan bu arazi Aşiretin üyelerinin ölmesi ve hastalanması için özellikle seçilmiştir. Fakat beklenen olmamış ve Mîfkan üyeleri burayı oldukça güzelleştirmiş. geri kalan üyeleri ise buradan ayrılarak Otko (Yenidoğanlı), Uzunpınar, Taburoğlu, Şuayipli gibi köyleri kurmuştur. Devran
Tosunburnu köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1925h 📖: Tosunburnu
K 📖: Pizbênikê Jor [ Kr "yukarı Pizbinik" ]
Kürt-Sünni (Têrikî) yerleşimi
■ Têrikîlerin bir bölümü buranın bir yaylasından Zincirlikuyu-Kulu/Konya (Gordoğlu) ya göç etmişlerdir. deyar heyran
■ Terikan aşiretinin yanı sıra Binamlı aşireti mensubu Kürtlerde bulunmaktadır.
Harmanaltı köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h 📖: Şuayibli
K 📖: Pizbinik aş. [ Kr "çoban ipi?" ]
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Mifikan asireti Reşwan asiret federasyonunun 12 kolundan biridir. ABDULLAH ALTUNTAS
Seyrek köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1926h 📖: Seyrek
K 📖: Hurmik
Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
Göllü köy - Kırşehir_m (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Göllü
■ Kısmen Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Köy halkı Karacakurt aşiretine mensup Türkmenler ile Mîfkan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur. SN
Hüseyinli köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h 📖: Hüseyinli
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler ile Kürtler'den oluşuyor. Türkmenler Tülek aşiretine, Kürtler Mifkan aşiretine mensuptur. Hem Çiçekdağında hem de Boztepe her iki aşiretin köyleri ve nüfusları bulunuyor. Ufuk Güntekin
Uzunpınar köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h 📖: Uzunpınar
K 📖: Sira / Sora [ Kr soran "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
Hatunoğlu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖: Xaladîno [ Kr "deli dayı" ]
1928 📖: Öksüzkale
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Mifikan) yerleşimi
■ Rumi 1324-1328 (1906-1910) tarihli Kırşehir Mecidiye (Çiçekdağı) kazasına ait 17 Numaralaı Şer’iyye Sicilinde Öksüzkale köyüne dair kayıtlar mevcut ve köyün adı Öksüzkale olarak kayıtlı. 1830-1845 tarihleri arasında da Kırşehir'e bağlı adı Öksüzkale olan bir köy kayıtlı. 1925 yılında Öksüzkale köyü dahil 10 köyde Rişvan aşiretinden Mefkanlı (Müfikler) kabilesinin yaşadığı görülmektedir. Rişvan aşiretine bağlı cemaatler 1820-1850 arasında orta Anadolu'da pek çok köy baskını gerçekleştirmiş ve çevreye dağılmıştır. Öksüzkale köyünün eski adı olarak Xaladino kaydına rastlanmaz. Seddül Bahir
Üçkuyu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1927h 📖: Üçkuyu
K 📖: Uçkî
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi
■ Köy 19. yüzyılın ortalarında bölgeye gelen Nogay Tatarları tarafında kurulmuştur. Yani köy halkı 20. yüzyılda Nogay Tatarlarından oluşuyordu. Son 30 senede Nogayların yoğun olarak İstanbul'a göç etmesi sebebiyle köye Boztepe'deki Kürt köylerinden kiralama yolu ile yerleşenler olmuştur. Nogay Tatarları yazın köylerini ziyaret etmektedir ve köyün asli ve kütük nüfusunu oluşturmaktadırlar. Bazı akrabaları ise Kaman ilçesinde yerleşerek köyler kurmuştur. Ufuk Güntekin
Çevirme köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Çevirme
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.